Et angrep mot det trykte ords frihet

I en pressemelding fra politiet 9. oktober, meldes det om at politiet har tatt ut siktelse mot utenlandske statsborgere for attentatet mot William Nygaard 11. oktober 1993, to dager før foreldelsesfristen går ut.
Det er “gjort nye etterforskningsskritt som supplerer resultatet av de tidligere undersøkelsene. Det samlede resultatet av etterforskningen gir ingen holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av andre forhold enn Nygaards rolle som utgiver av boka Sataniske vers i april 1989. Handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet.”

Endelig ble det sagt av det offentlige Norge. Det er en stor seier for ytringsfriheten og en stor glede og lettelse for Norsk PEN.

Saken har fått bred dekning i media:

Nasjonalt, bl.a.:

NRK 9. oktober: Skuddene mot William Nygaard: Flere siktet for attentatet

VG, 9. oktober: William Nygaard til VG: – Skuddene var et politisk-religiøst oppdrag

Internasjonalt, bl.a.:

New York Times, 10. oktober: 25 Years Later, Norway Files Charges in Shooting of ‘Satanic Verses’ Publisher

New Times, 9. oktober: Norway Police File ‘Procedural’ Accusations Over 1993 Shooting of Satanic Verses Publisher

PEN og Forleggerforeningen ber Kripos gjenoppta etterforskning av Nygaard-saken

Oslo, 29. november

Kripos
Postboks 8163 Dep
0034 Oslo

18 år etter at forlegger William Nygaard ble skutt utenfor sitt hjem i Oslo, foreligger det ingen nye initiativ i saken. Dette til tross for at Riksadvokaten i fjor beordret saken gjenåpnet og flyttet fra Oslo Politidistrikt til Kripos.

Som forlagssjef i Aschehoug, utga William Nygaard våren 1989 den den norske utgaven av Salman Rushdies bok Sataniske vers. Året etter var Aschehoug det første forlag i verden med en pocketutgave av boken. De spor som finnes etter skuddene mot Nygaard 11. oktober 1993, peker mot en sammenheng mellom attentatet og bokutgivelsene.

I ulike internasjonale miljøer som arbeider med ytringsfrihet, iransk statsterrorisme og regimets mange hemmeligholdte henrettelser og overgrep mot enkeltmennesker, har det vært pekt på flere forhold som tilsier at attentatet var et forsøk på å straffe den norske forleggeren for publiseringen av Rushdies bok og dermed true andre kritiske røster til taushet. I Norge valgte imidlertid politiet fra start å ikke legge vekt på Nygaard som forlegger av en av samtidens internasjonalt mest omstridte utgivelser.

Gjennom to bøker om Nygaard-saken har journalist Odd Isungset stilt viktige spørsmål ved politiets etterforskning, manglende oppfølging av mulige informasjonskilder, løslatelse av mistenkte og henleggelsen av saken.

I november i fjor utlyste Den norske Forleggerforeningen og Aschehoug en samlet dusør på kr. 500.000 til den eller de som kunne gi avgjørende tips til Kripos i den gjenåpnede etterforskningen. “Den uoppklarte saken er en verkebyll i vårt samfunn og utgjør en trussel mot det uavhengige forleggeriet og ytringsfriheten som er grunnleggende premisser for et demokratisk samfunn”, kommenterte styreleder Geir Berdahl i Forleggerforeningen da dusøren ble annonsert.

Styret i Norsk PEN ser med stor bekymring at ett år har gått uten at politiet har kommet med noen signaler om framdrift i den gjenåpnede etterforskningen i Nygaard-saken. Samtidig har politiet i løpet av det siste året i minst to tilfeller frarådet ytrere å delta i offentlige arrangementer i stedet for å stille til rådighet beskyttende tiltak.  Forfatter og debattant Amal Aden valgte likevel å stille til debatt i et åpent arrangement i fjor høst, mens tegner Kurt Westergaard, etter politiets oppfordring, reiste tilbake til Danmark.

Norsk PEN er klar over at terrorbomben og massakren på Utøya 22. juli i år legger beslag på store politiressurser. PEN mener like fullt at for å sikre et forsterket demokrati, åpenhet og mangfold som det politiske Norge ønsker å styrke, er det vesentlig at ytrere blir sikret mulighet til å opptre offentlig og at attentater mot ytringer blir etterforsket og oppklart.

Med vennlig hilsen

Anders Heger                                       Geir Berdahl/sign.
styreleder Norsk PEN                     styreleder, Forleggerforeningen

Kopi:      Justismininister Grete Faremo
Politidirektoratet v/direktør Øystein Mæland