Tyrkianytt nr 9, november/desember 2018

“Fredsakademikerne” stadig i retten

Ytterligere fem akademikere er blitt dømt til ett år og tre måneders fengsel etter angivelig å ha utført ”terroristorganisasjonspropaganda» ved å signere petisjonen “Vi vil ikke delta i denne kriminaliteten” lansert av Akademikere for fred. Antallet akademikere som er tiltalt steg med høringene i oktober/november til 353, og antallet dømte akademikere var den 23. november steget til 37. Utfyllende bakgrunnsstoff for dette finnes i Tyrkia-nytt nr. 47 og 8-2018.

Appellkrav for 26 dømte journalister etter kuppforsøket avvist
En Istanbul-domstol har avvist appellkravet fra journalister og mediearbeidere som ble arrestert etter kuppforsøket og senere dømt for «ulovlig organisasjonsmedlemskap» og «kuppforsøk». Appellretten besluttet at det eksisterende beviset mot journalistene er riktig og tilstrekkelig, og at den lokale domstolens dom er i samsvar med loven.

BIA Media Monitoring Report lansert
Independent Communication Network (BIA) lanserte i slutten av oktober en ”Media Monitoring Report” fra juli til september 2018. Ifølge rapporten satt det den 1. oktober til sammen 123 journalister i tyrkiske fengsler. Den samlede straffen som antydes for de totalt 247 journalistene som er tiltalt i denne tremåneders perioden er 46 livstidsdommer, til sammen 2 855 år og seks måneders fengsel samt 30 000 tyrkiske lira (ca. 55 000 Nkr) i bøter.

I denne tremåneders perioden møtte 20 journalister i retten og fikk fengselsstraffer på opptil 93 år for å ha fornærmet president Recep Tayyip Erdoğan. Syv journalister ble dømt til 13 års fengsel og 14 000 TL i bøter. Dermed ble 27 journalister tiltalte og mistenkt for å fornærme Erdoğan i løpet av de siste tre månedene. Klikk her for hele rapporten.

Minister kaller journalistikk for gjøgling
To journalister ble utvist fra departementet de ble invitert til etter å ha stilt et spørsmål til jord- og skogbruksminister Bekir Pakdemirli. De spurte om påstandene om at 300 lastebiler fulle av kjøtt var blitt importert til Tyrkia uten anbud var korrekt.

Pakdemirli svarte Fox TV-reporter Beril Oğuz og kameramann Serhat Yağmur at det de gjør ikke er journalistikk, men gjøgling (”mummery”). Idet han anklaget journalistene for “piratvirksomhet”, truet Pakdemirli med å fjerne deres yrkesmessige akkrediteringer. Ministeren unngikk å svare på journalistens spørsmål to ganger og til slutt ba han sine rådgivere om å utvise journalistene fra møtet som var åpent for pressen.

Erdoğan har myndighet til å fjerne folk fra offentlig tjeneste
En endring i forskriften for sikkerhetsgodkjenning og arkivsøk er nylig blitt gjennomført. Omfanget av “sikkerhetsundersøkelser”, som førte til at borgere etter kuppforsøket ble utestengt fra offentlig tjeneste uten grunn, ble utvidet. Det er nå kun presidenten som innehar denne myndigheten.

Fra nå av kan borgernes rettigheter til offentlig tjeneste bli tilbakekalt på bakgrunn av at de angivelig står bak “terrorpropaganda”, og presidenten vil være den eneste som kan ta disse avgjørelsene. Tillatelse til å foreta sikkerhetsundersøkelser i offentlig sektor vil bli gitt av presidentskapet.

Amnesty International: “De som ble avskjediget under unntakstilstanden venter på rettferdighet”
Amnesty International har lansert en rapport om oppsigelsesprosedyrene til 130 offentlige arbeidstakere under unntakstilstanden samt vedtak fra unntakstilstandens overvåkningsutvalg.

Rapporten fastslår at tusenvis av offentlige arbeidstakere som ble vilkårlig oppsagt har ventet på rettferdighet i to år. Rapporten sier videre at bare 36 000 av de totalt 128 000 søknadene som er innlevert er blitt behandlet, og at antallet avskjedigelser som er blitt kansellert er så lavt som 2300. Amnesty Internationals Tyrkia-forsker Andrew Gardner uttalte at Tyrkia ikke handler i samsvar med internasjonale standarder, fordi landet nå automatisk godtar oppsigelsesordre. Vennligst klikk her for hele rapporten.

Kampanje mot det sivile samfunn og akademikere
En kampanje er blitt gjennomført mot kulturinstitusjonen Anadolu Kültür Inc. og Open Society Foundation. Forretningsmann og menneskerettighetsadvokat Osman Kavala er styreleder for Anadolu Kültür Inc. 13 personer ble satt i varetekt som en konsekvens av kampanjen.

Bakgrunnen for operasjonen mot akademikere og NGO-representanter påstås å være Gezi Park-demonstrasjonene i mai 2013. 20 personer hevdes å ha finansiert og organisert protestene i et samarbeid med forretningsmannen Osman Kavala. Kavala er kjent for sin støtte til det sivile samfunnet i Tyrkia gjennom flere år, men har foreløpig ikke blitt formelt anklaget. Kavala har vært fengslet siden 1. november 2017 for å ha “ledet Gezi Park-protester” og “deltatt i kuppforsøket den 15. juli 2016.”

Kvinne arrestert for å ha “fornærmet Atatürk” etter å ha sagt “du tilber ikonfigurer”
Universitetsstudent Emine Şahin ble den 10. november arrestert etter en seremoni til ære for Atatürk i Edirne fordi hun hadde uttalt seg negativt om M. Kemal Atatürk. Edirne statsadvokatkontor uttalte: “En etterforskning ble igangsatt mot den mistenkte på bakgrunn av offentlig fornærmelse av Atatürks minne fordi hun hadde sagt “dere tilber og respekterer ikoniske figurer”. Sahin ble senere løslatt med rettslig kontroll etter innvendinger mot arrestasjonen.

ECHR: “Løslat Demirtaş”. Erdoğan: “Vi er ikke bundet av dommen”
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har uttalt at tidligere nestleder i People’s Democratic Party (HDP), Selahattin Demirtaş, må bli løslatt i påvente av rettssak. “Den europeiske menneskerettighetsdomstols beslutninger binder oss ikke. Vi forbereder mottiltak”, sier president Erdoğan.

Retten bestemte at artikler i den europeiske menneskerettighetserklæringen (ECHR) som regulerer «retten til påtale innen rimelig tid» og «retten til effektiv gjennomføring», dekker de tiltak som skal treffes for å sette fri Demirtaş og samtidig kunne dømme Tyrkia til totalt 25 000 euro i kompensasjon. Demirtaş har nå sittet i arrest i to år.

Dommen pekte på at den lange arrestperioden før en høring har ført til at Demirtaş ikke har kunnet delta i det tyrkiske parlamentets politiske aktiviteter, noe som er et overgrep mot ytrings- og valgfrihet. Det ble videre påpekt at forlengelsen av Demirtas fengsling under den konstitusjonelle folkeavstemningen 16. april 2017 samt presidentvalget 24. juni 2018 har “sabotert pluralisme” og “begrenset uavhengige politiske debatter” som er grunnlaget for et demokratisk samfunn.

På dette grunnlaget ble Tyrkia for første gang funnet skyldig i å bryte artikkel 18 i den europeiske menneskerettighetserklæringen. Artikkelen sier at “begrensningene som er tillatt i henhold til denne konvensjon og som gjelder de nevnte rettighetene og frihetene, skal ikke benyttes til noe annet formål enn til de som er blitt foreskrevet.” Dermed peker retten på det politiske miljøet i Tyrkia med henblikk på demokrati og domstoler, og uttaler at Tyrkia er et ikke-fungerende demokrati, at fengslingen av Demirtaş er politisk motivert og at tyrkiske domstoler ikke er uavhengige.

Norsk PENs kilde – Initiative for Freedom of Expression – legger til: “Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er også en tyrkisk domstol. Den er en “tyrkisk domstol av høyeste rang”, og dens beslutninger binder alle andre domstoler. Tyrkia ble medlem av Europarådet umiddelbart etter etableringen, og regnes som en av organisasjonens grunnleggere. Som Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er domstolens avgjørelser lik lovene i Republikken Tyrkia.”

Påtalemyndighetene minner plutselig om ytringsfrihet når det er innenriksministeren som uttaler seg
Statsadvokatens kontor i Ankara har offentliggjort en dom som “frifinner” innenriksminister Süleyman Soylu, som hadde kommet med følgende karakteristikker av leder Kemal Kılıçdaroğlu (CHP): ”uærlig,” “sløv”, “skamløs” og “bedrager”. Soylu angrep Kılıçdaroğlu etter hans påstander om at president Erdoğan og hans slektninger har foretatt flere pengetransaksjoner til Isle of Man – et kjent skatteparadis – og truet Kılıçdaroğlu med å si: «Dette skal han betale for».  Statsadvokatens kontor hevdet at Soylus uttalelser er innenfor ytringsfriheten.

Tusener av mennesker, fra parlamentsmedlemmer til journalister og brukere av sosiale medier, er mistenkte eller tiltalt for å ha “fornærmet Erdoğan” i Tyrkia så snart de uttrykker den minste form for kritikk mot regjeringen og offentlige institusjoner. Men når uttalelsene kommer fra innenriksministeren henviser påtalemyndighetene til ytringsfriheten.

Rettssak varslet mot brev sendt fra et fengsel
En søksmål er rettet mot en tidligere tyrkiske forening for dommere og anklagere (YARSAV) og styreformann Murat Arslan fordi han skal ha “fornærmet presidenten”. Arslan ble arrestert i operasjonen mot Gülen-fellesskapet og ble tiltalt på grunn av uttrykkene han brukte i brevet han sendte til sin kone fra fengselet.

Pensjonert dommer Murat Aydın: “Jeg kan ikke lenger forsvare at tyrkiske domstoler er uavhengige”
Dommer Murat Aydın sendte den tyrkiske straffelovens (TCK) artikkel 299, som regulerer ansvaret for å “fornærme presidenten” til forfatningsdomstolen fordi han mente at artikkelen er i strid med forfatningen. Han var kritisk til at domstolene var blitt en “pisk” som skulle disiplinere befolkningen og trakk seg fra sitt embete. “Som dommer tror jeg ikke det finnes uavhengighet igjen i domstolene, og dette kan jeg ikke forsvare og samtidig forbli dommer.”

Appellretten opprettholder fengselsstraff gitt til fem journalister i Özgür Gündem-rettssaken
En appellrett i Istanbul opprettholdt i forrige uke en fengselsstraff gitt i januar 2018 til fem journalister og spaltister som ble med i en kampanje for solidaritet med den prokurdiske avisen Özgür Gündem.

 

Flere medarbeidere, samt avisens tidligere medredaktør Hüseyin Aykol, ble dømt for å “formidle propaganda for en terrororganisasjon.” Aykol fikk en fengselsstraff på 3 år og 9 måneder mens de øvrige tiltalte ble gitt 18 måneder lange straffer. Straffedomstolen i Istanbul besluttet den 29. november at appellrettens avgjørelse var lovlig, avviste alle klager og opprettholdt dommene.

 

Dette er en redigert utgave på norsk av de siste nyhetene fra våre tyrkiske kontakter og samarbeidspartner, Initiative for Freedom of Expression Bianet og dokuz8NEWS . Disse nyhetsbrevene blir distribuert til våre medlemmer, samarbeidspartnere, media, etc. En oversikt over nyhetsbrevene fra Initiative for Freedom of Expression finnes her . Nærmere informasjon om enkeltsaker: Freedom of Expression Weekly Bulletin/Düşünce Suçuna, epost: dusunthink@gmail.com .

Redigert og oversatt fra engelsk av Carl Morten Iversen