Tyrkianytt nr 7, juli 2017

Tyrkianytt Nr 7/juli 2017

Nedenfor er en redigert utgave på norsk av de siste nyhetsbrevene fra vår tyrkiske samarbeidspartner Initiative for Freedom of Expression som sender ut ukentlige “Freedom of Expression Bulletin”. Frem til folkeavstemningen i Tyrkia i april sender vi, med jevne mellomrom. ut en redigert utgave på norsk av disse nyhetsbrevene.
The Initiative for Freedom of Expression har kartlagt pågående rettssaker mot skribenter, journalister og andre frie ytrere i sin database Current Trial Library.

Nærmere informasjon om enkeltsaker: Freedom of Expression Weekly Bulletin/Düşünce Suçuna, epost: dusunthink@gmail.com.

 Cumhuriyet-rettsaken
Syv av de 11 journalistene fra avisen Cumhuriyet, tiltalt for terrorisme i en rettsak i Istanbul forrige uke, blir nå løslatt, men er fortsatt under “juridisk overvåking”, Guray Oz, Bulent Utku, Turhan Guney, Mustafa kemal Gungor, Musa Kart, Hakan Karasinir og Onder Celik blir løslatt. Fire medarbeidere sitter fortsatt fengslet, blant annet Ahmet Sik. Neste rettsmøte i denne saken finner sted 11. september.
Rettsaken ble fulgt av Jørgen Lorentzen, medlem av Norsk PENs Tyrkia-gruppe. Les hans kronikk Det er vanskelig å se hvordan ytringsfriheten kan reddes?, som sto på trykk i Aftenposten 27. juli. Lorentzen publiserte informasjon om rettssaken underveis, hans oppdateringer på Facebook kan leses i sammendrag her.
Direktør Kristenn Einarsson i Den norske Forleggerforening fulgte også rettssaken på vegne av IPA (International Publishers Association).

‘Forfølgelse’ som hovedsak i tyrkisk rett i 2016
Ifølge det tyrkiske justisdepartementet ble det igangsatt 46 193 undersøkelser der de tiltalte ble anklaget for «å rakke ned på den tyrkiske nasjonen, regjeringen i Republikken Tyrkia, nasjonalforsamlingen i Tyrkia og regjeringen og dens institusjoner» (artikkel 301 i den tyrkiske straffeloven), og for å «fornærme presidenten» (artikkel 299 i den tyrkiske straffeloven). I løpet av 2016 ble det tatt ut tiltale i 4 936 av disse sakene. Det ble gjennomført rettsaker for 4 750 av de tiltalte, 138 av dem barn.

«Gezi»-anklager mot 192 personer etter fire år
Anklager er blitt utarbeidet mot 192 personer som deltok i Gezi Park-protester i Izmir, fire år etter protestene. De 24-siders anklagene krever totalt 80 års fengsel for de tiltalte. 23 av de 24 sidene i anklageskriftet består av en liste over navn, og deltakerne er anklaget for «å bryte loven om møter og demonstrasjoner.»

Massearrestasjoner av menneskerettighetsforkjempere Representanter fra ulike menneskerettighetsorganisasjoner møttes tidligere denne måneden på Büyükada (den største av prinseøyene i Marmarahavet). Representantene ble arrestert på hotellet de bodde på. De ni representerte blant annet borgerforeningen, kvinnekoalisjonen, Amnesty International, en menneskerettighetsagenda-foreningen og en forening for overvåking av likeverdige rettigheter. Årsakene til at også en tysk og en svensk lærer ble arrestert er ikke kjent.
De ble arrestert og satt i varetekt den 5. juli for en uke, anklaget for «medlemskap i en væpnet terrororganisasjon». Istanbul Terrorism and Organized Crimes Investigation Bureau utstedte så en ytterligere sju dagers varetekt. Advokat Selin Nakıpoğlu kunne da melde at hjemmene til de arresterte var blitt ransaket 10. juli og at deres advokater først ble informert etter at ransakingen var blitt gjennomført.
Etter arrestasjonen arrangerte Amnesty International et pressemøte i hovedkontoret i London. Amnesty Internationals direktør John Dalhuisen sa at arrestasjonene «avslører menneskerettighets- og rettferdighetssituasjonen i Tyrkia.» De arresterte MR-forkjemperne står overfor tre ulike terroranklager, som Dalhuisen kalte «absurde». «En stor opprydding blir utført i Tyrkia etter kuppforsøk … Alle opposisjonelle syn blir framstilt som fiender av folket. Nå må resten av verden gjøre det klart og tydelig at Tyrkia har krysset en grense», sa Dalhuisen.

Figen Yüksekdağ endelig i retten etter 242 dagers varetekt
Figen Yüksekday ble arrestert og satt i varetekt 4. november 2016. Hun er fortsatt en av lederne i People’s Democratic Party (HDP). Yüksekdağ er nå i retten for første gang siden hun ble arrestert.
En pressemelding som hennes advokater hadde skrevet ble stoppet av politiet. En rekke advokater forsøkte å reise til Ankara fra Istanbul for å være til stede under rettsaken, men bussene deres ble hindret av politiet. Andre partiledere, på vei til rettsaken fra forskjellige provinser, ble nektet innreise i Ankara. Tidligere ble HDP-styret, inklusive flere parlamentsmedlemmer, forhindret av politiet når de skulle til fengselet der Yüksekdağ satt i varetekt.

Den mest sensurerte nyhetsnettet i Tyrkia søker plass i Guinness Rekordbok.
Tyrkiske myndigheters kontor for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (BTK) har igjen sensurert nettsiden sendika.org. Dette nettstedet har rekord i å være den mest sensurerte nyhets-websiden i Tyrkia og har slitt med sensur siden 25. juli 2015. På denne bakgrunn søker nettstedet nå om plass i Guinness Rekordbok.

Leyla Zana frikjent i første høring
Diyarbakırs høyesterett har nå frifunnet People’s Democratic Party (HDP) parlamentsmedlem Leyla Zana, som var under tiltale for «medlemskap i en væpnet terrororganisasjon», for å «rose forbrytelse og det kriminelle» og for å «delta ubevæpnet i ulovlige møter og demonstrasjoner og ikke spre seg til tross for advarsel». Zana ble frikjent i første rettsinstans, der tiltalen hadde en strafferamme på inntil 21 år, grunnet ulike marsjer og demonstrasjoner hun deltok i.

Unntakstilstanden forlenget igjen
Den tyrkiske unntakstilstanden, kunngjort 21. juli 2016 etter kuppet 15. juli, er blitt forlenget i tre måneder. I de tidligere kunngjøringene fra myndighetene vedrørende den midlertidige unntakstilstanden ble det angitt at denne prosessen forventes avsluttet så snart som mulig, og at man muligens ikke trengte å benytte hele tremånedersperioden. Men da unntakstilstanden hadde vart et helt år, var den blitt forlenget for fjerde gang.
26 lovbestemte avgjørelser ble vedtatt det første året av unntakstilstanden. Mange forskrifter, som var i strid med de internasjonale lovprinsipper, ble utarbeidet på bakgrunn av disse dekretene. Over 100 000 offentlige ansatte ble sagt opp fra offentlige tjenester og mer enn tusen private skoler, publiseringsinstitusjoner og foreninger ble stengt. Kun fem av disse forskriftene ble vedtatt etter å ha blitt diskutert i parlamentet.
Ifølge de siste tallene som ble offentliggjort av statsminister Binali Yıldırım, ble det reist straffesaker mot 168 977 mistenkte, og 33 180 av dem ble suspendert fra offentlig tjeneste. Ifølge informasjonen fra Justisdepartementet ble det gjennomført over 50 tusen arrestasjoner.

Tre måneders overvåkingsrapport fra BIA-net
Independent Communication Network (BIA-net) har lansert sin medieovervåkingsrapport for april – juni 2017. Totalt 136 journalister var i fengsel pr. 1. juli ifølge rapporten. De ulike anklagene inkluderte «medvirkning til kuppforsøk», «ulovlig organisasjonsmedlemskap», «ulovlig organisasjonspropaganda», «fornærmelser mot presidenten» og å «rakke ned på statsinstitusjoner». Kun 17 journalister ble frikjent og hele 13 journalister ble dømt til totalt 60 år og 11 måneders fengsel.

PEN International: “Vi har aldri registrert så mange forfattere i fengsel i ett land på en gang”
I en uttalelse i forbindelse med det første jubileum for kuppforsøk 15. juli 2016, har PEN International pekt på rettighetsbrudd og arrestasjoner av journalister og forfattere under unntakstilstanden. Uttalelsen, undertegnet av 35 PEN-sentre, påpeker blant annet: “Over 160 medier og utgivere er stengt siden juli 2016. Over 165 forfattere, journalister og medarbeiderne er blitt fengslet i påvente av rettssak. Dette gjør Tyrkia til den største fengsleren av journalister og forfattere i verden, og landet overgår nå Kina og Eritrea kombinert. Aldri i PENs nær 100-årige historie har vi registrert så mange journalister og forfattere i fengsel i ett land på en gang”.

Tyrkia dømt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol (ECHR)
Et søksmål ble i sin tid reist mot tre personer i organisasjonsutvalget for Newroz-feiringen i Denizli for 14 år siden. Saken hadde konkludert med dommer mot de tre tiltalte, som nå har sendt en søknad til Den europeiske menneskerettighetsdomstol (ECHR). Komiteens medlemmer Mesut Yıldız, Mehmet Sıddık Eker og Zeynel Onver ble i 2006 dømt til halvannet års fengsel og 343 tyrkiske lira i bot med bakgrunn i påstanden om at noen deltakere i feiringen hadde «sunget illegale slagord og sanger», og at noen hadde «gitt uttrykk for separatistiske tanker». ECHR har bestemt at dommene mot organisasjonskomiteens medlemmer brøt friheten til å møte og til å organisere seg, og utstedte en bot på 1500 euro til dekning av domstolsutgifter som skal betales av tyrkiske myndigheter.

… og fornærmelsene fortsetter ….
People’s Democratic Partys (HDP) nestleder, Ahmet Yıldırım, er blitt dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for å ha «fornærmet presidenten». Parlamentsmedlemmet er også blitt straffet ved at retten har fratatt ham hans politiske rettigheter. Yıldırım tiltalt på grunn av en pressemelding om portforbudet i Cizre den 12. september 2015.

Oversatt fra engelsk og redigert av Carl Morten Iversen.