Årets Ossietzkypris tildeles Democratic Voice of Burma

Årets Ossietzkypris tildeles Democratic Voice of Burma

Styret i Norsk PEN har enstemmig vedtatt å tildele Ossietzkyprisen 2007 til radiostasjonen The Democratic Voice of Burma (DVB) som sender fra Oslo.  Prisen deles ut på et arrangement på Nobels Fredssenter, torsdag 15. november 2007 kl 17.00.  Denne dagen markeres også over hele verden som Fengslede Forfatteres Dag.

The Democratic Voice of Burma er en ikke-kommersiell burmesisk radiostasjon som har forpliktet seg til, gjennom ansvarlig journalistikk, å formidle etterrettelig og nøytral informasjon til det burmesiske folk, å arbeide for forståelse og samarbeid blandt Burma´s mange etniske og religiøse grupper, å bidra til å opprettholde en sosial og politisk debatt og til å formidle demokrati- og menneskerettighetsidealer til det burmesiske folk.

“Fra den spede starten i 1992, har radiostasjonen Democratic Voice of Burma talt generalene midt i mot.  Slik nordmenn satt spent rundt radioapparatene og lyttet til Stemmen fra London under andre verdenskrig, har burmeserne også sin stemme i motstandskampen: Stemmen fra Oslo.  I 1991 ba eksilregjeringen om norsk hjelp til å starte en radikostasjon.  Fra mai 2005 har innbyggerne i Burma for første gang også kunnet følge usensurerte TV-sendinger på burmesisk fra Norge. Fra å være opposisjonens radio , er Democratic Voice of Burmas drøm en dag å bli allmennkringkaster i hjemlandet.”

Som begrunnelsen for tildelingen sier styreleder i Norsk PEN, Anders Heger:
“Democratic Voice of Burma viser hvilken enorm betydning det frie ord og dets utøvere kan ha i et lands skjebnetimer. Norge har all mulig grunn til å føle seg beæret over å huse en så viktig og uredd institusjon.”

Under arrangementet på Nobels Fredssenter vil DVBs styreleder Harald Bøckman, holde et kort foredrag om bakgrunnen for etableringen av radiostasjonen i 1992.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten og tildeles hvert år på Fengslede Forfatteres Dag, 15. november.  Prisen består av en lito av Nico Widerberg og et beløp på kr 10.000.