Attentatet i Paris:

attentatiparisDebatt på Litteraturhuset lørdag 10. januar kl. 16

Lørdag 10. januar kl. 16.00 arrangerer Litteraturhuset i samarbeid med Fritt Ord og Norsk PEN debatt som markering mot terrorangrepet på Charlie Hebdos redaksjonslokaler i Paris onsdag denne uka.

Debatten er en felles markering mot angrepet på vår frihet, sier daglig leder ved Litteraturhuset Andreas Wiese. Vi ønsker å diskutere hvordan vi kan la ytringsfriheten vinne over ytringsfrykten, holde den offentlige samtale åpen og hindre alle forsøk på å true noen til taushet med vold.

Styreleder i Norsk PEN William Nygaard og den palestinske tegneren Fadi Abou Hassaner blant innlederne til debatten på Litteraturhuset lørdag. Hassan kom til Norge som fribyforfatter i 2013 etter å ha vært fengslet og forfulgt i Syria for sine avistegninger.

I debatten deltar Knut Nærum (tegner og forfatter), Marie Simonsen (politisk redaktør i Dagbladet), Thomas Spence (leder i Norsk Journalistlag) med flere. Debatten ledes av direktør i Fritt Ord Knut Olav Åmås og styremedlem i Norsk PEN Ann-Magrit Austenå.

Programmet oppdateres fortløpende med flere deltakere, se her.

 

Norsk PEN fordømmer terroraksjonen i Paris

PRESSEMELDING

Norsk PEN fordømmer terroraksjonen mot fransk satiremagasin i Paris

 
Norsk PEN fordømmer dagens terroraksjon mot det satiriske magasinet Charlie Hebdo der 12 mennesker er meldt drept.

«Dette er et grovt angrep på ytringsfriheten som er kjernen i våre demokratier», sier Norsk PENs styreleder William Nygaard.  Han legger til at det også er et angrep på den frie presse og fri journalistikk og det er viktig at terroraksjonen ikke fører til selvsensur.

På spørsmål fra Dagbladet om hvorvidt noe lignende kan skje i Norge, sier Norsk PENs generalsekretær, Carl Morten Iversen: «Dette viser at man tilsynelatende ikke er trygg på noe sted. Det er nedslående. Jeg har ikke noen annen informasjon om dette enn det som kan leses på nettavisene, men dette tidsskriftet har blitt angrepet tidligere.»

Så langt er det ingen som er anholdt eller har påtatt seg ansvar for terroraksjonen. «Det er viktig nå å få bekreftet hvem som står bak angrepet og å opptre med klokskap», sier William Nygaard og legger til: ”Etnisk mangfoldig sammensatte samfunn i Europa må i en slik situasjon legge vekt på samhold – og ikke splittelse slik angriperne trolig ønkser.  Her vil mediene spille en viktig rolle.»

Oslo 7. januar 2015

Vi oppfordrer også medlemmer og andre som er i eller i nærheten av Stavanger de neste ukene, til vise sin solidaritet med avistegnere over hele verden gjennom å besøke utstillingen “Ytringsfrihet og avistegning” på Sølvberget Stavanger Bibliotek.  Utstillingen åpnes 8. januar kl 13.00 av vårt styremedlem Ann-Magrit Austenå.  Ytterligere informasjon her.

Det planlegges også en større markering ism. Litteraturhuset og Fritt Ord førstkommende lørdag ca. kl 14.00 – mer informasjon om dette vil bli tilgjengelig så snart den foreligger.

Norwegian PEN condemns terrorist attack against French satirical magazine in Paris

PRESS RELEASE

Norwegian PEN condemns terrorist attack against Frenchsatirical magazine in Paris

Norwegian PEN condemns today’s terrorist attack against the satiricalmagazine Charlie Hebdo in which 12people are reported killed.

“This is a gross attack on freedom of expression which is the core of our democracies,” says Norwegian PENPresident William Nygaard. He adds that it is also an attack on the free press andfree journalism and it is important that the terrorist attack does not lead to self-censorship.

Asked by the daily Dagbladet whethersomething similar could happen in Norway, says Norwegian PEN Secretary General, Carl Morten Iversen: “This demonstrates that one apparently is not safe anywhere. It is extremely discouraging. I have no other information about this than what can be read in online newspapers, but this magazine has been previously attacked.”

So far there is no one who is detained or has assumed responsibility for the terrorist attack.“It is important now to confirm who is behind the attack and to act with prudence,” saysWilliam Nygaard and adds: Ethnic diverse and complex societies in Europe must, in such a situation, emphasize unity, not siunity as the attackers probably want. The media will play an important role in this regard. “

Oslo 7 January 2015