Norske Fribyer

En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opptil to år. Fribyene er tilknyttet organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network, som administrerer ordningen.

For forfatterne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og at vedkommende sikres ro til å gjenoppta sitt arbeide. Som gjesteforfatter representerer han eller hun de talløse andre forfattere verden over som er forfulgt, fengslet eller for alltid er blitt brakt til taushet. Ved å være en friby tar byen ikke bare et viktig standpunkt i forhold til ytringsfrihet, men bidrar også konkret til å hjelpe eller redde et menneske.

Byene forplikter seg til å ta imot en forfulgt forfatter med evt. ektefelle og barn i to år og sørge for bolig og nødvendig livsopphold. Fra og med 2001 gir staten ved Utenriksdepartementet årlig kr.100.000 til hver friby som skal dekke utgifter forfatterne har i forbindelse med sitt virke. Det er Norsk P.E.N. som administrerer denne ordningen og samtidig har en rådgivnings- og kontaktrolle overfor de aktuelle byene og departementet.

Det finnes i dag over 60 fribyer som er tilknyttet ICORN. Fjorten av disse er i Norge; Bergen, Bø, Drøbak, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Levanger, Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Les mer om fribyforfatterne.

ICORN – International Cities of Refuge Network

ICORN, det internasjonale fribynettverket, ble etablert for å tilby forfulgte forfattere et fristed, eller en friby, hvor de skal kunne skrive og uttrykke seg fritt, uten å frykte for å bli sensurert eller kneblet. ICORN formidler forfattere til fribyene, og bidrar til kommunikasjon mellom fribyene og forfatterne som til enhver tid er en del av nettverket.

ICORN ble opprettet i 2006 som et prosjekt på Sølvberget, Stavanger kulturhus. I januar 2010 ble ICORN offisielt etablert som en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon. Et internasjonalt styre er valgt for den nye organisasjonen, og generalforsamlingen, bestående av representanter fra medlemsbyene. Styremedlem i Norsk PEN, Peter Normann Waage, er oppnevnt som observatør i ICORNs styre.

ICORNs administrasjonssenter i Stavanger drives i nært samarbeid med de andre norske fribyene, samt Norsk PEN og PEN International. Det er Writers in Prison Committee i PEN International som har oversikt over forfattere som er forfulgt og trenger beskyttelse verden.

Informasjon om de norske skribentorganisasjonene på FARSI
Informasjon om de norske skribentorganisasjonene på ARABISK
Informasjon om de norske skribentorganisasjonene på NORSK
Viktig informasjon om Norsk PEN og asylsøkere


Hvordan fungerer ordningen?

Forfattere som kommer til en friby i Norge har formell status som gjesteforfatter i fribyperioden, etter dette er han/hun kvoteflyktning og har muligheten til å bli værende i landet.
De fleste forfatterne velger å bli boende i Norge, primært fordi situasjonen i hjemlandet ikke tillater at de kan reise hjem uten fare for forfølgelse og trusler.
I Norge bor det for tiden 40 nåværende og tidligere fribyforfattere.

Vertsbyenes og kommunenes utøvende rolle er først og fremst koordinerende. Byene skal oppnevne en koordinator som har ansvar for å bistå forfatteren i å utøve sitt virke, samt å utvikle sitt forfatterskap. Det legges vekt på å involvere forfatterne i lokale, nasjonale og internasjonale litterære miljøer, og det jobbes opp mot forlagsbransjen med tanke på mulig oversettelse med påfølgende utgivelse av forfatterens verk i Norge.

Norsk PEN har ansatt en nasjonal koordinator som skal bistå koordinatorene og fribyforfatterne i arbeidet med å ivareta forfatternes muligheter for å skrive, publisere og formidle.

PEN ønsker å sette i gang prosjekter som kan utnytte forfatterens ulike potensialer og forberede mulige kunstneriske engasjement i regionen dersom han/hun velger å bosette seg i byen etter at fribyoppholdet er over. Her setter økonomien begrensninger, men det søkes om støtte fra lokale/nasjonale kulturinstanser.