Category Archives: Ukategorisert

I år marsjerer kvinnene for første gang i Aserbajdsjan

Den siste måneden har feministene i Aserbajdsjan ivrig forberedt seg til 8. mars. De lager plakater, tenker ut slagord og oppfordrer sine medsøstre til å gå ut i gatene, skriver Gunel Movlud.
Kvinner marsjerer for likestilling i Malaysia. Foto: Michelle Ding, Unsplash

Av: Gunel Movlud
Journalist og fribyforfatter fra Aserbajdsjan, bosatt i Levanger

Selv om myndighetene i Sovjetunionen offisielt gikk inn for likestilling mellom kjønnene, var virkeligheten mer nyansert. Etter andre verdenskrig, der Sovjetunionen led enorme tap, oppsto det en ny situasjon. Tidligere hadde de sovjetiske myndighetene gått inn for kvinnens rett til å delta i alle deler av arbeidslivet fordi det var helt nødvendig å kunne utnytte billig kvinnelig arbeidskraft. Men etter krigen ble kvinnen betraktet først og fremst som et middel for å øke folketallet.

I kunst, litteratur og politikk dyrket man bildet av den opphøyde moren. Det ble innstiftet en egen orden som ble tildelt mødre med mange barn («heltemor-medaljen»), og myndighetene begynte å markere 8. mars som morsdag.

Gunel Movlud. “8. marsj: Våre gater er frie gater”, står det i teksten. Foto: Privat

Slik fortsatte det å være i Aserbajdsjan også etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning, spesielt når det gjaldt feiringen og betydningen av 8. mars. Heller ikke de nye, aserbajdsjanske styresmaktene brydde seg om likestilling, og 8. mars ble fremdeles feiret som morsdag.

Men Internett og sosiale medier har hatt sin virkning. Der feministene i Aserbajdsjan før levde og jobbet uten å vite om hverandre, har sosiale medier nå gitt dem mulighet til å danne egne nettverk, organisere seg og samarbeide.

De siste par årene har det blitt atskillig mer blest om kvinners rettigheter. Feminister arrangerer filmvisninger, lesesirkler og demonstrasjoner, og de organiserer hjelp til ofre for vold i nære relasjoner. Den siste måneden har feministene i Aserbajdsjan ivrig forberedt seg til 8 . mars. De lager plakater, tenker ut slagord og oppfordrer sine medsøstre til å gå ut i gatene.

For første gang i Aserbajdsjans historie skal 8. mars ikke feires med blomster og gaver til mødre og koner, slik man gjorde i sovjettida, men med en egen kvinnemarsj gjennom sentrum av hovedstaden. For første gang har kvinnene også sin egen sang med tekst og melodi skrevet av kvinner.

Oversatt fra russisk av Hege Susanne Bergan

Appell: Kampen om Assanges utlevering er et veiskille

Norsk PEN har som kjerneområde å arbeide for forfulgte journalister, forfattere og publisister verden over. Den rettslige prosessen mot Assange må sees i et slikt perspektiv.

Norsk PEN tilsluttet seg demonstrasjonen utenfor Stortinget torsdag 20. februar. Andre talere var Wikileaks-ambassadør Joseph Farrell og Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Norsk PEN/Hege Newth

Av: Rune Ottosen, nestleder i Norsk PEN

FNs spesialrapportør for tortur, Nils Melzer, dokumenterte i Klassekampen 20. februar at Assanges menneskerettigheter har blitt systematisk krenket siden prosessen mot ham startet. Dette har skjedd både gjennom overvåking og trakassering i de syv årene han satt i Ecuadors ambassade, og gjennom den ni år lange prosessen mot ham i det svenske rettssystemet. Svensk rett reiste aldri tiltale mot ham for voldtekt. Assange har ikke fått anledning til å forsvare seg i retten. Og den saken er nå lagt død.

Melzer har dokumentert at bevis i saken er manipulert og at saken er trenert for å få fokus bort fra hva saken handler om. Vi må holde fast ved sakens kjerne. Julian Assange er tiltalt for å ha lekket dokumentasjon i 2010 om USAs krigsforbrytelser og grove brudd på menneskerettighetene i Irak og Afghanistan. Assange er en varsler og en kilde og har benyttet seg av sin ytringsfrihet. Innholdet i avsløringene burde fått konsekvenser for noen andre enn Julian Assange.

Allerede etter de første avsløringene startet USAs påtalemyndighet forberedelser for å sette Assange bak lås og slå. Tiltalen vi nå ser representerer et veiskille.

Hvis Assange blir utlevert og stilt for retten, risikerer han 175 års fengsel. Assange er tiltalt etter den amerikanske «Espionage Act» som ble vedtatt under første verdenskrig for å håndtere faktiske spioner. Man skal være klar over at tiltaler etter spionasjeloven ikke er som vanlige rettsprosesser. De er basert på hemmelige rettsforhandlinger og begrensede rettigheter for den tiltalte.

Etter flere års arbeid for å finne grunnlag for å tiltale Assange, ga president Obamas administrasjon opp. Obamas juridiske rådgivere konkluderte med at dersom man skulle tiltale Assange, måtte man også tiltale New Yorks Times og andre nyhetsorganer som hadde publisert materiale med basis i de samme WikiLeaks-lekkasjene. Dette var ikke forenelig med den amerikanske «First Amendment» som er den viktigste juridiske garantien for ytringsfrihet og journalisters rettigheter. Vi skal merke oss at president Trump som i motsetning til Obama vil utfordre First Amendment, har sagt at prinsippene nedfelt i First Amendment kun gjelder i USA. De som praktiserer ytringsfrihet og utfordrer USA utenfor landets grenser, kan risikere nye anslag i framtiden. Også derfor må saken mot Assanges sees som en test. Hva vil verdenssamfunnet akseptere av amerikanske anslag mot deres borgeres ytringsfrihet?

Strafferammen i tiltalen er grotesk. Spesielt sett i lys av at ingen av dem som står bak de mange krigsforbrytelsene som Assange har bidratt til å avdekke, er etterforsket eller tiltalt. Trolig vil de heller aldri bli det. Maktens utøvere i supermakten USA er rasende på de som utfordrer dem, slik Assange har gjort gjennom sin varsling.

Det er derfor vi må protestere høylytt når et slikt grovt anslag mot ytringsfriheten skjer foran våre øyne. Det er ikke bare Assanges skjebne og liv som står på spill. Alle som driver kritisk og undersøkende journalistikk må se at hvis Assange blir dømt vil det kunne få konsekvenser for dem. Hvem blir den neste, må vi spørre oss.

Mens Aftenposten og andre tunge medier som publiserte lekkasjene Assange kom med (og som attpåtil vant priser for publiseringene)  er påfallende passive og står heller ikke tydelig opp for mannen som ga dem alle de store nyhetssakene.

Men det er tegn som tyder på at det er et økt folkelig engasjement for Assange. På et rent humanitært grunnlag er det grunn til å reagere på den umenneskelige behandlingen av Assange med langvaig isolasjon og urimelige begrensinger på tilgang til besøk. Leger, advokater og hans far, som har møtt ham i fengsel, sier at Assange er i elendig forfatning og preget av mange års trakassering. Til og med hans medfanger i Belmarsh-fengselet har reagert på det de mener er en umenneskelig behandling av Assange. Han er flyttet fra isolat og får ha omgang med andre fanger etter blant annet aksjoner fra medfangene.

I tiden fram mot rettssaken bør alle tilhengere av ytringsfrihet advare mot ringvirkninger og den nedkjølende effekten både for varsling og for kritisk journalistikk dersom Assange skulle bli utlevert og dømt. Vi må si med Arnulf Øverlands: Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.

Edward Snowden, som har fått Norsk PENs Ossietzkypris, er blant dem som ser de vidtgående konsekvensene av rettsforfølgelsen av Assange. Han skrev nylig på Twitter at «De som så en annen vei, fordi de personlig mislikte Julian Assange, da det amerikanske justisdepartementet siktet ham med henvisning til en juridisk teori om at det å publisere tydelig journalistikk av offentlig interesse kan innebære flerfoldige brudd på spionasjeloven av 1917, bør nå tenke grundig igjennom hvor denne veien fører hen.»

La oss fortsette kampen mot utlevering av Julian Assange av hensyn til ham selv, men like mye for vår egen del. Det er våre rettigheter og ytringsfriheten som står på spill i britisk rett nå.

Appell ble holdt på demonstrasjon mot utlevering av Julian Assange utenfor Stortinget 20. februar. 

Kina må løslate Gui Minhai

Norsk PEN støtter Sveriges krav om å løslate den svensk-kinesiske bokhandleren og forleggeren Gui Minhai. 
Norsk PEN ber om at den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai løslates fra Kina.

Den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai har denne uken blitt dømt til ti års fengsel i Kina. I fjor mottok Gui Svenska PENs ytringsfrihetspris “Tucholskypriset”, til store protester fra den kinesiske ambassaden i Sverige.

Norsk PEN står ved våre svenske kolleger om å kreve Gui Minhai løslatt.

Les uttalelsen fra Norsk PEN om saken under.

Uttalelse fra Norsk PENs Kina-utvalg

«Den svensk-kinesiske bokhandleren og forleggeren Gui Minhai ble denne uken dømt til 10 års fengsel av en domstol i Ningbo i Kina. Gui er blitt kidnappet to ganger, han er blitt tvunget til å tilstå lovbrudd han ikke har begått og er blitt presset til å frasi seg sitt svenske statsborgerskap. Det siste innebærer at han ikke lenger har rett til å motta konsulær hjelp fra svenske myndigheter.

Dommen er et alvorlig angrep på Gui Minhais ytringsfrihet. Det er også et alvorlig angrep på ytringsfriheten generelt: Gui var forlegger og bokhandler i Hongkong og jobbet med å spre det skrevne ord. Med denne dommen sender kinesiske myndigheter en advarsel til andre som også måtte ønske å publisere informasjon som lederne i Beijing ikke ønsker at skal være offentlig tilgjengelig.

I desember uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at hun støttet sin svenske kollega etter at kinesiske myndigheter fremsatte trusler mot Sverige i forbindelse med saken mot Gui Minhai. Svenske myndigheter krever nå at Gui slippes fri og får gjenforenes med sin familie.

Det er et krav Norsk PEN støtter fullt ut. Det bør også Søreide gjøre.»

På vegne av Norsk PEN,
Norsk PENs Kina-utvalg.
Trine Angelskår (leder), Torbjørn Færøvik, Gerd Johnsen, Harald Bøckman og Inger Bentzrud.

For mer informasjon:
Hege Newth, generalsekretær. Telefon: 930 02 262

«En virkelig ond og hjerterå handling». Innlegg i Agenda Magasin

Jubelen brøt løs da forretningsmannen og filantropen Osman Kavala ble frifunnet i retten. Så ble han fengslet igjen. Hva skjer i Tyrkia?

Norsk PENs generalsekretær Hege Newth deltok som observatør på sjette høring i den såkalte Gezi park-rettssaken i Istanbul. Norsk PEN har vært til stede på alle høringene i saken, der 16 personer, inkludert filantropen Osman Kavala, var tiltalt for å stå bak landomsfattende demonstrasjoner i 2013.

Høringen den 18. februar endte med at alle de 16 ble frikjent. Deretter ble Kavala siktet for et annet kuppforsøk og fengslet på nytt.

Les Newths betraktninger fra rettssaken i Agenda Magasin.

Turkey: cruel new charges against Osman Kavala must be dropped

Silivri Prison in fog. Photo Norsk PEN

Norwegian PEN, PEN International and ARTICLE 19 condemn the cruel decision to open a new criminal investigation against civil society leader and publisher Osman Kavala, immediately after his acquittal in the ‘Gezi Park’ trial yesterday. The European Court of Human Rights has previously found that his 928-day arbitrary detention violated his right to freedom of expression. The new charges against Kavala should be immediately dropped and the Turkish authorities must cease the harassment of civil society.

Just hours after his acquittal yesterday in the ‘Gezi Park’ case, the Public Prosecutor announced that they were appealing the acquittal and opening a new investigation against Osman Kavala for ‘attempting to overthrow the constitutional order through violence and force’ under Article 309 of the Turkish Penal Code in connection with the 2016 coup attempt. Kavala was reportedly taken to police detention immediately upon release from prison last night. He is due to stand before a judge today, who will decide on whether he should be placed in pre-trial detention on the new charges.

Hege Newth, Secretary General at Norwegian PEN, said:

‘Norwegian PEN are thoroughly disgusted by the dirty tactic of immediately re-arresting an innocent man who was already deprived of his freedom for so long. It is obvious to those who follow events in Turkey that there is no connection whatsoever between the constitutionally-permitted protests of Gezi Park and the attempted-coup of July 2016.’

Jennifer Clement, President of PEN International, said:

‘The latest turn of events could not be more painful. Re-arresting Osman Kavala hours after his acquittal is a cruel and callous move. Kavala should be home with his friends and family yet, after two and a half years, he still languishes behind bars. The Turkish authorities must end their pervasive crackdown on media freedom, civil society and dissenting voices once and for all. The PEN community continues to stand with Kavala and forcefully calls for his immediate and unconditional release.’

David Diaz-Jogeix, Senior Director of Programmes at ARTICLE 19 said:

‘Acquitting Kavala only to re-arrest him hours later is cruel and arbitrary. This is a pattern of behaviour we are beginning to see with the Turkish authorities: Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş, Atilla Taş, Murat Aksoy are just some of the other individuals who have been targeted by this malicious behaviour on the part of the authorities. Hiding behind legal technicalities to avoid implementing judgments from the European Court of Human Rights cannot mask that this is essentially judicial harassment aimed at intimidating the individuals involved, and society at large, into silence.”

Acquittals in Gezi Park trial fail to restore faith in Turkish justice system

Nine defendants were acquitted in the ‘Gezi Park’ trial yesterday in Istanbul, while the cases of the seven defendants residing outside Turkey were separated from the case file. The judgment, while welcome, did not reflect an assessment of the evidence presented in the indictment or during the trial and came after lengthy proceedings and lengthy pretrial detention of Kavala and Yığıt Aksakoğlu (who was also held in pre-trial detention for seven months), which were manifestly designed to silence the defendants and civil society at large. The result therefore failed to restore confidence in the independence and impartiality of the Turkish judiciary.

Court observers who monitored the eight hearings of the trial, including Norwegian PEN, noted the lack of adherence to court procedure and the Turkish penal code itself, in a trial instigated on the basis of a 657-page indictment that was disturbingly devoid of any clear statement of facts or evidence of a crime. The Bar Human Rights Committee of England and Wales, which observed the trial with the support of ARTICLE 19, characterized the trial as a “meritless prosecution that has little to do with ordinary and proper trial procedures”. In its judgment of 10 December 2019 in the Kavala case, the European Court of Human Rights noted that the activities listed as evidence refer to the “ordinary and legitimate activities on the part of a human rights defender and the leader of an NGO”. Two police witnesses heard during the trial had not been able identify the defendants as having participated in Gezi protests at all.

At the final hearing yesterday, defence lawyers at one point had to form a human shield around a colleague to prevent him being taken out of the courtroom by military force. This had followed the judge’s demand that the defendants make their final statements before the lawyers had called any of their witnesses or expounded their legal arguments.

When order was restored to the room, the judicial panel returned to read out the final verdict in the case. This was to acquit all nine defendants present, to release Kavala from detention and to separate the case file of those defendants abroad and request that they return to Turkey to stand trial.

The defendants had been tried on charges of attempting to overthrow the government of Turkey by force and violence during the spontaneous Gezi protests that erupted in the country in 2013. Last week, the prosecutor in the case requested aggravated life imprisonment for defendants Osman Kavala, Mucella Yapıcı and Yığıt Aksakoğlu for ‘attempting to overthrow the government through violence and force’. He also requested that Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman and Yiğit Ali Ekmekçi be convicted as ‘persons who assisted the commission of the offence’. Finally, he demanded that those defendants in exile outside Turkey return to face trial.

While welcome, the acquittals came as a surprise given that the judicial panel had not allowed any of the demands of the defence lawyers but had acceded to all those of the prosecution. Moreover, they appeared to have disregarded the European Court of Human Rights’ decision of December 2019 that demanded Osman Kavala’s immediate release from prison.

Previously, at the second hearing, the defence lawyers stated that it was not just the rights of assembly and demonstration that were on trial but the Turkish legal system itself. Although the defendants were acquitted, the reputation of the Turkish legal system has been further damaged due to the evident illegitimacy of the case itself.

We repeat our call for the Turkish authorities to immediately drop all charges against Osman Kavala and to cease the harassment of civil society.

Alle 16 i Gezi park-rettssaken frikjent

– Vi har nettopp vært vitne til en helt enestående opplevelse, sier Norsk PENs generalsekretær Hege Newth.
Norsk PENs generalsekretær Hege Newth var til stede i rettssalen tilknyttet Silivri-fengselet utenfor Istanbul i dag. Foto: Norsk PEN/Caroline Stockford.

Filantropen Osman Kavala og de 15 andre tiltalte i den såkalte Gezi park-rettssaken har alle blitt løslatt og frikjent.

Det ble klart under sjette høring i Silivri-fengselet utenfor Istanbul i dag.

– Vi har nettopp vært vitne til en helt enestående opplevelse. Stemningen er ekstatisk, folk er overrasket og nesten sjokkert. Dette hadde vi ikke forventet i morges, sier generalsekretær i Norsk PEN, Hege Newth, som har vært til stede i rettssalen i dag.

Norsk PEN har observert alle høringene i saken. Det var knyttet stor spenning til hva som ville skje i dag.

I mars trår nemlig dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECtHR) i kraft. Dommen i saken «Kavala v Turkey» slår fast at grunnlaget for siktelsen er for svakt til å forsvare den langvarige varetektsfengslingen av Osman Kavala.

Frikjenningen av de tiltalte i dag er likevel ikke nok til å friskmelde det tyrkiske rettsvesenet helt ennå.

– Hele denne saken har vært urettferdig fra dag én. Vi må ikke glemme at Osman Kavala har sittet 928 dager bak lås og slå for noe han absolutt ikke har gjort, sier Newth.

– Dette er ikke en gledens dag for tyrkisk rettsvesen, men det er en stor dag for Kavala og alle hans medtiltalte. Dette er ikke en gledens dag for tyrkisk rettsvesen, men det er en stor dag for Kavala og alle hans medtiltalte. De har ikke gjort noe galt, og fortjener full frifinnelse i saken, sier Newth.

Se video av Newth utenfor rettssalen på vår Facebook-side.

For ytterligere kommentarer:

Hege Newth, generalsekretær (i Tyrkia): +47 930 02 262

PEN-leder Kjersti Løken Stavrum skal lede regjeringens ytringsfrihetskommisjon

Norsk PENs styreleder Kjersti Løken Stavrum er utpekt til å lede regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Kommisjonen ble presentert på Litteraturhuset i Oslo fredag.

Norsk PENs styreleder Kjersti Løken Stavrum skal lede regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Foto: Tinius Trust

– Jeg har alle i Norsk PEN med meg når jeg gratulerer Kjersti på det varmeste med et av landets viktigste ytringsfrihetsverv, sier Hege Newth, generalsekretær i Norsk PEN.

Ytringsfrihetskommisjonens oppdrag er å foreta en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge.

Generalsekretær Hege Newth i Norsk PEN er glad for utnevnelsen av styreleder Kjersti Løken Stavrum til å lede regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Foto: Norsk PEN/Katarina Goldfain Johnsen

– Norsk PEN har ønsket en ny ytringsfrihetskommisjon velkommen. Straks etter at Torbjørn Røe Isaksen tok til orde for en ny ytringsfrihetskommisjon på forsommeren 2019, inviterte Norsk PEN til debatt om en slik kommisjons mandat. Vi deler kulturministerens oppfatning av at det er behov for en grundig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge.

Kjersti Løken Stavrum har vært styreleder i Norsk PEN siden april i fjor. Før det var hun nestleder i organisasjonen. Løken Stavrum er til daglig administrerende direktør i Stiftelsen Tinius.

– Lederen av Norsk PEN, landets eneste menneskerettighetsorganisasjon som utelukkende arbeider med ytringsfrihet, er høyst berettiget til å lede ytringsfrihetskommisjonen. Og Kjersti er med sin kompetanse, sitt nettverk, bakgrunn og energi det beste valget til å lede kommisjonen, sier Newth.

I mandatet ligger det at kommisjonen skal vurdere tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten, tiltak mot “falske nyheter” og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier.

Her kan du lese hele mandatet, og her er kommisjonens 18 medlemmer.

#FreeJulianAssange! Norsk PEN følger rettssaken i London

USA vil ha publisisten Julian Assange utlevert fra Storbritannia. Det vil ikke vi. Derfor møter Norsk PEN opp i Woolwich Crown Court i London 24. og 25. februar.
Norsk PENs nestleder Rune Ottosen og kommunikasjonsrådgiver Katarina Goldfain Johnsen skal følge rettssaken om utlevering av Julian Assange fra Storbritannia til USA i februar.

Siden april i fjor har Julian Assange sittet i varetekt i det beryktede fengselet Belmarsh utenfor London. Nå skal begjæringen fra USA om å utlevere Assange opp i britisk rett.

De første høringene i saken foregår fra 24.-28. februar i Woolwich Crown Court, før rettssaken fortsetter med tre uker i mai. Norsk PEN, ved nestleder Rune Ottosen og kommunikasjonsrådgiver Katarina Goldfain Johnsen, reiser til London for å følge de første dagene av rettssaken.

– Vi risikerer at en stormakt som USA får Assange, en australsk statsborger, utlevert fra et tredjeland for hans publisistiske virksomhet. Dette vil være et anslag mot ytringsfrihet i global målestokk. Alle som driver kritisk og undersøkende journalistikk må spørre seg om hvem som blir den neste, sier Ottosen.

Norsk PENs nestleder Rune Ottosen har lenge jobbet for at Assange burde slippes fri.

– I USA venter trolig en lang fengselsstraff for Assange for avsløringene om amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan. En utlevering av Julian Assange til USA vil være et hardt slag mot all kritisk journalistikk og et kraftig angrep på ytringsfriheten, sier Ottosen.

Assange er tiltalt for brudd på den amerikanske «The Espionage Act» for gjennom Wikileaks å ha publisert dokumenter fra amerikansk krigføring i Midtøsten. Dokumentene viser blant annet drap på sivilbefolkning i Irak og Afghanistan. Ingen av dokumentene har vist seg ikke å være sanne.

Fengselet Assange har sittet i varetekt, Belmarsh, huser ellers terrorister og drapsmenn. Det har fått tilnavnet «Storbritannias Guantanamo Bay» på grunn av sin røffe behandling av de innsatte i fengselet.

Fullt hus under arrangement om ytringsfriheten etter Charlie Hebdo

Norsk PENs medieutvalg arrangerte 11. februar debatt med tittelen “Den farlige satiren: Ytringsfriheten fem år etter Charlie Hebdo”. Arrangementet fylte salen på Litteraturhuset.

Tove Gravdal ledet samtalen mellom Kjersti Løken Stavrum, Frank Rossavik, Roar Hagen og Vibeke Knoop Rachline.
Den Paris-bosatte journalisten og forfatteren Vibeke Knoop Rachline innledet samtalen med et foredrag. Hun har blant annet skrevet boken “Terror i Europas hjerte”, om bølgen av terror Frankrike opplevde i 2015.
Full sal på Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset i Oslo.

Journalisten Vibeke Knoop Rachline, journalist Frank Rossavik, karikaturtegner Roar Hagen og Norsk PEN-leder Kjersti Løken Stavrum møttes til debatt om ytringsfrihetens kår fem år etter angrepet på Charlie Hebdo. Møteleder var journalist Tove Gravdal.

I mai starter rettssaken mot de to terroristene som angrep satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015. Tolv personer ble drept i angrepet, deriblant åtte av Frankrikes mest kjente karikaturtegnere.

– Fem år er gått siden terrorangrepet mot Charlie Hebdo. Fasiten er mindre terror, men samtidig færre frie ytringer og nye former for sensur, skrev Paris-bosatte Rachline i Aftenposten like etter nyttår.

Innlegget ble utgangspunktet for debatten på Litteraturhuset tirsdag.

Og for første gang ble et PEN-arrangement også vist på fullskjerm i Lofoten, i samarbeid med Meieriet bibliotek. Det var stas!

Hele samtalen om den farlige satiren kan du se her.

På Meieriet bibliotek i Lofoten fulgte de arrangementet på stream. Foto: Unni Kasteng-Johansen

Lawyers walk out of 6th Gezi hearing

Over 40 lawyers comprising the legal teams for all 16 defendants in the Gezi Park trial in Istanbul on 28 January, walked out of the court and demanded that all three judges be replaced.
Court drawing of Osman Kavala during the 5th hearing in the Gezi Park trial. Illustration: Zeynep Özatalay

By: Caroline Stockford, Turkey advisor for Norwegian PEN

Norwegian PEN observed the 6th hearing in the trial in which sixteen civil society actors and figures who initially protested the illegal road through Istanbul’s Gezi park are alleged of attempting to overthrow the government with ‘force and violence’.

Although the charges, of having organised the country-wide, spontaneous protests in 2013 by using foreign funding, are the same for all 16 defendants, only Osman Kavala is being held in pretrial detention.

Kavala has been in prison in Silivri since November 2017. On 10 December, 2019 the European Court of Human Rights ruled on his application and declared violations to his rights to liberty and security and to his right to a fair trial. The Court went further, declaring that Kavala’s detention was politically motivated, and ruled for his immediate release.

In the hearing observed by Norwegian PEN on 24 December the court defied the ECtHR ruling, saying that it was unsure whether such a ruling was final.

Lawyers walk out

In the hearing this week on 28 January, the court once again ignored the ruling and sent Osman Kavala back to his cell.  Kavala’s lawyer, Ilkan Koyncu said he fears the court will now try to speedily convict Kavala before the ECtHR ruling passes out of the appeal period of 3 months. ‘The court no longer has its sights on justice or the law,’ he told Bianet news 29 Jan, ‘It is seeking to reach its decision on the case before the 10th of March when the ECtHR ruling moves to its implementation stage.’

During the hearing on 28 January the lawyers walked out in protest at the judges decision to hold the 5th hearing of the case in secret. The lawyers protested the fact that lead plantiff Murat Pabuç was cross-examined by the judges with the Prosecutor present, and yet the lawyers and defendants were both denied access to the hearing in person and by audio visual relay. The judges claimed that, as lead plantiff, Pabuç’s ‘life was in danger.’ The legal defence teams took this to mean that the judges implied a threat to his life from the lawyers themselves. They declared the private interrogation a violation of the ‘equality of arms’ and also inadmissable as evidence in the trial. They petitioned the judge for the removal of this evidence and, when this was rejected, they declared a lack of confidence in the judicial panel and walked out of the room in protest.

Public gallery emptied by soldiers

Their walk-out was greeted with applause by the public gallery of some 300 persons. This turned to booing at the judges and the military police, whose presence always dominates these hearings were ordered to clear the public gallery.

MP ejected from courtroom

The trial went on with only a handful of CHP and HDP politicians observing along with approximately 50 international observers, diplomats and members of the press.  The judge attempted to cross examine Osman Kavala in the absence of his lawyers and this was challenged by CHP MP Sezgin Tanrıkulu who is also head of the Parliamentary Human Rights Committee.  Mr Tanrıkulu was then ordered from the room by the judge, something which is not allowed due to the immunity of members of parliament.

The judges has lost control of the room and, one could say, were never in charge of the trial as it is suspected that heavy political pressure is being put upon them by Turkey’s administration to secure a conviction of the defendants.

Why Kavala?

This trial comes 9 years after the Gezi protests which were a spontaneous civil outburst against the building of an illegal road in one of the few remaining green spaces in Istanbul. The protests spread across the country and involved over 3 million people. Many of the protests were against the excessive use of police violence. Six people died during the Gezi protests and police were accused of firing tear gas cannisters directly at people’s heads.

It is thought that the uprising of everyday citizens at the time of Gezi seriously alarmed Turkey’s authoritarian government. This trial is seen as a move by the government not only to punish the activist and civil society leader Kavala, but to criminalise the constitutional rights of assembly and demonstration themselves. After closing 53 newspapers in 2017 and criminalising hundreds of journalists the state has moved on from the media to civil society itself.

Outrage of addition of murderer to list of plaintiffs

The most outrageous recent development in the Gezi hearing was the addition to the long list of plaintiffs of ex-policeman Mevlüt Saldoğan who was convicted of the murder of 22 year old Ali Ismail Korkmaz during the Gezi protests in 2013.  Saldoğan is claiming that his family life and career were damaged due to his 13 year conviction for murder. He was released from detention after serving 2 years. He is further claiming injury to his feet after beating and kicking the young Eskişehir student to death in 2013. The mother of Ali Ismail Korkmaz had travelled from Antakya to be at the hearing and was heard to twice shout, “I am Ali Ismail’s mother!’ during the hearing. The judge replied, ‘I understand your pain. But this policeman was also beaten with sticks and stones.’

In the early afternoon on 28 January 2020 the lead judge read out his interim decision, denying all of the requests of the defence lawyers in relation to all clients and ruling for the continuing detention of Osman Kavala, an innocent man who has already spent 27 months in solitary confinement in Turkey’s biggest prison.

The next hearing is set for 18 February. It is not clear whether the judicial panel will be replaced or if the defence lawyers will attend. What is clear is that the rule of law, as well as European law, is being constantly and deliberately flouted by Turkey. The fault in theory is not the Turkish judicial system or the laws themselves. The Turkish constitution is robust and declares that the European Convention on Human Rights takes precedence over all domestic law. The problem here is a singular one. It is one man, bent on revenge, by whose hand all members of the Council of Judges and Prosecutors are chosen.

The solution, is concerted and serious pressure by European states on Turkey to release Kavala and the urgent intervention by the Secretary General of the Council of Europe. The reputation of the European Court is being directly threatened by Erdoğan. The Vice Presidency of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe has just been handed to Russia’s Pyotr Tolstoy.  Don’t the other states have anything to say?