Slottet svarer ikke på Norsk PENs appell til Kronprinsen

6. mars sendte Norsk PEN en appell til Slottet ved HKH Kronprins Haakon, der vi ba ham om å kontakte sin saudiarabiske kollega kong Salman for å be om nåde for bloggeren Raif Badawi.  Badawi blir fortsatt straffeforfulgt og risikerer pisking, muligens dødsstraff pga. sine ytringer.

Flere hundre av våre medlemmer og andre støttespillere har nå sluttet seg til appellen til Kronprinsen, som så langt ikke har besvart Norsk PENs henvendelse.  Slottet har nå fått oversendt navnelisten som også ligger på vår hjemmeside.

Ytterligere informasjon:
Brit Bildøen, leder, Komitéen for Fengslede Forfattere – 416 84 225