Brev til utenriksminister Søreide om Oleg Sentsov

Kjære Utenriksminister Ine Eriksen Søreide,

Oslo, 20. august 2018 

MEDISINSK STØTTE TIL OLEG SENTSOV OG LØSLATELSE AV ULOVLIG FENGSLEDE UKRAINERE I RUSSLAND

 

Som godt kjent, er det i morgen, 21. august d.å., 100 dager siden den ukrainske filmregissøren og forfatteren Oleg Sentsov innledet sin sultestreik med krav om frigivelse av ukrainske fengslede etter krigshandlinger på Krim og Ukraina. Det er kjent at Sentsovs helsetilstand er kritisk og raskt forverrende.

Dagen vil bli markert med demonstrasjoner utenfor russiske ambassader i flere europeiske land og fulgt opp med bred medieoppmerksomhet. Sentsov er dømt til 20 års fengsel for sin aktivisme og har sonet sin dom i Russlands nordligste fengsel siden mai 2014.

 

Det internasjonale engasjement i saken er intenst og vil tilta for å redde Sentsovs liv.  Vi i PEN, sammen med en bred internasjonal bevegelse, ser det som vår menneskelige og politiske plikt å sikre at vi gjør det som står i vår makt for å påvirke russiske myndigheter til å gripe inn og redde hans liv ved medisinsk hjelp.

 

Den finske utenriksministeren har allerede anmodet russiske myndigheter om å aksjonere for å gi Sentsov den nødvendige medisinske behandling som han har krav på. Den finske utenriksministeren har også uttrykt at det forventes at russiske myndigheter løslater alle ulovlig fengslede ukrainske statsborgere.

 

Utover det som allerede er uttalt i saken fra norsk hold anmoder vi vår utenriksminister om å gjøre som sin finske kollega – om kraftfullt å appellere til russiske myndigheter for sikre den medisinske bistand for å trygge hans liv, samt å be om at ulovlig fengslede ukrainere løslates.

 

Med vennlig hilsen,

 

William Nygaard

Leder Norsk PEN

Kopi til Stortingets utenriks- og forsvarskomité