Nyttårskortaksjon - oppmuntring i mørketida

Søndag 11. desember ønskjer Norsk PENs komité for fengsla forfattarar velkommen til eit hyggeleg og viktig førjulstreff, der vi skriv nyttårshelsingar til forfattarar, journalistar, bloggarar og andre som sit i fengsel eller på andre måtar er truga eller forfølgde.

I år har vi spesiallaga kort med dikt og illustrasjonar laga av medlemmer, fribyforfattarar og fribyteiknarar. Vi serverer gløgg og pepparkaker. Stikk innom mellom kl. 13 og 16! Saman med skribentar, PEN-medlemmer og anna godtfolk kan du bidra til å gi hardt prøva kollegaer ei oppmuntring i mørketida.

Tid: Søndag 11. desember frå kl. 13.00 til 16.00
Stad: Nedjma, 3. etasje, Litteraturhuset i Oslo

Velkommen!
Helsing Brit Bildøen
Komiteen for fengsla forfattarar

julekortaksjonfinal

Seminar, 13th September: What’s happening in Turkey?

muzisyen sanar yurdatapan
We have invited Turkish activist and freedom of expression defender Sanar Yurdatapan to tell us about the situation for freedom of expression in Turkey after the coup attempt 15th July. Since 1995, Sanar Yurdatapan has been the driving force and spokesperson for the organisation The Initiative for Freedom of Expression. Link to the website: http://www.dusun-think.net/index.php?

The seminar will take place on Tuesday 13th September at 19:00 at the Fritt Ord Foundation in Uranienborgveien 2, Oslo.

PROGRAM:
Welcome by William Nygaard, President of Norwegian PEN

Introduction by Sanar Yurdatapan, former head of the Initiative for Freedom of Expression in Turkey.

Followed by a panel discussion led by Jørgen Lorentzen, member of the Turkey Committee in Norwegian PEN.
The participants are:
Nerina Weiss, researcher at FAFO
Siri Neset, researcher affiliated with the Chr. Michelsen Institute
Nils Butenschøn, professor at the Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo
Eugene Schoulgin, vice-president of PEN International

The Turkish journalist Ragip Zarakolu will close the seminar with an appeal.

In response to the attempted coup in Turkey on 15th July 2016, the government introduced a state of emergency «to quickly remove all the elements of the terrorist organization that was involved in the attempted coup.» Since then, thousands of academics were dismissed, many journalists have been arrested, and publishers and media houses been closed. Civil servants in the military, the judiciary and the police have experienced gross violations of their rights. They have been accused of complicity in the coup and of sympathizing with the Gülen movement, which the Erdogan government believes was behind the coup.

A decree adopted under the state of emergency gives all ministers an opportunity to shut down any publication, publisher or dissemination channel which is deemed to pose a threat to national security; meanwhile, courts have forbidden the press to report a number of issues related to the coup.

The last week’s events have exacerbated circumstances that already set strict limitations on the fundamental rights and freedom of expression in Turkey.

What is Turkey’s role from now on? And what is Norway’s position?

Some key words for the evening’s debate include: human rights, freedom of expression, the EU, NATO, the relationship Russia and the United States, Kurds, migration and Syria, terror.

The seminar is organized by Norwegian PEN in cooperation with the Association of Norwegian Editors, the Norwegian Union of Journalists, the Norwegian Press Association, Oslo and Akershus University College, University of Oslo, the Norwegian Publishers Association and the Fritt Ord Foundation.

The seminar is free and open to all.

William Nygaards tale ved åpningen av Ord i Grenseland

William_lite
Norsk PENs styreleder William Nygaard holdt åpningstalen på litteraturfestivalen Ord i Grenseland 1. september 2016:

Takk for invitasjon til Ord i Grenseland – til festivalen her i gamle Fredrikstad – en av landets eldste strategiske byer – stinn av djerv historie.

Stedet
Gamle Fredrikstad er et eksempel på hvordan tradisjon fornyer liv og gir perspektiv. I politisk, ja, også i bokstavelig forstand hadde dette grenselandet strategisk betydning. Ære være Tordenskiold. Frihetstrangen seiret. Ordene er frihetens fremste redskap og var det også for vår helt. Byen ble en festning for friheten og en åpen dør for de internasjonale impulser.

Festivaler er blitt noe typisk norsk. De skjerper oss og gir en nødvendig fornyelse. Likevel er hver og en unike. Intet er mer naturlig enn at Gamle Fredrikstad holder festival til kulturens, ja, litteraturens fremme. Bare vissheten om Tordenskiolds historiske nærvær er en begrunnelse og gir atmosfære og tyngde.

Kulturnasjonen
Vi behøver slike bidrag i dette landet – for få vil hevde at Norge som samfunn – historisk sett – er en betydelig kulturnasjon med sin unge alder, lange tiders enkle kår, stormaktstyrt, uten egen imperial politisk historie og brå overgang til nyrik Harry-velstand. Vi kan skremme med at den norske estetikken er som fjordbyen Oslo. Snart ser vi verken Operaen eller fjorden. De mindre byer er langt mer bevisste enn vår hovedstad. Og Fredrikstads spennende planer for sin utvikling er godt kjent.

I det store bildet snakker vi om samfunnets mentaliteter, smak og toleranse som et uttrykk for de lange linjer.

Kulturen og litteraturen er en motkraft mot denne nyrikdommens vulgarisme og individualisme. De åpner for større innsikter i en tid hvor denne verdens uro krever evne til en hjertevarm mottakelse av et større mangfold. Det er initiativ for større selvinnsikt som behøves for å bringe oss videre. Ord i Grenseland er et strålende eksempel på hva som bidrar. Bevissthet om hva som nytter, skaper ny vei.

Den frie kunsten og kulturen er den fremste garanti og målestokk for menneskers verdige liv på denne veien. Det trengs i en tid hvor frihet som verdi på ny settes på ekstrem prøve og hver dag lider terrorens død, fryktens sensur og kvaler.

Da blir både de norske kollektive initiativ og enkelt-prestasjoner for den kulturelle frihetens fremme eksistensielt viktige på veien videre.

I de fleste kulturuttrykk – være seg musikken, skulpturen, maler-kunsten og ikke minst litteraturen står Norge for enkeltkvalifikasjoner på internasjonalt nivå. Ved kveldens festival-åpning handler det om det fremste feltet – om litteraturen.

Selv overskuer jeg noen års historie som utøver i litteraturformidlingens ærend. Vi, fra min tid, arvet noe fra noen fremsynte idealister før oss, noe som var kommet godt i gang drevet av noen få. Et halvt sekel tilbake var det skrinnere kår for litteratur i landet, den norske som den oversatte. Vi hadde noen unntak, men hva var det mot de litterære seirene som senere skulle komme – gjennom sytti-, åtti-, nittiårene og inn i to tusen-tallet? En forfatterrekruttering lå nede og skulle løftes til verdensformat. Vi er litt pretensiøse nå, men bare litt…

Det var tidlig på sekstitallet at en forfatterleder, en forlegger og en embetsmann satte seg sammen for å sikre fast grunn for den skrantende norske litteraturen. Det ble skapt en felles lest for litteraturens vekst og utbredelse som bygget på talent og felles mentalitet.

Den virket langsiktig og stimulerende og et startskudd ble gitt for en ny æra i norsk litteratur – med en trefoldig stimulans – til leser, forfatter og utgiver ved oppfinnelsen av Kulturråd og innkjøpsordning. – og alt det den brakte av vitalitet og innsatsvilje. Litterær allsidighet, kvalitet og talentrekruttering ble satt i sentrum som datidens stimulans og i dag som kamp mot en liberalistisk kommersiell kulturideologi med ensrettende virkning.

Det viktigste var at en ny litteraturpolitisk dimensjon ble skapt – en bærende idealisme, noe kollektivt og personlig, ja, som gikk på å løfte noe i flokk utover en selv. Litteraturen fikk prestisje, ga forfatterne plass og faget rom for fri litterær ytring. Resultatet har blitt enestående. Hvilken annen språknasjon kan peke på en slik fremgang for sin nasjonale litteratur i et internasjonalt perspektiv.

Med slik prektig/ vakker beskrivelse – hva står det da om i disse tider? Svaret er enkelt – om leseevnen og lesegleden – i alle medier – analoge som digitale. Utfordringen går ikke om den litterære kvalitet eller mangfoldet, skjønt det kan fort tørke ut. Det går om leseevnen, leseinteressen og oppdagelsen av lesegleden for nye lesere. Utfordringen er slett ikke et nytt fenomen. Merk det. Den ligger latent hele tiden og må kollektivt stimuleres og uten stopp. Lesestimuli av mange slag bør på ny forsterkes med en felles kraft, hvor festivaler, biblioteker, skoler, forleggere og redaktører har et inspirert ansvar. Men ansvaret strekker seg lenger. Det går dertil om skriftkulturen som garanti for selve vår livsform, for demokratiets frie tanke og ytring.

I vår tid
Her på denne festivalen – i dette grenselandet – forstår man på dobbelt nivå, hva den frie skriftkulturen betyr for selvstendighet og integritet her til lands og der ute. Slik leseevnen kan svinne, kan også den politiske vitaliteten smuldre. Holdninger endrer seg hvis samfunnskritikken forstummer. Forståelsen av ytringsfrihetens grunnforutsetninger kan ved forsømmende sløvhet og slapphet langsomt fortæres eller ved autoritære holdninger raskt slukes.

Her hjemme må vi være vare og vokte oss mot hverdagens endrede holdninger. Frihetsberøvende utslag blir konkrete i lovverk, forordninger, regelverk, overvåkning og kontroll og i endrede samfunnsstrukturer – hvis overblikket svinner.

Gjør vi nok her hjemme, kan vi spørre? For Norsk PEN er svaret – klart nei. Og det tas konsekvenser ved bevisst innsats. Våre medlemmer har engasjert seg i spørsmål om varslerens vern (Snowden), de publisistiske overgrep, multikulturelle avskjæringer, overvåkningens trusler, kunnskapen om ytringsfrihetens verdi blant unge og en allmenn vokterrolle fra sak til sak i den offentlige debatt. Mange er mobilisert og viktige fond støtter oss i arbeidet. Vi kan bli forskrekket over oppgavemengden.  Arbeidet virker – for ytringsfrihetens trygghet her hjemme i eget land.

Og der ute – hvor denne verdens frie ytring er truet på livet i et voldelig omfang vi ikke har sett i vår tid. Ja, fri ytring kan gå på livet løs når religion gjøres til politikk og politikk til religion og totalitær maktpolitikk får råde. Mange ser trusselen her hjemme. ICORNs og PENs såkalte fribyer her til lands og ellers i verden huser så godt de kan truede internasjonale forfattere og kunstnere. De blir ressurser hvor enn de kommer ved sitt forbilde og som symboler på den frie ytrings verdi.

Et ønske
Til slutt – et begrunnet ønske til denne byen. For Fredrikstad – og omegn har vist å ta betydelig kulturpolitisk ansvar. Ord i grenseland er et ledende eksempel på holdninger og initiativ for distrikt og by. Kunstnere tar selv sterke initiativ til kulturens fremme ved flere festivaler. Kulturrådmannen har blikk for utsmykning og estetikk i byen. Og et Litteraturhus er en stolthet.

Et videre skritt vil være like naturlig som livsvitalt. Gjør også Fredrikstad til en friby for forfulgte forfattere og kunstnere – den femtende i landet. En truet forkjemper vil finne seg så godt til rette blant likesinnede i dette sterke miljøet. Initiativet vil være sammenfallende med byens historisk strategiske posisjon i forsvar for varig frihet.

Vår festival Ord i Grenseland kan trygt løftes og bedømmes i et stort perspektiv, ja, som en pådriver og beskytter av de frigjørende ordene – for oss her hjemme og for å åpne for dem der ute.

Takk til arrangør og by for ansvar og initiativ. Gratulerer med dagen.

(Foto: Kine Jensen)

2016 Peru: Rafael León Rodríguez

9 May, 2016: Peruvian journalist Rafael León Rodríguez convicted of Criminal Defamation

I – we journalists – need the support of everyone with democratic principles: make your opinion known on social media. I can’t explain how I feel except I have the sensation that I’m living through a Kafkaesque situation. If I’m convicted it would set a disastrous precedent for freedom of opinion and press in Peru. I leave it in your hands. (Facebook post from Rafo Leon, dated 12 April 2016)

Though May 3 was UNESCO’s World Press Freedom Day, it was arguably just the opposite for Peruvian journalist and author Rafael León Rodríguez, (known as Rafo León). On this day, León was summoned for sentencing in response to a criminal defamation case brought against him in 2014 by Martha Meier Miró Quesada, then general editor and columnist for El Comercio, one of Peru’s leading newspapers.

León was found guilty of defamation, given a one year suspended sentence, and ordered to pay $1,800 in damages to Meier. The suspended sentence is subject to Rodríguez’s completion of one year of ‘good behavior,’ requiring him to report regularly to the authorities and to request permission before leaving the country. This conviction and sentencing have arrived more than nine months after the trial ended in July 2015; León’s defence, supported by the Peruvian free expression organisation Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), called for the sentence to be annulled and a new trial to be held, alleging unjustified delays and irregularities in due process. This request was denied by the court.

León is known for his columns for the Lima-based weekly newsmagazine Caretas, as well as his travel accounts and short stories. Though his circumstances may be unique, his position as a targeted journalist is unfortunately not. León’s case forms just one piece of the larger picture, in which criminal defamation restricts freedom of expression for journalists around the globe.

The Special Rapporteurs for freedom of expression of the United Nations, the Organization of American States and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) have stated: Criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where necessary, with appropriate civil defamation laws.”

The right to freedom of expression and opinion is protected under the Peruvian Constitution (Article 2.4) and international law including the Universal Declaration on Human Rights (Article 19), the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 19) and the American Convention on Human Rights (Article 13).

Although the Peruvian state has publicly committed to decriminalizing defamation, and reducing it to a civil offense, new policies and protections have yet to be implemented through legislation. Similar struggles face writers in Europe, where 23 of 28 EU Member States continue to have criminalized defamation laws. As Joe Glanville reports, “An alarming number of states impose excessive criminal penalties for insulting royalty—it can get you six years in jail in Sweden—and there are similarly worrying consequences for insulting a head of state”.

Norwegian PEN and the Norwegian WiPC support the stance of PEN International, wherein, “convicting León of criminal defamation for an opinion piece on a matter of public interest would be a violation of his right to freedom of expression and opinion protected under national and international law”. We therefore urge the Peruvian authorities to urgently overturn León’s conviction and to remove defamation from the State’s criminal code. To read our letter to the Peruvian authorities, click here: Link

Additional Information:

To send messages of solidarity to Rafo León via Tamsin Mitchell: tamsin.mitchell@pen-international.org

For more information about current criminal defamation practices in the EU, see Glanville’s articles at: https://europe.newsweek.com/why-we-urgently-need-reform-criminal-defamation-law-452587?rm=eu

For news on English PEN and ILI’s endeavours to decriminalize defamation in Europe, see: https://www.englishpen.org/press/criminal-defamation-in-the-eu/

Article written by: Iva Gavanski, Advisor for Norwegian WiPC and Norwegian PEN. 9 May, 2016.

 

 

 

Open debate: Open the space for media

INVITATION: OPENING THE SPACE FOR MEDIA

PUBLIC DEBATE, 19 MAY 2015 FROM 10-14

LITTERATURHUSET, OSLO

Organised by International Media Support and Norsk PEN

As global tension continues to evolve between those who are committed to international rules and arrangements and those who reject them, so does the space for independent, critical voices and the exercise of fundamental rights. In many countries peaceful protests are being suppressed, and censorship and political control of the media are widespread. In the backward drift of freedom of expression in these environments, independent media and the ability of media to act as a fourth estate has been amongst the very first casualties. But there are also pockets of encouraging development; areas where democratic progress and societies based on the rule of law are gradually evolving; countries where the transition out of tumultuous, violent periods moves towards stability, citizen participation and an increasingly open space for the media and freedom of expression.

 

10-12: PANEL I: UKRAINE AND RUSSIA

What can we learn from how media and information is used by both Russia and Ukraine in the ongoing conflict? How may we put this knowledge to use as we seek to reverse the negative trends and support those who attempt to keep the space open?

Moderator: Biljana Tatomir, Deputy Director, International Media Support (IMS)

Panelists:

· Maxim Tucker, Ukraine correspondent, The Times, Newsweek

· Galina Timchenko, Editor-in-Chief, Meduza

· Per Anders Johansen, Aftenposten

· Antonina Cherevko, Ukraine Programme Manager, International Media Support

12-14: PANEL II: MYANMAR, COLOMBIA, SRI LANKA

What can we learn from countries transitioning out of violent conflict and periods of tumultuous political instability on how reforms of media and conditions for freedom of expression and access to information take place?

Moderator: Jesper Højberg, Executive Director, International Media Support (IMS)

Panelists:

· Ranga Kalansooriya, Asia Regional Advisor, International Media Support

· Esben Harboe, Myanmar Programme Manager, International Media Support

· Roy Krövel, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

· Andrew Puddephat, Executive Director, Global Partners Digital

 

RSVP: Monday 18 May to hege@norskpen.no

Norsk PEN får ny administrasjon

Fra mandag 4. mai har ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN ny administrasjon.  Generalsekretær Carl Morten Iversen har valgt å gå av for aldersgrensen. Hege Newth Nouri tiltrer som generalsekretær, hun kommer fra stillingen som fribykoordinator i Norsk PEN. Ingeborg Kværne er ansatt som ny fribykoordinator, hun kommer til Norsk PEN fra Norsk kulturråd.  Iversen fortsetter i administrasjonen som frilans seniorrådgiver.

Carl Morten Iversen (1948) er utdannet siviløkonom i USA og på BI og har arbeidet med ytringsfrihetsspørsmål i 17 år, først for det nå nedlagte Norsk Forum for Ytringsfrihet, så for Norsk PEN.  Før det hadde han lang erfaring fra organisasjonsarbeid, bl. a. i diverse jazzorganisasjoner og som leder i Norges Kunstnerråd.  Han kan vise til en lang karriere som musiker og har også vært redaktør og skribent i Jazznytt.  For Norsk PEN har Iversen hatt omfattende internasjonale oppgaver og vært aktivt med på observasjonsreiser og påvirkningsarbeid overfor en rekke land, bl.a. Tyrkia, Hviterussland og Tunisia.

Hege Newth Nouri (1966) har utdannelse innenfor litteratur og skrivekunst og har en variert og omfattende bakgrunn som skribent, redaktør og prosjektleder for diverse litterære- og ytringsfrihetsrelaterte prosjekter.  Hun har blant annet arbeidet for Norsk Forum for Ytringsfrihet med sensurdatabasen «Beacon for Free Expression» og vært festivalsjef for Bjørnsonfestivalen i Molde, der hun også fungerte som lokal fribykoordinator.  Før hun tiltrådte som nasjonal fribykoordinator  kom hun fra stillingen som generalsekretær i Norsk Bibliotekforening.

Ingeborg Kværne (1977) er cand. philol fra UiO med hovedfag musikkvitenskap.  Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Norsk kulturråd, en arbeidsplass hun har hatt siden 2004.  Kværne har bred kjennskap til det litterære landskapet i Norge og til embetsverk og byråkrati, støtteordninger og overordnede spørsmål i samfunnet relatert til ytringsfrihet.  Gjennom arbeid med nyankomne flyktninger og asylsøkere har hun erfaring med mennesker som har vært gjennom store lidelser og traumer. Fra et aktivt engasjement for Amnesty har hun inngående kjenneskap til menneskerettighetsbrudd verden over.

Norsk P.E.N.s administrasjon
fra  4. mai 2015
Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, tlf.: 2260 7450
Generalsekretær Hege Newth Nouri, tlf.: 2260 7450, mobil: 930 02 262, hege@norskpen.no
Fribykoordinator: Ingeborg Kværne, tlf.: 2260 7451, mobil: 991 64 860,  ingeborg@norskpen.no
Seniorrådgiver: Carl Morten Iversen,  tlf.: 926 88 023, carlmorten@norskpen.no
Generelle henvendelser: pen@norskpen.no

William Nygaard gjenvalgt som styreleder i Norsk PEN

William Nygaard ble i går gjenvalgt som styreleder i Norsk PEN for en ny toårsperiode av årsmøtet.  Nygaard har vært styreleder siden 2013.  På møtet orienterte Nygaard om organisasjonens nye norske prosjekt, «Norsk Ytringsfrihet og Ytringsansvar», som vil ha fokus på å følge med på en rekke nasjonale, ytringsfrihetsrelaterte saker, blant annet varslere, elektronisk og annen overvåking, mediepolitikk og det flerkulturelle området.   Parallelt med dette viderefører Norsk PEN sitt internasjonale engasjement i og med samarbeidsland som Afghanistan, Etiopia, Eritrea, Hviterussland, Tyrkia, Iran og Russland.

På årsmøtet benyttet Nygaard også anledningen til å rette en stor takk til alle organisasjoner og institusjoner som har bidratt til å muliggjøre Norsk PENs arbeid, både praktisk og økonomisk – Den Norske Forleggerforening, de norske skjønnlitterære skribentorganisasjonene, Norsk Journalistlag og Kritikerlager, samt Fritt Ord, Eckbos Legat og Utenriksdepartementet.

Norsk PEN vil i 2015 også fortsette sitt arbeid med norske fribyer for forfulgte forfattere i samarbeid med fribynettverket ICORN og de norske fribyene.  I tillegg videreføres organisasjonens møteserie, en blanding av seminar og debattmøter på Litteraturhuset i Oslo i tillegg til et samarbeid om tilsvarende møter med Norsk Litteraturfestival (Lillehammer), Bjørnsonfestivalen (Molde), Ord i Grenseland (Fredrikstad) og Kapittel 2015 (Stavanger).

I tillegg til Nygaard består Norsk PENs styre fram til årsmøtet 2016 av Elisabeth Eide (nestleder), Ann-Magrit Austenå, Anders Heger, Asbjørn Øverås, Soudabeh Alishahi, Brit Bildøen, Rune Ottosen  og Peter Normann Waage (styremedlemmer), Åshild Eidem, Arne Svingen og Dag Larsen (vararepresentanter) og Kjell Olaf Jensen (styrets spesialrådgiver)

Hege Newth Nouri new Secretary General in Norwegian PEN

Press Release

Norwegian PEN hires new Secretary General


The Norwegian PEN board has engagedHege Newth Nouri as new Secretary General. She comes from the position as national coordinator for the Norwegian Cities of Refuge for Persecuted Writers and has worked for Norwegian PEN since November 2013. She succeeds Carl Morten Iversen who reaches the official Norwegian retirement age on 1. May 2015. Iversen will continue to work for Norwegian PEN in a reduced position.

Newth Nouri is educated in literature and creative writing and has a varied and extensive background as a writer, editor and project manager for various literary- and free expression related projects. She has worked for the Norwegian Forum for Freedom of Expression, with the censorship database «Beacon for Free Expression»,  as well as festival director for the literary festival Bjørnsonfestivalen in Molde, Norway, where she also served as coordinator for the visiting writers. Prior to working for Norwegian PEN she was engaged as secretary general of the Norwegian Library Association.

In her new position, the Secretary General will strengthen the efforts for freedom of speech in Norway at a time of major changes – from global and national commercialization, new political tensions and changed communication technology – to a new cultural diversity.

Hege Newth Nouri will officially assume the position on 4. May 2015.

Oslo, 15th December 2014

Norwegian PEN meets Dalai Lama

A delegation of members from Norwegian PEN and PEN International had a brief meeting with the Dalai Lama this morning during his visit to Oslo. The delegation, Norwegian PEN president William Nygaard, board member Peter Normann Waage and PEN International’s Vice President Eugene Schoulgin, welcomed the Dalai Lama to Norway and regretted that the Norwegian government had declined to meet with him.

«We told the Dalai Lama that the Norwegian people support him,» said Nygaard after the meeting, adding that he, on PENs behalf, was very grateful that the Dalai Lama took the time to meet representatives from the world´s biggest freedom of expression organization, before meeting with Norwegian politicians in the Parliament building. PEN referred to the defense of his case and of imprisoned Tibetans throughout more than thirty years, and said that Tibetan PEN is among the most significant PEN centers.  The Dalai Lama was glad to hear this. PEN also expressed gratitude towards the Dalai Lama for making Tibetan culture a part of the world´s cultural heritage.

The Dalai Lama was happy to be back in Norway and paid no attention to the lack of willingness the Norwegian government now has demonstrated to follow up on earlier statements. The Dalai Lama raised the Chinese people’s need for comprehensive freedom of expression. «Had it not been for the censorship in China, the Chinese people themselves could have made up their minds about what is right and what is wrong,» stressed the Dalai Lama.

At the end of the meeting, the Dalai Lama was invited back to Norway. If nothing else he could go fishing to learn more about the Norwegian culture. He laughed heartily and stressed that he happily would eat the fish, as long as he didn’t have to kill it.

9th May 2014

William Nygaard elected new president of Norwegian PEN

Publisher and former director of the Aschehoug publishing house, William Nygaard,  was last night elected new president of Norwegian PEN. Nygaard has been a board member for many years and is now replacing Anders Heger who steps down after chairing Norwegian PEN since 2007.

William Nygaard was publisher and CEO at Aschehoug  from 1974 to 2010 and chairman of the Norwegian Publishers Association from 1987 to 1990.  He was elected Chairman of the Norwegian Broadcasting Corporation in 2010.

Nygaard has always been an outspoken advocate for freedom of speech. He was awarded the Freedom of Expression award from «Fritt Ord» in 1994 and the Torgny Segerstedt award in 1998. He has been appointed «Knight of premier class of the St. Olav order» and – along with Salman Rushdie – an honorary doctorate at the University of Tromsø.

«Norwegian PEN’s current goal is to engage an increasing number of younger people in the Norwegian, and not least, international free expression work and stimulate interest in universal human rights,» said Nygaard after he was elected.

Oslo, April 24, 2013