Tyrkianytt nr. 3, mars 2018

Tyrkianytt fra Norsk PEN

Nr. 3/mars 2018

Skjermdump fra nettsiden til The Initiative for Freedom of Expression.

En serie injuriesøksmål rettet mot president Erdoğan
12 av de 170 intellektuelle som krevde fred under Afrin-operasjonen, har innlevert et  injuriesøksmål mot president Recep Tayyip Erdoğan. Bakgrunnen er at presidenten har kalt dem “forrædere, umoralske, vulgære, hyklerske, og medspillere for separatistiske terrororganisasjon” da han offentliggjorde en pressemelding foran Çağlayan Courthouse.

Professor Baskın Oran og musikeren Şanar Yurdatapan krevde 1 tyrkisk lira i moralsk kompensasjon i februar. I injuriesøksmålet står det at Erdoğan har fornærmet de to i henhold til tyrkisk straffelovs artikkel 125. I tillegg sto han bak en hatefull ytring, noe som er forbudt i henhold til artikkel 216, og ble videreformidlet i alle tv-kanaler, aviser og sosiale medier og derfor skapte en “alvorlig og overhengende fare.”

Listen over tyrkiske, statlige mediers “forbudte sanger” avslørt
Tyrkias statlige kringkaster TRT har sensurert totalt 208 sanger – 142 på tyrkisk og 66 på kurdisk – etter at tekstene ble funnet støtende, melder den uavhengige nyhetsformidleren T24. Berømte tyrkiske popstjerner som Sıla, Demet Akalın, Bengü og Koray Avcı var blant de sensurerte på TRT-listen. To tv-program, 30 tv-reklamer og åtte radioreklamer ble også sensurert og fjernet fordi de “brøt TRTs regler”.

“Tidsperioden etter 1980-kuppet, da mange sanger av berømte artister ble sensurert av TRT, burde vært avsluttet nå”, sa det republikanske folkepartiets parlamentsmedlem, Atilla Sertel, i en uttalelse.

“Min ekskone, sangeren Melike Demirag og jeg måtte gå i eksil i Tyskland i over 12 år, og vi ble fratatt vårt tyrkiske statsborgerskap av General Evren (som ledet militærkuppet den 12.09.1980) og alle mine sanger og Melikes stemme ble forbudt i Tyrkia”, sier musikeren og komponisten Şanar Yurdatapan.

“På et bilde publisert i avisen Hürriyet den 14. mai 1987, kunne man se unge mennesker som er blitt arrestert som terrorister, og på bordet foran dem lå “bevisene”: Noen bøker og LP-plater, inklusive våre”, legger han til.

845 satt i varetekt i forbindelse med Afrin-operasjonen
Det tyrkiske innenriksdepartementet har meddelt at 845 personer ble satt i varetekt mellom 29. januar og 26. februar 2018 på grunn av “ulovlig organisasjonspropaganda” som kritiserte Afrin-operasjonen gjennom sosiale medier, samt protestdemonstrasjoner mot operasjonen.

Departementet sa videre at 423 konti på sosiale medier er blitt undersøkt og tiltaler tatt ut mot 251 personer på grunn av “ulovlig organisasjonspropaganda”, “å provosere folk til hat og fiendtlighet”, samt “fornærmelse av myndighetene”.

Ytterligere to HDP-medlemmer mister sine plasser i parlamentet
Nestleder Ahmet Yıldırım og MP Ibrahim Ayhan mistet plassene sine i parlamentet på grunn av fengselsstraffene de har fått. Antallet HDP-medlemmer som har mistet seter i parlamentet, har nå nådd ni.

Ayhan ble dømt til 1 år og tre måneders fengsel for “å utføre ulovlig organisasjonspropaganda” gjennom en ytring på sosiale medier og Yıldırım ble dømt til 1 år og to måneders fengsel for å ha fornærmet president Erdoğan ved å kalle ham “den såkalte sultanen i palasset.” Således tapte et parlamentsmedlem plassen sin i parlamentet for første gang i det tyrkiske parlamentets historie for å ha fornærmet presidenten.

Ahmet Altan dømt til 5 år og 11 måneders fengsel
Med bakgrunn i kuppet og den rådende unntakstilstanden ble journalist Ahmet Altan dømt til fengsel i fem år og 11 måneder tidligere denne måneden. Altan ble dømt for å ha “fornærmet presidenten” og for “å utføre propaganda for en terroristorganisasjon.”

Altan ble dømt på bakgrunn av en artikkel han skrev med tittelen “To Walk Over”, publisert på nettet. Retten reduserte ikke Altans straff fordi den mente han hadde “negative holdninger under høringen”, samt “hans mangel på anger”. Retten hevdet at Altan forsøkte å få PKKs grøftegraveraktiviteter til å framstå som uskyldig basert på følgende setning i artikkelen: “De tror det er borgerkrig å drepe barn med tanks og kanoner når de graver grøfter i kurdiske nabolag.”

Rettssak mot de som protesterte mot massakren på Ankaras jernbanestasjon
Et søksmål er blitt igangsatt mot 11 personer som protesterte mot bombeangrepet fra ISIS mot Ankaras jernbanestasjon i 2015 gjennom en pressemelding.

Anklagerne hevder at demonstrantene «bryter loven om møter og demonstrasjoner» når de publiserer en pressemelding og at de også “skader offentlig eiendom” fordi de skrev “hensiktsmessig fred” med spraymaling på brostein utenfor stasjonen. Anklagers kontor hevder videre at slagordet “Tyv, morder Erdoğan” ble sunget under protesten. Den første høringen i saken ble avholdt 23. januar 2018 og resulterte i en utsettelse.

Medlemmer av EMEP (arbeiderpartiet) løslatt etter å ha blitt arrestert for å distribuere en fredsbrosjyre
Arbeiderpartiets (EMEP) medlemmer Neslihan Karyemez og Bilal Karaman ble arrestert i Istanbul for å ha “utført propaganda for en terrororganisasjon” fordi de delte ut brosjyrer som oppfordret til fred i forbindelse med den såkalte Afrin-operasjonen. De to tiltalte ble så løslatt og neste høring i saken er berammet til 10. juli 2018.

13-åring dømt til fengsel for å ha kastet stein mot politiet
En 13 år gammel gutt ble i 2010 arrestert for å ha kastet en stein på politiet under en protest i Tirern. Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (ECHR) har nå dømt Tyrkia til å betale moralsk og materiell erstatning på 10 500 euro til gutten.

Agit Demir, som er nå 22 år gammel, ble arrestert 19. januar 2010 for å ha “kaste en stein på sikkerhetsoffiser” under protesten som ble arrangert i desember 2009 mot fengselsforholdene til PKK-lederen Abdullah Öcalan. Demir ble dømt til 1 år og 15 dagers fengsel for “å gjennomføre propaganda for en terroristorganisasjon”. Etter å ha blitt holdt i varetekt i to måneder ble hans straff “utsatt”.

ECHR uttaler at “arrestasjonen av barn må være « siste utvei » og fortsatte: «Til tross for Demirs handling, å kaste stein på en sikkerhetsoffiser, og til tross for at dette overskrider grensene for en politisk debatt, er denne aktiviteten et svar på undertrykkelsen av et sosialt behov. ”

President Erdoğan uttaler seg om forholdet mellom regjeringen og domstolene
Da president Recep Tayyip Erdoğan talte på 150-årsjubileet til tyrkisk Høyesterett, hevdet han at myndighetene respekterer lovens overherredømme. Tidligere har han uttalt at han ikke respekterer rettsavgjørelser som han ikke liker. “Det var tider da vi kritiserte beslutninger gitt av våre domstoler, våre høyere rettslige organer eller vår konstitusjonsdomstol, og det vil komme kritikk også i fremtiden, men vi har aldri neglisjert et rettsdekret. Vi har aldri nølt med å implementere et dekret,” sa Erdoğan i talen.

Myndighetene etablerer spesialenhet for å følge sosiale medier ifm. Afrin-operasjonen
Enkelte provinser har etablert spesielle enheter for å etterforske innlegg på sosiale medier i forbindelse med “Afrin-Operasjonen.” En rekke konti på sosiale medier blir nå fulgt av myndighetene og flere av bidragsyterne blir etterforsket. Innenriksdepartementet har uttalt at det er tatt rettslige skritt mot 690 konti i sosiale medier i perioden 26. februar – 5. mars, og at 169 personer ble satt i varetekt på grunn av “ulovlig organisasjonspropaganda” og ”fornærmelse av myndighetene”.

8. mars: Politiintervensjon i Ankara og Tekirdağ – forbud mot markering av dagen i Antalya pga. “nasjonal følsomhet”
Ulike demonstrasjoner og protester ble organisert i mange provinser 8. mars. I Antalya ble markeringer fra kvinneorganisasjoner i provinsen forbudt på grunn av “nasjonale følsomheter.” Protester som skulle organiseres i Ankara og Çorlu-distriktet Tekirdağ ble også forbudt av politiet. Politiet viste til at myndighetene i Ankara ikke ga tillatelse til protestene på grunn av unntakstilstanden. Politiet brukte tåregass mot demonstrantene i Ankara og 18 kvinner ble slått og satt i varetekt. I Çorlu ble syv personer slått og satt i varetekt. De som ble satt i varetekt i Ankara ble idømt bøter og ble så løslatt.

Konstitusjonsdomstolen hevder at lærer som ble avskjediget fordi han var homofil ikke ble diskriminert – to dommere tok dissens
Konstitusjonsdomstolen (AYM) har avgjort at religionslæreren som ble avskjediget fordi han var homofil ikke ble utsatt for diskriminering. Rett uttalte: “De som vil bli lærere og delta i utdanning av små barn, må naturligvis forholde seg til visse begrensninger som andre ikke er bundet av.”

Det kom imidlertid merknader til avgjørelsen fra to av dommerne. De understreket at dommen er i strid med grunnloven og uttalte at alle internasjonale konvensjoner som Tyrkia er tilsluttet, forbyr diskriminering basert på seksuell orientering. Brevet understreket videre at det ikke eksisterer noen foretrukket seksuell orientering i grunnloven, og at staten må være objektiv og behandle alle kjønn, seksuelle identiteter og folks seksuelle orienteringer likt.

Seminarer om menneskerettighetslover får norsk støtte
Organisasjonen Initiative for Freedom of Expression startet i mars en rekke seminarer om menneskerettighetslover. Seminarene er organisert med støtte fra blant annet Fritt Ord og det norske Utenriksdepartementet og er rettet mot jusstudenter i fire provinser. Seminarene tar sikte på å informere fremtidens advokater om ytringsfrihet og de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene.

Det første seminaret ble arrangert 12. mars i Diyarbakır og vil senere fortsette i Ankara, Izmir og Istanbul. Seminarene vil sammenligne internasjonal og nasjonal lovgivning, så vel som dekretene til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. De vordende advokatene vil diskutere beskyttelse av menneskerettigheter, forpliktelsene i internasjonale konvensjoner, omfanget, begrensningene og hindringene i ytringsfriheten, samt spesiallovgivning under unntakstilstanden. Seminarene vil fortsette med oppfølgende sesjonen i april.

Cumhuriyet-saken: Ahmet Sik løslatt
Den sjette høringen i “Cumhuriyet Case” ble avholdt i Istanbul tidligere i mars. Retten løslot reporter Ahmet Şık og avisens administrerende redaktør Murat Sabuncu. Fortsatt under såkalt “rettslig kontroll” ble Şık løslatt etter 434 dager i fengsel og Sabuncu etter 495 dager.

Den syvende høringen av saken pågikk mens dette vedtaket ble utarbeidet. Myndigheten hevdet da – på bakgrunn av nyheter i avisen og poster på sosiale medier, at de 13 tiltalte, inklusive Şık og Sabuncu, burde straffes med 15 års fengsel hver for å ha “hjulpet til med å opprettholde en ulovlig organisasjon uten være medlemmer.”

Injuriesak mot journalist som hevdet politiker hadde “mandelformet bart”
Journalisten Oktay Candemir er siktet for injurier i forbindelse med en artikkel han skrev med tittelen “Rather an Almond-Shaped Mustache” som omhandler guvernør Murat Zorluoğlu. Artikkelen ble publisert på et nyhetsnettsted 22. desember 2017. Myndighetene anklaget journalisten for å “fornærme en offentlig tjenestemann” med sine uttalelser.

Retten vurderer et ”seierstegn” som “terroristsymbol”
Høyesterett har dømt Ahmet Colayır til ett år og elleve måneders fengsel for “ulovlig organisasjons-propaganda” gjennom sine innlegg i sosiale medier. Saken var basert på at Colayır viste et såkalt “seierstegn” og dessuten bar et gult, rødt og grønt skjerf, av retten definert som et “terror-symbol”.

 Bok om incestforhold ansett som “upassende”
CNN Turk-journalist Büşra Sanay har skrevet en bok med tittelen “Giving Birth to a Sibling”, som fokuserer på incestkulturen i Tyrkia. Sanay har meldt at hennes bok-signeringer som skulle arrangeres i to forskjellige kjøpesentre ble kansellert fordi innholdet i boken var “upassende”.” Initiativet til sensuren kom fra kjøpesenterets administrasjon.

Dette er en redigert utgave på norsk av de siste nyhetene fra våre tyrkiske kontakter og samarbeidspartner, Initiative for Freedom of Expression, Bianet og dokuz8NEWS. Disse nyhetsbrevene vil fortsatt bli distribuert våre medlemmer, media, etc. En oversikt over nyhetsbrevene fra Initiative for Freedom of Expression finnes her. Nærmere informasjon om enkeltsaker: Freedom of Expression Weekly Bulletin/Düşünce Suçuna, epost: dusunthink@gmail.com.

Redigert og oversatt fra engelsk av Carl Morten Iversen.