PEN International

PEN International er vår moderorganisasjon og holder til i London.  PEN-bevegelsen ble startet i London i 1921.  Dagens organisasjon ledes av et internasjonalt styre med en president (Jennifer Clement) og en internasjonal sekretær (japanske Takiaki Hori) i ledelsen.  Sammen med administrasjonen i London står de for oppfølging og gjennomføring av PEN Internationals vedtak og strategiske planer, inklusive den ambulerende festivalen “Free the Word” og det pågående og stadig viktigere arbeidet til den internasjonale Writers in Prison Committee.  Komitéen ledes av Salil Tripathi. Idag er det 145 P.E.N.-sentre rundt i verden. Det kan være flere sentre i ett land, hvis avstandene er svært store, eller hvis det finnes forfattere og skribenter som skriver på flere språk.  Hittil har imidlertid alle disse kategoriene vært samlet i Norsk P.E.N.  Det finnes også forskjellige sentre for forfattere i eksil; men de fleste følger regelen «ett land, ett P.E.N.-senter». Innen P.E.N. International finnes det forskjellige faste komiteer som tar seg av praktisk arbeid. Norsk P.E.N. er representert i Komiteen for Fengslede Forfattere (v/Trine Kleven) og Komitéen for Språklige Rettigheter og Oversettelsesrettigheter.  Den sistnevnte komitéen har publisert et manifest – Girona-manifestet om språklige rettigheter, som du finner i norsk versjon på denne lenken.

Writers in Prison Committee (WiPC)/Komiteen for Fengslede Forfattere
Den mest kjente delen av arbeidet er det som gjøres i Komiteen for Fengslede Forfattere, som også dekker forfulgte forfattere, skribenter og utgivere som ikke sitter fysisk i fengsel og fengslede skribenter og utgivere som ikke er forfattere. Komiteen utgir hvert halvår en liste over «hovedsaker» den for tiden arbeider med, og listen omfatter opp mot 900 løpende saker. Datoen 15. november er utropt til den internasjonale Fengslede Forfatteres Dag, og da rettes et mest mulig intenst søkelys mot fem-seks utvalgte saker i mediene verden over. Ellers er metodene de samme som brukes bl.a. av Amnesty (som faktisk «stjal» dem fra International P.E.N.) – brevskrivning (brev, fax, e-post) til myndigheter som forfølger forfattere, skribenter og utgivere på grunn av deres bruk av retten til ytringsfrihet, mest mulig offentlighet rundt de sakene man arbeider med, osv.