Tyrkia-nytt fra Norsk PEN

Tyrkia-nytt fra februar 2017: Grunnlovsendringen – representanter for HDP arrestert, arrestert for å ha sunget kurdisk sang, Orham Pamuk sensurert, Pınar Selek forfølges, og president Erdogan stadig fornærmet.

Februar 2017

Grunnlovsendringen – ytterligere to representanter for “Folkets demokratiske parti” (HDP) arrestert
Danis Bektaş og Ayhan Bilgen, som ble satt i varetekt og deretter løslatt, ble varetektsfengslet igjen etter protester fra aktors kontor. De to parlamentsmedlemmene ble arrestert på grunn av «ulovlig organisasjonsmedlemskap». Pågripelsen var basert på en tale framført av HDPs representantskap i forbindelse med demonstrasjoner i Kobane 6.-8. oktober i fjor.  Det sitter for tiden 12 parlamentsmedlemmer fra HDP i tyrkiske fengsler. En juridisk kommisjon i HDP har uttalt at 510 anklager mot HDPs parlamentsmedlemmer nå er blitt til søksmål og tilsvarer totalt 18 livstidsdommer og 3126 års fengsel for 55 parlamentsmedlemmer basert på 645 forskjellige anklagepunkter.

Samtidig melder “Transparency International” at mer enn 80 personer er satt i varetekt i løpet av siste måned fordi de har gjennomført kampanjer mot folkeavstemmingen om grunnlovsendringene.  “Forbrytelsene” består i å spre skriftlig informasjon som argumenterer mot grunnlovsendringen.

Freedom House: Tyrkia opplevde det største tilbakeslaget i menneskerettigheter i 2016
I sin nye rapport med tittelen “Populister og autokrater: Den doble trusselen mot et globalt demokrati», plasserte Tyrkia seg innenfor kategorien “delvis fri” som i 2015. Imidlertid fikk Tyrkia en 28 poeng lavere vurdering basert på data fra de siste ti årene, og havner på listen sammen med Gambia og Den Sentralafrikanske Republikk.

Europarådet er også blant organisasjonene som har pekt på forverrede forhold for ytringsfriheten i Tyrkia.  Rådet påpekte allerede i fjor høst at en dramatisk kursendring må til for å redde ytrings- og pressefriheten i landet, og sa samtidig at muligheten for demokratisk debatt i Tyrkia har krympet urovekkende, blant annet som følge av “økt rettslig trakassering av journalister, medlemmer av parlamentet, akademikere og vanlige borgere, samt statlige tiltak som har redusert pluralisme og ført til selvsensur. Det første skritt å ta, er å oppheve dagens unntakstilstand og reversere de utallige uakseptable brudd på ytringsfriheten,» uttalte rådets menneskerettskommisær, Nils Muižnieks.

Slått og arrestert for å ha sunget kurdisk sang i en park – aktor vil ha 15 års fengsel
12 personer er siktet for «ulovlig organisasjonspropaganda» etter først å ha blitt slått, så tatt i forvaring og arrestert for å synge en kurdisk sang i en park i Esenyurt, Istanbul.  Tiltalen vil kunne gi en fengselsstraff på opptil 15 år og Istanbuls 24. “High Criminal Court” har nå bestemt at de tiltalte fortsatt skal holdes arrestert i Silivrifengselet utenfor Istanbul, der de allerede er blitt holdt fengslet i seks måneder.

Det er også reist en parallell sak mot avisen “Cumhuriyet” fra 21. august 2016 som hadde overskriften «Arrestert etter å ha sunget en folkesang.»

Orhan Pamuk til tyrkisk avis: Jeg stemmer nei i folkeavstemmingen.  Uttalelsen ble sensurert
Nobelprisvinner Orhan Pamuk bekrefter nå at et intervju han ga til Washington-korrespondenten for Hürriyet, Cansu Camlibel, der han blant annet sier at han vil stemme nei i folkeavstemmingen om grunnlovsendringer senere i vår, aldri ble publisert.  Avisens eier, Dogan-gruppen, har tidligere sparket en medarbeider in TV-kanalen Kanal D for å ha kommet med en lignende uttalelse.

Høyesterett krever at den fjerde frifinnelsen av Pınar Selek blir kjent ugyldig
Høyesterett har nå krevet at den fjerde frifinnelse av sosiologen Pınar Selek blir kjent ugyldig. Selek har vært anklaget i forbindelse med en eksplosjon i Istanbuls krydderbasar for snart 20 år siden. Straffedomstolen frifant Pınar Selek for fjerde gang 19. desember 2014, men saken er blitt sendt til Høyesterett for å revurderes etter innvendinger fra aktors kontor.  En lokal støttegruppe – «Vi er fortsatt vitner» – har fulgt saken siden starten. I en uttalelse fra gruppen heter det: «Ikke et eneste nytt dokument ble lagt inn i saksmappen og aktors kontor påstår nå at de bevisene som avkreftet Seleks befatning med eksplosjonen, er forfalsket.

Allerede i 2006 skrev daværende leder av Norsk PEN, Kjell Olaf Jensen, en artikkel om saken der han kalte den “årets groveste rettsovergrep”.  Jensens artikkel gir en fyldig bakgrunn om saken og kan leses her.

President Erdogan – stadig fornærmet
I løpet av de siste tre ukene er det registrert hele 13 ulike saker (arrestasjoner, anklager eller rettsaker) som angår lovbestemmelsen som forbyr kritikk av Tyrkias president.  Både parlamentarikere, særlig da medlemmer av HDP, og vanlige borgere er berørt og svært mange saker handler om “fornærmelser av presidenten på sosiale medier”.  Enkelte saker blir henlagt eller utsatt, i enkelte andre får de tiltalte en betinget dom, men det er fortsatt mulig å bli sperret inne for å ha fornærmet president Erdogan.

Dette er en redigert utgave på norsk av de siste tre nyhetsbrevene fra vår tyrkiske samarbeidspartner Initiative for Freedom of Expression som sender ut ukentlige “Freedom of Expression Bulletin”.  Frem til folkeavstemningen i Tyrkia i april sender vi, med jevne mellomrom. ut en redigert utgave på norsk av disse nyhetsbrevene.

The Initiative for Freedom of Expression har kartlagt pågående rettssaker mot skribenter, journalister og andre frie ytrere i databasen Current Trial Library.

Vi anbefaler også en rundtur i deres Museum of Crimes of Thought.

Nærmere informasjon om enkeltsaker:
Freedom of Expression Weekly Bulletin/Düşünce Suçuna, epost: dusunthink@gmail.com

Tyrkia-nytt fra Norsk PEN

Tyrkia-nytt fra januar 2017: Grunnlovsendring, menneskerettighetsorganisasjoner etterforskes, Darwin’s evolusjonsteori “artenes opprinnelse” fjernes fra skolebøker

PEN-delegasjonen stoppet utenfor Silivri-fengselet i januar. Foto: William Nygaard

Januar 2017

Grunnlovsendringen – representanter for “Folkets demokratiske parti” (HDP) forsøkt fjernet fra parlamentet før avstemming

“Citizen Initiative” sier i en melding at forsøk på å utelukke det tredje største partiet i Parlamentet når det skal stemmes over de konstitusjonelle endringene senere i vinter, er en urovekkende utvikling for demokratiet i Tyrkia. På bakgrunn av arrestasjonene av representanter for HDP, har “Citizens Initiative” oppfordret til støtte for HDP.

“Citizens Initiative” har også sendt brev til politikere om grunnlovsendringene som skal gjennomføres i parlamentet, og uttaler at ”i tilfelle utkastet blir vedtatt, vil det parlamentariske systemet bli suspendert” og ber om at parlamentet ikke blir en “virksomhet uten funksjon.”

“Det er ingen arresterte journalister i Tyrkia”

Justisminister Bekir Bozdag har nylig uttalt at «ingen i Tyrkia er arrestert fordi de utfører journalistisk arbeid.”

Disse uttalelsene fra Bozdag motsier imidlertid de rapportene som ble lansert av både nasjonale og internasjonale presseorganisasjoner tidligere denne måneden. Reporters Without Borders (RSF) indikerer at det er mer enn 100 journalister i tyrkiske fengsler, og at dette tallet har økt med fire i 2016 sammenlignet med året før. Committee to Protect Journalists (CPJ) har,  i sin 2016 World Press Freedom Report, også sagt at  minst 257 journalister over hele verden ble fengslet i 2016, og at rekorden tilhører Tyrkia med 81 fengslede journalister.  Amerikanske Freedom House har annonsert at Tyrkia har gått tilbake til «Not Free» i 2016 i en oversikt over pressefrihet internasjonalt. Ifølge data fra Det tyrkiske journalistforbundet og Den tyrkiske journalistunionen, er det ca 150 pressearbeidere i tyrkiske fengsler.

Blant disse er Norsk PENs nærmeste samarbeidspartner i Tyrkia, Sanar Yurdatapan, som nylig fikk en dom på et år og tre måneders fengsel for å “spre propaganda på vegne av en ulovlig organisasjon” fordi han deltok i en solidaritetsaksjon for den allerede stengte avisen Özgür Gündem.

Menneskerettighetsorganisasjoner i Tyrkia etterforskes

Påtalemyndighetene i Ankara har nå startet etterforskning av flere tyrkiske MR-organisasjoner for brudd på den famøse paragraf 301 i den tyrkiske straffeloven.  Paragrafen forbyr borgere å “rakke ned på repubikken Tyrkia, på det tyrkiske og på landets institusjoner.”  I følge en talsmann for “Human Rights Association, ble etterforskningen igangsatt i forbindelse en rapport om portforbudet i Tyrkia som organisasjonen hadde under arbeid.

Samtidig har det tyrkiske innenriksdepartementet stoppet virksomheten til 94 ulike organisasjoner, basert på en lov om “nasjonal unntakstilstand”.  Departementet påstår at organisasjonene er blitt «kjent for å utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet.» 42 av organisasjonene hevdes å ha forbindelser med FETÖ (det myndighetene i Tyrkia har klassifisert som Fethullah Gülens “terrororganisasjon”), 26 med PKK / KCK, 19 med organisasjoner som er klassifisert som «ekstreme venstreorienterte» og 4 med IS.

Darwin’s evolusjonsteori “artenes opprinnelse” fjernes fra tyrkiske skolebøker

Det tyrkiske utdanningsdepartementet har nå “omstukturert” lærerplanene i den videregående skole og bestemt at det ikke lenger skal undervises i biologi.  Darwins teori blir nå forklart som «en teori som forklarer endringen i arter og fremveksten av nye arter; så vel som faktorer og mekanismer som påvirker utviklingen » og evolusjonslæren er nå blitt erstattet med et kapittel myndighetene kaller “organismer og miljø.”

 

The Initiative for Freedom of Expression har kartlagt pågående rettssaker mot skribenter, journalister og andre frie ytrere i databasen Current Trial Library.

Vi anbefaler også en rundtur i deres Museum of Crimes of Thought.

Nærmere informasjon om enkeltsaker:
Freedom of Expression Weekly Bulletin/Düşünce Suçuna, epost: dusunthink@gmail.com

Åpent brev til president Recep Tayyip Erdoğan

asli_erdogan3

I mange år har Tyrkia og Norge hatt sterke bånd; Norsk PEN og Tyrkisk PEN har et nært samarbeid, og mange tyrkiske forfattere og journalister er kjente for norske lesere.

To av dem er Aslı Erdoğan og Ahmet Altan, begge forfattere og journalister som nå blir kneblet i et politisk klima med stadig dårligere vilkår for ytringsfrihet og meningsforskjeller.

Flere bøker av Aslı Erdoğan og Ahmet Altan har blitt oversatt til norsk, og romaner som Erdoğans Steinbygningen (2009), og Altans Ensomhetens private historie (1991) er utgitt av Gyldendal.  Erdoğan har, i lys av sitt store litterære talent og problemene hun har opplevd den siste tiden, blitt utnevnt til æresmedlem av Norsk PEN. Både Norsk PEN og forlaget hennes, Gyldendal, er dypt sjokkerte over nyheten om at statsadvokaten har begjært livstidsdom mot henne.

Erdoğan og Altan er en uunnværlig del av den rike veven som utgjør samtidas verdenslitteratur. I tillegg er arbeidet deres som journalister en inspirasjon for borgere til å engasjere seg aktivt i politikk. Å tvinge disse stemmene til taushet er å innrømme at regimet er så svakt at det ikke tåler motstand, ikke våger åpenhet og ikke vil beskytte sine innbyggeres fundamentale rettigheter.

Vi er svært bekymret over at Erdoğan og Altan, høyt respekterte skribenter her i Norge, har blitt sjikanert, arrestert, fengslet, mishandlet og brakt til taushet under din regjering. Vi oppfordrer deg til å følge dine internasjonale forpliktelser til å beskytte dine borgere og kunstnere, og deres rett til å ytre seg fritt. Vi utfordrer deg til å vise styrken til din regjering gjennom å ønske meningsforskjeller velkomne som en del av et sunt demokrati. Og til sist ber vi deg innstendig om å renvaske navnene til Asli Erdoğan og Ahmet Altan, og til å slutte å straffe dem for ganske enkelt å ha mot til å være uenige.

Brit Bildøen, leder Norsk PENs Komité for fengslede forfattere
William Nygaard, leder Norsk PEN
Arne Magnus, administrerende direktør Gyldendal

Brevet sto på trykk i Dagsavisen 18. november.
Klassekampen skrev om saken 21. november: Stør tyrkisk forfatter.

2016 Tyrkia: Cemil Ugur

Norsk PENs komité for fengslede forfattere har sendt brev til president Erdogan (se under) med krav om umiddelbart å løslate journalist Cemil Ugur, som sitter fengslet anklaget for å være medlem av en terrororganisasjon og å spre propaganda for en ulovlig organisasjon. Anklagene mot Ugur kom da han i august rapporterte fra en solidaritetsmarkering for fengslede skribenter, utenfor et fengsel i Mersin.

cemil-ugur

To
President Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
06560 Beştepe-Ankara

Oslo, October 20th 2016

Dear President Recep Tayyip Erdoğan,

The Norwegian Writers in Prison Committee is expressing serious concern about the situation for the journalist Cemil Uğur, who is being held in Mersin E Type Closed Prison. We are calling for Cemil Uğur’s immediate and unconditional release whom we consider is being held solely in connection with the peaceful exercise of his right to freedom of expression.

We are also calling for all detained writers and journalists to have access to lawyers and to be released if they are not to be charged with a recognizably criminal offence and tried promptly in accordance with international fair trial standards.

Yours sincerely,

Jørgen Lorentzen
Member of Writers in Prison Committee
PEN Norway

COPY:
The Turkish Embassy in Norway
The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Celebrating Honorary Member Can Dündar

280full-can-dundarBorn in 1961 in Ankara, Can Dündar is a journalist, columnist, and documentarian.  After completing his studies in journalism in Ankara, Dundar went on to obtain a Master’s degree from the London School of Journalism, and a Ph.D. in Political Science from the Middle East Technical University in Ankara.

Alongside his work as a journalist, Dündar has published over 20 books, produced numerous television programs, and has written and contributed to screenplays and documentaries, most notably Mustafa (2008), chronicling the life of Turkish leader Mustafa Kemal Atatürk, which Dündar wrote and directed.

Dündar’s primary contribution, however, has been his unwavering dedication to a rigorous brand of journalism that unapologetically demands honesty, transparency, and accountability from its government and political parties.  It is this very dedication, however, that has unfortunately led him into a position of conflict with the Erdoğan regime – a position in which Dündar, at one point, was forced to choose between freedom of speech and freedom itself.

Dündar has contributed to various print publications over the years, including Hürriyet, Nokta, Sabah, and Milliyet, before being appointed in February 2015 as the editor-in-chief of the center-left newspaper Cumhuriyet.  In January 2014, evidence emerged exposing Turkish National Intelligence Agency (MİT) trucks intercepted at the Syrian border, illegally shipping arms to Syrian rebels.  The story’s publication in May 2015 immediately situated Dündar and the daily’s Ankara bureau chief, Erdem Gül, as prime targets in a regime that is increasingly stifling the freedom of its press.

President Erdoğan filed an individual criminal complaint against Cumhuriyet; as a result, Dündar and Gül were arrested in November 2015 in Istanbul, and charged with espionage, collecting and disclosing state secrets, and supporting an armed terrorist organization.  Dündar and Gül spent over 90 days in pre-trial detention, including periods in isolation and solitary confinement, and although the journalists were freed in late February under a constitutional court ruling, the indictment ultimately led to a conviction on May 6, 2016, in which Dündar was sentenced to a reduced 5 years and 10 months imprisonment, and Gul was sentenced to 5 years.  This devastating decision was immediately followed by an equally drastic event: an attempt on Dündar’s life the same day, on the courthouse steps, during which his wife, Dilek, aided in detaining the shooter.

In August 2016, Can Dündar stepped down from his position as editor-in-chief of Cumhuriyet, though he will still be active as a columnist, and tireless in his personal and professional efforts to protect the freedom of the press in Turkey.  Throughout his persecution, arrest, detention, trial, and appeal, Dündar was adamant in his position to remain in Turkey, to fight from within its borders to preserve media integrity and protect their rights to a free press.  Now, however, upon his release pending appeal, Dündar has left Turkey for the moment, dismayed and unconvinced that he would be able to receive a fair trial under the current regime.  Dündar has stated that, “the state of emergency [is] being used the government as a pretext to control the judiciary”, and as such, it would be highly unlikely for him to receive a just, impartial, or public hearing, offering very little hope of the overturn of his conviction.

The already hostile climate for dissidents and opposition in Turkey was exponentially exacerbated by the coup attempt in July 2016.  Reporters Without Borders (RSF) names Turkey the “world leader in imprisoned journalists”, and their World Press Freedom Index for 2016 ranks the country as 151st of 180.  The organization reports: “[i]n the draconian state of emergency imposed after the abortive coup, the authorities have closed more than 100 media outlets critical of the government, placed 42 journalists in provisional detention and banned many others from travelling abroad”.

Spring 2016 saw the publication of We Are Arrested: A Journalist’s Notes from a Turkish Prison, Dündar’s account of Cumhuriyet’s decision to publish the controversial story, and his subsequent arrest and imprisonment, and the social and political events that led up to and followed the failed July coup.  

In March 2016, Norwegian PEN organized a protest outside of Parliament in support of Dündar, Gül, and several other imprisoned or at-risk journalists in Turkey, such as Aslı Erdoğan.  At this time, Norwegian PEN also announced its decision to adopt Can Dündar as an honorary member, in celebration of his monumental contributions to the protection of freedom of speech and human rights, particularly in the face of severe persecution, threats, and imprisonment.

Dündar has also been honored with the International Press Freedom Award (Committee to Protect Journalists, CPJ, 2016), and the Prize for the Freedom of Future of the Media (together with Erdem Gül, Leipzig Media Foundation, 2016).  Cumhuriyet also received the Reporters without Borders prize in the media category for 2015.

Perhaps Dündar’s merit is best expressed by the words of Jennifer Clement, President of PEN International:

“Can Dündar belongs to that elite of extraordinarily brave journalists who risk everything so the world can know the truth.”

18. oktober: Lanseringsmøte for Norsk PEN Vestlandet: Hvor går Tyrkia nå?

Lanseringsmøte for Norsk PEN avdeling Vestlandet: Hvor går Tyrkia nå?

Demokratiet og ytringsfrihetens kår i Tyrkia

18.00-18.15: Velkommen, ved William Nygaard, styreleder i Norsk PEN.

18.15-18.20: Hvem og hva er Norsk PEN avdeling Vestlandet? Ved Nuray Y. Gullestad og Jan H. Landro.

18.20-18.50: Ytringsfrihetens kår i Midtøsten og Tyrkia etter den arabiske våren. Ved NRK-journalist og forfatter Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

18.50-19.00: PAUSE

19.00- 1945: Hvor går Tyrkia nå? Nuray Y. Gullestad i samtale med Sigurd Falkenberg Mikkelsen, filmskaper Nefise Øzkan Lorentzen og forsker Joakim Parslow.

19.45-20.00: Spørsmål fra salen.

Lokal: Bergen Offentlige Bibliotek i Strømgaten 6, 5015 Bergen
Når: 18. oktober, kl. 18:00 – 20:00

Aslı Erdoğan: Norwegian PEN welcomes a new Honorary Member

Norwegian PEN is pleased to announce the adoption of prize-winning writer, columnist, and human rights activist Aslı Erdoğan as our newest honorary member.  In the wake of Erdoğan’s recent arrest in Turkey, Norwegian PEN wishes to honor her for over a decade of tireless contributions to the fields of literature and activism.

Originally obtaining an MSc at Boğaziçi University, Erdoğan worked as a particle physicist at CERN in Geneva before beginning a fruitful and prolific writing career.  The publication of Erdoğan’s first novel in 1994, Kabuk Adam (Crust Man) quickly established her literary presence, and subsequent works such as The City in Crimson Cloak, Miraculous Mandarin, and Wooden Birds have led to numerous prizes and accolades both in Turkey and abroad.  Erdoğan’s works have been translated into more than fifteen languages, and her most recent novel, The Stone Building, received Turkey’s most prestigious literary award (Sait Faik) in 2010.

As a writer of fiction, Erdoğan is a model of versatility, and her body of work includes poetry, poetic prose, several novellas and short stories, and seven novels.  Perhaps even more impressive, however, is Erdoğan’s prolific career as a journalist and columnist, and her dedication as an activist; publishing over 200 articles and championing causes for feminism, ethnic equality, non-discrimination, and free expression, Aslı Erdoğan’s most recent and controversial contributions stem from her position as a columnist, symbolic editor, and advisory board member of the pro-Kurdish opposition daily, Özgür Gündem.

In the aftermath of the failed military coup on 15 July in Turkey, a court order forced the closure of Özgür Gündem, and following a police raid on 16 August, Aslı Erdoğan was taken into custody alongside twenty other journalists and employees.  Erdoğan was arrested on 17 August and has since been charged with “membership of a terrorist organization” and of “undermining national unity”.

An international outcry has been raised in protest of the prison conditions under which Aslı Erdoğan is being held.  Erdoğan suffers from asthma, diabetes, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and in her detention she has been denied essential medication, medical attention, and at times, even fresh air and water.  Recent objections to her arrest have been overruled by Istanbul’s courts, and Erdoğan continues to await trial in prison amid deplorable conditions.

The effects of the failed coup in July, and the ensuing state of emergency declared by President Recep Tayyip Erdoğan have resulted in the increased suppression of freedom of expression in Turkey, adding fuel to the fire in an environment that was already hostile to political dissent.  Aslı Erdoğan, like many of her colleagues, continues to be persecuted in her fight for free expression.

Through years of lost jobs, smear campaigns, and political and social exile, Aslı Erdoğan has remained unflinching in her convictions and defense of human rights.  A long-time friend, supporter, and member of PEN, Erdoğan served as the Turkish representative of PEN International’s Writers in Prison Committee from 1998 to 2000, as well as being an ICORN writer-in-residence in Krakow, Poland.  In 2005, the French literary magazine, Lire, shortlisted Erdoğan as one of “50 most promising authors of tomorrow”.  Norwegian PEN is proud to adopt Aslı Erdoğan as an honorary member, as we continue to hope for her release and the cessation of Turkey’s assault on free speech.

Seminar, 13th September: What’s happening in Turkey?

muzisyen sanar yurdatapan
We have invited Turkish activist and freedom of expression defender Sanar Yurdatapan to tell us about the situation for freedom of expression in Turkey after the coup attempt 15th July. Since 1995, Sanar Yurdatapan has been the driving force and spokesperson for the organisation The Initiative for Freedom of Expression. Link to the website: http://www.dusun-think.net/index.php?

The seminar will take place on Tuesday 13th September at 19:00 at the Fritt Ord Foundation in Uranienborgveien 2, Oslo.

PROGRAM:
Welcome by William Nygaard, President of Norwegian PEN

Introduction by Sanar Yurdatapan, former head of the Initiative for Freedom of Expression in Turkey.

Followed by a panel discussion led by Jørgen Lorentzen, member of the Turkey Committee in Norwegian PEN.
The participants are:
Nerina Weiss, researcher at FAFO
Siri Neset, researcher affiliated with the Chr. Michelsen Institute
Nils Butenschøn, professor at the Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo
Eugene Schoulgin, vice-president of PEN International

The Turkish journalist Ragip Zarakolu will close the seminar with an appeal.

In response to the attempted coup in Turkey on 15th July 2016, the government introduced a state of emergency «to quickly remove all the elements of the terrorist organization that was involved in the attempted coup.» Since then, thousands of academics were dismissed, many journalists have been arrested, and publishers and media houses been closed. Civil servants in the military, the judiciary and the police have experienced gross violations of their rights. They have been accused of complicity in the coup and of sympathizing with the Gülen movement, which the Erdogan government believes was behind the coup.

A decree adopted under the state of emergency gives all ministers an opportunity to shut down any publication, publisher or dissemination channel which is deemed to pose a threat to national security; meanwhile, courts have forbidden the press to report a number of issues related to the coup.

The last week’s events have exacerbated circumstances that already set strict limitations on the fundamental rights and freedom of expression in Turkey.

What is Turkey’s role from now on? And what is Norway’s position?

Some key words for the evening’s debate include: human rights, freedom of expression, the EU, NATO, the relationship Russia and the United States, Kurds, migration and Syria, terror.

The seminar is organized by Norwegian PEN in cooperation with the Association of Norwegian Editors, the Norwegian Union of Journalists, the Norwegian Press Association, Oslo and Akershus University College, University of Oslo, the Norwegian Publishers Association and the Fritt Ord Foundation.

The seminar is free and open to all.

13. september: Tyrkia – hvor går veien videre?

muzisyen sanar yurdatapan

Vi har invitert den tyrkiske aktivisten og ytringsfrihetsforkjemperen Sanar Yurdatapan til Oslo. for å delta i seminaret om Tyrkia. Sanar Yurdatapan har vært leder av og talsperson for ytringsfrihetsorganisasjonen The Initiative for Freedom of Expression siden 1995. Lenke til nettsiden: http://www.dusun-think.net/index.php?

Seminaret arrangeres tirsdag 13. september kl. 19 i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2.

Som svar på kuppforsøket i Tyrkia 15. juli 2016 innførte regjeringen unntakstilstand «for raskt å fjerne alle elementene i terroristorganisasjonen som var involvert i kuppforsøket.» Siden har tusenvis av akademikere blitt oppsagt, det har blitt foretatt en massearrestasjon av journalister, forlag og mediehus er blitt stengt. Statsansatte i det militære, rettsvesenet og politiet har opplevd grove brudd på sine rettigheter og blitt anklaget for medvirkning til kuppet og sympatier med Gülen-bevegelsen, som regjeringen Erdogan mener står bak kuppet.

Et dekret vedtatt under unntakstilstanden gir alle statsråder anledning til å legge ned enhver publikasjon, utgiver eller formidlingskanal som anses utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet; samtidig har domstolene forbudt pressen å rapportere en rekke saker knyttet til kuppet.

De siste ukers hendelser forverrer et klima som allerede la klare begrensninger på grunnleggende rettigheter og ytringsfrihet i Tyrkia.

Hva er Tyrkias rolle fremover? Og hva er Norges posisjon?

Noen stikkord for kveldens debatt er menneskerettigheter, ytringsfrihet, EU, NATO, forhold Russland og USA, kurdere, migrasjon og Syria, terror.

PROGRAM:

Velkommen, ved William Nygaard, styreleder i Norsk PEN.

Innledning ved Sanar Yurdatapan, tidl leder av Initiative for freedom of expression i Tyrkia.

Deretter følger panel under ledelse av Jørgen Lorentzen, medlem an Norsk PENs Tyrkiagruppe.

Deltakere er:
Nerina Weiss, forsker ved FAFO
Siri Neset, forsker tilknyttet Chr. Michelsens Institutt
Nils Butenschøn, professor ved Norsk senter for Menneskerettigheter, UiO
Eugene Schoulgin, visepresident i PEN International

Den tyrkiske journalisten Ragip Zarakolu avslutter seminaret med an appell.

Seminaret arrangeres av Norsk PEN i samarbeid med Redaktørforeningen, Journalistlaget, Presseforbundet, HiOA, UiO, Forleggerforeningen og Fritt Ord.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.

Tyrkia: Forfatter og aktivist Asli Erdoğan nektet vann og medisiner

asli_erdogan3

Norsk PEN og PEN International er dypt bekymret for helsen til forfatteren og menneskerettighetsaktivisten Asli Erdoğan, som den 17. august i år ble arrestert sammen med mer enn 20 andre journalister og ansatte fra avisen Özgür Gündem, en pro-kurdisk opposisjonsavis.

Asli Erdoğan lider av astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og diabetes. I et intervju som ble gitt fra interneringssenteret hvor hun holdes under arrest, sier Erdoğan via sitt juridiske team at forholdene i fengselet er forferdelige, at hun har blitt nektet livsnødvendige medisiner i fem dager, og at hun ikke får vann når hun har bedt om dette.

– Vilkårene for Asli Erdoğans fengsling er helt uakseptable, og det haster med å gi henne nødvendig medisinsk behandling, sier William Nygaard, leder for Norsk PEN. – Dette er enda et grelt eksempel på hvordan tyrkiske myndigheter bruker unntakstilstanden til å slå ned på fredelig dissens, det sivile samfunnet, media og akademia, sier Nygaard.

Norsk PEN krever derfor at tyrkiske myndigheter umiddelbart løslater Asli Erdoğan, som er arrestert utelukkende for å ha benyttet seg av sin grunnleggende rett til ytringsfrihet.

Norsk PEN krever samtidig at Erdoğan umiddelbart sikres full tilgang til vann, medisiner og leger, og oppfordrer tyrkiske myndigheter til å bedre de generelle forholdene for innsatte i tyrkiske fengsler.

Norsk PEN krever videre at alle fengslede forfattere og journalister får tilgang til advokater, at de stilles for retten i samsvar med internasjonale standarder for rettferdig rettergang, og at de løslates så sant de ikke kan siktes for en kriminell straffbar handling.

Bakgrunn
Asli Erdoğan, en anerkjent forfatter, spaltist og menneskerettighetsaktivist i Tyrkia ble pågrepet 17. august etter en politiaksjon i leiligheten hennes. Hun ble arrestert sammen med mer enn 20 andre journalister og ansatte fra avisen Özgür Gündem, en pro-kurdisk opposisjonsavis. Özgür Gündem ble stengt i kjølvannet av unntakstilstanden i Tyrkia etter det mislykkede kuppet 15. juli 2016. I tillegg ble to journalister fra IMC-TV arrestert, etter at de hadde rapportert om arrestasjonene av journalistene. Erdoğan er rådgivende styremedlem og spaltist i avisen.

Asli Erdoğans første roman, Kabuk Adam (Crust Man), ble utgitt i 1994 og hun har siden utgitt syv bøker. Tre av romanene hennes er utgitt på norsk; Byen med den røde kappa (2004), Den mirakuløse mandarin (2010) og Steinbygningen (2013). Hun har mottatt en rekke utmerkelser i utlandet og har blitt publisert på 15 språk. Asli Erdoğan er tidligere fribyforfatter i Krakow.

PEN International har dokumentert at minst 97 forfattere og journalister er i varetekt i Tyrkia pr. 22. august 2016.