Delta på PENs OL-kampanje for ytringsfriheten

Den «Tordenbrak»-meldingen vi ber deg støtte er følgende:

Join PEN’s call: Russia, repeal free expression-strangling laws! #outinthecold #sochi2014 http://bit.ly/1dlnEfwhttp://thndr.it/1a2silU

For å delta kan du følge denne lenken :

https://www.thunderclap.it/projects/8086-pen-sochi-olympics-campaign

Se også ytterligere informasjon og instruks nedenfor.

«Tordenbrak» (Thunderclap)

Torsdag 6. februar, nøyaktig kl 14:00 GMT,  blir en melding som støtter vår russiske OL -kampanje sendt fra Facebook og Twitter-kontoene til PEN medlemmer som deltar (og fra andre kampanjestøttespillere rundt i verden), slik at president Putin mottar samme melding fra tusentalls Facebook- og Twitterbrukere over hele verden.  PEN International håper og tror at en slilk melding ikke kan ignoreres .

Hvordan legger du til navnet ditt på Thunderclap

– Følg lenken ovenfor for å registrere navnet ditt.

– Velg dine sosiale medier-konti (for at budskapet skal få best gjennomslag, foreslår vi at du velger alle dine konti på sosiale medier).

– Dette vil generere en kort melding fra dine sosiale medier, slilk at andre får vite at du har sluttet seg til kampanjen.

– En annen melding vil bli generert torsdag 6. februar kl 14:00 GMT fra alle kontoer som har registrert seg som deltagere i kampanjen.

Dette kulminerer  i en Thunderclap som sprer nyheten om PEN International´s Sotsji -OL kampanje over internett.

Del gjerne denne informasjonen med venner og kolleger og be dem om å melde seg på.

Takk for at du deltar – hilsen

Norsk PEN

KINA-kampanjen – poesistafett

I forbindelse med den internasjonale Kina-kampanjen lanseres nå en “poesi-stafett” i regi av International PEN.  Poesistafetten er en litterær variant av stafetten der den olympiske ild reiser rundt i verden og ender opp i Beijing.  Diktet “Juni” av den fengslede kinesiske poeten Shi Tao skal på en virtuell reise rundt i verden.  Via en egen nettside med et verdenskart der de deltagende sentrene er avmerket, vil man kunne følge diktets “reise” rundt i verden inntil også det ender opp i Beijing i august i år.  Når diktet “ankommer” et av de mange PEN-sentrene som deltar i stafetten, vil det bli lansert på dette senterets/landets språk.  For Norsk PEN innebærer dette oversettelser til  nynorsk og bokmål.

Vellykket presentasjon av Kina-kampanjen

PRESSEMELDING FRA
NORSK PEN, AMNESTY INTERNATIONAL NORGE OG NORSK JOURNALISTLAG

Ett år til OL i Beijing – og bedre kår for menneskerettighetene i Kina

– Norsk Journalistlag, Norsk P.E.N og Amnesty International Norge deler et håp om at OL i Beijing 2008 vil stå igjen i historiebøkene som et positivt eksempel på hvordan et stort, internasjonalt idrettsarrangement kan føre til bedringer i situasjonen for landets befolkning, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge på vegne av de tre organisasjonene.

Den internasjonal olympiske komité (IOC) og kinesiske myndigheter ga løfter om å bedre menneskerettighetssituasjon i landet da Kina ble tildelt OL i 2008. Det er nå bare 365 dager igjen til å oppfylle de løftene.

– Vi er bekymret over at situasjonen for menneskerettighetene i Kina er forverret på flere sentrale områder i forkant av OL. Idretten og mediene er sterke aktører som kan bidra til å snu denne negative utviklingen, fortsetter Egenæs.

Rettigheter under press
Grunnleggende rettigheter er under økt press i Kina. Ytringsfriheten er kneblet og sensuren på internett øker. Modige menneskerettighetsforkjempere møtes med økt undertrykkelse. Rettsapparatet er politisk styrt og tortur utbredt. Flere hundre tusen mennesker er lukket inne i såkalte omskoleringsleire uten dom. I mange tilfeller øker disse overgrepene som et resultat av nettopp forberedelsene til OL.

Ny rapport
Dette kommer frem i en ny rapport fra Amnesty International i dag. Rapporten viser enkelte positive tegn til endring, men fortsatt er de menneskerettslige utfordringene enorme innen de fire kjerneområdene som organisasjonen overvåker fram til august 2008: dødsstraff, fengsling uten rettssak og dom, trakassering av menneskerettighets aktivister og pressefrihet.

Utfordrer idrettsutøvere og ledere
– Vi utfordrer den nye idrettspresidenten, Tove Paule, til å gjøre det klart for IOC at idrettsnorge forventer at IOC bruker sin innflytelse overfor kinesiske myndigheter. Vi vil se bedre kår for menneskerettighetene, sier Carl Morten Iversen, generalsekretær i Norsk P.E.N.

Pressens innflytelse
– Internasjonale medier kan påvirke situasjonen i Kina i positiv retning. Norske og andre internasjonale journalister har et spesielt ansvar for å belyse menneskerettighetsspørsmål siden de – og ikke kinesiske journalister! – er gitt økt pressefrihet i forbindelse med OL. Dette gir unike muligheter både før, under og etter de olympiske lekene, sier Kjetil Haanes, nestleder og internasjonalt ansvarlig i Norsk Journalistlag.  Han understreker at de tre organisasjonene vil samarbeide i hele nedtellingsåret for å sette respekt for menneskerettighetene på dagsorden frem mot OL i Beijing.

Internasjonal kampanje mot Kina

Norsk PEN deltar i internasjonal kampanje mot Kina

I likhet med mange andre lokale og internasjonale MR- og ytringsfrihetsorganisasjoner, planlegger Norsk og International PEN omfattende kampanjer for å fokusere på manglende ytringsfihet i Kina i forbindelse med at Beijing skal arrangere OL i august 2008.  Kina er det landet i verden som fengsler flest journalister og myndighetene har innført streng regulering og sensur av internett.

Den smule press og ikke minst mediafokus som olympiaden representer må utnyttes.  International PEN har nå etablert en internasjonal styringsgruppe der Norsk PEN er representert.  Tanken er å fokusere på ytringsfrihetsovergrep i Kina fra mars til desember i 2008 for å registrere eventuelle endringer når det gjelder myndighetenes hyppige knebling av dissidenter, skribenter, journalister og andre som søker eller videreformidler informasjon.  Kampanjer vil foregå både internasjonalt og lokalt.  International PENs komité for fengslede forfattere planlegger en rekke tiltak, inklusive et eget nettsted og en mulig observasjonsreise til sommeren.  Lokalt vil PEN-sentere følge opp med protestbrev og informasjon overfor de to viktigste målgruppene – journalister og idrettsutøvere.

Norsk PEN har utarbeidet en strategi for vårt nasjonale imformasjonsarbeid og samarbeider med organisasjonene på Menneskerettighetshuset og andre for å komme i en positiv dialog med pressens og idrettens organisasjoner.  Inntil det skjer skal Norsk PENs generalsekretær delta i begynnelsen av februar på en PEN-konferanse i Hong Kong, der planene for det internasjonale arbeidet skal drøftes videre.