PEN-kongressen vedtar resolusjon om klimaendringer og miljøaktivister

Resolusjon om klima og miljøaktivisme
Foreslått av Norsk PEN, støttet av PEN Eritrea og PEN Estonia

Forsamlingen av delegater på PEN Internationals 84. internasjonale kongress i Pune, India, 25. – 29. september 2018, uttaler:

Klimaendringene utgjør alvorlige trusler mot fremtidige generasjoner hvis stemmer ennå ikke er hørt. De risikerer å arve en ubeboelig planet. Ifølge FN har de tre siste årene vært de varmeste som er registrert. Økte forekomster av ekstremvær som påvirker millioner av mennesker gir oss et sterkt forvarsel om en truende og pågående global oppvarming[1]. Mens Paris-avtalen fra 2015 er blitt betraktet som et skritt fremover, gjør den ikke nok for å holde global oppvarming mellom 1.5 og 2 grader, noe som er en forutsetning for å opprettholde livsgrunnlaget i de mest utsatte landene[2].

Arter som er nødvendige for at vi skal overleve trues i økende grad med utryddelse. Samtidig møter klima- og miljøaktivister over hele verden, fra Filippinene til Brasil, fra DR Kongo til Peru og USA, trusler og forfølgelse fra statlige og ikke-statlige aktører når de fredelig gir uttrykk for sine bekymringer, og protesterer mot politikk og handlinger som kan bidra til en ytterligere forverring av klima og miljø[3]. For eksempel:

  • I USA trues journalister og filmskapere som dokumenterte at aktivister krevde nedleggelse av oljesandrørledninger i 2016, med rettsforfølgelse og fengselsstraffer. Dette er en trussel mot presse- og kunstnerisk frihet[4].
  • I Vietnam ble uavhengig journalist og blogger Nguyen Van Hoa dømt til syv år i fengsel for å skrive om et kjemisk utslipp på Taiwan i 2016[5]; I april ble Nguyen Ngoc Nhu Quynh (også kjent under pseudonymet Mother Mushroom) dømt til 10 års fengsel for å skrive om den samme miljøkatastrofen[6].
  • I India ble tre medlemmer av en familie drept i mai 2017 da de forsøkte å hindre utvinning av sand fra en elvebredde ved landsbyen deres i Jatpura[7].
  • I Peru ble seks bønder drept av en kriminell gjeng som ønsket å tilrane seg deres landområde for å produsere palmeolje.

Stadig flere personer som tar til orde for og forsvarer sine landområder blir drept verden rundt. Ifølge Guardian ble 197 forsvarere av miljøet drept i 2017 og 66 er blitt drept så langt i 2018 (pr. 30. juli 2018). De fleste drap forekommer i fjerntliggende skogsområder, spesielt i Latin-Amerika. Slik dette utvikler seg vil ca. fire miljøvernere bli drept hver uke i år[8].

Forsamlingen av delegerte fra PEN International oppfordrer ledere i alle land:

  • Til å iverksette tiltak for å beskytte ytrings- og forsamlingsfrihet og andre menneskerettigheter som gjør det mulig for aktivister å engasjere seg i klima- og miljøspørsmål og dermed bidra til at alle kan snakke fritt og fredelig gi uttrykk for sin motstand uten å møte trusler, forfølgelse og vold;
  • Til å respektere og beskytte ytringsfriheten og tilgang til informasjon for journalister og forfattere som dokumenterer trusler mot miljø og klima verden over, slik at de kan utføre sitt viktige arbeid med å informere offentligheten uten å bli utsatt for vold, trusler, utilbørlige begrensninger og sensur.

[1] Reuters, ‘Last three years hottest on record, severe weather hits 2018: U.N.’, 22 March 2018, https://www.reuters.com/article/us-climatechange-un/last-three-years-hottest-on-record-severe-weather-hits-2018-u-n-idUSKBN1GY01D.
[2] The Independent, ‘COP21: Paris deal far too weak to prevent devastating climate change, academics, warn’, 8 January 2016, https://www.independent.co.uk/environment/climate-change/cop21-paris-deal-far-too-weak-to-prevent-devastating-climate-change-academics-warn-a6803096.html.
[3] Reuters, ‘Trump threat fires up U.S. climate activists, draws in more’, 11 November 2016, https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-environmentalists-idUSKBN1362EU.
[4] The Guardian, ‘Anti-pipeline activists and film-makers face prison, raising fears for free press’, 30 January 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jan/30/anti-pipeline-activists-and-film-makers-face-prison-raising-fears-for-free-press.[5] Mongabay, ‘Citizen journalist jailed 7 years for reporting environmental disaster in Vietnam’, 1 December 2017, https://news.mongabay.com/2017/12/citizen-journalist-jailed-7-years-for-reporting-environmental-disaster-in-vietnam/
[6] PEN International, ‘Take action for Nguyen Ngoc Nhu Quynh’, 30 October 2017, http://pen-international.org/news/take-action-for-nguyen-ngoc-nhu-quynh
[7] The Guardian, ‘Villagers pay tragic price as Indian building boom drives demand for sand’, 30 December 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/30/india-sand-mining-conflict-deaths-building-boom-environmental-damage
[8] The Guardian, ‘The defenders: 66 environmental defenders have been killed so far in 2018 while protecting their community’s land or natural resources’, 17 July 2018, https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2018/feb/27/the-defenders-recording-the-deaths-of-environmental-defenders-around-the-world.