PEN og NJ reagerer på at Tyrkia vil stenge TV-stasjon i Oslo

Norsk Journalistlag og Norsk PEN ber utenriksminister Brende reagere skarpt på tyrkiske myndigheters forsøk på å stenge kurdisk TV-stasjon basert i Oslo.

I kjølvannet av militærkuppet i Tyrkia i fjor sommer stengte tyrkiske myndigheter over 156 medier og medieorganisasjoner og fengslet over 150 journalister.  Nå forsøker det tyrkiske medietilsynet RTÜK å få stengt tyrkiske medier som er basert i andre land.  Sterk TV, basert i Oslo, er en slik aktør.

Sterk TV sender fra en satellitt med eierskap i Frankrike (Eutelsat) via en samarbeidspartner i Slovenia, STN. Sterk TV sender sine programmer til STN som sender disse videre til distribusjon via Eutelsats satellitter.  TV-stasjonen dekker kurdiske områder i Iran, Irak og Syria i tillegg til Tyrkia.

Det er ikke første gang RTÜK forsøker seg.  I oktober 2016 ble den franske satellitt-leverandøren bedt om å “umiddelbart fjerne to kurdiske tv-kanaler fordi innholdet ikke var i tråd med “direktiver for offentlig orden”, samt “med lover som regulerer tv-distribusjon i Europa og omkringliggende land”.  Anmodningen ble avvist av Handelsretten i Paris.  RTÜK har også henvendt seg til det norske Medietilsynet og anmodet om stenging.  Medietilsynet avviste dette og svarte at de ikke “utførte overvåking av innhold fra satellitt- kringkastere” selv om disse har registrert sin virksomhet i Norge.

RTÜK har nå henvendt seg direkte til Eutelsat som så har bedt STN stanse videredistribusjon av Sterk TVs programmer.  I et omfattende svar sier STN blant annet at en kringkaster anses å være etablert i den medlemsstat der det har sitt hovedkontor og hvor planleggingsvedtak tas.” I tilfellet “Sterk TV” er hovedkontorene lokalisert i Oslo, Norge der programmet stammer fra og planleggingsbeslutninger blir tatt. Sterk TV” faller under Det norske Kongedømmets jurisdiksjon.  STN konkluderer med at “RTÜKs anmodning om suspensjon av sendingene til Sterk TV ikke bare er uberettiget, men faktisk er i strid med flere EU-direktiver og er dermed ulovlig.”

Norsk Journalistlag og Norsk PEN rettet 16. juni en henvedelse til utenriksminister Børge Brende, der vi ber om at han, med henvisning til gjeldende regelverk

  • krever at administrerende direktør i Eutelsat, Rodolphe Belmer, ikke gjennomfører sin trussel om å stenge Sterk TV
  • oppfordrer den nye franske regjeringen – Frankrike har et flertall i Eutelsat – til å stoppe denne prosessen, som gjelder friheten til å informere, en av de grunnleggende verdiene i Europa
  • henstille til RTÜK at de forholder seg til europeiske og norske regler når det gjelder satellitt- kringkastere, uansett hvilket politisk ståsted disse kringkasterne måtte ha.
  • Brevet til utenriksministeren kan leses her: Sterk TV UD-brev.

Oslo, 19.06.17

Nærmere informasjon:

William Nygaard: 908 92 601