Ikke la dem piske ordet!

soudabehy-tringsfrihet-raifbadawi
Soudabeh Alishahi i et forsvar for ytringsfrihet og Raif Badawi.

I begynnelsen var Ordet og ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Ordet er den store hemmeligheten bak skapelsen. Alt er blitt til ved ord. Ikke la dem piske ordet! 

Raif Badawi sitter i fengselet til Saudiarabiske myndigheter. Han er et menneske som kjemper for ytringsfrihet. Han er selve ordet, og de har fengslet ham på grunn av hans ord, hans ytring og hans stemme. De vil fortsette å piske ham! 

Han er akkurat som oss. Som oss som ønsker, og kjemper for ytringsfriheten. Som oss som ønsker at menneskerettighetene skal bli ivaretatt i hele verden!   

Vi som er medlemmer av Norsk PEN, står her med andre forkjempere av menneskerettighetene i dag. Vår politiske makt og vår stemme er denne demonstrasjonen. Vi er her for å appellere til vår politiske ledelse på Stortinget og i regjeringen om å legge ytterligere press på saudiarabiske myndigheter for å stoppe piskingen og løslate Raif Badawi. Vi ber utlendingsdepartementet om å være menneskerettighetenes, grunnlovens, og ytringsfrihetens stemme. Vi ber dem om å være vår stemme slik at verden kan høre oss. Så verden hører stemmen til frihetsforkjempere. Slik at myndighetene som pisker uskyldige mennesker skal forstå at vår regjering og vårt storting tar avstand fra brutale handlinger. 

La oss rope med hvert piskeslag som Raif mottar! La oss ikke være stille! Taushet i en slik situasjon er som samtykke. Stortinget må åpne sine dører for våre stemmer og for Raifs rop om hjelp. 

Lytt! Krev hans frihet fra Saudiarabiske myndigheter! La dem som holder en pisk vite at det finnes land i denne verden der mennesket er respektert og har rettigheter. 

Det er ikke de som holder en pisk eller er fangevoktere som har rett. Det er menneskerettighetene som har rett. Mennesket er sivilisert! Det er Raif Badawis stemme og ytring som har rett! Kjemp for hans frihet!

Soudabeh Alishahi