Utenriksminister Jonas Gahr Støre møter afghansk PEN

Norsk støtte til PEN-klubben i Afghanistan

Under sitt besøk i Afghanistan møtte utenriksminister Jonas Gahr Støre representanter for den afghanske PEN-klubben og afghanske forfattere i Kabul 19. januar. Utenriksdepartementet har gjennom flere år støttet den afghanske PEN-klubbens arbeid for ytringsfrihet og forfatteres rettigheter i landet gjennom et samarbeid med den norske PEN-klubben.

– PEN-klubben gjør et viktig arbeid i Afghanistan, det fikk jeg bekreftet gjennom møtet med forfatterne. Dette er modige mennesker som arbeider under vanskelige forhold. Norge vil fortsatt støtte dette arbeidet, sier utenriksministeren.

Representantene for den afghanske PEN-klubben understreket at forholdene for journalister og forfattere var blitt bedre de siste årene, men at mye gjensto. Dette gjaldt særlig i provinsene, hvor ytringsfrihet og kritisk tenkning blir sett på som en trussel av de lokale makthaverne.

Habibullah Rafi i den afghanske PEN-klubben understreket at et fortsatt internasjonalt fokus på ytringsfrihet og forfatteres situasjon i Afghanistan var avgjørende. Han trakk særlig frem det internasjonale presset som kom etter initiativ fra den norske PEN-klubben for å forhindre at en domstol i Afghanistan idømte en forfatter dødsstraff.

– Det internasjonale nettverket av PEN-klubber er avgjørende for å ivareta journalister og forfatteres rettigheter. Dette er særlig viktig i land som Afghanistan, hvor man skal etablere et demokrati og fri offentlig meningsbrytning etter mange år med diktatur og undertrykkelse, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. – Vi vil fortsette med å si fra om dette i vår kontakt med afghanske myndigheter, ser utenriksministeren.