Norsk PEN observerer nye rettsaker i Tyrkia

Norsk PEN har, i en årrekke, markert seg som kanskje den internasjonale organisasjonen, ved siden av EU, som har engasjert seg kraftigst i kampen for ytringsfrihet i Tyrkia.  Bare i 2005 observerte representanter fra Norsk PEN tilsammen ni rettsaker i Tyrkia.

I løpet av de første to ukene av februar 2006 vil representanter for Norsk PEN, sammen med en representant for Den Norske Advokatforening, være til stede som observatører ved tilsammen minst tretten rettsaker mot tyrkiske skribenter og forleggere.

Norsk PENs hyppige nærvær under tyrkiske rettsaker har gitt oss en sterk posisjon i det tyrkiske mediebildet. Tyrkisk fjernsyn sendte intervjuer med styremedlem Eugene Schoulgin hver time i ett døgn etter rettssaken mot Orhan Pamuk 16. desember i fjor.

For å kunne dekke flere parallelle saker, og samtidig sikre opplæring av nye medarbeidere i dette vesentlige arbeidet, sender Norsk PEN en relativt stor delegasjon til Istanbul i de ukene rettsakene pågår.  Delegasjonens medlemmer vil observere rettsakene og følge opp kontakten med tyrkiske og internasjonale medier sammen med våre samarbeidspartnere, blant annet den tyrkiske organisasjonen “Antenna” og Den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA).

Tyrkias utenriksminister Abdullah Gül uttalte ifølge Associated Press i romjulen at det var mulig de tyrkiske myndighetene måtte ta opp lovene som styrer ytringsfriheten, til ny revisjon, avhengig av utviklingen i Orhan Pamuk-saken og lignende saker. Etter Norsk PENs oppfatning er det nå, da hele lovverket kan komme i støpeskjeen, at det er viktig å sette inn et kraftig støt og demonstrere et sterkt, internasjonalt nærvær ved flest mulige av de rettsakene som kommer opp.

Ytterligere informasjon:
Kjell Olaf Jensen – 22194551
Carl Morten Iversen . 22479220