All posts by Hege Newth

17. desember: Drukner saklig debatt i språklig søppel?

Trusler, sjikane og språklig søppel florerer på sosiale medier. Hvor stort problem er dette og utgjør det en trussel mot demokratiet og ytringsfriheten? Hva kan myndigheter, organisasjoner og borgere gjøre for å styrke en sunn og demokratisk debatt?

Regjeringen nedsetter nå en ny Ytringsfrihetskommisjon for å finne grensen for lovlige og ulovlige krenkelser, 20 år etter forrige runde. Er det tilstrekkelig?

Tid: 17. desember, 19.00-20.30
Sted: Nedjma, Litteraturhuset

Arrangementet streames her.

Trykk gjerne «delta» på Facebook-arrangementet.

Norsk PENs medieutvalg ønsker velkommen til panelsamtale med:

Trine Skei Grande (V), kulturminister
Kjell Magne Bondevik, leder for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
Loveleen Rihel Brenna, samfunnsdebattant og forfatter

Debattleder: Elin Ludvigsen, TV 2 Nyhetene

Møtested: Nedjma, Litteraturhuset

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 

Residency for writers in Svalbard!

Photo: Dagmara Wojtanowicz for Artica Svalbard.

Norwegian PEN is a proud partner in Artica Svalbard – the northernmost artist in residency-programme. Every year Norwegian PEN nominates three writers to a residency in Longyearbyen. Next year it might be you!

Artica Svalbard is an Artist Residency program that allows artists to live and work in Svalbard for a period of one to three months.

This is a unique offer for those who wish for a writing period in Svalbard. To be able to go to Svalbard, you must want to go to Svalbard, for a particular reason. It might be that you’re working on a project that can be linked to the Arctic or the Northern areas, or perhaps because a stay could provide the necessary distance needed to shed some new light on the project? Svalbard can inspire, but it is also a place that can be demanding to live and work from, both physically and mentally. The artists who are granted a residency must therefore really want to stay in Svalbard, for both professional and personal reasons.

Artica Svalbard

Provide an office / workplace in the Artica House, a small flat to stay for free, they cover travel and a scholarship to cover living expenses.

If you are interested in participating, send an application with information about:

 1. The project you wish to work on in Svalbard. The most important thing is to show that this project has a connection to the Northern hemisphere, or that for other reasons it is particularly beneficial to work on the project in Svalbard.
 2. Your motivation for a stay in Svalbard.
 3. Desired period of stay (stay should be a minimum of three weeks) between March and October 2020 or 2021.

Send the application by e-mail to : hege@norskpen.no

Deadline: 1 January 2020.

Artica Residency Programme:
Artica Svalbard will become the world’s foremost trans-artistic Residency Programme. With the participation of engaged international artists from all fields, Artica will stimulate a wider exchange of critical and philosophical ideas, research and artistic expressions, across the circumpolar regions and internationally.

15. november: Det Kritiske Rom på Film fra Sør: Kinesisk fødselspolitikk

Siden 2003 har Film fra Sør gravd dypere i samfunnsaktuelle spørsmål i Det Kritiske Rom.

I år setter vi søkelyset på konsekvensene av Kinas ettbarnspolitikk med filmen «One Child Nation».

Tid: Fredag 15. november kl 18.00

Sted: Vika Kino.

SAMTALE ETTER FILMEN:
Journalist, tidligere Kina-korrespondent for Dagbladet og medlem av Norsk PENs Kina-utvalg, Inger Bentzrud intervjuer regissør Jialing Zhang. Sammen diskuterer de konsekvensene av ettbarnspolitikken. Var den et nødvendig onde? Og hva er situasjonen i dagens kina?

Samtalen arrangeres av Norsk PEN i samarbeid med Film fra Sør.

Bestill billetter her.

OM FILMEN
One Child Nation fletter sammen det personlige og det politiske til en fortelling om Kinas omstridte ettbarnspolitikk. Den lovpålagte og strengt håndhevede familieplanleggingen ble innført i 1979 for å bremse landets befolkningsvekst. I 2016 ble den endret til at hvert par kan få inntil to barn. Ettbarnspolitikken har vært svært omdiskutert i og utenfor Kina, og denne dokumentaren fokuserer på de brutale ringvirkningene politikken har hatt på innbyggerne – og spesielt på kvinner.

For hvordan klarer man egentlig å føre en politikk som beveger seg såpass langt inn i den private sfæren? Dokumentaren viser hvordan gjennomføringen har vært avhengig av sterk propaganda, overvåkning, tvangssterilisering og tvangsadopsjon, for å opprettholde et system som gjennom filmen avdekkes som mer og mer inhumant. Regissørene Wang og Zhang er selv kvinner, født i Kina i en tid da svært få jenter ble beholdt av sine familier. Ved å flette inn opptak og materiale fra sin egen fortid gjør de filmen til en historisk og personlig reise – et smart valg som gir One Child Nation ekstra emosjonell tyngde.

USA // 2019 // Nanfu Wang, Jialing Zhang // 88 min

Aldersgrense: 15 år

Vil du være gjesteskribent på Svalbard i 2020 eller 2021?

Invitasjon til å søke om skriveopphold i Longyearbyen i 2020 og 2021
Photo: Dagmara Wojtanowicz for Artica Svalbard.

Norsk PEN er stolt samarbeidspart i prosjektet Artica Svalbard.

Artica Svalbard
er et Artist Residency-program som gir kunstnere mulighet til å bo og jobbe på Svalbard i en periode fra en til tre måneder. Dette er et unikt tilbud til deg som ønsker å arbeide på Svalbard. Har du et prosjekt som er knyttet til Arktis eller nordområdene? Ønsker du en skrivestue fjernt fra fastlandet og sentrale strøk? Kanskje vil et opphold kunne gi den nødvendige avstanden som trengs til å se prosjektet i nytt lys? Svalbard kan inspirere, men også oppleves som en krevende plass å bo og jobbe på, både fysisk og mentalt. Kunstnerne som får opphold, må derfor ville Svalbard, av både faglige og personlige grunner.

Artica Svalbard
stiller med kontor-/arbeidsplass i kunstnerfellesskapet Artic House, gratis hybel til deltakerne, de dekker reise og et stipend til å dekke boutgifter.

Dersom du er interessert i å delta, send en søknad med informasjon om:

 1. Prosjekt du ønsker å jobbe med på Svalbard. Prosjektet bør enten ha en tilknytning til nordområdene, eller at det av andre grunner er spesielt gunstig å jobbe med prosjektet på nettopp Svalbard.
 2. Motivasjonen din for et opphold på Svalbard.
 3. Ønsket tidsperiode for opphold (oppholdet bør være minimum tre uker sammenhengende).

Send søknaden i epost til undertegnede: hege@norskpen.no innen 1. januar 2020.

Det er ønskelig at kunstnerne stiller seg bak formålet med prosjektet:

Gjennom samtalar, seminar og eit Artist Residency-program skal Artica Svalbard fremje diskusjonar og kollektiv tenking i og omkring nordområda og om kva Arktis har å bety. Både naturen og ressursane som finst her, og den unike sosiale, kulturelle og politiske komposisjonen står i fokus. Sentralt er òg korleis dette står i samband med den globaliserte verda vi lever i i dag, med dei miljømessige og politiske endringane vi saman står overfor – både internasjonalt og i det sirkumpolare området. Artica Svalbard skal òg vere med å styrkje kunst og kultur på Svalbard ved å leggje til rette for at internasjonale kunstnarar og forfattarar innan alle sjangrar og retningar kan drive forsking og kritisk tenking gjennom den kunstnariske praksisen sin i dialog med lokalsamfunnet, forskarar og fagfolk frå ulike felt på Svalbard.

Om Artica Svalbard
Artica Svalbard sine samarbeidspartnarar er Norsk PEN, Stiftinga Queen Sonja Print Award og OCA – Office of Contemporary Art Norway. Alle desse vil vesentleg styrkje profilen til Artica Svalbard ved å få kunstnarar og forfattarar frå nettverka sine til å ta del i samtalar og seminar samt gjennomføre gjesteopphald på Svalbard i ein periode på tre til ni månader kvar, både i år og i åra som kjem. 

Desse kunstnarane og forfattarane vil bidra til å forme kva Artica Svalbard er – og vil bli – gjennom arbeidet og den kunstnariske forskinga som blir utført under opphaldet deira på Svalbard. Undersøkingane og tenkinga deira vil inspirere til å vidareføre arbeidet med eit offentleg program der ein gjennom samtalar og seminar inviterer til ei breiare kritisk og filosofisk utveksling av idear, forsking og uttrykk over det sirkumpolare området og internasjonalt.

Du kan finne mye informasjon om Artica Svalbard på nettsiden deres eller Facebook-profilen.

Norsk PENs styre innstiller kandidater til opphold, styret i Artica Svalbard foretar den endelige utvelgelsen.

Om du har søkt tidligere og ikke fått opphold, blir det kanskje nettopp du som får opphold i 2020/2021 – søk, da vel!

13. november: Ossietzkyprisen 2019 og Fengslede Forfatteres Dag

Norsk PEN har gleden av å invitere til utdeling av Ossietzkyprisen 2019.

Årets mottaker av Ossietzkyprisen er Aftenpostens utenriksjournalist Afshin Ismaeli. Foto: Jan Tomas Espedal, Aftenposten

Årets prisvinner er Afshin Ismaeli. Han får prisen for sitt arbeid med å rapportere fra en virkelighet norske lesere sjelden får høre fra.

onsdag 13. november kl. 19:00 i Nedjma, Litteraturhuset i Oslo.

– Markering av PEN Internationals Fengslede Forfatteres Dag, ved leder av Komiteen for fengslede forfattere Øivind Hånes.
– Tale og overrekkelse av prisen ved styreleder Kjersti Løken Stavrum.
– Tale til vinneren, ved Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten.
– Hilsen til vinneren fra Elisabeth Eide, professor ved OsloMet

Samtale med prisvinner, ved journalist Kai Sibbern.

 

Styret i Norsk PENs begrunnelse for årets tildeling

Norsk PEN tildeler Ossietzkyprisen 2019 til journalist Afshin Ismaeli for hans formidling av virkeligheten i områder norske lesere sjelden får høre fra. Med et profesjonelt og innsiktsfullt perspektiv bringer han historier fra og om mennesker i konfliktområder og flyktningleire. I sitt utrettelige arbeid i Midtøsten har Ismaeli brakt historier til Norge vi ellers ikke ville ha vært kjent med.

Med fare for eget liv trosser Afshin Ismaeli jevnlig trusler for å kunne rapportere fra frontlinjer. Han har selv blitt fengslet og banket opp av politiet mens han var på jobb i Tyrkia, men fortsetter likevel sitt grundige journalistiske arbeid fra kriseområder.

Norsk PEN er stolt over å kunne tildele Ossietzkyprisen for 2019 til Afshin Ismaeli.

Afshin Ismaeli
Afshin Ismaeli (33) er journalist i Aftenpostens utenriksredaksjon. Gjennom flere år har han jevnlig rapportert fra Midtøsten, primært Irak og Syria. Ismaeli har bidratt til kunnskap om kampen mot IS og om terrororganisasjonens fall i Mosul og Raqqa. Han har beskrevet og dokumentert forholdene som IS-krigernes koner, enker og barn lever under. Jevnlig bruker han sosiale medier og særlig Instagram til å formidle øyeblikksbilder også til et stort internasjonalt publikum.

Ismaeli er reporteren som sporet opp søstrene i Åsne Seierstads bok «To søstre» i Al Hol-leiren i Syria, og han brakte videre historien om de fem foreldreløse barna av norske IS-foreldre som ingen kjente til. Saken ledet til en stor samfunnsdebatt. Barna ble senere fraktet til Norge.

Kurdiske Ismaeli er født i Iran. Han har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i engelsk språk og litteratur fra Salahaddin University i Erbil, Irak. I tillegg til norsk og engelsk behersker han kurdisk, persisk og arabisk.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Norsk PENs vidsyn

Dette innlegget er et svar til lederen som sto på trykk i Stavanger Aftenbladet 28. oktober 2019.

Norsk PEN er en organisasjon som jobber for ytringsfrihet. Vi kjemper for kunstnerisk frihet og redaksjonell frihet. I det siste har vi tatt barneboken «Sitronlimonaden» av Hilde Henriksen i forsvar fordi den er anklaget for å være rasistisk. Det har falt Stavanger Aftenblads lederskribent tungt for brystet – vedkommende mener vi er enøyd.

«Sitronlimonaden» ble klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet av samfunnsdebattant Mina Adampour fordi hun mente at «de skriftlige observasjonene skrevet av Henriksen er klart rasistiske». Klagen ble etterfulgt av et innslag om dette i Dagsrevyen 14. september.

Hvis man tar utgangspunkt i klagen og Dagsrevyen – slik vi i Norsk PEN har gjort – er det selve barneboken vi diskuterer. Stavanger Aftenblad hevder i sin leder at det er klaget inn passasjer som benyttes i undervisning, men det er ikke riktig. Passasjer fra barneboken, og dessuten at det er en «avansert teknikk» i boken som «barn skal slippe å bli utsatt for», er innklaget og det bes om en vurdering fra ombudet.

Vi i Norsk PEN mener at det bør være mulig å diskutere en barnebok uten å bringe inn staten som overdommer for innholdet. Vårt prinsipielle utgangspunkt er rett og slett at ytringsfriheten, og i dette tilfellet den kunstneriske friheten, bør få leve uten statlig innblanding.

Dette poenget illustreres egentlig best ved at forfatter/forlag endret deler av boken på et tidligere tidspunkt, etter kritiske tilbakemeldinger fra lesere.

Flere har engasjert seg i denne debatten, men ingen har så langt ment at den faktisk er rasistisk. Dét er verdt å merke seg, siden det tross alt er påstand om rasisme saken handler om. Og det er konsekvenser av slike alvorlige påstander vi har vært bekymret for. Så får vi heller tåle kritikk på lederplass; vi mener tvert imot at vi har et vidsyn i denne saken.

For øvrig kan vi love Stavanger Aftenblad at hvis deres redaksjonelle innhold en gang skulle bli bragt inn for et statlig organ for vurdering, kan dere regne med at Norsk PEN vil støtte dere i kampen for redaksjonell frihet.

Norsk PEN
Hege Newth, generalsekretær
Kjersti Løken Stavrum, leder

Publisert i Stavanger Aftenblad 4. november 2019.

Internasjonalt opprop: Løslat Osman Kavala og hans 15 medtiltalte

Norsk PEN og en lang rekke ytringsfrihets- og presseorganisasjoner fordømmer den tyrkiske domstolens beslutning 8. oktober om fortsatt fengsling av Osman Kavala og de 15 medtiltalte i den såkalte Gezipark-saken. Vi ber om at siktelsene mot de 16 henlegges og at de tiltalte løslates umiddelbart.

OPPROPET:

We, the undersigned freedom of expression and media freedom organisations, strongly condemn the court’s interim decision on the Gezi Park trial to continue the detention of civil society leading figure Osman Kavala at the end of the third hearing of the case, on 8 October 2019.

The judicial panel of the 30th High Criminal Court sitting at Silivri High Security Facility in Istanbul upheld the prosecutor’s request for the continuing detention of Kavala in Silivri. The next hearing was set for 24-25 December 2019. We believe that the decision against Kavala’s release and the very continuation of this trial contravenes international human rights standards and is a clear demonstration of the lack of a functioning judicial system in Turkey.

We call for the case against all 16 defendants to be dropped and for Kavala and human rights defender Yiğit Aksakoğlu to be compensated for the time they have spent in prison.

Doubts over the independence of the court panel were cast by many, including lawyer Can Atalay, defendant in this case. While giving oral evidence at court in his defence, Atalay commented that the changes in the judicial panel made by the Council of Judges and Prosecutors are indications of the lack of impartiality of the judiciary. As such, he argued that it was in contravention of Articles 36 (right to a Fair Trial) and 37 (right to a Natural Judge) of the Turkish Constitution, and in violation of the right to a fair trial as enshrined in Article 6 of the European Convention on Human Rights.

Kjersti Løken Stavrum, President of Norwegian PEN said:

The lack of independence of the judicial panel has been proved beyond doubt today. In a case where there is neither evidence nor cause to detain the defendant Kavala in prison for one more day, the decision was given for his continued detention. By the time of the next hearing in December, Kavala will have spent over two years in prison for no tangible legal reason. We call for the entire case to be dropped and for this surreal and illegal process to be brought to a close.

Sarah Clarke, Head of Europe and Central Asia for ARTICLE 19, said:

A decision on Kavala’s case remains pending before the European Court of Human Rights. Today’s proceedings underscore the disintegration of the rule of law and domestic remedy in Turkey, as the defendant – who has already spent over 700 days in detention – is ordered to remain in pre-trial detention– on completely baseless charges. We urge the European Court of Human Rights to speedily rule in this case.

We urge the Turkish Ministry of Justice to put an end to such practices where punishment is meted out ahead of possible conviction and to commit to the abolition of extended pretrial detention, as the Government outlined in the recent Judicial Reform Strategy, by immediately freeing Kavala.

We also call upon all diplomatic missions and all other international observers to attend the next hearing on 24-25 December 2019 to records the proceedings and show their continuing support for the defendants.

Article 19

Articolo 21

Civic Space Studies Association

Danish PEN

ECPMF (European Centre for Press and Media Freedom)

English PEN

EFJ (European Federation of Journalists)

Freedom House

German PEN

GEN Global Editors Network

IFJ International Federation of Journalists

Norwegian PEN

OBCT (Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa)

P24 (Punto 24)

PEN America

PEN Canada

PEN International

SEEMO (South East Europe Media Organisation)

Swedish PEN

Wales PEN Cymru

Norsk PEN: – Nedslående for ytringsfriheten i Tyrkia

Pressemelding 

TYRKIA: Katarina Goldfain Johnsen og Caroline Stockford fra Norsk PEN dekker Gezi Park-saken.

Tyrkia, 09.10.2019: En av Tyrkias mest kontroversielle rettssaker ruller sakte videre. Denne uken sa retten seg fornøyd etter kun en dag.

Det var i utgangspunktet satt av to dager til den tredje høringen i den såkalte Gezi Park-saken. Men etter kun en dag sa retten seg fornøyd.

Filantropen Osman Kavala blir fortsatt holdt fengslet, og alle anklagene mot de 16 tiltalte opprettholdes.

– Saken og prosessen er nedslående for ytringsfrihetens kår i Erdogans Tyrkia. Den er dessuten egnet til å skremme andre fra å ytre seg kritisk om styringen av landet, sier Katarina Goldfain Johnsen, kommunikasjonsrådgiver i Norsk PEN som var til stede i Silivri-fengselet utenfor Istanbul denne uken der rettssaken holdes.

16 kulturpersoner; forfattere, skuespillere, filmskapere, filantroper, advokater og arkitekter står anklaget for å ha organisert de spontane demonstrasjonene i Gezi-parken i Istanbul sentrum så langt tilbake som i 2013.

I den 657 sider lange anklagen er det lagt ned påstand om livstid for alle de 16 pluss 3000 år i fengsel. Internasjonale observatører, blant dem jurister, diplomater og menneskerettighetsforkjempere, oppfatter anklagene som politisk begrunnet.

Norsk PEN har deltatt med observatører på alle tre høringene som har vært avholdt i saken så langt.

– Vi har tidligere vært vitne til surrealistiske politisk motiverte rettssaker i Tyrkia, men dette overgår alt vi har sett før, sier Caroline Stockford, Norsk PENs Tyrkia-rådgiver.

– Justisdepartementet i Tyrkia har foreslått reformer, men disse har ingen betydning så lenge den rettslige trakasseringen av enkeltpersoner fortsetter som i denne saken, sier hun.

Forretningsmannen og filantropen Osman Kavala er den mest kjente av alle de tiltalte. Han har nå vært varetektsfengslet i snart to år. Det første året uten å vite hva han var tiltalt for.

-Jeg ber om at denne urettferdige og ulovlige prosessen mot meg droppes, sa Kavala under rettssaken tirsdag.

Norsk PEN hadde i likhet med andre menneskerettighetsorganisasjoner fra en rekke land håpet at Osman Kavala skulle bli løslatt denne uken og at tiltalen mot de 16 skulle frafalles.

– Vi håper norske myndigheter vil legge press på Tyrkia i denne saken og bidra til å sikre en rettferdig rettsprosess, sier Kjersti Løken Stavrum, Leder av Norsk PEN.

Neste høring i saken er 24. desember.

For ytterligere kommentarer:

Kjersti Løken Stavrum, tlf. 982 03 070
Caroline Stockford, tlf. +43 660 223 6337 (på bildet, til høyre)
Katarina Goldfain Johnsen, tlf. +47 478 95 235 (på bildet, til venstre)

21. oktober: Varsling i oljesektoren: Når norsk lov møter utenlandske bonuser

Seminar: Varsles det nok i oljesektoren? Foto: Wikimedia Commons

Sted: Litteratuhuset Oslo, Amalie Skram
Dato/tid: 21. oktober kl 19-20.30
Arrangementet streames på Facebook.

Hva skjer når varslingsreglene i den norske Arbeidsmiljøloven «kolliderer» med utenlandske direkterapporteringssystemer, der lønnspåslag og premiering brukes for å holde skadestatistikken lav og mulige varslere unna offentligheten? Det inviterer Norsk PENs varslerutvalg til debatt om på Litteraturhuset i Oslo.

Ytringsklimaet i olje- og leverandørindustrien er foruroligende lavt, ifølge Petroleumstilsynets Risikoanalyse. 31 prosent av de spurte sier at det er ubehagelig å påpeke  brudd på sikkerhetsregler og prosedyrer. 42 prosent mener at rapporter om ulykker og farlige situasjoner blir pyntet på.

Det norske arbeidslivet preges av kollektive organer, arbeidsmiljøutvalg og HMS-avdelinger, der samarbeid og sikkerhet er sentralt. Men i de utenlandske selskapene i norsk oljesektor blir medarbeiderne lett uglesett når de sår tvil om sikkerheten. Under de adferdsstyrte  sikkerhetssystemene skal det varsles direkte til ledelsen og ikke til de kollektive organene. Dette har ført til kraftige «sammenstøt» med lokale arbeidsmiljøutvalg. Mange frykter at dersom tillitsforholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere svekkes slik, kan trepartssamarbeidet også ryke.

Norsk PEN inviterer til debatt på møterom Nedjma i Litteraturhuset i Oslo med følgende panel:

 • Roy Erling Furre, Forbundssekretær i HMS/SAFE
 • Erling Steen, Varslernettverket
 • Vegard Einan, Statssekretær i Arbeids- og Sosialdepartementet
 • Bitten Nordrik, Doktorgradsstipendiat/forsker ved OsloMet
 • Helge Ryggvik, Økonomihistoriker ved UiO

Møteleder er Kai Sibbern, leder av Varslerutvalget i Norsk PEN.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.