16. juni: Varslerdagen 2016 - lansering av #SnowdentoOslo

varslerdagen juni_heading copy

Torsdag 16. juni kl. 16.00, Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram

Arrangører: Norsk PEN, RootsAction, Networkers SouthNorth

På årets varslerdag 16. juni lanseres en internasjonal underskriftskampanje til støtte for at Edward Snowden uten risiko for utlevering til USA skal kunne komme til Norge for å motta Ossietzky-prisen fra Norsk PEN.  Blant de mange som stiller seg bak kampanjen er Lisa Ling og Cian Westmoreland. De er selv varslere og inspirert av Edward Sowden.

PROGRAM
Musikk ved artist Pål Moddi Knutsen.
Kommer snart med plata «Unsongs. 12 banned songs from 12 countries.»

Velkommen ved Elisabeth Eide, nestleder i Norsk PEN.
Eide presenterer Norsk PENs bakgrunn for å gi Ossietzky-prisen til Edward Snowden.

Samtale med varslerne Cian Westmoreland og Lisa Ling. Samtalen ledes av John Jones fra Networkers SouthNorth.

Presentasjon av kampanjen #SnowdentoOslo ved Rune Ottosen, styremedlem i Norsk PEN.

Musikk ved artist Pål Moddi Knutsen.

Programmet avsluttes kl. 17.30.

Andre som stiller seg bak kampanjen #SnowdentoOslo er:

Noam Chomsky, Arundhati Roy, Daniel Ellsberg, Marit Arnstad, Jesselyn Radack, Arne Ruth, Ola Larsmo, Coleen Rowley, Thomas Drake, Marsha Coleman-Adebayo, Marjorie Cohn, William Binney, William Nygaard, John Kiriakou, Moddi og Mari Boine.

Støtt arbeidet med å få #SnowdentoOslo – signér her.

Lisa Ling er en av tre varslere som står fram i Sonia Kennebecks prisbelønnede dokumentarfilm om droner, National Bird. Her redegjør hun for de globale konsekvensene av dronekrigføring. Hun har 20 års bakgrunn fra det militære som profesjonell soldat og reservist. Hennes ansvarsområde var informasjonshåndtering og militær etterretning. Lisa Ling tjenestegjorde blant annet i 48th Intelligence Squadrone ved Beale Air Force Base i perioden 2007-2009. Hun beskriver et system utenfor politisk og demokratisk kontroll. Ling har blitt skremt over rettsløsheten rundt de utenomrettslige henrettelsene som er en konsekvens av USAs dronekrigføring. Etter et besøk i Afghanistan der hun selv så konsekvenser for sivilbefolkningen av denne krigføringen, bestemte hun seg for å stå fram som varsler. Hun har konkludert med at den såkalte krigen mot terror i seg selv representerer terror mot uskyldige sivile.

Cian Westmoreland var sterkt inspirert av Snowden da han bestemte seg å stå fram som varsler. Han var en dekorert soldat med lang erfaring fra militær informasjonshenting på amerikanske baser i Sør-Korea, Tyskland og Afghanistan i perioden 2006 – 2010. Cians oppgave var å samordne informasjon som skulle brukes i luftangrep i Afghanistan. Han fikk to utmerkelser for å ha skaffet til veie informasjon som skal ha bidratt til å drepe 200 fiendtlige soldater i Afghanistan. Han ble nektet innsyn i hvilke konsekvenser disse angrepene fikk for sivilbefolkningen, men ble klar over omfanget av sivile tap etter at UNAMA rapporten i 2009 dokumenterte 259 sivile ofre etter angrep fra den flernasjonale styrken i Afghanistan.

Snowden case: The State tries to gag a dissenting free voice

PRESS RELEASE FROM NORWEGIAN PEN:
On 21st April 2016, Edward Snowden filed a lawsuit, with Norwegian PEN as the intervention party, against the State by the Ministry of Justice and Public Security. The action’s purpose is to legally establish that Norway has no right to extradite Snowden to the United States. Snowden’s alleged crime consists of having exposed mass surveillance under the auspices of the American intelligence agency, the NSA. His actions are of a political nature and he cannot therefore be extradited to the United States, according to the Norwegian Extradition Act and International Law.

On 18th May the State, by the Ministry of Justice and Public Security, delivered a response to our writ of summons. In the defence’s reply, the Attorney General seeks to dismiss the lawsuit on formal grounds. Then State argues that the case should be handled in accordance with criminal procedure and the plaintiff’s civil action cannot be initiated on formal grounds.

Norwegian PEN stresses that the State has not acknowledged the core issue: the recognition of the political nature of Edward Snowden’s actions, and consequently the necessity of his guaranteed safe arrival in Norway to receive the Ossietzky prize without danger of extradition.

The fact that the State, on formal grounds, is attempting to avoid a judicial review of the Extradition Act and secure Edward Snowden’s safe passage to Norway, confirms the importance of the case from a freedom of expression point of view. The outcome could lead to the gagging of a historically important free voice.

By awarding Edward Snowden the Ossietzky prize, Norwegian PEN seeks to create a debate surrounding the international legal framework on mass surveillance.  We seek to protect and strengthen the role of whistleblowers nationally and internationally and to praise Snowden’s unselfish and personal integrity and courage by warning us all against illegal surveillance.

In a letter from Oslo City Court of 19 May, the plaintiff is granted the opportunity to submit comments to the State’s response before 26 May.

The case is being diligently pursued by our lawyers, Halvard Helle and Emanuel Feinberg at Advokatfirmaet Schjødt.

Contact Norwegian PEN:
William Nygaard, President: 90892601
Hege Newth Nouri, Secretary General; 93002262

Contact Advokatfirmaet Schjødt:
Halvard Helle, Partner: 22018800
Emanuel Feinberg, lawyer: 22018800

Press Release: Edward Snowden files lawsuit against the Norwegian Government


PRESS RELEASE 21.04.2016:

Edward Snowden files lawsuit against the Norwegian Government

Edward Snowden tildeles Ossietzkyprisen for 2016

 

Norwegian PEN has awarded Edward Snowden the Ossietzky Prize for 2016, for his contribution to defend freedom of expression. He has been invited to receive the award in Oslo on Friday 18 November, and we will do our utmost to ensure that Snowden may receive the prize in person.

On behalf of Snowden and Norwegian PEN, Advokatfirmaet Schjødt has filed a petition to Oslo City Court in order to allow Snowden to travel to Norway without fear of extradition to the US, where he faces decades of imprisonment under the “Espionage Act.”

A prosecution against Snowden under the US Espionage Act constitutes a political offense within the meaning of Norwegian and international law.  Accordingly, the lawsuit asserts that extradition of Edward Snowden would be contrary to law, and that the court should so declare. The Espionage Act prohibits Edward Snowden, or any whistle-blower in his position, from raising any defence that he acted in the public interest, that the disclosures benefited society, or that the disclosed information had been improperly withheld by the government. Therefore, Snowden’s conviction under the Espionage Act would be a foregone conclusion, and he would face decades in prison in isolating conditions.

Edward Snowden and Norwegian PEN are represented by Schjødt-attorneys Halvard Helle and Emanuel Feinberg.

The grounds for awarding the prize:
Edward Snowden has revealed the questionable, extensive global surveillance and espionage conducted by states on their citizens and on single countries. Snowden’s disclosure of NSA’s surveillance of millions of phone calls resulted in a ruling in the US court of appeals, that the NSA’s storage of telephone metadata is indeed illegal, because it was not approved by Congress. Nonetheless, Snowden has not met any understanding from the US authorities. They uphold the indictment for espionage and theft of government property, and demand he be extradited to the US.

With this year’s Ossietzky Prize Norwegian PEN wants to highlight that surveillance may only be carried out within the framework of internationally accepted legal standards for the protection of individual civil liberties. By awarding the prize to Edward Snowden, Norwegian PEN wish to pay respect to the unique role he has undertaken as a whistle blower. The award will expose the need for an international debate on surveillance regarding the boundaries set by international and national law. The prize is also a recognition of the whistleblower’s personal courage during the revelations of governmental/public and  secret encroachment  on the personal integrity of individuals.

Contact Norwegian PEN:
William Nygaard, President: + 47 90892601
Hege Newth Nouri, Secretary General: +47 93002262

Contact Advokatfirmaet Schjødt:
Halvard Helle, Partner, + 47 22018800
Emanuel Feinberg, Senior Associate: +47 22018800

Pressemelding: Edward Snowden saksøker den norske stat

PRESSEMELDING FRA NORSK PEN, 21.04.2016

Edward Snowden saksøker den norske stat

Edward Snowden tildeles Ossietzkyprisen for 2016
Edward Snowden tildeles Ossietzkyprisen for 2016

Norsk PEN har tildelt Ossietzkyprisen for 2016 til Edward Snowden, for hans innsats for å forsvare ytringsfriheten. Norsk PEN har invitert Edward Snowden til Oslo for å motta prisen i Universitetets Aula fredag 18. november. Edward Snowden har et sterkt ønske om å komme til Norge for å motta prisen personlig.

Norsk PEN har gitt Advokatfirmaet Schjødt i oppdrag å tilrettelegge rettslig for at Snowden kan reise trygt til Norge for å motta prisen, uten å risikere utlevering til USA. Advokatfirmaet Schjødt har i denne forbindelse på vegne av Edward Snowden tatt ut stevning mot staten ved Justisdepartementet. Norsk PEN ved styreleder William Nygaard har trådt inn i saken som partshjelper.

Formålet er å få rettslig fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere Snowden til USA, dersom han kommer til Norge. Snowdens påståtte lovbrudd består i å ha varslet om masseovervåking i regi av det amerikanske etterretningsbyrået NSA. Hans handlinger er klart av politisk karakter, og det er da klart etter den norske utleveringsloven og internasjonal rett at han ikke kan utleveres til USA.

Snowden og Norsk PEN er representert av Schjødt-advokatene Halvard Helle og Emanuel Feinberg.

Begrunnelse for pristildeling:
Edward Snowden har varslet om tvilsom og omfattende statlig og global overvåkning og spionasje, både overfor enkeltland og privatpersoner.

Snowdens avsløring av NSAs overvåkning av millioner av telefonsamtaler resulterte i at amerikansk domstol (US Court of Appeals) i fjor fant overvåkningen ulovlig fordi den ikke var godkjent av kongressen. Likevel har ikke Snowden møtt noen forståelse hos amerikanske myndigheter. De opprettholder siktelsen for spionasje og tyveri av statlig eiendom og krever ham utlevert fra Russland, hvor han nå bor i eksil. I USA risikerer han mange tiår i fengsel.

Kontakt Norsk PEN:
William Nygaard, styreleder: 90892601
Hege Newth Nouri, generalsekretær; 930 02 262

Kontakt Advokatfirmaet Schjødt:
Halvard Helle, partner, 22 01 88 00
Emanuel Feinberg, advokat: 22 01 88 00

Ytringsfrihet i overvåkingens tid – Elleve spørsmål til Regjeringen

Hvor mye overvåking utsettes vi for? Og hvorfor? Dagens uoversiktlige situasjon er lite tilfredsstillende og rammer i seg selv ytringsfriheten i Norge.

JON WESSEL-AAS
WILLIAM NYGAARD
ELISABETH EIDE
REIDUN KJELLING NYBØ
THOMAS SPENCE
KNUT OLAV ÅMÅS
KJERSTI LØKEN STAVRUM

Hvordan kan vi trygge ytringsfriheten i overvåkingens tid? Spørsmålet er helt sentralt for å sikre kvaliteten i vår offentlige debatt, og det står dessverre fremdeles ubesvart – to og et halvt år etter Edward Snowdens avsløring av omfattende og ukontrollert amerikansk overvåking.

Kunnskapen om USAs og Storbritannias omfattende overvåking og kartlegging av oss alle, vissheten om at det skjer uavhengig av landegrenser – og ikke minst, opplysningen om at Norge er en del av den særlige gruppen som jobbet tett sammen om dette, de såkalte «Ni øyne», har skapt berettiget bekymring hos mange – men også en urovekkende taushet fra ledende politikere.

Hvordan kan vi alle være sikre på at vi kan kommunisere fortrolig, for eksempel mellom kilde og journalist uten at dette registreres og lagres, i tilfelle det kan komme til nytte en gang?

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen har fått ros for sin åpenhet om at han ønsker å kontrollere all tele- og datatrafikk til og fra Norge. Man kan også si at det gir ytterligere grunn til undring at etterretningen ber om slik helt tøylesløs overvåking.

Vi mener at ytringsfriheten, det vil si den reelle følelsen av frihet til å ytre seg, vil lide som følge av slike meldinger fra etterretningstjenesten og usikkerheten om status for overvåkingen som har oppstått etter Snowdens avsløringer.

Norske myndigheters fullmakter til å bedrive hemmelig kommunikasjonskontroll har også blitt kraftig utvidet i Norge i løpet av det seneste tiåret. Vi mener derfor at det er behov for en prinsipiell gjennomgåelse av status for overvåkingen.

Vi mener videre at debatten om ytringsfrihetens reelle vilkår er havnet i skyggen av ønskene om stadig mer overvåking begrunnet i frykt for terror. I ettermiddag har vi derfor samlet norske politikere til å møte blant andre FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, David Kaye og OSSEs representant for pressefrihet, Dunja Majatovic, til et seminar på Litteraturhuset i Oslo for å løfte denne viktige debatten som angår alle. I den forbindelse vil vi derfor rette følgende spørsmålene til Regjeringen:

 1. Er dagens kontroll- og overvåkningsregime forenlig med en åpen og opplyst offentlig samtale, slik Grunnloven skal sikre oss?

 2. Kan pressen love sine kilder reelt kildevern, når rommet for fortrolig kommunikasjon innskrenkes?

 3. Hvilke lovmessige skranker har vi mot overvåkning av journalisters kildekommunikasjon?

 4. Etterretningssjefen ønsker å overvåke all grensekryssende datatrafikk. Vil dette blir innført?

 5. Hvor mange nordmenn ble utsatt for elektronisk kommunikasjonskontroll i fjor – og hvilken økning er det sammenlignet med tidligere år?

 6. Kan nordmenn føle seg trygge på at e-post med sensitive stikkord ikke blir registrert?

 7. Hvilke initiativ har norske myndigheter tatt overfor USA etter kjennskapen om NSAs overvåking av nordmenn, slik statsministeren refererte til i oktober 2013 – og har USA respondert?

 8. FN har opprettet en spesialutsending for å sikre folks privatliv i den digitale tidsalder. Vil Norge utlevere alt materiale denne utsendingen ber om, slik alle medlemsland oppfordres til?

 9. FN understreker at ingen skal bli utsatt for tilfeldig og ulovlig overvåking. Vil Norge ta imot FNs spesialutsending og iverksette de tiltak spesialutsendingen eventuelt anbefaler for å få en slutt på en slik vilkårlig overvåking?

 10. Politidirektoratet skriver i sin rapport Datakrimstrategien at «Mer omfattende datalagring vil ha en forebyggende effekt. Det er viktig å sikre digitale spor kontinuerlig, helst før datakriminaliteten finner sted». Mener regjeringen en slik «for sikkerhets skyld»-tilnærming vil være hensiktsmessig?

Vi ser – i likhet med mange andre – klare paralleller mellom dagens uavklarte vilkår for overvåking og den gang den såkalte Lund-kommisjonen ble opprettet for å avdekke omfanget av den ulovlige overvåkingen av nordmenn på 70-tallet. Vi legger derfor til et siste spørsmål: Vil Regjeringen vurdere å opprette en kommisjon i 2016 om overvåkingens rolle, rammer og konsekvenser for ytringsfriheten og dermed for vårt demokrati?

Artikkelforfatterne er hhv leder av norsk avdeling av Den internasjonale juristkommisjon, styreleder og nestleder i Norsk PEN, generalsekretær Norsk Redaktørforening (konst.), leder Norsk Journalistlag, direktør Fritt Ord og generalsekretær Norsk Presseforbund.

Freedom of expression: Eleven questions for the Norwegian government

How much surveillance are we subject to? And why? The uncertainty of the current situation is far from satisfactory and in itself harms freedom of expression in Norway.

How can we secure freedom of expression in the age of surveillance? The question is crucial in ensuring the quality of our public debate, and unfortunately it remains unanswered – two and a half years after Edward Snowden exposed extensive and uncontrolled American surveillance.

The knowledge of USA’s and Great Britain’s extensive surveillance and cataloguing of us all, the knowledge that it happens regardless of national borders – and not least, the information that Norway is part of the designated group collaborating closely in this, the so-called «Nine Eyes», is a reason for legitimate concern for many – but this is met with disturbing silence by leading politicians.

How can we all be sure that we can communicate in confidence, for instance as source and journalist, without it being registered and stored, in case it would someday become useful?

Former chief of intelligence Kjell Grandhagen has been praised for his frankness in wishing to control all telephone and data traffic to and from Norway. One can also say that it provides further reason for concern that the intelligence services ask for such boundless surveillance.

We find that the freedom of expression, that is, the actual sense of freedom to express oneself, will suffer as a result of such statements from the intelligence services and from the uncertain state of surveillance after Snowden’s exposures.

The Norwegian government’s authorisation of secret communication control has also been expanded significantly in Norway during the past decade. We find that because of this there is a need for a principal examination of the state of surveillance.

Further we find that the debate about the actual conditions for freedom of expression has been overshadowed by the wish for progressively increasing surveillance caused by the fear of terrorism. Due of this, Monday January 18 we gathered Norwegian politicians to meet with UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Danny Kaye, and OSCE (Organization for Security and Co-Operation in Europe) Representative on Freedom of the Media, Dunja Mijatović, among others, to a seminar at The House of Literature (Litteraturhuset) in Oslo to further this important debate, concerning us all. As part of this context we would like to address the following questions to the Norwegian government:

 1. Is the current control and surveillance regime compatible with an open and informed public discussion, as granted by The Norwegian Constitution?
  2. Can the media guarantee their sources actual source protection, when the room for confidential communication is restricted further?
 2. Which legal limitations exist against surveillance of journalists’ communication with sources?
 3. The chief of intelligence wishes to monitor all border-crossing data traffic. Will this be implemented?
 4. How many Norwegians were subject to electronic communication control last year – and how high was the increase as compared to earlier years?
  6. Can Norwegians feel certain that e-mails with sensitive keywords will not be registered?
 5. Which are the initiatives the Norwegian government has introduced to USA after NSA’s surveillance of Norwegians became known, as the Prime Minister referred to in October 2013 – and has USA responded to these?
  8. The UN has appointed a Special Rapporteur to secure the right to a private life in the digital age. Will Norway give out all the material this Special Rapporteur asks for, as all member countries are encouraged to do?
  9. The UN underlines that nobody is to be subject to random and illegal surveillance. Will Norway accept the UN Special Rapporteur and implement the efforts the Special Rapporteur may recommend to end such random surveillance?
  10. In its report on a national strategy for cybercrime, The National Police Directorate of Norway writes that «A greater extent of data storage will have a preventive effect. It is important to secure digital evidence continuously, preferably before cybercrime has taken place». Does the Norwegian government find such a «to be on the safe side»-approach appropriate?

 We – like many others – see clear parallels between the current undetermined conditions for surveillance and the time when the so-called Lund Commission was established to expose the extent of the illegal surveillance of Norwegians during the 1970es. Because of this we include a final question: Will the Norwegian government consider to establish a commission in 2016, examining the role and limitations of surveillance and its consequences for freedom of expression and thus for our democracy?

Jon Wessel-Aas
William Nygaard,
Elisabeth Eide
Reidun Kjelling Nybø
Thomas Spence
Knut Olav Åmås
Kjersti Løken Stavrum

The article writers are the leader of the Norwegian section of International Commission of Jurists, president and vice president of Norwegian PEN, secretary general (interim) of The Association of Norwegian Editors, leader of The Norwegian Union of Journalists, director of The Fritt Ord Foundation and secretary general of The Norwegian Press Association, respectively.

Snowden-saken: Partiene svarer, i det minste seks av dem

Samtlige norske partiledere fikke følgende tre spørsmål fra Norsk PEN 30. august:

•    Er det greit at våre nærmeste allierte overvåker norske borgere?
•    Synes dere det er riktig at en varsler som avslører slik virksomhet blir rettsforfulgt og mister alle sine rettigheter?
•    Og hvordan reagerer dere når politiet i et land vi er alliert med går inn i en avisredaksjon og destruerer datautstyr for å «hindre terrorisme»?

Seks partier har nå sendt sin respons, de fleste uten å svare direkte på spørsmålene – Venstre, Rødt, Fremskrittspartiet, SV, AP og Miljøpartiet De Grønne.

Venstre har sendt oss to separate svar og sier blant annet at «Venstre er svært kritisk til urettmessig overvåkning av norske borgere, enten det gjelder våre allierte eller andre. Personer som varsler om kritikkverdige forhold skal behandles etter rettsstatens prinsipper. Vi er også svært kritisk til fremgangsmåten enkelte land har benyttet for å innhente og destruere presumptive bevis for kritikkverdige forhold, herunder overtramp fri presse har blitt utsatt for».

I et annet svar som også kommer fra Venstres stortingsgruppe, gir partiet følgende konkrete svar på de tre spørsmålene:

•    Nei.  Norske justismyndigheter har tatt alt for lett på svarene fra amerikanske myndigheter om overvåkning av norske statsborgere, svar som hverken er betryggende eller spesielt troverdige. Venstre mener at statsministeren må ta opp saken med USAs president når de to møtes denne uken, og gi klar beskjed om at overvåkning av norske borgere er uakseptabelt.
•    Nei, USAs håndtering av saken fremstår unødvendig hard ovenfor Snowden, som har lekket opplysninger det utvilsomt er viktig at ble avdekket.
•    En fri presse er en helt avgjørende forutsetning for demokratiet og et fritt samfunn. Venstre tar avstand fra britiske myndigheters fremferd i denne saken.

Øvrige partier gir litt mer omtrentlige svar, som for eksempel Rødt som sier at «Rødt har vært konsekvente forkjempere for ytringsfrihet og mot overvåking».  Videre sier partiet at «Rødt var ute tidligere i sommer og kritiserte norske myndigheter for ikke å ta et oppgjør med den ulovlige amerikanske overvåkningen og trakasseringen av varslere».

SV viser til tidligere uttalelser i saken og oppsummerer sitt svar slik: «Ulovlig overvåkning er ikke greit, selv om det er våre allierte som står bak dette. Varslere bør vernes, ikke forfølges. Det er ikke akseptabelt at politiet motarbeider den frie pressen eller  forsøker å begrense avsløringer av ulovlig overvåkning.»

Partileder Siv Jensens svar er mindre omfattende.  Hun sier at «dersom det viser seg at våre nærmeste allierte har bedrevet ulovlig overvåking av norske borgere forventer jeg at regjeringen tar opp dette med de landene det gjelder og informerer Stortinget på egnet måte.»

Miljøpartiet De Grønne er de som gjør det lettest for seg ved ganske enkelt å svare: «Vi støtter innholdet i brevet og stiller oss bak det.»

Til slutt, svaret fra APs nestleder, Helga Pedersen, mottatt på epost i dag:

Jeg viser til brev til de politiske partiene vedr. utenrikspolitikk og menneskerettigheter.  Her kommer svarene fra Arbeiderpartiet.

Er det greit at våre nærmeste allierte overvåker norske borgere?

Vi forventer at amerikanske myndigheter, som andre myndigheter, følger sin egen lovgivning om overvåkning av utenlandske borgere. Vi er opptatt av at overvåkning har lovmessige skranker, at den eventuelt skjer kun på bakgrunn av individuelle mistankegrunnlag og at den er underlagt domstolskontroll. Den innhenting som amerikanske myndigheter gjør, er fra servere på amerikansk territorium og reguleres derfor av amerikansk lov. Norsk lov regulerer ikke dette. For å sikre norske borgeres personvern må Norge kontinuerlig arbeide mot andre land for å sikre at evt. overvåkning skjer innenfor slike rammer.

Synes dere det er riktig at en varsler som avslører slik virksomhet blir rettsforfulgt og mister alle sine rettigheter?

Amerikanske myndigheter mener vedkommende blant annet har gjort seg skyldig i omfattende brudd på taushetsplikten. Alle land vil straffeforfølge slike brudd. Vi har tillit til at det amerikanske rettssystemet gir vedkommende de grunnleggende rettigheter han bør ha i en slik rettsprosess.

Og hvordan reagerer dere når politiet i et land vi er alliert med går inn i en avisredaksjon og destruerer datautstyr for å «hindre terrorisme»?

Arbeiderpartiet mener medieredaksjoner bør ha et særlig vern mot overvåkning, samt ransaking og beslag. Ytringsfrihet og pressefrihet er en grunnstein i et moderne demokrati.

Hva mener norske, politiske ledere om disse problemstillingene i innspurten av valgkampen?

Den teknologiske utviklingen gir oss alle store muligheter. Men den medfører også en del dilemmaer som det bør være en løpende offentlig debatt om. Ett av dilemmaene er den muligheten for overvåkning av tele- og datatrafikk som teknologien gir. Alle land har et legitimt behov for å beskytte sine borgere mot alvorlig kriminalitet, herunder terror. Arbeiderpartiet er imidlertid opptatt av at overvåkning må begrenses gjennom rettslige rammer trukket opp av demokratiske institusjoner og at det forefinnes kontrollmekanismer, herunder domstolskontroll, som påser at fullmaktene ikke brytes.

Med hilsen
Helga Pedersen

Norsk PEN overlater til leserne av dette å trekke sine egne slutninger.  Hva angår øvrige partier, Høyre,  Senterpartiet og Krf., så er disse foreløpig tause.

5. september 2013 kl 12.45

Åpent brev til politikerne: Er det greit at USA overvåker norske borgere?

Oslo, 30. august 2013

Erna Solberg
Knut Arild Hareide
Siv Jensen
Liv Signe Navarsete
Jens Stoltenberg
Trine Skei Grande
Audun Lysbakken
Bjørnar Moxnes og
ledelsen i Miljøpartiet De Grønne

En valgkamp uten utenrikspolitikk og menneskerettigheter?

Norske politikere har stort sett vært tause i Edward Snowdensaken.  I valgkampen er den ikke blitt nevnt. Men denne saken får stadig nye og skremmende konsekvenser.  Sist uke gikk politiet inn i The Guardians redaksjonslokaler i London og destruerte harddisker med kampen mot terror som begrunnelse.

Hva mener norske politiske partier og deres ledere?

Er det greit at våre nærmeste allierte overvåker norske borgere?
Synes dere det er riktig at en varsler som avslører slik virksomhet blir rettsforfulgt og mister alle sine rettigheter?
Og hvordan reagerer dere når politiet i et land vi er alliert med går inn i en avisredaksjon og destruerer datautstyr for å «hindre terrorisme»?

Hva mener norske, politiske ledere om disse problemstillingene i innspurten av valgkampen?

Med vennlig hilsen
for styret i Norsk PEN

Carl Morten Iversen
Generalsekretær

William Nygaard/s.
leder

Edward Snowden: Saken fortsetter

Her er uttalelsene fra Reportere Uten Grenser og INDEX on Censorship ifm. Guardian-saken i London og arrestasjonen av samboeren til en Guardian-journalist som jobbet spesielt med Snowden-saken.  Samt World Association of Newspapers (WAN) appell til statsminister David Cameron.  Men først – nå griper også engelsk PEN inn i saken:

English PEN intervenes in Miranda case
27. August 2013

English PEN is intervening in the judicial review regarding David Miranda’s detention under the Terrorism Act on 18 August. Liberty and the NUJ are also joining the intervention, a procedure that permits concerned third parties to make submissions to the court. Other human rights organisations and media groups are also expected to take part.

David Miranda is the partner and colleague of Glenn Greenwald, the journalist who broke the news of the NSA’s and GCHQ’s mass surveillance programmes in the Guardian, a story that has profound implications for our right to privacy and to freedom of expression, and is therefore a key concern for English PEN. Miranda was detained when travelling through Heathrow in transit to Brazil. His laptop, mobile, hard drive and memory sticks were seized, along with other personal property, and he was held for nine hours. Miranda is assisting Glenn Greenwald in his investigations into the extent of the UK’s and US’s surveillance operations.

The use of Schedule 7 of the Terrorism Act to detain David Miranda and seize his property raises serious concerns about the protection of sources and confidential journalistic material – a cornerstone of press freedom that is recognised in English law and in our courts, along with the European Court of Human Rights and the Council of Europe. Police requests for access to journalistic material are usually subject to judicial oversight; the use of Schedule 7 in this instance therefore made it possible to bypass those protections.

In order to safeguard press freedom in the UK, it is essential to challenge the use of Schedule 7. The judicial review seeks a declaration that the actions of the police were unlawful and violated David Miranda’s rights under the European Convention on Human Rights, and a declaration that the use of Schedule 7 to detain Miranda and seize his materials was incompatible with fundamental human rights. Miranda’s lawyers are also demanding damages and the destruction of all data seized by the police.

There is a full hearing for an injunction on Friday 30 August. Although the court granted police permission to review the material in the context of national security last week, they have not been allowed to do so as part of a criminal investigation. The substantive judicial review is expected in the autumn.

Jo Glanville, director of English PEN said: ‘This is an extremely important case for freedom of expression and freedom of information in the UK. The protection of sources is a fundamental issue for press freedom, recognised by European and English courts. Bypassing judicial oversight is a serious infringement of those rights and not only undermines freedom of expression in the UK but around the world.’

For further information please call 020 7324 2535 or email jo@englishpen.org

26 August 2013
World Association of Newspapers and News Publishers

The World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) and the World Editors Forum have protested to Prime Minister David Cameron of the United Kingdom against the actions of government officials that led to the destruction of computer hard drives belonging to the Guardian newspaper last month.

In a letter to Mr Cameron, WAN-IFRA, the global organisation of the world’s press, called on the United Kingdom to reaffirm its commitment to press freedom and “respect the rights of journalists to protect their sources and to create the conditions necessary to ensure the press can continue its crucial role in maintaining free and fair societies, without government interference or intimidation”.

WAN-IFRA expressed its dismay at the government’s decision to pursue the threat of legal action should the Guardian not hand over or destroy computer hard drives, in a bid to prevent the publication of reports based on the leaked files supplied by National Security Agency (NSA) contractor Edward Snowden.

“I am afraid the United Kingdom is progressively losing its place as a world leader in freedom of expression and a free press”, said Vincent Peyrègne, CEO of WAN-IFRA. “That the government felt the need to threaten legal action to block reporting into issues of public interest is deeply distressing and will have a chilling effect on press freedom in the UK and beyond. This is especially pertinent given the information contained in the hard drives was stored elsewhere and destroying them was a symbolic gesture only”.

WAN-IFRA also expressed concern regarding the detention of David Miranda, the partner of Guardian journalist Glenn Greenwald, who has been instrumental in breaking the story on the NSA files, under the UK Terrorism Act of 2000. Mr Miranda had his personal electronic items confiscated and was held for an unprecedented nine-hours without charges being brought against him.

WAN-IFRA has seen an increase in the arrests of journalists under anti-terror legislation in recent years, particularly in countries such as Turkey and Ethiopia.

“It is extremely upsetting that the UK government has used anti-terrorism legislation to detain the partner of the Guardian journalist associated with the Snowden files”, Mr Peyrègne said. “WAN-IFRA regards this as a complete misuse of anti-terror legislation.”

“I am calling on the Prime Minister of the UK, in the strongest possible terms, to provide his assurance that the necessary inquiries will be made to ensure that any inference of association between journalism and terrorism is not part of official policy that puts the UK on the same level as Turkey and Ethiopia, whose governments misuse anti-terror legislation to silence critics”.

This most recent protest letter follows a letter to Mr Cameron in April 2013, regarding the proposed Royal Charter on Self Regulation of the Press and the serious questions that remain regarding the future direction of independent press regulation.

Reports suggest that since Lord Justice Leveson’s inquiry into press behaviour, as many as 59 journalists have been arrested under three separate police investigations. None have been convicted and many have spent months on police bail.

The World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) and the World Editors Forum have protested to Prime Minister David Cameron of the United Kingdom against the actions of government officials that led to the destruction of computer hard drives belonging to the Guardian newspaper last month.

In a letter to Mr Cameron, WAN-IFRA, the global organisation of the world’s press, called on the United Kingdom to reaffirm its commitment to press freedom and “respect the rights of journalists to protect their sources and to create the conditions necessary to ensure the press can continue its crucial role in maintaining free and fair societies, without government interference or intimidation”.

WAN-IFRA expressed its dismay at the government’s decision to pursue the threat of legal action should the Guardian not hand over or destroy computer hard drives, in a bid to prevent the publication of reports based on the leaked files supplied by National Security Agency (NSA) contractor Edward Snowden.

“I am afraid the United Kingdom is progressively losing its place as a world leader in freedom of expression and a free press”, said Vincent Peyrègne, CEO of WAN-IFRA. “That the government felt the need to threaten legal action to block reporting into issues of public interest is deeply distressing and will have a chilling effect on press freedom in the UK and beyond. This is especially pertinent given the information contained in the hard drives was stored elsewhere and destroying them was a symbolic gesture only”.

WAN-IFRA also expressed concern regarding the detention of David Miranda, the partner of Guardian journalist Glenn Greenwald, who has been instrumental in breaking the story on the NSA files, under the UK Terrorism Act of 2000. Mr Miranda had his personal electronic items confiscated and was held for an unprecedented nine-hours without charges being brought against him.

WAN-IFRA has seen an increase in the arrests of journalists under anti-terror legislation in recent years, particularly in countries such as Turkey and Ethiopia.

“It is extremely upsetting that the UK government has used anti-terrorism legislation to detain the partner of the Guardian journalist associated with the Snowden files”, Mr Peyrègne said. “WAN-IFRA regards this as a complete misuse of anti-terror legislation.”

“I am calling on the Prime Minister of the UK, in the strongest possible terms, to provide his assurance that the necessary inquiries will be made to ensure that any inference of association between journalism and terrorism is not part of official policy that puts the UK on the same level as Turkey and Ethiopia, whose governments misuse anti-terror legislation to silence critics”.

This most recent protest letter follows a letter to Mr Cameron in April 2013, regarding the proposed Royal Charter on Self Regulation of the Press and the serious questions that remain regarding the future direction of independent press regulation.

Reports suggest that since Lord Justice Leveson’s inquiry into press behaviour, as many as 59 journalists have been arrested under three separate police investigations. None have been convicted and many have spent months on police bail.

«Weekly update» fra INDEX on Censorship:
(23. august 2013)

ATTACKS ON MEDIA FREEDOM IN UK: The detention of David Miranda, partner of investigative journalist Glenn Greenwald, under schedule 7 of the Terrorism Act, has been seen by many as an attempt to intimidate those behind the NSA/Snowden revelations. Writer and broadcaster Bill Thompson called the Miranda detention a ‘defining point’ and commented that, ‘the word “terrorism” has been stripped of all meaning so that it can routinely be used to cover any activity that the state does not fully approve of’. Lawyer Dan Hyde noted that the act, ‘was never meant to take aim at journalism’ and argues that a dangerous precedent has been set.

In the wake of Miranda’s detention, Guardian editor Alan Rusbridger revealed that following legal threats, the Guardian destroyed materials relating to the Snowden case under the watch of two GCHQ officials, despite the government knowing that copies of the material also existed in Brazil and the US. Index condemned both actions as attacks on free speech and called on the UK government to protect the freedom of the press. Listen to Padraig Reidy discussing events here.

EU leaders: Stop mass surveillance

STOP MASS SURVEILLANCE: The Snowden revelations about mass surveillance by the NSA and GCHQ are matters of public interest about which there needs to be an open debate. Index is calling on Europe’s Heads of Government to condemn mass surveillance and ensure that it is discussed at the next European Council Summit. You can support us by signing our petition or making a donation to our campaign.

Reporters Without Borders
(20. august 2013)

UPDATE from Reporters Without Borders:

UK government’s culpable persecution of Guardian (20 August 2013)

Reporters Without Borders is outraged that US journalist Glen Greenwald’s Brazilian partner David Miranda was detained and questioned for nine hours yesterday at London’s Heathrow airport under the UK’s Terrorism Act, and that his mobile phone, laptop and other computer equipment were all seized.

Greenwald is the Guardian journalist who has played a leading role in analysing and publishing US whistleblower Edward Snowden’s revelations about the NSA’s electronic surveillance programmes.

“The world’s most repressive states often identify journalism with terrorism and now the British authorities have crossed a red line by resorting to this practice,” Reporters Without Borders said.

“We are very disturbed by this unacceptable violation of the UK’s obligations to respect freedom of information and the confidentiality of journalists’ sources. By acting in this arbitrary way, the British authorities have just emphasized how necessary and legitimate Snowden’s and Greenwald’s revelations were.

“Julian Assange is confined to the Ecuadorean embassy in London, Snowden was blocked for weeks at Moscow airport’s transit area, and US filmmaker Laura Poitras has encountered repeated obstacles in her movements and work. These freedom of movement violations highlight the urgency of the need to protect whistleblowers and the journalists who publish their revelations.”

Miranda, 28, had gone to Berlin to visit Poitras, who has been working with Greenwald on the Snowden revelations. He was detained while in transit at Heathrow on his way back from Berlin to Rio de Janeiro. Without letting him speak to a lawyer, the UK authorities questioned him for nine hours, the maximum period allowed under article 7 of the Terrorism Act.

The UK authorities have not established any link between Miranda and terrorist activities and did not even mention the possibility when questioning him, as Greenwald has said in his blog.

“They obviously had zero suspicion that David was associated with a terrorist organization or involved in any terrorist plot,” Greenwald wrote. “They spent their time interrogating him about the NSA reporting which Laura Poitras, the Guardian and I are doing.”

By detaining Miranda, the UK authorities were clearly using a spurious terrorism suspicion in a bid to intimidate and unsettle Greenwald and Poitras. The Guardian’s use of Snowden’s information to shed light on the surveillance practices of GCHQ, the British equivalent of the NSA, may also have been a motive.

Miranda’s detention was probably also designed to send an intimidatory message to all journalists covering the surveillance methods being used by the UK and US authorities.

Claiming that the British authorities “completely abused their own terrorism law,” Greenwald announced that he had no intention of dropping the story.

“If the UK and US governments believe that tactics like this are going to deter or intimidate us in any way from continuing to report aggressively on what these documents reveal, they are beyond deluded,” he wrote. “If anything, it will have only the opposite effect: to embolden us even further.”

Støtt Snowden, delta på markering foran Stortinget 11.07 kl 12.00

Norsk PEN har mottatt svært mange hyggelige tilbakemeldinger, både fra medlemmer og fra ikke-medlemmer og kolleger i inn- og utland, på grunn av vårt engasjement i Snowden-saken.  Takk for det.

I samarbeid med Amnesty International Norge inviterer vi nå til en markering foran Stortinget på torsdag 11. juli kl 12.00.

Her er Eugene Schoulgins appell:

Norge, annerledeslandet. Er det ikke slik vi liker å tenke på oss selv? Mange av oss i alle fall. Det lille landet med de store ambisjonene. I globale sammenheng vil vi framstå som iherdige forsvarere av menneskerettighetene og i særdeleshet av den rettigheten som er nedfelt i FNs stadger som artikkel 19: Ytringsfriheten. Vi gir fredspriser til disidenter i Kina og Burma, vi roper opp om misforhold i en lang rekke land.

I møter med myndigheter som undertrykker ytringsfriheten framholder PEN bestandig at vi er like villige til å slå ned på brudd på denne friheten i våre egne samfunn. Ytringsfriheten er en av våre mest sårbare rettigheter, samtidig som den er forutsetning for de fleste andre.

Skal Norge framstå som et ledende land på dette området er det av vital betydelse – også for vår egen bevissthet – at vi oppfører oss redelig, konsekvent og i samsvar med disse idealene – OGSÅ – og kanskje ikke minst når de havner på kollisjonskurs med den s.k. realpolitikken.

Tillit og troverdighet er grunnsteinene i ethvert fungerende demokrati. Mister politikere og byråkrater den slår grunnmuren i deres legitimitet farlige sprekker.

Edward Snowden er den ferskeste representanten for en kategori mennesker som ytterst sett følger de moralske konsekvensene dommene i Nürenberg fastslo: Når makten begår alvorlige lovbrudd er det ingen unnskyldning for taushet at ordre er fulgt.

I en verden der forferdende mange av de prinsippene de s.k. frie statene har bygget på etter annen verdenskrig erroderer har wisselbloweren blitt stadig viktigere som avslører av den massive maktens spill med våre liv. I tilfellet Edward Snowden har UDI og regjeringen vist fram Norge som et lite land ikke annerledes enn alle andre som feigt sitter stille i båten og lar USA styre.

Det vi fordrer av våre styresmakter er at de oppfører seg i henhold til Norges renommé hjemme – og i verden forøvrig. At de i handling viser at de tar ytringsfriheten på alvor OGSÅ når denne truer mektige alliertes interesser.

Vi krever at Edward Snowdens sak blir skikkelig belyst og behandlet ikke avvist i panikk for mulige politiske konsekvenser. Vi ber igjen regjeringen bevilge Snowden midlertidig oppholdstillatese i Norge.

Eugene Schoulgin