22. januar: “Folkemordet på armenerne”

På vegne av Jahn Otto Johansen og Norsk PEN har vi gleden av å invitere til lansering og debatt i forbindelse med utgivelse av Johansens nye bok «Folkemordet på armenerne».

Arrangementet finner sted i Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, Oslo,torsdag 22. januar kl 19.00.

Boken vil bli kommentert av et panel bestående av jurist Hanne Sophie Greve, historiker Bård Larsen (Civita) og forfatter og Tyrkia-kjenner Eugene Schoulgin.

NB!
Boken vil være fritt tilgjengelig for alle deltagere på lanseringen og det er derfor påmelding til dette arrangementet.  Denne kan sendes som epost til pen@norskpen.no, eller som sms til 926 88 023innen 15. januar

Velkommen!

22. januar: “Folkemordet på armenerne” – boklansering og debatt hos Fritt Ord

På vegne av Jahn Otto Johansen og Norsk PEN har vi gleden av å invitere til lansering og debatt i forbindelse med utgivelse av Johansens nye bok «Folkemordet på armenerne».

Arrangementet finner sted i Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, Oslo, torsdag 22. januar kl 19.00.

Boken vil bli kommentert av et panel bestående av jurist Hanne Sophie Greve, historiker Bård Larsen (Civita) og forfatter og Tyrkia-kjenner Eugene Schoulgin.

NB!
Boken vil være fritt tilgjengelig for alle deltagere på lanseringen og det er derfor påmelding til dette arrangementet.  Denne kan sendes som epost til pen@norskpen.no, eller som sms til 926 88 023innen 15. januar.

Velkommen!

Verdens pressefrihetsdag 2014 markeres 29. april

INVITASJON til


VERDENS PRESSEFRIHETSDAG 2014

Tirsdag 29. april 2014, kl. 09.00-12.30, i Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo

PROGRAM

Åpning ved Tora Aasland, leder for Den norske UNESCO-kommisjonen

Per Anders Johansen, journalist i Aftenposten, er møteleder for dagen.

PRESSEFRIHET OG PROPAGANDA UNDER KONFLIKTEN I UKRAINA – kl. 09.00 – 10.

Samtale med de ukrainske journalistene Mustafa Nayyem og Sergey Leschenko.

Mustafa Nayyem er undersøkende journalist og blogger i Ukrainska Pravda. Han er en av grunnleggerne av og journalistene i internettkanalen Hromadske.tv, som har vært en viktig nyhetskilde for det såkalte Euromaidan. Nayyems appeller på Facebook var med på å initiere de proeuropeiske demonstrasjonene på Euromaidan. Han vil motta Fritt Ords pressepris for 2014 i juni i år.

Sergey Leschenko er en av de mest profilerte undersøkende journalistene i Ukraina. Han skriver også for online-avisen Ukrainska Pravda, hvor han også er stedfortredende redaktør. I samme avis er Leschenko en av de mest aktive bloggerne. Han fikk Fritt Ords pressepris i 2013.

OVERVÅKNING OG PRESSEFRIHET I NORGE – kl. 10.30–11.00

Advokat Jon Wessel-Aas legger frem hovedpunktene i en kommende rapport om myndighetenes adgang til kontroll og overvåking av elektroniske kommunikasjonssystemer i Norge og utfordringene dette skaper for det rettslige vernet av ytrings- og informasjonsfriheten. Hva er utfordringene i dag? Rapporten inngår i forskningsprosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge».

Debatt:
Jon Fitje Hoffmann
, fagdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Eldbjørg Løwer
, leder av EOS-utvalget – Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste
Arne Jensen
, generalsekretær i Norsk Redaktørforening
Jon Wessel-Aas
, advokat

LANSERING AV UNDERSØKELSEN OM UNGDOMS BRUK AV SOSIALE OG REDIGERTE MEDIER, OG DERES FORHOLD TIL YTRINGSFRIHET, PERSONVERN OG OVERVÅKNING – 11.45–12.30

Undersøkelsen er en delundersøkelse i Fritt Ords Ytringsfrihetsbarometer i samarbeid med presseorganisasjonenes prosjekt «Hvor har du det fra? – Kampanjen for journalistikken».

Jens Ludvigsen, seniorkonsulent i TNS Gallup, legger frem resultatene av den kvalitative undersøkelsen.

Debatt:
Anne Jacobsen
, analysesjef i Amedia
Eivind Lid
, påtroppende leder for Institutt for Journalistikk
Jens Ludvigsen
, seniorkonsulent i TNS Gallup
Liv Holm Heide
, leder i Elevorganisasjonen

Arrangører:
Fritt Ord, Norsk Journalistlag, Norsk PEN, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, IPI Norge og Den norske UNESCO-kommisjonen

Afghanistan – velkommen til boklansering 3. april

Norsk PEN, Afghanistankomiteen og Pax Forlag inviterer til lansering av Elisabeth Eide og Terje Skaufjords bok “Afghanistan – ingen fred å få”.  Den 5. april er det valg i Afghanistan, og de fleste utenlandske styrkene er på vei ut. Situasjonen er spent og usikker – og vi får stadige påminnelser om hvor aktuelt det er å følge det som skjer i landet, ikke minst med den afghanske sivilbefolkningen. Forfatterne har de siste 26 årene fulgt utviklingen i Afghanistan og besøkt landet en rekke ganger. Gjennom boken ønsker de å gi et bredt grunnlag for å forstå Afghanistan, samt ta oss med på rundtur i et land med en rik og turbulent historie.

Program:
Paneldeatt med:
Seniorrådgiver Norunn Grande, Nansens Fredssenter, Lillehammer
Statsviter Jawid Kohnadi, Oslo
Seniorforsker Arne Strand, Christian Michelsens Institutt, Bergen
Spørsmål og diskusjon
Musikalsk innslag ved Lars Klevstrand.
Forfriskninger og lett servering.

Tid og sted:

3. april 17:00 –19:00, Fritt Ord, Uranienborgveien 2

3. april: Boklansering hos Fritt Ord: “Afghanistan – ingen fred å få”

Den 5. april er det valg i Afghanistan, og de fleste utenlandske styrkene er på vei ut. Situasjonen er spent og usikker – og vi får stadige påminnelser om hvor aktuelt det er å følge det som skjer i landet, ikke minst med den afghanske sivilbefolkningen. Norsk PEN, Afghanistankomiteen og Pax Forlag inviterer til lansering av Elisabeth Eide og Terje Skaufjordsbok Afghanistan – ingen fred å få, torsdag 3. april 17:00 –19:00, Fritt Ord, Uranienborgveien 2

Program
Panel:
Seniorrådgiver Norunn Grande, Nansens Fredssenter, Lillehammer
Statsviter Jawid Kohnadi, Oslo
Seniorforsker Arne Strand, Christian Michelsens Institutt, Bergen
Spørsmål og diskusjon
Musikalsk innslag ved Lars Klevstrand.
Forfriskninger og lett servering.

“Arven etter Sataniske Vers” ble lansert 28. april

I februar 1989 ble det utstedt en fatwa, en dødsdom, mot forfatteren av boken Sataniske vers. Både i Norge og internasjonalt vekket dette et stort engasjement til forsvar for forfatteren Salman Rushdie. Også i dag ser vi hvordan religiøse symboler og følelser brytes mot ytringsfrihetens prinsipper, som i karikaturstriden, i politisk spill på religiøs fanatisme og i ytterste konsekvens fra religiøst begrunnet terrorisme. 20 år etter anklagene mot Rushdie for blasfemi, diskuteres et mulig forbud mot sverting av religion i FN. For to år siden måtte den norske regjeringen snu i sitt forsøk på å gjenopplive blasfemiloven. Denne boken vil ta for seg hendelser, motiver og aktører der religiøse symboler og følelser har vært brukt i kampen om politisk makt.

Journalist og forfatter Ann-Magrit Austenå mener det trengs en prinsipielt begrunnet religionspolitikk. Hva skal reguleres av staten og hva er privat i spørsmål som gjelder likebehandling av tro og livssyn, ytringsfrihet, likestilling og religionskritikk?  Austenå presenterte selv boken og dens konklusjoner på lanseringen på Litteraturhuset, torsdag 28. april kl 1900.  Et panel med bl. a. John Olav Egeland, Shoaib Sultan og Njål Høstmælingen kommenterte Austenås innledning.

Les referat fra lanseringen på denne lenken.

Les anmeldelser av boken i

Dagsavisen
Morgenbladet
Dagbladet
Vårt Land

Censorship and freedom of expression in China

Norwegian PEN invites you to a seminar and the launching of the
book “Silenced” by Øystein Alme

Wednesday 23. August 10.00 – 12.30, the Human Rights House,
Tordenskjoldsgate 6 B, Oslo

“Silenced”, written in English and published by the Swedish publishinghouse Amaryllis, gives an introduction to Chinese politics and legal system.  The author will present the book and a panel of experts will then comment.  After a short break, the floor will be open for discussion.

Panel:
Øystein Alme, writer, manager of Radio Tibet, Oslo
Elin Sæther, research scholar in social geography, University of Oslo, currently writing a thesis about critical press in China
Åshild Kolås, programme leader, International Peace Research Institute, Oslo
Torbjørn Færøvik, journalist, writer and China-expert

Moderator: Carl Morten Iversen, secretary general, Norwegian PEN

The seminar is open – no pre-registration necessary.
You will be able to purchase the book at the seminar.