Varslere

Formål:
Bidra til å beskytte varslerens rettigheter og deltakelse i samfunnsdebatten.

Norsk PEN betrakter varsling som en del av vår ytrings- og informasjonsfrihet og et viktig demokratisk prinsipp for å avdekke kritikkverdige forhold overfor offentligheten.

Ansvarlig:
Kai Sibbern er leder. Rune Ottosen er styrets representant.