«En virkelig ond og hjerterå handling». Innlegg i Agenda Magasin

Jubelen brøt løs da forretningsmannen og filantropen Osman Kavala ble frifunnet i retten. Så ble han fengslet igjen. Hva skjer i Tyrkia?

Norsk PENs generalsekretær Hege Newth deltok som observatør på sjette høring i den såkalte Gezi park-rettssaken i Istanbul. Norsk PEN har vært til stede på alle høringene i saken, der 16 personer, inkludert filantropen Osman Kavala, var tiltalt for å stå bak landomsfattende demonstrasjoner i 2013.

Høringen den 18. februar endte med at alle de 16 ble frikjent. Deretter ble Kavala siktet for et annet kuppforsøk og fengslet på nytt.

Les Newths betraktninger fra rettssaken i Agenda Magasin.

Alle 16 i Gezi park-rettssaken frikjent

– Vi har nettopp vært vitne til en helt enestående opplevelse, sier Norsk PENs generalsekretær Hege Newth.
Norsk PENs generalsekretær Hege Newth var til stede i rettssalen tilknyttet Silivri-fengselet utenfor Istanbul i dag. Foto: Norsk PEN/Caroline Stockford.

Filantropen Osman Kavala og de 15 andre tiltalte i den såkalte Gezi park-rettssaken har alle blitt løslatt og frikjent.

Det ble klart under sjette høring i Silivri-fengselet utenfor Istanbul i dag.

– Vi har nettopp vært vitne til en helt enestående opplevelse. Stemningen er ekstatisk, folk er overrasket og nesten sjokkert. Dette hadde vi ikke forventet i morges, sier generalsekretær i Norsk PEN, Hege Newth, som har vært til stede i rettssalen i dag.

Norsk PEN har observert alle høringene i saken. Det var knyttet stor spenning til hva som ville skje i dag.

I mars trår nemlig dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECtHR) i kraft. Dommen i saken «Kavala v Turkey» slår fast at grunnlaget for siktelsen er for svakt til å forsvare den langvarige varetektsfengslingen av Osman Kavala.

Frikjenningen av de tiltalte i dag er likevel ikke nok til å friskmelde det tyrkiske rettsvesenet helt ennå.

– Hele denne saken har vært urettferdig fra dag én. Vi må ikke glemme at Osman Kavala har sittet 928 dager bak lås og slå for noe han absolutt ikke har gjort, sier Newth.

– Dette er ikke en gledens dag for tyrkisk rettsvesen, men det er en stor dag for Kavala og alle hans medtiltalte. Dette er ikke en gledens dag for tyrkisk rettsvesen, men det er en stor dag for Kavala og alle hans medtiltalte. De har ikke gjort noe galt, og fortjener full frifinnelse i saken, sier Newth.

Se video av Newth utenfor rettssalen på vår Facebook-side.

For ytterligere kommentarer:

Hege Newth, generalsekretær (i Tyrkia): +47 930 02 262

PEN-leder Kjersti Løken Stavrum skal lede regjeringens ytringsfrihetskommisjon

Norsk PENs styreleder Kjersti Løken Stavrum er utpekt til å lede regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Kommisjonen ble presentert på Litteraturhuset i Oslo fredag.

Norsk PENs styreleder Kjersti Løken Stavrum skal lede regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Foto: Tinius Trust

– Jeg har alle i Norsk PEN med meg når jeg gratulerer Kjersti på det varmeste med et av landets viktigste ytringsfrihetsverv, sier Hege Newth, generalsekretær i Norsk PEN.

Ytringsfrihetskommisjonens oppdrag er å foreta en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge.

Generalsekretær Hege Newth i Norsk PEN er glad for utnevnelsen av styreleder Kjersti Løken Stavrum til å lede regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Foto: Norsk PEN/Katarina Goldfain Johnsen

– Norsk PEN har ønsket en ny ytringsfrihetskommisjon velkommen. Straks etter at Torbjørn Røe Isaksen tok til orde for en ny ytringsfrihetskommisjon på forsommeren 2019, inviterte Norsk PEN til debatt om en slik kommisjons mandat. Vi deler kulturministerens oppfatning av at det er behov for en grundig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge.

Kjersti Løken Stavrum har vært styreleder i Norsk PEN siden april i fjor. Før det var hun nestleder i organisasjonen. Løken Stavrum er til daglig administrerende direktør i Stiftelsen Tinius.

– Lederen av Norsk PEN, landets eneste menneskerettighetsorganisasjon som utelukkende arbeider med ytringsfrihet, er høyst berettiget til å lede ytringsfrihetskommisjonen. Og Kjersti er med sin kompetanse, sitt nettverk, bakgrunn og energi det beste valget til å lede kommisjonen, sier Newth.

I mandatet ligger det at kommisjonen skal vurdere tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten, tiltak mot “falske nyheter” og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier.

Her kan du lese hele mandatet, og her er kommisjonens 18 medlemmer.

Julehygge? Ikke for Tyrkia-rådgiver Caroline Stockford

Den 24. og 25. desember går fjerde rettshøring i Gezi park-saken mot Osman Kavala og 15 andre tiltalte ved Silivri-fengselet utenfor Istanbul. Norsk PEN vil være til stede.
Caroline Stockford under forrige høring i Gezi park-rettssaken i Istanbul i oktober. Foto: Katarina Goldfain Johnsen

Det blir ingen hvit jul for Norsk PENs Tyrkia-rådgiver Caroline Stockford. Hun skal bruke høytiden i rettssalen knyttet til Silivri-fengselet utenfor Istanbul, som støtte for den tiltalte filantropen Osman Kavala.

– En mann som har bidratt enormt til det tyrkiske sivilsamfunnet, står tiltalt for absurde anklager i en rettssak uten reelle beviser. Det er viktig å være til stede, for å vise at det internasjonale samfunnet følger med og bryr seg, sier Stockford.

– Føyer seg inn i en tyrkisk tradisjon

Norsk PEN har vært til stede på de tre høringene i saken gjennom sommeren og høsten. Også når den neste høringen legges til høytiden, er det viktig for oss å være til stede.

– Dette føyer seg inn i en tradisjon fra Tyrkia de seneste årene. Høringer i de mest profilerte sakene legges stadig til perioder hvor de vet at internasjonale observatører sjelden kan være til stede. Derfor er det ikke overraskende at neste steg i saken mot Kavala er lagt til 24. og 25. desember, sier generalsekretær Hege Newth i Norsk PEN.

Generalsekretær i Norsk PEN, Hege Newth. Foto: Kine Jensen

Årsaken til at Norsk PEN har engasjert seg for Osman Kavalas sak, er fordi han som en av Tyrkias største filantroper har støttet utallige kunst- og kulturprosjekter i landet.

– Osman Kavala har hatt stor betydning for det tyrkiske kulturlivet gjennom sine bidrag til den frie kunsten, som er avhengig av ikke-statlig finansiering. En lang rekke språk-, litteratur- og samarbeidsprosjekter mellom ulike folkegrupper ville ikke blitt til uten Kavalas bidrag. Derfor er dette en viktig sak for oss å følge, sier Newth.

Forventer løslatelse

Forretningsmannen Kavalas engasjement for kulturen startet da han opprettet et forlag som skulle bidra til positive endringer etter militærkuppet i 1980. Siden 1990-tallet har han gått ut av den daglige driften i Kavala Group og dedikert seg til arbeidet for tyrkisk sivilsamfunn.

Demonstrasjonene for tre år siden startet med motstand mot et planlagt kjøpesenter i en av Istanbuls siste grønne lunger – Gezi park – og bredte seg ut til generelle protester med millioner av deltakere over hele Tyrkia.

16 personer fra tyrkisk akademia, medie-, kultur- og samfunnsliv er tiltalt for å ha planlagt landsomfattende protester i 2016. Ifølge anklagen skal de ha finansiert og forsøkt å iverksette et statskupp. Den mest kjente av de tiltalte er Osman Kavala, forretningsmannen som har dedikert livet sitt til tyrkisk kultur- og samfunnsliv.

Rettssaken mot de 16 tiltalte nå er en av de mest graverende i Tyrkia de siste årene.

– Norsk PEN har stått ved Osman Kavala og de andre tiltalte ved alle høringene så langt. I forrige uke avgjorde Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at Tyrkia må løslate Kavala umiddelbart, og vi forventer at det skjer 24. og 25. desember, sier Stockford.

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Hege Newth: 930 02 262.