Fengslede forfatteres dag 2020

15. november 2020 markeres Fengslede forfatteres dag for 20. gang. 

I år fokuserer PEN International på sakene til Sedigeh Vasmaghi, Osman Kavala, Chimengul Awut, Paola Ugaz og Kakwenza Rukirabashaija.

Du kan lese om alle sakene på engelsk her. Her kan du også se hva du kan gjøre for de forskjellige sakene.

PAOLA UGAZ

Yrke: Journalist og sakprosaforfatter
Situasjon: Trusler om rettssaker for påståtte ærekrenkelser
Land: Peru

Paola Ugaz, journalist og sakprosaforfatter, møter trusler om rettsforfølgelse for påståtte æreskrenkelser i Peru. Foto: Marina García Burgos

Paola Ugaz er en peruansk gravejournalist, redaktør og forfatter. Hun er nå gjenstand for en kampanje med juridisk trakassering, trusler og søksmål om ærekrenkelse på grunn av sin etterforskning av korrupsjon, samt fysiske, psykologiske og seksuelle overgrep i den peruanske religiøse organisasjonen Sodalicio de Vida Cristiana, som hun har undersøkt siden 2010.

I 2015 ga Pedro Salinas og Paola Ugaz ut boka Mitad monjes, mitad soldados (Halvt munker, halvt soldater, Planeta 2015), som avdekket den største skandalen innen en katolsk organisasjon i Peru. Ugaz begynte å motta klager og søksmål etter kunngjøringen om at hun var i ferd med å utgi en ny bok (ennå ikke utgitt) om konsernets økonomiske styring.

I kjølvannet av sine utgivelser og sin undersøkende journalistikk står Ugaz nå overfor minst fem rettssaker. Den 2. oktober 2020 mottok hun en drapstrussel på sin Instagram-konto. Den 27. oktober 2020 ble det avholdt en ny høring der dommeren besluttet å åpne en rettslig prosess mot henne for grov ærekrenkelse. Rettsaken kommer etter en klage fra Luciano Revoredo Rojas, en tidligere kongresskandidat og direktør for den konservative, katolske nyhets- og kommentarsiden La Abeja. Revoredo skrev at han var involvert i organisasjonen på 1980-tallet. La Abeja har publisert mange artikler som forsvarer Sodalicio de Vida Cristiana. Hvis hun blir dømt, kan Paola Ugaz få tre års fengsel og store bøter med hjemmel i peruansk straffelov.

12. november 2020 vil en domstol avgjøre om det skal åpnes et nytt søksmål, anlagt av ‘Sodalicio’-medarbeider Carlos Alberto Gomez de la Torre Pretell, som har saksøkt Ugaz for ærekrenkelse etter en uttalelse hun kom med til Al Jazeera i en dokumentar kalt “The Sodalitium Scandal.”

Samtidig har Ugaz blitt utsatt for drittpakker og desinformasjonskampanjer for sitt virke som journalist, der hun uten bevis er knyttet til påståtte kriminelle nettverk, hvitvasking av penger, handel med uran og plutonium m.m. Motstanderne har også publisert private data om barna hennes, som er mindreårige, og hennes kollega Pedro Salinas, bokas medforfatter.

PEN International mener at anklager, trusler og juridisk trakassering av journalisten Paola Ugaz bryter hennes rett til ytringsfrihet, så vel som hennes sivile og politiske rettigheter. PEN ber de peruanske myndighetene om umiddelbart å stanse den juridiske trakasseringen Ugaz nå blir påført for sitt virke som journalist. PEN krever at myndighetene avviser alle anklager mot Ugaz, og ber om at de setter henne under øyeblikkelig beskyttelse.

Oversatt fra engelsk av Øivind Hånes, leder for Komitéen for fengslede forfattere.

Osman Kavala

Yrke: Forlegger, aktivist for sivile og kulturelle rettigheter.
Situasjon: Varetektsfengslet. Står ovenfor livstidsstraff.
Land: Tyrkia

Foto: Bianet

Osman Kavala er forlegger og filantrop som arbeider for fred, menneskerettigheter og demokrati i Tyrkia. Kavala ble arrestert 18. oktober 2017, og siden sittet fengslet i Silivri i utkanten av Istanbul. Han ble opprinnelig siktet for å stå bak forbrytelser som angivelig ble begått av demonstranter over hele Tyrkia under Gezi Park-protestene i 2013. Så, 18. februar 2020, ble han frikjent for disse anklagene for så å få beskjed få timer senere at en ny etterforskning har blitt åpnet mot ham. Han ble derfor umiddelbart returnert i fengsel. Så, 8. oktober 2020, ble det kunngjort at staten ville åpne en ny rettssak mot ham med anklager om trusler mot ‘konstitusjonell orden’ med livstid som strafferamme, pluss ytterligere 20 års straff for ‘spionasje’. Varetektsfengslingen ble derfor forlenget.

Norsk PEN anser anklagene mot Osman Kavala for å være et direkte brudd på hans rett til ytringsfrihet og krever at siktelsen mot ham blir henlagt og at han umiddelbart blir løslatt.

Vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å be Tyrkia stoppe rettsforhandlingene mot Osman Kavala, oppheve anklagene mot ham og løslate ham umiddelbart.

Oversatt fra engelsk av Jørgen Lorentzen, medlem av Komitéen for fengslede forfattere. 

Chimengül Awut

Yrke: Redaktør og prisvinnende uigurisk poet
Situasjon: Fengslet uten rettssak i en omskoleringsleir
Land: Kina

Chimengul Awut. Photo by Tengritagh Akademiyesi

Chimengül Awut er redaktør og poet fra Kashgar, sør i Xinjiang (Øst-Turkestan). Hun fikk sitt første dikt publisert i 1987, fjorten år gammel, og har en rik litterær produksjon. Chimengüls diktsamling vant den prestisjetunge Horse Awards for minoritetslitteratur. Da hun ble arrestert, jobbet Chimengül som redaktør hos Kashgar forlag i Xinjiang. I juli 2018 sendte sikkerhetstjenesten i Kashgar tretten ansatte fra Kashgar forlag, deriblant Chimengül Awut, til Xinjiangs “omskoleringsleir”. Chimengül ble angivelig tatt på grunn av sitt redaksjonelle arbeid med en uigurspråklig roman, Golden Shoes (Altun Kesh) av forfatteren Halide İsra’il, som også er satt i en omskoleringsleir i Xinjang.

På grunn av de utenomrettslige prosedyrene i omskoleringsleirene, ble ikke Chimengül erklært skyldig i noen forbrytelse gjennom formelle juridiske prosesser, og det eksisterer ingen løslatelsesdato. Sikkerhetstjenesten nekter henne noe kontakt med omverdenen. Man vet ingenting om hennes nåværende helsetilstand. Det anslås at opp mot 1,8 millioner mennesker som Chimengül er innesperret i et nettverk av hemmelige omskoleringsleire.

PEN International mener forfølgelsen av Chimengül Awut klart er i strid med hennes rett til ytringsfrihet og ber om at alle anklager mot henne frafalles umiddelbart og uten vilkår.

Oversatt av Mari Moen Holsve, medlem av Komitéen for fengslede forfattere.

Kakwenza Rukirabashaija

Yrke: Romanforfatter og journalist
Situasjon: Tiltalt for ett forhold; under etterforskning for et annet
Land: Uganda

Kakwenza Rukirabasaija.

Ugandiske Kakwenza Rukirabashaija er forfatteren bak The Greedy Barbarians, en roman som kretser rundt korrupsjon på høyt nivå i et oppdiktet land. I sin nyeste bok, Banana Republic: Where Writing is Treasonous, som nylig utkom, forteller han sin egen historie, blant annet om torturen han ble utsatt for av statens sikkerhetsfolk mens han satt i varetekt i sju dager i april 2020. Han ble anholdt etter anklager som angivelig kunne knyttes til COVID-19, men avhørt om innholdet i romanen. Han ble tiltalt for «med sannynlighet å ha spredt smittsom sykdom». Da aktoratet unnlot å møte i retten for å prosedere, ble saken avvist av en dommer og Rukirabashaija løslatt.

Den 18. september 2020 be han igjen pågrepet i sitt hjem i Iganga-distriktet i Kigulu fylke, av tjenestemenn fra Ugandas militære etterretning (CMI). Han ble holdt fengslet i tre dager, i strid med ugandisk lov, som krever at mennesker skal presenteres for retten innen 48 timer etter arrestasjonen. Mandag 21. september 2020 ble Rukirabashaija siktet for «oppildning til vold og fremming av sekterisme», men løslatt mot at han inntil videre melder seg ukentlig for politiet i Kireka, 240 kilometer fra der han bor. Han har rapportert om at han og hans familie til stadighet blir utsatt for utenrettslig overvåkning av personer som antas å være statens sikkerhetsagenter.

PEN International fordømmer den ulovlige arrestasjonen, varetektsfengslingen og pågående trakasseringen av Kakwenza Rukirabashaija, og ber om at alle anklager mot ham frafalles umiddelbart og uten vilkår.

Oversatt fra engelsk av Alexander Leborg, medlem av Komitéen for fengslede forfattere.

16. november: Ossietzkyprisen 2017 og Fengslede Forfatteres Dag

Norsk PEN tildeler Ossietzkyprisen 2017 til oberstløytnant Tormod Heier for hans bidrag til en offentlig, kritisk debatt om norsk forsvars- og utenrikspolitikk.

PROGRAM:
– Musikkinnslag ved den afghanske musikeren og fribymusiker i Harstad, Hamid Sakizhada
– Velkommen og presentasjon av årets vinner ved styreleder William Nygaard
– Tale til vinneren ved leder av EOS-utvalget Eldbjørg Løwer
– Samtale med prisvinner ved journalist og leder av Norsk PENs Varslergruppe Kai Sibbern
– Markering av PEN Internationals Fengslede Forfatteres Dag ved leder av Komiteen for fengslede forfattere Brit Bildøen og komitemedlem Øivind Hånes.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten.  Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. Prisvinner bør ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken. Styret i Norsk PEN beslutter hvem som skal tildeles Ossietzkyprisen.

 STYRETS BEGRUNNELSE:
Tormod Heier
 er en motstrøm-stemme i et konsensuspreget akademisk miljø i Forsvaret. På en engasjert måte har han diskutert aktuelle temaer som Syria, Norges forhold til Russland og Norges utenlandsoperasjoner, der han blant annet har brukt sine egne erfaringer fra Afghanistan. Han har brukt sin militærfaglige kunnskap til å utfordre vedtatte sannheter og kommet med alternative innfallsvinkler og analyser av den nye kalde krigen. Han har på et militærfaglig grunnlag stilt nødvendige kritiske spørsmål ved grunnlaget for norsk deltakelse i bombingen av Libya i 2011 og gjennomføring av NATO-operasjonen, som en britisk parlamentskommisjon i ettertid har vist, skjedde på et sviktende grunnlag. Heier har kombinert akademiske bidrag med offentlig debattinnlegg, der han har krevet gransking av bombingen. Han har på en nyansert og reflektert måte behandlet viktige temaer som sensur og selvsensur i det militær-akademiske miljøet.

Tormod Heier (f. 1968) jobber på Forsvarets stabsskole, som er en del av Forsvarets høgskole. Han har sin militærfaglige utdanning fra Befalsskolen for Kavaleriet, Hærens krigsskole på Gimlemoen, og Forsvarets stabsskole. Heier har også en mastergrad fra Kings College i London samt hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet i Forsvarsdepartementet, Etterretningstjenesten, Institutt for Forsvarsstudier, og NUPI, og har erfaring fra blant annet NATOs engasjement i Afghanistan og Hærens Brigade Nord. Han er redaktør for en rekke bøker om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og foreleser ved Forsvarets høgskole, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet. Heier har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og er for tiden gjesteforsker ved Universitetet i Oxford.

Sted: Litteraturhuset i Oslo
Rom: Amalie Skram, 2. etg.
Tid: Torsdag 16. november kl. 19:00.

18. november: Venter på Snowden

venter-pa-snowden

VENTER PÅ SNOWDEN – Fengslede Forfatteres Dag 2016

Programmet streames direkte her.


fredag 18. november kl. 17.00 i Wergelandsalen, Litteratuhuset i Oslo

Med Edward Snowden, Alan Rusbridger og John Crane.

Billettsalg her.

PROGRAM

Programmet ledes av Christian Borch.
Velkommen ved William Nygaard, leder Norsk PEN.
Edward Snowden intervjues av Christian Borch på link fra Moskva.
Artisten Pål Moddi Knutsen fremfører sanger fra sitt ferske album “Unsongs“.
Intervju med varsleren John Crane (USA)

Paneldebatt

John Crane – Pentagonvarsler
Alan Rusbridger – tidligere sjefsredaktør i The Guardian
Michael Tetzschner – stortingspolitiker (H)
Snorre Valen – stortingspolitiker (SV)

Oppsummering ved Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo

Norsk PENs Komité for Fengslede Forfattere ved Brit Bildøen og Johanne Fronth Nygren  presenterer årets “fokusfanger”, dvs. de fengslede forfattere, journalister etc. som PEN-sentere over hele verden retter oppmerksomheten mot på denne dagen.

Edward Snowdens kamp for å få en rettslig garanti for at han ikke blir utlevert til USA dersom han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen, trekker i langdrag.  Da Norsk PEN 7. mars i år bekjentgjorde at Ossietzky-prisen for 2016 tildeles varsleren Edward Snowden, ble prisseremonien fastsatt til 18. november i Universitetets Aula.  Saken er nå hos Høyesterett. Etter samråd med våre advokater i firmaet Schjødt, har Norsk PEN derfor besluttet å utsette tildelingen av prisen, som forhåpentlig kan skje ved Edward Snowdens personlige tilstedeværelse.  Tildeling av Ossietzky-prisen 2016 til Edward Snowden vil derfor finne sted 7. juni 2017.

Norsk PEN opprettholder imidlertid det årlige arrangementet 18. november for markering av den internasjonale Fengslede Forfatteres Dag. Edward Snowdens avsløringer og situasjon som varsler blir sentralt her. Snowden vil selv tale til forsamlingen via skype fra Moskva.

Programmet vil foregår på engelsk.

Billetter a kr 90, studenter og pensjonister kr 60,- kan kjøpes her.

 

Om våre utenlandske gjester:

John Crane arbeidet ved Pentagon Inspector Generals kontor med ansvar for å sikre varslere mot overgrep. Crane avslørte lovbrudd mot varslere – spesielt at Thomas Drakes hemmelige vitneutsagn ble ulovlig brukt mot ham. Crane ble sagt opp med umiddelbar virkning i 2013.

Alan Rusbridger var sjefredaktør i The Guardian fra 1995 til 2015. Under Rusbridgers redaktøransvar slapp The Guardian nyheten om overvåkningspraksis i USA og verden forøvrig ved å publisere NSA-dokumenter lekket av Edward Snowden.

23. november: Ossietzkyprisen 2015 til Ulrik Imtiaz Rolfsen

ulrik2Velkommen til utdeling av årets Ossietzkypris og markeringen av Fengslede Forfatteres Dag 2015

Mandag 23. november kl. 19.00, Nedjma, Litteraturhuset i Oslo

Fredag 20. november kl. 13 faller Høyesteretts kjennelse i Rolfsen-saken. Mandag 23. november mottar Ulrik Imtiaz Rolfsen Norsk PENs Ossietzkypris for sin kamp for kildevernet og pressefriheten. Møt ham i samtale med journalist Marie Simonsen.

Norsk PEN ønsker velkommen til utdeling av årets Ossietzkypris og markering av Fengslede Forfatteres Dag 2015

Mandag 23. november kl. 19.00, Nedjma, Litteraturhuset i Oslo

Musikk ved Abazar Hamid. Abazar Hamid er fra Sudan, han er fribymusiker i Harstad.

PROGRAM:
Velkommen ved Norsk PENs styreleder William Nygaard.
Overrekkelse av Ossietzkyprisen 2015 til Ulrik imtiaz Rolfsen.

Tale til prisvinneren ved Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Ulrik Imtiaz Rolfsen i samtale med Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet.

Musikk ved Abazar Hamid.
Abazar Hamid forteller om sine erfaringer som forfulgt kunstner.

Presentasjon av årets fokusfanger ved Hilde Rød-Larsen, medlem i Komitéen for Fengslede Forfattere og generalsekretær Hege Newth Nouri.

Arrangementet er åpent for alle og varer ca halvannen time.

Om Ossietzkyprisen og årets prisvinner her.

Fengslede Forfatteres Dag 2014

På denne dagen plukker PEN Internationals dyktige etterforskere i London ut fem saker som vies særskilt oppmerksomhet.  Årets fem saker gjelder:

Nelson AGUILERA, skribent og lærer fra Paraguay, dømt til 30 måneders fengsel for påstått plagiering
Azimjon ASKAROV, journalist fra Kirgisistan, dømt til livstid for å organisere en massedemonstrasjon, samt deltagelse i mordet på en politimann
Dieudonné Enoh MEYOMESSE, poet fra Kamerun, soner syv års fengsel for påstått ulovlig salg av gull
Mahvash SABET, lærer og poet og medlem av Baha’i-samfunnet i Iran, soner 20 års fengsel på grunn av sin tro
Gao YU, journalist fra Kina som ble fengslet på mistanke om at hun “lekket statshemmeligheter til utlandet”.

På hvert navn ligger en lenke til ytterligere informasjon om hver enkelt sak.  Øverst til høyre på åpningssiden, under overskriften “Fengslede Forfattere”, ligger protestbrevene som er sendt til de aktuelle myndighetene.

Fengslede Forfatteres Dag 2009

Fengslede Forfatteres Dag 2009 markeres av PEN-sentere over hele verden, normalt den 15. november hvert år .  Som tidligere år fokuseres det også i år på en rekke fengslede og/eller forfulgte forfattere,  plukket ut av Writers-in-Prison komitéens etterforskere på International PENs hovedkontor i London.

Disse skribentene er:

Den kanadisk-iranske journalisten, redaktøren, dramatikeren and filmskaperen Maziar Bahari
Singer-songwriter Lapiro De Mbanga fra Kamerun
Den kinesiske skribenten og dissidenten Liu Xiaobo
Den meksikanske skribenten, antropologen og aktivisten Miguel Ángel Gutiérrez Ávila
Den russiske journalisten og menneskerettighetsaktivisten Natalia Estemirova som ble bortført og drept 15. juli i år.

PEN-sentere over hele verden benytter denne anledningen til å fokusere på særlig graverende enkeltsaker og samtidig minne oss alle om at menneskerettigheter generelt og ytringsfrihet spesielt, stadig er under sterkt press, både i autoritære og demokratiske land.  Dette gjøres gjennom avisartikler og kronikker, litterære opplesninger og seminarer.  Norsk PEN benytter også arrangementet på Fengslede Forfatteres Dag til å dele ut Ossietzkyprisen.

Norsk PEN markerte Fengslede Forfatteres Dag 2009 på Litteraturhuset mandag 16. november.  Årets Ossietzkypris, Norsk PENs pris for personer eller institusjoner som har gjort en særlig fremragende innsats for ytringsfriheten, ble tildelt den palestinske journalisten Mohammed Omer.  I tillegg delte Norsk PEN ut sin første ærespris til sin tidligere leder Kjell Olaf Jensen.  I programmet inngikk også en presentasjon av Oslos nye fribyforfatter, kenyanske Philo Ikonya, som leste egne tekster, samt taler til prisvinnerne fra Alf van der Hagen (Omer) og Anders Heger (Jensen).

Fengslede Forfatteres Dag 2008

INTERNATIONAL PENs WRITERS IN PRISON COMMITTEE

DAY OF THE IMPRISONED WRITER
15 NOVEMBER 2008

In the past year, the Writers in Prison Committee (WiPC) of International PEN has monitored over 1,000 attacks on writers and journalists in 90 countries, 200 of whom are serving long prison, others have been threatened, harassed and attacked. Tragically, since 15 November 2007, 31 have been killed, many clearly in the pursuit of their professions, others in unclear circumstances.

On 15 November every year, PEN’s membership of writers world wide celebrates the courage of others in standing up against repression and for the principle of freedom of expression and the right to information. This Day of the Imprisoned Writer sees writers world wide sending appeals, staging events, and commemorating their fellow colleagues. Each year PEN focuses on five cases – one from each world region and each illustrating the type of repression that is faced daily by those who question, challenge and illustrate daily lives through their writings.

This year the focus cases are:

Azerbaijan: Eynullah Fatullayev – a journalist serving an eight year prison term for his political commentary and investigations into the murder of another journalist in 2005;

China: Tsering Woeser – a Tibetan writer and poet who writes in Chinese and who has been banned and suffers harassment for her writings on Tibet;

Iran: Mohammad Sadiq Kabudvand – a journalist and Kurdish rights activist serving an 11-year prison sentence;

Peru: Melissa Rocío Patiño Hinostroza – a student and poet currently on trial for alleged links to a terrorist organisation, although there is no evidence of her having carried out or advocated violence;

Zimbabwe: Writers, Cast and Crew – The Crocodile of Zambezi – a play that has been banned and led to actors and crew being beaten, and the playwrights threatened.

Fengslede Forfatteres Dag 2007

NTERNATIONAL PEN’S WRITERS IN PRISON COMMITTEEDAY OF THE IMPRISONED WRITER15 NOVEMBER 2007

15 November 2007 marks the Day of the Imprisoned Writer (DoIW) and the Writers in Prison Committee hereby appeals to all PEN centres to take part as actively as possible to show solidarity and express a unified voice on behalf of persecuted writers.

Focus Cases 2007
This year the focus will be on:

·    Burma (Myanmar) – Zargana – a well-known comedian and poet who was among the many arrested in the recent crackdown against pro-democracy demonstrators that is still under way;
·    Cuba – Normando Hernández González – a journalist imprisoned under crackdown on dissidents in 2003 and since held in dire prison conditions;
·    Gambia – Fatou Jaw Manneh – a journalist on trial and facing a heavy sentence on charges of sedition for her articles criticising the Gambian president.
·    Iran – Yaghoub Yadali –  a novelist given a one year sentence for his fictional characterisation of the ethnic minority of which he is himself a member;
·    Uzbekistan – Jamshid Karimov – a journalist who has covered human rights abuses, and wrote critical articles and who has been held in psychiatric detention for over a year.

Fengslede Forfatteres Dag 2006

Det internasjonale tema for Fengslede Forfatteres Dag 2006, er “defamation laws” eller injurielovgivning.  I mange land vi ikke liker å sammenligne oss med gir slik lovgivning myndighetene anledning til å fengsle skribenter som kommer med “upopulære” uttalelser, eller er i opposisjon til myndighetene.   Over en fjerdedel av alle registrerte tilfeller av forfulgte og/eller fengslede forfattere hos International PEN i London, har sin bakgrunn i denne typen lovgivning.  International PENs Writers in Prison Committee har derfor gjort dette til tema for en omfattende internasjonal kampanje som lanseres 15. november.

Nedenfor kan du lese mer om kampanjen og årets markering i en oppsummering fra International PEN.  Du kan også klikke på navnene i menyen til venstre og lese utfyllende informasjon på engelsk om de enkelte skribentene.

INTERNATIONAL PEN
WRITERS IN PRISON COMMITTEE
DAY OF THE IMPRISONED WRITER
15 NOVEMBER 2006

 

Summary
“Criminal defamation laws and laws proscribing ‘insult’ are providing heavy-duty ammunition to governments wishing to deny citizens their right to freedom of expression.  Today over a quarter of all PEN’s cases of imprisoned and prosecuted writers around the world have been charged under such repressive legislation.  We urgently call for an end to this pernicious form of censorship.”

– Harold Pinter,
Nobel Laureate & Vice-President of English PEN

The Writers in Prison Committee of International PEN is marking the 26th Writers in Prison Day 2006 (November 15) with a campaign in defence of nearly a hundred writers and journalists around the world who are in prison or facing custodial sentences for alleged defamation or “insult”.   It calls for the repeal of laws that treat defamation as a criminal, rather than a civil, offence, and argues that the term “insult” is too vague to have any legal standing as a charge and should thus be scrapped from penal codes entirely.

In order to demonstrate how such laws are being employed to curtail freedom of expression, the Writers in Prison Committee highlights five cases of writers currently in prison or being prosecuted in China, Egypt, Ethiopia, Mexico and Turkey and calls for the charges against these five, and all writers similarly threatened, to be quashed.  On 15 November, and the days surrounding, PEN members will be sending letters, raising publicity and staging events in support of these and their other colleagues under attacks in other points of the globe. The five focus cases on 15 November will be:

Turkey – Hrant Dink:  editor of an Armenian language newspaper sentenced to a six month suspended term and two other cases still pending on charges of insult
Ethiopia – Wesenseged Gebrekidan: journalist serving a total of two years in prison on defamation charges, and facing further trials.
Mexico – Lydia Cacho: writer on trial for defamation and under attack for her book on child pornography and prostitution
China – Yang Xiaoqing: internet journalist serving a one year sentence on extortion charges that are believed to be in retaliation for posting ‘defamatory’ articles on local corruption
Egypt – two journalists: each sentenced to one year in prison for articles “insulting” the Egyptian President.

In the six months following, PEN members will continue to focus on the issue of the use of insult and defamation laws in some countries as a means of undermining freedom of expression with a series of monthly actions focusing on different regions and aspects of this problem.

PEN Centres and members wishing to join the action on 15 November as well as the six-month campaign against insult and defamation laws should contact the International PEN headquarters below. Similarly any individual who is not a PEN member but who is interested in knowing more can refer to our web-site for updates and contact details for their local PEN Centre.

Fengslede Forfatteres Dag 2005

Norwegian PEN marks the anniversary of the death of Ken Saro-Wiwa on International PENs Day of the Imprisoned Writer, November 10. 2005.

Norwegian PEN is hosting the November 10th event in Oslo, marking the 10th anniversary of the death of Nigerian writer and activist Ken Saro-Wiwa.  There will be speeches and introductions by Norwegian PEN president Kjell Olaf Jensen, an introduction to Saro-Wiwa and the Norwegian state oil company Statoil´s engagement in Nigeria by writer Mette Newth and an update on the current situation in Nigeria by journalist Anne Hege Simonsen who recently visited Nigeria.

The play On the Death of Ken Saro Wiwa by Helon Habila will be performed by the Nordic Black Theatre.  After the performance there will be music by the Nigerian band Bukokha featuring Dennis Otone. There is free admission for PEN-members and other interested parties for this event, starting at 19.00 at MS Innvik, Oslo harbour.

The event, a cooperation between Norwegian PEN and Nordic Black Theatre, is sponsored by Fritt Ord and Fond for Utøvende Kunstnere, the play is sponsored by Volant Charitable Trust/Scottish PEN Centre

Oslo, 9. November 2005