Turkey

Situasjonen for frie ytringer i Tyrkia bli stadig mer dramatisk. Ytringsfriheten er en av rettighetene som blir brutt oftest i Tyrkia. Ifølge statistikk fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), forbigår Tyrkia alene de 46 andre statene i Europarådet når det gjelder saker om brudd på retten til ytringsfrihet de siste årene. Myndighetene i Tyrkia blir sterkt kritisert av ledende internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, Europarådet og EU. Tyrkia er helt nede på 149. plass i Reporters Without Borders’ rangering av pressefrihet i verdens stater.

Mange tyrkiske journalister er fengslet på grunn av sine kritiske artikler, og enda flere avventer dommer for å ha utført sin samfunnsoppgave. Påtalejurister som har etterforsket påstander om grov korrupsjon i president Recep Tayyip Erdogans familie og blant hans medarbeidere, har mistet sine stillinger og blitt straffeforfulgt. Dommere har blitt fengslet for avgjørelser de har truffet.
Akademikere som ber regjeringen starte på nytt fredsprosessen med det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) blir beskyldt for å støtte terrorisme.

Journalister og forfattere forfølges for sine tekster publisert på nett; endringer i lovverket gir myndighetene større adgang til internett-sensur; masseovervåkning praktiseres; og internett-bedrifter som opererer i Tyrkia presses hardere for å sensurere materiale eller gi informasjon om brukerne til myndigheter. For å nevne noen av utfordringene.

Styret i Norsk PEN har etablert en egen Tyrkia-gruppe som planlegger videre oppfølging av Tyrkia-arbeidet, samt bidrar til at styret får bedre detaljkunnskaper om situasjonen i Tyrkia og Norsk PENs arbeid. Gruppens medlemmer er:

William Nygaard, leder
Jørgen Lorentzen
Anders Heger
Brit Bildøen
Eugene Schoulgin
Hege Newth
Ragnar Næss
Carl Morten Iversen

Chronicles, press releases and articles

500 dager i fengsel for syv kronikker
Saken mot journalistene i Cumhuriyet faller fra hverandre
Rettssaken mot Cumhuriyet, dag for dag
Det er vanskelig å se hvordan ytringsfriheten kan reddes
Tyrkisk rettsparodi
Tyrkias rettslige galskap
Tyrkias skjebne
PEN og NJ reagerer på at Tyrkia vil stenge TV-stasjon i Oslo

Tyrkianytt

Tyrkianytt nr. 10, november 2017
Tyrkianytt nr. 9, oktober 2017
Tyrkianytt nr. 8, september 2017
Tyrkianytt nr. 7, juli 2017
Tyrkianytt nr. 6, april 2017
Tyrkianytt nr. 5, mars 2017
Tyrkianytt nr. 4, februar 2017
Tyrkianytt nr. 3, januar 2017

Letters

Turkey: Release the five imprisoned Cumhuriyet journalists
Åpent brev til president Recep Tayyip Erdoğan

(all the letters below are in English)

2017: Turkey: Oğuz Güven
2017: Turkey: Deniz Yücel
2017: Turkey: Sajjad Jahan Fard
2016 Turkey: Can Dündar og Erdem Gül
2016 Turkey: Perihan Magden
2016 Turkey: Can Dündar og Erdem Gül
2015 Turkey: Can Dündar og Erdem Gül
2015 Turkey: Can Dündar
2013 Turkey: Fazil Say
2011 Turkey: Pinar Selek
2010 Turkey: Ragip Zarakolu
2010 Turkey: Ragip Zarakolu, Mehmet Güler
2010 Turkey: Muharrem Erbey
2008 Turkey: Ragip Zarakolu
2008 Turkey: Article 301
2007 Turkey: Ragip Zarakolu
2007 Turkey: Arat Dink
2007 Turkey: Hrant Dink
2006 Turkey: Elif Shafak

Events:

12. juni: The price of free speech in Turkey- A conversation with Leyla Zana
13. september 2016: Tyrkia – hvor går veien videre?
5. mars 2016: Samtale med Ege Dündar
4. mars 2016: Stans kneblingen av Tyrkias frie stemmer!
22. januar 2013: «Tyrkias mange ansikter» – filmframvisning og debatt

Report:

2014: Turkey – Free Expression Under a Shadow (Turkish version here)

Other:

Ahmet Şık’s defence statement on the trial of Cumhuriyet 24 July 2017
Greetings from Asli Erdogan