Den internasjonale kvinnedagen 2008: Fokus på Kina

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2008: Fokus på Kina

For å markere den Internasjonale Kvinnedagen og som en del av International PEN og Norsk PENs pågående kampanjer i forbindelse med olympiaden i Beijing i august 2008, fokuserer Norsk PEN i år på tre truede, kvinnelige kinesiske skribenter – Zeng Jinyan, Tsering Woeser og Li Jianhong.

Zeng Jinyan er gift med dissidenten og aktivisten Hu Jia og sitter for tiden i husarrest i parets leilighet i Beijing, sammen med sin tre måneder gamle datter.  Hun har vært under kontinuerlig overvåkning siden 2006 på grunn av sin skribentvirksomhet på internett.

Tsering Woeser er en ledende, bestsellende forfatter, født i Tibet.  Hun er blitt utsatt for alvorlig trakassering etter at hennes bok, “Notater om Tibet”, ble forbudt i Kina i 2003.  Hun lever i frivillig eksil i Beijing, der hun fortsetter å publisere sitt materiale på internett og gjennom forleggere i utlandet.  Hun er tildelt Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris, men får ikke utstedt pass av kinesiske myndigheter og er derfor forhindret fra å komme til Oslo 8. mars for å motta prisen.  Les mer på denne lenken.

Li Jianhong er en ledende skribent og dissident, basert i Shanghai.  Hun har vært utsatt for intens trakassering fra politiet siden januar 2005 pga. sine kritiske artikler på nettet og sin fredelige virksomhet som dissident.

Norsk PENs komite for fengslede forfattere har rettet flere henvendelser om disse tre sakene til kinesiske myndigheter.