Elektronisk og annen overvåking, nasjonalt og internasjonalt

Formål:
Bidra til å sette overvåking løpende på agendaen og dertil ha en beredskap når temaet kommer opp i det norske og internasjonale samfunn av ulike årsaker. Gruppen skal følge opp utspill om overvåking i Norge og politikernes beslutning, som fremstøt for
utvidelse av e-tjenesten og PSTs fullmakter til overvåking av norske borgeres digitale korrespondanse inn og ut av landet.

Ansvarlig:
Jon Wessel-Aas er leder. William Nygaard og Elisabeth Eide er styrets representanter i gruppen. Øvrige medlemmer av gruppen er Kjersti Løken Stavrum og Arne Jensen.