Fengslede Forfatteres Dag 2014

På denne dagen plukker PEN Internationals dyktige etterforskere i London ut fem saker som vies særskilt oppmerksomhet.  Årets fem saker gjelder:

Nelson AGUILERA, skribent og lærer fra Paraguay, dømt til 30 måneders fengsel for påstått plagiering
Azimjon ASKAROV, journalist fra Kirgisistan, dømt til livstid for å organisere en massedemonstrasjon, samt deltagelse i mordet på en politimann
Dieudonné Enoh MEYOMESSE, poet fra Kamerun, soner syv års fengsel for påstått ulovlig salg av gull
Mahvash SABET, lærer og poet og medlem av Baha’i-samfunnet i Iran, soner 20 års fengsel på grunn av sin tro
Gao YU, journalist fra Kina som ble fengslet på mistanke om at hun “lekket statshemmeligheter til utlandet”.

På hvert navn ligger en lenke til ytterligere informasjon om hver enkelt sak.  Øverst til høyre på åpningssiden, under overskriften “Fengslede Forfattere”, ligger protestbrevene som er sendt til de aktuelle myndighetene.