A dark weekend for freedom of speech

A Statement From The Nordic PEN Centres Regarding The Attacks in Copenhagen
The attack on the Saturday meeting in Copenhagen, where people came together to discuss freedom of expression in the face of blasphemy, and the subsequent shooting at the city´s synagogue, is a chilling reminder that the open societies of the North European countries are also faced with threats against their core values: Free exchange of ideas in a secular society. These cruel attempts at suppression and the loss of life they brought with them can only be lamented and condemned in the strongest terms.

That the events take place on the 25th anniversary of Iran´s fatwa against the British-Indian author Salman Rushdie underscores that freedom of expression is universal and cross-cultural. Today censorship and violence threatens authors, visual artists and cartoonists, in far, far, to many societies. The Nordic PEN Centres will continue to fight for their rights to express themselves without persecution, both at home and abroad.

The Nordic countries have a long history of respecting freedom of expression and encouraging sharp social criticism in all media. Recently an international survey listed Denmark as one of the most free countries in the world. We will not allow the forces of intolerance to destroy that with their crude tactics.

Dansk PEN – The Danish PEN Centre
Norsk P.E.N. – The Norwegian PEN Centre
PEN á Íslandi – The Icelandic PEN Centre
Suomen PEN – The Finnish PEN Centre
Svenska P.E.N. – The Swedish PEN Centre

Sunday, February 15th, 2015

Danmark etablerer tre fribyer og en fri-øy

FORFULGTE FORFATTERE FÅR ARBEJDSRO I EN FRIØ- OG TRE FRIBYKOMMUNER

Statens Kunstråds Litteraturudvalg har i dag besluttet at tildele Fanø, Frederiksberg, Odense og Århus kommuner støtte til etablering af en såkaldt Fribyordning i en toårig periode.

Under Fribyordningen kan de fire kommuner tilbyde en forfulgt udenlandsk forfatter et sted at opholde sig og udfolde sig kunstnerisk uden frygt for censur og de statslige overgreb, han eller hun ellers måtte være udsat for. Der er i dag 7-800 forfattere i verden, som er forfulgte eller fængslede på grund af deres forfattervirksomhed i lande, hvor borgernes ytringsfrihed ikke respekteres.

Værtskommunerne får som fribyer mulighed for at yde en vigtig indsats for at forsvare de demokratiske værdier og for at fremme den internationale solidaritet omkring disse.

Regeringen har banet vejen for etablering af ordningen i Danmark ved at gennemføre de nødvendige lovændringer, og Kulturministeriet har afsat de 2 mio. kr., som i dag er uddelt af Statens Kunstråd. De 1,2 mio. benyttes til at støtte kommunerne i etableringsfasen, og de resterende 0,8 mio. kroner går til en pulje til kulturelle aktiviteter i forbindelse med fribyforfatternes virke.

De fire danske fribykommuner indgår i det internationale ICORN-netværk (International Cities of Refuge Network), som i øjeblikket har op mod 30 medlemsbyer, der giver husly til forfulgte forfattere. På ICORNs ventelister står der nu omkring 40 forfattere, der venter på et sted, hvor de kan opholde og udfolde sig frit.

Kulturminister Per Stig Møller siger:
”Det er virkelig godt, at kommunerne nu stiller op og hjælper forfulgte forfattere til et liv frit for forfølgelse. Regeringen har taget initiativ til fribyordningen, der skal sikre tryghed og arbejdsro til forfattere og skribenter, hvis ytringsfrihed bliver krænket i deres hjemlande. Ved at give disse forfulgte husly og arbejdsro, giver de fire kommuner alle et uvurderligt bidrag til kampen for at sikre ytringsfriheden. De fortjener stor ros.”

Yderligere oplysninger:
Presse- og kommunikationsmedarbejder Dorthe Skaaning Mathiesen, Kulturministeriet tlf.: 33 92 90 55