Leder:
William Nygaard

Nestleder:
Elisabeth Eide

Styremedlemmer:
Peter Normann Waage
Rune Ottosen
Brit Bildøen
Arne Svingen
Dag Larsen
Åshild Eidem
Kjersti Løken Stavrum

Varamedlemmer:
Trygve Åslund
Ingeborg Senneset
Asieh Amini