Siden Norsk PENs kontor ble etablert i 2002, har vårt internasjonale fokus vært rettet mot Tyrkia (rettsakobservasjoner, lokale konferanser), Midt-Østen (deltagelser på flere medie-konferanser i Jordan og Libanon), Kina (stor internasjonal kampanje og poesi-stafett ifm. OL i 2008), Tunisia (fem observasjonsreiser med påfølgende rapporter siden 2005), Hviterussland (observasjonsreiser med påfølgende rapporter i 2005 og 2007), Afghanistan (etablering og drift av Forfatternes Hus i Kabul i 2004, årlige observasjons- og oppfølgingsbesøk ved styremedlemmer Eide, Heger, Nygaard og Øveraas), Iran (observasjonsreise i 2000, flere seminarer i Oslo og hyppig kontakt med det iranske eksilmiljøet, særlig ved vårt styremedlem Kari Vogt) og Ethiopia der vi blant annet har bidratt til stiftelsen av Ethiopisk PEN som vi også er støttesenter for.