De forente arabiske emirater: Løslat poeten Ahmed Mansoor!

Norsk PEN tilslutter seg en rekke andre menneskerettighetsorganisasjoner i kravet om å løslate «den siste menneskerettighetsforkjemperen i Emiratene».
Ahmed Mansoor
Ahmed Mansoor, poet og menneskerettighetsforkjemper i De forente arabiske emirater har vært fengslet i flere år. Foto: @Mansourehmi/Twitter

Poeten og menneskerettighetsforkjemperen Ahmed Mansoor ble fengslet i 2017, kun på bakgrunn av sitt engasjement for grunnleggende friheter. Amnesty International har kalt ham en samvittighetsfange. Kallenavnet «den siste menneskerettighetsforkjemperen i Emiratene», fikk Ahmed Mansoor før han ble satt i fengsel.

Denne uken fyller Mansoor 50 år. Norsk PEN står sammen med en rekke andre i å kreve ham løslatt fra fengsel og at alle anklager mot ham frafaller.

Les hele oppropet hos English PEN.

Løslat Gui Minhai

Gui Minhai. Photo: CCTV screenshot.

Internasjonalt opprop mot fengslingen av Gui MInhai:
Kina må stanse de fremprovoserte tilståelsene og løslate foreleggeren Gui Minhai nå!

“Når jeg ser tilbake, ser jeg at jeg har blitt brukt av Sverige som brikke i et spill; mitt gode liv er ødelagt og jeg kan aldri mer stole på svenskene.”

Dette sa den varetektsfengslede forleggeren og svenske statsborgeren Gui Minhai da kinesiske myndigheter, for tredje gang, tvang ham til å møte pressen. Nok en gang viser Kina forakt for internasjonale konvensjoner og grunnleggende menneskerettigheter, blant dem retten til en rettferdig rettssak.

“Intervjuet” fulgte et velkjent mønster ved at kinesiske myndigheter forsøkte å avlede oppmerksomheten bort fra sin grovt manglende respekt for rettssikkerhet, gjennom offentlig å sette enkeltmennesker i et dårlig lys. Listen over kinesiske myndigheters brudd på menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner er i Gui Minhais tilfelle opprørende og lang.

Gui Minhai ble den 17. oktober 2015 bortført fra sitt feriehus i Thailand av sivilkledd kinesisk politi. I lang tid etter bortføringen fantes det ingen tilgjengelige opplysninger om hvor han befant seg.

Han dukket opp igjen i januar 2016 da kinesiske myndigheter innrømmet å ha arrestert Gui Minhai. En statskontrollert tv-kanal viste en tilståelsesvideo der Gui Minhai sier at han frivillig hadde reist tilbake til Kina for å melde seg for politiet etter et trafikalt lovbrudd som skulle skrive seg helt tilbake til 2003. Han hevdet videre at han ikke ønsket noen form for bistand fra svenske myndigheter.

Selv om myndighetene innrømmet at Gui Minhai var i kinesisk varetekt, ble han verken anklaget, ført for retten eller dømt for noe som helst. Noen måneder senere ble det imidlertid igjen vist en fjernsynsoverført “tilståelse”. Denne gangen innrømmet Gui Minhai å ha distribuert ikke-lisensierte bøker til Kina, og nok en gang hevdet han at han ikke ønsket at svenske myndigheter skulle handle på hans vegne.

Siden løslatelsen fra fengsel i oktober 2017 har Gui Minhai vært under streng overvåkning, mens han har bodd i en leilighet i Ningbo. Tilgangen til internett og muligheten til å kommunisere med omverdenen har vært begrenset, til tross for gjentatte forsikringer fra kinesiske myndigheter om at han var en “fri mann og at svenske myndigheter kan ha så mye kontakt de måtte ønske med sin landsmann”. Sveriges utenriksminister, Margot Wallström, har uttalt at å gi konsulær bistand til en svensk statsborger med behov for medisinsk oppfølging er “helt i tråd med grunnleggende internasjonale konvensjoner, inkludert Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem”.

Etter alvorlige symptomer som kan tyde på at Gui Minhai lider av Amyotrofisk lateralsklerose (ALS), en sykdom som i økende omfang ødelegger nerver i hjerne og ryggmarg, la den svenske ambassaden til rette for at han skulle undersøkes av et legeteam ved ambassaden i Beijing.

På toget fra Shanghai til Beijing 20. januar, i følge med to svenske diplomater, entret ti sivilkledde politibetjenter toget og dro Gui Minhai vekk fra sitt svenske reisefølge. Gui Minhai forsvant igjen, og først 6. februar bekjentgjorde en talsperson for kinesiske myndigheter at Gui Minhai var varetektsfenglset.

PEN International, som har aksjonert for Gui Minhai siden han forsvant, fordømmer på det sterkeste de handlinger som kinesiske myndigheter har utsatt Gui Minhai for. Han har igjen blitt fengslet på grunnlag av alvorlige men svakt begrunnede anklager og uten noen bevis. Dette er brudd både på retten til ytringsfrihet og på grunnleggende prinsipper om rettssikkerhet.

Uten tilgang til advokat, og i et åpenbart påtvunget ”intervju” den 9. februar, bebreidet Gui Minhai svenske myndigheter for den situasjonen han nå befinner seg i. Nok en gang hevdet han at han ikke ønsker noen form for bistand, verken fra svenske myndigheter eller andre som har vært involvert i saken hans.

Den internasjonale forleggerforeningens pris, Prix Voltaire, skulle overrekkes til årets prisvinner, Gui Minhai, i New Dehli 12. februar. På grunn av kinesiske myndigheters ”maktpåliggende tiltak” overfor Minhai, forble prisvinnerens stol på podiet tom – på samme måte som da Liu Xiaobo ble tildelt Nobels Fredspris i 2010.

Prix Voltaire er en utmerkelse som skal hedre ”forsvarere av friheten til å publisere”. Gui Minhai har bidratt til fri spredning av tanker og ideer gjennom forlaget han driver, Mighty Current og Causeway Bay Bookstore i Hong Kong.

Overgrepene mot Gui Minhai står i sterk kontrast til Kinas påstander om å være et moderne og ansvarlig medlem av det internasjonale samfunnet.

Ytringsfriheten er selve kjernen i menneskerettighetene. Vi ber innstendig om at det internasjonale samfunnet bryter tausheten og legger press på kinesiske myndigheter med følgende krav: Vis respekt for ytringsfriheten og grunnleggende rettsprinsipper; løslat Gui Minhai umiddelbart og uten betingelser; gi Gui Minhai tilgang til nødvendig medisinsk behandling og kontakt med sin familie; gi ham tilgang til både konsulær og juridisk bistand.

PEN International
PEN America
English PEN
Hong Kong PEN
Svenska PEN
Norsk PEN
Dansk PEN

Artikkelen ble publisert i Dagbladet, Dagens Nyheter og Hong Kong Free Press

2016 Peru: Rafael León Rodríguez

9 May, 2016: Peruvian journalist Rafael León Rodríguez convicted of Criminal Defamation

I – we journalists – need the support of everyone with democratic principles: make your opinion known on social media. I can’t explain how I feel except I have the sensation that I’m living through a Kafkaesque situation. If I’m convicted it would set a disastrous precedent for freedom of opinion and press in Peru. I leave it in your hands. (Facebook post from Rafo Leon, dated 12 April 2016)

Though May 3 was UNESCO’s World Press Freedom Day, it was arguably just the opposite for Peruvian journalist and author Rafael León Rodríguez, (known as Rafo León). On this day, León was summoned for sentencing in response to a criminal defamation case brought against him in 2014 by Martha Meier Miró Quesada, then general editor and columnist for El Comercio, one of Peru’s leading newspapers.

León was found guilty of defamation, given a one year suspended sentence, and ordered to pay $1,800 in damages to Meier. The suspended sentence is subject to Rodríguez’s completion of one year of ‘good behavior,’ requiring him to report regularly to the authorities and to request permission before leaving the country. This conviction and sentencing have arrived more than nine months after the trial ended in July 2015; León’s defence, supported by the Peruvian free expression organisation Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), called for the sentence to be annulled and a new trial to be held, alleging unjustified delays and irregularities in due process. This request was denied by the court.

León is known for his columns for the Lima-based weekly newsmagazine Caretas, as well as his travel accounts and short stories. Though his circumstances may be unique, his position as a targeted journalist is unfortunately not. León’s case forms just one piece of the larger picture, in which criminal defamation restricts freedom of expression for journalists around the globe.

The Special Rapporteurs for freedom of expression of the United Nations, the Organization of American States and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) have stated: Criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where necessary, with appropriate civil defamation laws.”

The right to freedom of expression and opinion is protected under the Peruvian Constitution (Article 2.4) and international law including the Universal Declaration on Human Rights (Article 19), the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 19) and the American Convention on Human Rights (Article 13).

Although the Peruvian state has publicly committed to decriminalizing defamation, and reducing it to a civil offense, new policies and protections have yet to be implemented through legislation. Similar struggles face writers in Europe, where 23 of 28 EU Member States continue to have criminalized defamation laws. As Joe Glanville reports, “An alarming number of states impose excessive criminal penalties for insulting royalty—it can get you six years in jail in Sweden—and there are similarly worrying consequences for insulting a head of state”.

Norwegian PEN and the Norwegian WiPC support the stance of PEN International, wherein, “convicting León of criminal defamation for an opinion piece on a matter of public interest would be a violation of his right to freedom of expression and opinion protected under national and international law”. We therefore urge the Peruvian authorities to urgently overturn León’s conviction and to remove defamation from the State’s criminal code. To read our letter to the Peruvian authorities, click here: Link

Additional Information:

To send messages of solidarity to Rafo León via Tamsin Mitchell: tamsin.mitchell@pen-international.org

For more information about current criminal defamation practices in the EU, see Glanville’s articles at: https://europe.newsweek.com/why-we-urgently-need-reform-criminal-defamation-law-452587?rm=eu

For news on English PEN and ILI’s endeavours to decriminalize defamation in Europe, see: https://www.englishpen.org/press/criminal-defamation-in-the-eu/

Article written by: Iva Gavanski, Advisor for Norwegian WiPC and Norwegian PEN. 9 May, 2016.