Det flerkulturelle feltet

Formål:
Ivareta et mangfold av stemmer, samt rette lyset mot eksisterende sensur og selvsensur knyttet til mangfoldsamfunnet. Norsk offentlighet er i rask endring, og med et samfunn som stadig blir mer kulturelt, religiøst og sosio-økonomisk sammensatt, blir det
viktigere å forstå mangfoldet i de forskjellige miljøene og mekanismene som driver disse.

Det flerkulturelle utvalget i Norsk PEN vil analysere disse mekanismene.

Ansvarlig:
Nisrin Maktabi Barkouki er leder. Elisabeth Eide er styrets representant i gruppen.