Internasjonal skribentorganisasjon setter klima på dagsorden

For første gang i historien vedtar PEN International en resolusjon der det fokuseres på de dramatiske endringene i verdens klima.  Initiativet kom fra Norsk PEN.

På PEN Internationals 80. verdenskongress i Bishkek, Kirgisistan, ble Norsk PENs forslag til en klimaresolusjon enstemmig vedtatt i slutten av forrige uke.  Med henvisning til PENs Charter peker teksten blant annet på det ansvaret verdens skribenter har for å advare mot alle slags farer og risikoer og retter en henstilling til alle verdens ledere om å arbeide for en bindende, global avtale for å stanse CO2-utslipp slik at den globale oppvarmingen begrenses til et nivå under det FNs klimapanel vurderer som truende.

Norsk PEN bidro også til etablering av en eritreisk ytringsfrihetssenter i eksil.  Fribyforfatteren i Bø i Telemark, Dessale B.  Abraham, har arbeidet lenge for å etablere et eritreisk PEN-senter.  På kongressen presenterte PEN-leder William Nygaard det nye senteret og understreket at «Eritrea er et av de verste landene i verden når det gjelder ytringsfrihet og trenger umiddelbar hjelp fra det internasjonale samfunnet.»   Etter et personlig og gripende innlegg fra Dessale selv, der han fortalte om og viste bilder av de mange kollegene som var fengslet uten lov og dom eller «forsvunnet», ble Eritreisk PEN enstemmig innvotert som nytt senter i PEN International.

Norsk PEN leverte også forslag til en resolusjon om utviklingen i Aserbajdsjan, der myndighetene de siste månedene har fengslet en rekke skribenter og menneskerettighetsforkjempere, samtidig som landet har formannskapet i Europarådet.  Resolusjonen, som også ble enstemmig vedtatt, oppfordrer Europarådet til å «reagere formelt mot medlemsland der  myndighetene forfølger, trakasserer og fengsler representanter for det sivile samfunn, inklusive journalister og andre skribenter som samarbeider med rådet.»

Ellers er det verdt å merke seg at de russiske og ukrainske delegatene forente seg om resolusjoner i de respektive landene, og at det ble vedtatt en krass resolusjon mot overvåkning, på initiativ fra PEN/USA, og at det for første gang ble vedtatt en resolusjon som fordømte forfølgelse av seksuelle minoriteter.

Oslo, 7. oktober 2014

Nærmere informasjon:
Klimaresolusjonen m.v.: Nestleder Elisabeth Eide – 9953 8384.  Eide er tilgjengelig for intervjuer.
Aserbajdsjan: Generalsekretær Carl Morten Iversen – 926 88 023
Om PEN Eritrea: Dessale B.  Abraham 9695 8013