Censorship and freedom of expression in China

Norwegian PEN invites you to a seminar and the launching of the
book “Silenced” by Øystein Alme

Wednesday 23. August 10.00 – 12.30, the Human Rights House,
Tordenskjoldsgate 6 B, Oslo

“Silenced”, written in English and published by the Swedish publishinghouse Amaryllis, gives an introduction to Chinese politics and legal system.  The author will present the book and a panel of experts will then comment.  After a short break, the floor will be open for discussion.

Panel:
Øystein Alme, writer, manager of Radio Tibet, Oslo
Elin Sæther, research scholar in social geography, University of Oslo, currently writing a thesis about critical press in China
Åshild Kolås, programme leader, International Peace Research Institute, Oslo
Torbjørn Færøvik, journalist, writer and China-expert

Moderator: Carl Morten Iversen, secretary general, Norwegian PEN

The seminar is open – no pre-registration necessary.
You will be able to purchase the book at the seminar.

One year before the Beijing Olympics Norwegian NGOs launch China campaign

PRESS RELEASE FROM NORWEGIAN PEN, AMNESTY INTERNATIONAL NORWAY AND  NORWEGIAN JOURNALISTS ASSOCIATION

One year before the Beijing Olympics Norwegian NGOs launch China campaign

– Norwegian Journalists Associations, Norwegian PEN and Amnesty International Norway share the hope that the 2008 Beijing Olympics will become a positive example regarding the influence of a large, international athletic arrangement and may lead to improvements for citizens of the hosting country regarding human rights, says John Peder Egenæs, secretary general of Amnesty International Norway on behalf of the three organisations

The International Olympic Committee (IOC) and Chinese authorities promised to improve the human rights rercord in China when the country was awarded the 2008 Olympics.  Only 365 days remain to fulfil this promise.

– We are worried that the situation for human rights in China has deteriorated prior to the Olympics.  The sports and the media are strong players who can contribute in reversing this negative development, adds Egenæs.

Rights under pressure
Basic rights are under increased pressure in China.  Freedom of expression is curbed and internett censorship increasing.  Human rights defenders are met with increased supression, the judiciary is under heavy political influence and torture is widespread.  Several hundreds of thousands are detained in so called re-schooling camps without trials.  In several cases these attacks have increased as a result of the preparations for the Olympics.

New report
These facts are presented in a new report from Amnesty International today.  The report demonstrates some positive changes, but the human rights challenges are still enormous within the four areas which the organisation is monitoring up until August 2008: The death penalty, detentions without conviction, harassment of human rights activists and freedom of the press.

Challenges the athletes and their leaders
– We are challenging the president of the Norwegian Sports Federation and the Olympic Committee, Tove Paule, to convey to IOC that Norwegian athletes and their organisations expect IOC to use their influence on Chinese authorities.  We want to see an improvement on all human rights issues, says Carl Morten Iversen, secretary general of Norwegian PEN.

The influence of the press
– International media may have a positive influence on the situation in China.  Both Norwegian and other international journalist have a responsibility to focus on human rights issues since they – as opposed to Chinese journalists – have been promised increased press freedom before and during the Olympics.  This poses unique possibilities both prior to, during and after the Olympic Games, says Kjetil Haanes, vice president and responsible for international relations in the Norwegian Journalists Association.  He adds that the three organisations will cooperate during the coming year in order that respect for human rights be on the agenda.

The campaign
The China campaign was launched at a press conference at the Human Rights House in Oslo on 7. August and has received widespread attention in Norwegian media.  Campaigning elements include a journalists´ handbook (also in English) and a campaign website to be launched later in the fall.  A seminar for sports journalists is planned for the spring of 2008 in cooperation with the Oslo college.

Oslo, August 8., 2007

Vellykket presentasjon av Kina-kampanjen

PRESSEMELDING FRA
NORSK PEN, AMNESTY INTERNATIONAL NORGE OG NORSK JOURNALISTLAG

Ett år til OL i Beijing – og bedre kår for menneskerettighetene i Kina

– Norsk Journalistlag, Norsk P.E.N og Amnesty International Norge deler et håp om at OL i Beijing 2008 vil stå igjen i historiebøkene som et positivt eksempel på hvordan et stort, internasjonalt idrettsarrangement kan føre til bedringer i situasjonen for landets befolkning, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge på vegne av de tre organisasjonene.

Den internasjonal olympiske komité (IOC) og kinesiske myndigheter ga løfter om å bedre menneskerettighetssituasjon i landet da Kina ble tildelt OL i 2008. Det er nå bare 365 dager igjen til å oppfylle de løftene.

– Vi er bekymret over at situasjonen for menneskerettighetene i Kina er forverret på flere sentrale områder i forkant av OL. Idretten og mediene er sterke aktører som kan bidra til å snu denne negative utviklingen, fortsetter Egenæs.

Rettigheter under press
Grunnleggende rettigheter er under økt press i Kina. Ytringsfriheten er kneblet og sensuren på internett øker. Modige menneskerettighetsforkjempere møtes med økt undertrykkelse. Rettsapparatet er politisk styrt og tortur utbredt. Flere hundre tusen mennesker er lukket inne i såkalte omskoleringsleire uten dom. I mange tilfeller øker disse overgrepene som et resultat av nettopp forberedelsene til OL.

Ny rapport
Dette kommer frem i en ny rapport fra Amnesty International i dag. Rapporten viser enkelte positive tegn til endring, men fortsatt er de menneskerettslige utfordringene enorme innen de fire kjerneområdene som organisasjonen overvåker fram til august 2008: dødsstraff, fengsling uten rettssak og dom, trakassering av menneskerettighets aktivister og pressefrihet.

Utfordrer idrettsutøvere og ledere
– Vi utfordrer den nye idrettspresidenten, Tove Paule, til å gjøre det klart for IOC at idrettsnorge forventer at IOC bruker sin innflytelse overfor kinesiske myndigheter. Vi vil se bedre kår for menneskerettighetene, sier Carl Morten Iversen, generalsekretær i Norsk P.E.N.

Pressens innflytelse
– Internasjonale medier kan påvirke situasjonen i Kina i positiv retning. Norske og andre internasjonale journalister har et spesielt ansvar for å belyse menneskerettighetsspørsmål siden de – og ikke kinesiske journalister! – er gitt økt pressefrihet i forbindelse med OL. Dette gir unike muligheter både før, under og etter de olympiske lekene, sier Kjetil Haanes, nestleder og internasjonalt ansvarlig i Norsk Journalistlag.  Han understreker at de tre organisasjonene vil samarbeide i hele nedtellingsåret for å sette respekt for menneskerettighetene på dagsorden frem mot OL i Beijing.

Ett år til OL i Beijing – og bedre kår for menneskerettighetene i Kina

PRESSEMELDING
FRA NORSK PEN, AMNESTY INTERNATIONAL NORGE OG NORSK JOURNALISTLAG

– Norsk Journalistlag, Norsk P.E.N og Amnesty International Norge deler et håp om at OL i Beijing 2008 vil stå igjen i historiebøkene som et positivt eksempel på hvordan et stort, internasjonalt idrettsarrangement kan føre til bedringer i situasjonen for landets befolkning, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge på vegne av de tre organisasjonene.

Den internasjonal olympiske komité (IOC) og kinesiske myndigheter ga løfter om å bedre menneskerettighetssituasjon i landet da Kina ble tildelt OL i 2008. Det er nå bare 365 dager igjen til å oppfylle de løftene.

– Vi er bekymret over at situasjonen for menneskerettighetene i Kina er forverret på flere sentrale områder i forkant av OL. Idretten og mediene er sterke aktører som kan bidra til å snu denne negative utviklingen, fortsetter Egenæs.

Rettigheter under press
Grunnleggende rettigheter er under økt press i Kina. Ytringsfriheten er kneblet og sensuren på internett øker. Modige menneskerettighetsforkjempere møtes med økt undertrykkelse. Rettsapparatet er politisk styrt og tortur utbredt. Flere hundre tusen mennesker er lukket inne i såkalte omskoleringsleire uten dom. I mange tilfeller øker disse overgrepene som et resultat av nettopp forberedelsene til OL.

Ny rapport
Dette kommer frem i en ny rapport fra Amnesty International i dag. Rapporten viser enkelte positive tegn til endring, men fortsatt er de menneskerettslige utfordringene enorme innen de fire kjerneområdene som organisasjonen overvåker fram til august 2008: dødsstraff, fengsling uten rettssak og dom, trakassering av menneskerettighets aktivister og pressefrihet.

Utfordrer idrettsutøvere og ledere
– Vi utfordrer den nye idrettspresidenten, Tove Paule, til å gjøre det klart for IOC at idrettsnorge forventer at IOC bruker sin innflytelse overfor kinesiske myndigheter. Vi vil se bedre kår for menneskerettighetene, sier Carl Morten Iversen, generalsekretær i Norsk P.E.N.

Pressens innflytelse
– Internasjonale medier kan påvirke situasjonen i Kina i positiv retning. Norske og andre internasjonale journalister har et spesielt ansvar for å belyse menneskerettighetsspørsmål siden de – og ikke kinesiske journalister! – er gitt økt pressefrihet i forbindelse med OL. Dette gir unike muligheter både før, under og etter de olympiske lekene, sier Kjetil Haanes, nestleder og internasjonalt ansvarlig i Norsk Journalistlag.  Han understreker at de tre organisasjonene vil samarbeide i hele nedtellingsåret for å sette respekt for menneskerettighetene på dagsorden frem mot OL i Beijing.

“Write what’s in our hearts and write as a witness to history”

“Write what’s in our hearts and write as a witness to history”:

INTERNATIONAL PEN CALLS FOR FREEDOM OF EXPRESSION IN CHINA

HONG KONG Feb. 5, 2007: In a historic meeting of writers from mainland China, Hong Kong and Taiwan, along with writers from a dozen other countries, International PEN launched a dialogue on literature and free expression this past weekend in Hong Kong. International PEN’s Asia and Pacific Regional Conference was marred, however, by the absence of over 20 Mainland Chinese writers who were either warned off coming or were denied exit permits by the Chinese authorities. One writer, Qin Geng, had his permit rescinded. Two other writers, Zan Aizong and Zhao Dagong, were stopped at the border at the weekend and denied permission to exit China even though they had both obtained permits in advance.

Empty chairs on the podium at the sessions on literature, exiled writers, women writers, censorship, literary translation, internet publishing, copyright, and PEN’s strategic plan reminded the more than 120 participants of their missing colleagues. Fifteen writers from mainland China did attend the conference.

The actions by the Chinese government highlighted the issue of freedom of expression. Though the Chinese Constitution confirms freedom of expression and communication, this protection was challenged by the government’s actions and by the recent banning of eight books, including a book by Zhang Yihe, honorary board member of the Independent Chinese PEN Centre who was scheduled to speak at the conference but was unable to attend.

“PEN has nine centres representing writers in China, Hong Kong, Taiwan and abroad and has great respect for Chinese writers and Chinese literature,” said International PEN President Jiri Grusa. “But we are very concerned by the restrictions on the writers in mainland China to write, travel and associate freely.”

At the conference, which also included writers from Japan, Korea, Vietnam, Nepal, the Philippines as well as from Europe, America and Australia, International PEN outlined plans for its work in the Asia and Pacific region and expressed hope that PEN could encourage greater freedom of expression
throughout the area.

“This conference was held in part to celebrate Chinese literature and to establish a dialogue among our PEN centres,” said Joanne Leedom-Ackerman, International Secretary of PEN. “Writers understand that for their societies to flourish, there must be a free exchange of ideas. Writers must be able to speak, write and publish freely.”

At the conference several of the writers who spoke had been imprisoned and had been main cases for PEN’s Writers in Prison committee work, including the celebrated Korean poet Ko Un and Chinese journalist Gao Yu. “They know first hand the role of the writer in the struggle for freedom, and they know the support PEN has given,” said one of the conference organizers Yu Zhang, General Secretary of the Independent Chinese PEN Centre.“PEN is a bridge to societies and a wedge opening up space,” said Nicholas  Jose, former President of Sydney PEN. “I am no longer afraid of anything. Our bodies and our spirits are our own. To speak of ugliness and injustice we have to shout, but our throats are cut when we do,” said one Chinese writer unable to attend who sent a message to the conference.

“We are willing for some things to be burned in the soil so a new leaf will come,” said another Chinese writer unable to attend in a message to the conference. “It is important that all writers get together, and all writers protect the freedom of speech and free expression. We must write what’s in our hearts and write as a witness to history,” said Qi Jiazhen, who spent 10 years in prison in China and now lives in exile.

International PEN, which has 144 centres in 101 countries, currently works in the defence of more than 800 writers under threat around the globe, including 33 writers imprisoned in China. Founded in 1921, International PEN is the worldwide writers organization that works to promote literature, defend freedom of expression and establish a community of writers.

Kinesiske skribenter nektet innreise til Hong Kong

“Write what’s in our hearts and write as
a witness to history”:

INTERNATIONAL PEN CALLS FOR FREEDOM OF EXPRESSION IN CHINA

HONG KONG Feb. 5, 2007: In a historic meeting of writers from mainland China, Hong Kong and Taiwan, along with writers from a dozen other countries, International PEN launched a dialogue on literature and free expression this past weekend in Hong Kong. International PEN’s Asia and Pacific Regional Conference was marred, however, by the absence of over 20 Mainland Chinese writers who were either warned off coming or were denied exit permits by the Chinese authorities. One writer, Qin Geng, had his permit rescinded. Two other writers, Zan Aizong and Zhao Dagong, were stopped at the border at the weekend and denied permission to exit China even though they had both obtained permits in advance.

Empty chairs on the podium at the sessions on literature, exiled writers, women writers, censorship, literary translation, internet publishing, copyright, and PEN’s strategic plan reminded the more than 120 participants of their missing colleagues. Fifteen writers from mainland China did attend the conference.

The actions by the Chinese government highlighted the issue of freedom of expression. Though the Chinese Constitution confirms freedom of expression and communication, this protection was challenged by the government’s actions and by the recent banning of eight books, including a book by Zhang Yihe, honorary board member of the Independent Chinese PEN Centre who was scheduled to speak at the conference but was unable to attend.

“PEN has nine centres representing writers in China, Hong Kong, Taiwan and abroad and has great respect for Chinese writers and Chinese literature,” said International PEN President Jiri Grusa. “But we are very concerned by the restrictions on the writers in mainland China to write, travel and associate freely.”

At the conference, which also included writers from Japan, Korea, Vietnam, Nepal, the Philippines as well as from Europe, America and Australia, International PEN outlined plans for its work in the Asia and Pacific region and expressed hope that PEN could encourage greater freedom of expression
throughout the area.

“This conference was held in part to celebrate Chinese literature and to establish a dialogue among our PEN centres,” said Joanne Leedom-Ackerman, International Secretary of PEN. “Writers understand that for their societies to flourish, there must be a free exchange of ideas. Writers must be able to speak, write and publish freely.”

At the conference several of the writers who spoke had been imprisoned and had been main cases for PEN’s Writers in Prison committee work, including the celebrated Korean poet Ko Un and Chinese journalist Gao Yu. “They know first hand the role of the writer in the struggle for freedom, and they know the support PEN has given,” said one of the conference organizers Yu Zhang, General Secretary of the Independent Chinese PEN Centre.“PEN is a bridge to societies and a wedge opening up space,” said Nicholas  Jose, former President of Sydney PEN. “I am no longer afraid of anything. Our bodies and our spirits are our own. To speak of ugliness and injustice we have to shout, but our throats are cut when we do,” said one Chinese writer unable to attend who sent a message to the conference.

“We are willing for some things to be burned in the soil so a new leaf will come,” said another Chinese writer unable to attend in a message to the conference. “It is important that all writers get together, and all writers protect the freedom of speech and free expression. We must write what’s in our hearts and write as a witness to history,” said Qi Jiazhen, who spent 10 years in prison in China and now lives in exile.

International PEN, which has 144 centres in 101 countries, currently works in the defence of more than 800 writers under threat around the globe, including 33 writers imprisoned in China. Founded in 1921, International PEN is the worldwide writers organization that works to promote literature, defend freedom of expression and establish a community of writers.05

Norsk PEN deltar i internasjonal Kina-kampanje

PRESSEMELDING

Norsk PEN deltar i internasjonal kampanje mot Kina

I likhet med mange andre lokale og internasjonale MR- og ytringsfrihetsorganisasjoner, planlegger Norsk og International PEN omfattende kampanjer for å fokusere på manglende ytringsfihet i Kina i forbindelse med at Beijing skal arrangere OL i august 2008.  Kina er det landet i verden som fengsler flest journalister og myndighetene har innført streng regulering og sensur av internett.

Den smule press og ikke minst mediafokus som olympiaden representer må utnyttes.  International PEN har nå etablert en internasjonalstyringsgruppe der Norsk PEN er representert.  Tanken er å fokusere på ytringsfrihetsovergrep i Kina fra mars til desember i 2008 for å registrere eventuelle endringer når det gjelder myndighetenes hyppige knebling av dissidenter, skribenter, journalister og andre som søker eller videreformidler informasjon.  Kampanjer vil foregå både internasjonalt og lokalt.  International PENs komité for fengslede forfattere planlegger en rekke tiltak, inklusive et eget nettsted og en mulig observasjonsreise til sommeren.  Lokalt vil PEN-sentere følge opp med protestbrev og informasjon overfor de to viktigste målgruppene – journalister og idrettsutøvere.

Norsk PEN har utarbeid292et en strategi for vårt nasjonale imformasjonsarbeid og samarbeider med organisasjonene på Menneskerettighetshuset og andre for å komme i en positiv dialog med pressens og idrettens organisasjoner.  Inntil det skjer skal Norsk PENs generalsekretær delta i begynnelsen av februar på en PEN-konferanse i Hong Kong, der planene for det internasjonale arbeidet skal drøftes videre.

Internasjonal kampanje mot Kina

Norsk PEN deltar i internasjonal kampanje mot Kina

I likhet med mange andre lokale og internasjonale MR- og ytringsfrihetsorganisasjoner, planlegger Norsk og International PEN omfattende kampanjer for å fokusere på manglende ytringsfihet i Kina i forbindelse med at Beijing skal arrangere OL i august 2008.  Kina er det landet i verden som fengsler flest journalister og myndighetene har innført streng regulering og sensur av internett.

Den smule press og ikke minst mediafokus som olympiaden representer må utnyttes.  International PEN har nå etablert en internasjonal styringsgruppe der Norsk PEN er representert.  Tanken er å fokusere på ytringsfrihetsovergrep i Kina fra mars til desember i 2008 for å registrere eventuelle endringer når det gjelder myndighetenes hyppige knebling av dissidenter, skribenter, journalister og andre som søker eller videreformidler informasjon.  Kampanjer vil foregå både internasjonalt og lokalt.  International PENs komité for fengslede forfattere planlegger en rekke tiltak, inklusive et eget nettsted og en mulig observasjonsreise til sommeren.  Lokalt vil PEN-sentere følge opp med protestbrev og informasjon overfor de to viktigste målgruppene – journalister og idrettsutøvere.

Norsk PEN har utarbeidet en strategi for vårt nasjonale imformasjonsarbeid og samarbeider med organisasjonene på Menneskerettighetshuset og andre for å komme i en positiv dialog med pressens og idrettens organisasjoner.  Inntil det skjer skal Norsk PENs generalsekretær delta i begynnelsen av februar på en PEN-konferanse i Hong Kong, der planene for det internasjonale arbeidet skal drøftes videre.

The China campaign

PRESS RELEASE

The China campaign

International PEN, as several other international human rights NGOs, is currently planning a comprehensive campaign focusing on human rights and freedom of expression infringements in connection with the August 2008 Beijing Olympic games.

The kind of leverage that the Olympic games represent for the international free expression community towards Chinese authorities cannot be ignored.  Already at the bi-annual PEN Writers in Prison-conference in Istanbul last March, ideas for a China campaign were launched.  The plans were later confirmed by international PEN world congress in Berlin in May and an international steering group has now been established.

The  idea is to focus on freedom of expression infringements in China from March  and through December 2008 in order to monitor any change regarding Chinese authorities´ stifling of dissident voices.  The campaign will run both on an international and local level.  International PENs Writers in Prison committee is planning a number of activities, including a campaign web-site and a possible mission this fall.  Within their fields of expertice and local capacity, PEN centers around the world will follow up with letter campaigns and information specially targeted at journalists and atlethes.

Details for the whole campaign will be presented later this year.  In the meantime, campaign strategy and funding will be one of the themes at a regional Asia-Pacific PEN conference in Hong Kong, February 2. – 5.  The campaign steering group is also seeking information from other groups planning similar campaigns, with a particular view to possible cooperation.

29. January 2007

 

Rebiya Kadeer: Kina dreper sine egne

Rapport fra et møte med Rebiya Kadeer, president for The International Uyghur Rights and Democracy Foundation (Washington), på Menneskerettighetshuset 30.10.06.

 

Kadeer leder en av nærmere 30 eksilorganisasjoner som arbeider for uighurenes sak.  Uighurene er en etnisk minoritet i Xinjiang-provinsen i Nordvest-Kina, et område med rike naturressurser.  På 1940-tallet var det kun ca. 3% etniske kinesere i regionen, som også hadde stor grad av indre selvstyre.  Nå er selvstyret en saga blott og andelen kinesere et sted mellom 60 og 70%.

I Xinjiang-provinsen finner man ca. 90% av Kinas samlede naturressurser (gass, olje, uran og ytterligere 103 ulike mineraler). Gassrørledninger fra provinsen dekker hele Kina, mens uighurene selv må klare seg med kullkraft.  De får heller ikke arbeid på olje- og gassinstallasjonene.  Kina er helt avhengig av disse ressursene og hun mener dette er deres sterkeste motivasjon for å utrydde uighur-folket.  Det finnes enkelte internasjonale selskaper i området, bl. a. et svensk og saudi-arabisk (de har investert tungt), mens Exon, som startet operasjoner der i 1965, trakk seg ut i 2004 uten at hun vet hvorfor.

Hun sier at flere etniske minoriteter i Kina trenger hjelp for å styrke sine menneskerettigheter, også kineserne selv.  Kinesiske myndigheter var tidligere mer lydhøre overfor det internasjonale samfunn, men nå forergår det nærmest en etnisk rensing av uighur-folket.  Uighur-språket er nå satt til side til fordel for kinesisk og det foregår en omfattende tvangsflytting mellom provinsen og det sentrale Kina.  Kinesiske myndigheter bruker “krigen mot terror” som begrunnelse for tvangsflyttingen som også gjelder mange barn.  Unge jenter (16 – 19 år) tvangsflyttes mot løfter om utdanning og arbeid, til tross for at tilsvarende utdanning eksisterer i Xinjiang-provinsen.  Paralellt flyttes ca. 100.000 kinesere fra det sentrale Kina inn i provinsen mot relativt stor godtgjørelse.  En kinesisk-kontrollert “bonde-milits” bidrar til å holde ro og orden, slå ned på demonstrasjoner, etc.

Iht. offentlig statistikk er det stor spredning av AIDS og omfattende narkotikamisbruk i området.  I tillegg tvangssendes kinesiske AIDS-syke og narkotikamisbrukere til storbyene i området.

Det er ingen ytringsfrihet for uighurene som er kneblet og ikke tør snakke.  Kina har avskaffet dødsstraff for politiske dissidenter, men dette gjelder ikke for uighurene.  I 2004 ble det offentliggjort at kinesiske myndigheter hadde henrettet tilsammen 55 personer fra ulike (forbudte) uighur-organisasjoner.  I tillegg kommer store, skjulte antall overgrep i form av tortur og drap.  Hun sier at de aller fleste uighur-familier har opplevd at noen i deres familie er blitt forfulgt.  Det er også omfattende tvangsaborter, ofte svært sent i svangerskapet – rekker man ikke å abortere blir det nyfødte barnet ganske enkelt drept.

Det bor ca. 1.5 millioner uighurer i eksil i nabostatene (Russland, Kashakstan, Kirghisistan, etc.).  Bare i Kashakstan bor det over 1.000 uighur-aktivister.  Kinesiske myndigheter samarbeider med myndighetene i disse landene slik at uighur-aktivister blir pågrepet og returnert til Kina der de får dødsstraff.  I 1999 ble 25 uighurer deportert, alle ble henrettet.  Hun er redd for at alle minoriteter i Kina vil bli tilintetgjort om få år. Uighurene har ikke (som tibetanerne) hatt noen internasjonalt, kjent talsperson.

16. oktober i år inviterte provinsens øverste, politiske leder til et møte med internasjonale journalister.  Disse stillte spørsmål om hva kinesiske myndigheter ville gjøre for at uighurenes kultur skulle kunne bestå.  De fikk til svar at “de som våger å løfte hodet, og de vi ikke liker, arresterer vi.”  Lederen nektet så å svare på flere spørsmål om uighurene.  Kadeer hadde, i kjølvannet av denne episoden, hatt besøk av kun to journalister som hadde vist interesse for hennes sak og hun hadde ikke registrert noen internasjonale nyhetsoppslag om denne “pressekonferansen”.

Uighurene er også muslimer men har så langt ingen støtte fra andre muslimske land, selv om de har en del støtte fra det internasjonale samfunn, primært USA, EU, Tyskland, Storbritania og Norge.  Hun ber om internasjonal hjelp og støtte slik at hennes folk fortsatt kan eksistere.

Om strategi i forhold til en Kina-kampanje i forbindelse med OL i Beijing 2008, sier hun at hun ikke ønsker et “stille diplomati” når det gjelder uighurenes sak, men mest mulig støy.  Hun mener dette er helt nødvendig dersom kinesiske myndighete i det hele tatt skal bekymre seg over press utenfra og at situasjonen nå krever at det tas dramatiske grep.  Hun sier det er en skandale at Kina har fått OL fordi Kina ikke kan leve opp til OLs idealer om frihet og likhet så lenge de dreper sine egne.  Hun mener at OL-komiteen har brutt med sine egne prinsipper gjennom tildelingen og at alle internasjonale organisasjoner som arbeider med ytringsfrihet og menneskerettigheter bør samarbeide om en internasjonal kampanje.

To eksempler på fengslede uighur-forfattere fra International PENs Writers in Prison Committee caselist:

1. Forfatteren Nurmamat Yasin skrev novellen “Den lille duen” der han beskrev uighurenes sak gjennom en allegori der han brukte to duer, den ene fri, den andre i bur, som snakket om hvor dyrebar friheten var.  Boka ble utgitt og godt mottatt av uighurene.  Kinesiske myndigheter anklaget forfatteren for oppvigleri og oppfordring til separatisme og dømte ham til 12 års fengsel.  Den etnisk-kinesiske direktøren for forlaget gikk fri, men korrekturleseren (Korash Huseyin) fikk tre års fengsel (mars 2005).  Begge er notert på International PEN/WiPC caselist, 2. halvår 2005.

2. Historikeren Tohti Muzart, uighur og historiker som forsket på uighurenes historie gjennom offisiellt, kinesisk og internasjonalt kildemateriale i Japan der han var i ferd med å ta en doktorgrad på Universitetet i Tokyo.  Dømt til 13 års fengsel i 1998.  Æresmedlem av følgende PEN-sentere: Engelsk, Perth, Catalan, Japan, American, Liechenstein og Canada.

31.10.06

Carl Morten Iversen