All posts by andreaslyngstad

Ananta Bijoy Dash brutalt myrdet- var invitert til Sverige

Ananta-Bijoy-Dash_3300494b-560x350Den bangladeshiske forfatteren, redaktøren og bloggeren Ananta Bijoy Dash ble invitert av Svensk PEN for å holde en tale om ytringsfrihetens vanskelige kår i Bangladesh på Pressefrihetens Dag 3. mai. Den svenske ambassaden i Dhaka fryktet at Ananta Bijoy Dash skulle søke asyl, og nektet ham visum.

Tirsdag denne uken ble Dash brutalt myrdet av religiøse ekstremister i Bangladesh på grunn av sine bloggtekster. Drapet på Ananta Bijoy Das er dypt sjokkerende. Das er den tredje sekulære bloggeren i år som er blitt myrdet av religiøse ekstremister i Bangladesh. Dersom han ikke hadde blitt nektet visum ville han fortsatt ha vært gjest i Stockholm, han ville fortsatt ha vært i live. 

Norsk PEN støtter Svensk PENs krav til Sveriges ambassade om å gi en grundig og troverdig forklaring på hvorfor Sveriges ambassade i Dhaka valgte å ikke innvilge Dash visum. 

Støtten til demokratiet og ytringsfriheten er sentral i utenriks- og bistandspolitikken i Sverige, så vel som i Norge. Og vi må sikre at forfattere og demokratiforkjempere som våger å ytre seg ønskes velkomne i landet og at de gis en anledning til å ytre seg fritt og bli hørt.

Les denne kronikken av Ola Larsmo, leder i Svenska PEN.

Saken er omtalt i New York Times.