President: Kjersti Løken Stavrum

Vice president: Kai Sibbern

Board members:

Ingeborg Senneset
Asieh Amini
Arne Svingen
Kai Eide
Øivind Hånes
Gerd Johnsen
Agnete G. Haaland

Deputy board members:

Teresa Grøtan
Nazneen Khan-Østrem
Lars Gule