I 2015 startet Norsk PEN et stort prosjekt for å ivareta ytringsfrihet i vårt eget samfunn, Norsk Prosjekt for Ytringsfrihet og Ytringsansvar. Hele åtte underprosjekter inngår så langt i dette arbeidet.

Bakgrunnen for det norske prosjektet ligger i et større behov for å ta et tydeligere ansvar for ytringsfrihetssituasjonen i eget land. Norsk PEN ønsker å bidra til øket allmenn bevissthet om verdien av fri debatt og ytringskultur. Samtidig vil vi holde et våkent overblikk over ytringsfrihetssituasjonen i Norge.

Norsk PEN etablerte i januar 2015 åtte delprosjekter som hver især skal ta for seg viktige satsningsområder for styrking av ytringsfrihet.

Disse delprosjektene er:
Produksjon av program om ytringsfrihet til skoleverket
– Mediene og det publisistiske, inkludert nettet
– Det flerkulturelle feltet
– Elektronisk og annen overvåking, nasjonalt og internasjonalt
– Varslere
– Den allmenne debatt, inkludert det internasjonale
– Komitéen for fengslede forfattere
– Fribyforfattere i Norge

Det norske prosjektet er muliggjort med støtte fra Fritt Ord, Bergesenstiftelsen og Eckbos Legater.