Den allmenne debatten, inkludert det internasjonale

Formål:
Styrke Norsk PENs ytringsfrihetsarbeid i norsk offentlighet, synliggjøre PEN som samfunnsaktør.

Ansvarlig:
William Nygaard, styret for øvrig og administrasjonen