Fem forfulgte poeter på Verdens poesidag 21. mars

worldpoetryday

Verdens Poesidag 21. mars


Norsk PEN vil sammen med PEN International markere Verdens poesidag 21. mars ved å presentere fem poeter som er blitt brakt til taushet. Fengslede Forfatteres Komité vil aksjonere for hver enkelt av disse poetene ved å skrive appeller til styresmaktene i de respektive landene. Vi oppfordrer alle til å underskrive PEN Internationals opprop om å løslate poetene. Du finner lenke til opprop under hver poet.

Enoh Meyomesse fra Kamerun ble dømt til ti års fengsel i 2012, for angivelig medvirkning til tyveri og salg av gull. PEN mener at anklagene er politisk motivert, og henstiller om at han blir løslatt umiddelbart.

Trass i hindringer fortsetter Meyomesse å skrive og gi ut arbeidene sine. I november 2012 selvpubliserte han en diktsamling han har skrevet i fengselet: Poème Carcéral. PEN har bidratt til at samlingen er blitt oversatt til engelsk og tysk. Kunstneren Ai Wei Wei rettet fokus mot poeten i sin siste utstilling, og i 2012 ble Meyomesse tildelt Oxfam Novib/PENs ytringsfrihetspris. Undertegn opprop her.

 

Den mexicanske poeten og kvinnesaksforkjemperen Susana Chávez Castillo ble funnet drept i Ciudad Juárez januar 2011. Hun var blitt kvalt, og den ene hånden var kappet av. Drapet fant sted etter at Chávez hadde kjempet saken til hundrevis av kvinner som ble drept i det samme området tidlig på 1990-tallet. Blant blant annet deltok hun på en rekke diktopplesninger der hun tilegnet sine dikt til de drepte kvinnene. Myndighetene benektet at drapet på Chávez var knyttet til hennes politiske aktivisme, trass i liknende drap på en rekke meningsfeller. Mexico er i dag et av de farligste landene i verden å utøve ytringsfrihet i. Undertegn opprop her.

Kinesiske Liu Xia er poet og kunstner og har vært aktiv i kinesiske PEN. Etter at ektemannen Liu Xiaobo mottok Nobels fredspris i 2010 og deretter ble fengslet, er hun blitt holdt i husarrest i leiligheten deres. Her har hun verken tilgang til telefon eller internett, og hun får ikke motta gjester. Ektefellene har ikke tillatelse til å lese brevene de skriver til hverandre. Liu Xia har dessuten store fysiske og psykiske helseproblemer, og får ikke anledning til å velge lege selv. PEN International knytter Liu Xias husarrest til ektemannens menneskerettighetsarbeid. Undertegn opprop her.

Aron Atabek, Kasakhstan, er poet og journalist og har skrevet flere bøker inspirert av den åndelige bevegelsen tengrianisme. I 1992 startet han den månedlige avisen Khak (Sannheten). Han har vært fengslet siden 2007, mye av tiden i isolat. Situasjonen hans i fengselet forverret seg etter at han i desember 2012 fikk smuglet ut en kritikk av president Nursultan Nazarbayev’s regime som så ble publisert på nett. De svært tøffe soningsforholdene hans ligger langt under standardene i FNs menneskerettighetserklæring. Ved å nekte Atabek besøk fra og kontakt med familien, går Kasakhstan også mot minimumsreglene for fangebehandling. Undertegn opprop her.

Mohammed Ibn al-Dheeb al-Ajami, Qatar, er en velkjent poet i Gulfområdet. Han soner en fengselsstraff på 15 år for å ha kritisert styresmaktene. Al-Ajami var litteraturstudent ved universitetet i Kairo i 2010 da han resiterte et dikt (hjemme hos seg selv, blant venner) der han kritiserte den tidligere emiren Sheikh Hamad Al Thani. En av de tilstedeværende gjorde et opptak som han la ut på YouTube. Et annet dikt av al-Ajami, som uttrykte støtte til opprøret i Tunisia i 2010, sirkulerte på nettet. Han ble arrestert 16. november 2011, og det gikk flere måneder før noen hørte fra ham. Etter en hemmelig rettssak ble al-Ajami dømt til livsvarig, en straff som senere ble redusert til 15 års fengsel. Han har vært isolert helt siden han ble arrestert, og representanter fra amerikansk PEN er blitt nektet å besøke ham i fengselet i Doha selv om besøket var forhåndsgodkjent. Undertegn opprop her.