Delegasjon til Tyrkia 2002

Rapport fra Norsk P.E.N.s delegasjon til Tyrkia 14.-21. april 2002

 

Deltagere:
– Kjell Olaf Jensen, leder, Norsk P.E.N.
– Kirsti Blom, nestleder, Norsk P.E.N.
– Thorvald Steen, medlem, Norsk P.E.N.Dessuten deltok følgende medlemmer av Norsk P.E.N. for andres regning:
– Direktør Anders Heger, Cappelens Forlag
– Journalist Arnhild Skre, Aftenposten.

Delegasjonen inngikk i en felles skandinavisk observatørgruppe som også omfattet åtte svenske og én dansk deltager.

Istanbul:
Opphold i Istanbul: 14.-17. april. Delegasjonen var til stede ved rettssaken mot Hasan Öztoprak ved Sikkerhetsdomstol Nr. 6 i Istanbul tirsdag 16. april. Öztoprak, som representerer det tyrkiskspråklige forlaget Gendas, var tiltalt for separatisme og oppfordring til terror ved å ha utgitt en bok med intervjuer med den svensk-kurdiske forfatteren Mehmed Uzun. Ti av Uzuns uttalelser i boken var funnet straffbare av påtalemyndigheten; den angivelig alvorligste var følgende utsagn: “Jeg er kurder, og jeg er fra Tyrkia. Jeg er skandinav, fra Sverige.” Mehmed Uzun og Ömer Türkes, som hadde skrevet forordet til boken, var innkalt som vitner.

Forsvaret uttalte på forhånd privat at de betraktet det som positivt at påtalemyndigheten ikke hadde tiltalt Uzun og Türkes. Imidlertid ble saken, etter ti minutters forhandlinger i retten, utsatt til 20. juni 2002 for at aktor skulle få bedre anledning til å sette seg inn i dokumentene og vurdere om tiltalen skulle utvides til også å omfatte Uzun og Türkes. Dette er annen gang denne saken blir utsatt på lignende vis.

Delegasjonen, Uzun og forsvarets medarbeidere var også til stede ved en mottagelse hos den svenske generalkonsulen i Istanbul, hvor det ble tatt kontakt med journalister og medarbeidere fra forleggermiljøet i Istanbul.

Ankara:
Opphold i Ankara: 17.-18. april. Den norske delegasjonen, pluss to medlemmer av den svenske delegasjonen, fikk et positivt og åpent møte med Norges ambassadør Hans Wilhelm Longva, som uttrykte interesse og vilje til å følge både Mehmed Uzuns sak og tilsvarende saker som utgjør trusler mot ytringsfriheten ved tyrkiske domstoler. Ved en middag 17. april satte vi stor pris på Thomas Finstads tilstedeværelse, fra den norske ambassaden. En representant fra den danske ambassaden var også til stede, samt Sveriges ambassadør og EUs representant i Tyrkia, Commissioner Karen Fogg. Denne middagen ga også anledning til å bli kjent med representanter for tyrkiske menneskerettighetsorganisasjoner, ikke minst Human Rights Association og Human Rights Foundation – organisasjoner vi senere møtte ved straffedomstolen i Diyarbakir.

Diyarbakir:
Opphold i Diyarbakir: 18.-20. april. Delegasjonen var til stede ved en rettssak for straffedomstolen, hvor en gruppe leger med støtte fra Human Rights Foundation var tiltalt for å ha opprettet et rehabiliteringssenter for torturofre uten å ha søkt om tillatelse. Til stede var også den internasjonalt kjente danske rehabiliteringslegen Inge Genefke med en gruppe assistenter. Denne saken endte med frifinnelse fordi tiltalen ble funnet å savne grunnlag; derimot ble en tiltale mot de samme legene for å ha vært i besittelse av et angivelig ulovlig tidsskrift og noen angivelig ulovlige medisiner, henvist til behandling i høyere rettsinstans.

Deretter var delegasjonen – pluss de danske legene som er omtalt ovenfor – til stede ved rettssaken mot Mehmed Uzun, som sto tiltalt for Sikkerhetsdomstol Nr. 4 den 19. april, for å ha bedrevet separatisme og oppfordret til terror i en tale holdt for et publikum på 6000 personer i Diyarbakir for drøyt to år siden. Uzun holdt en velkonstruert og grundig forsvarstale, hvorpå aktor erklærte at hele tiltalen var en misforståelse som han ikke var ansvarlig for, i og med at påtalemyndigheten hadde skiftet aktor underveis. Han anbefalte derfor Uzun frikjent, hvilket også skjedde.

I Diyarbakir ble det knyttet videre kontakter med tyrkiske og kurdiske menneskerettighetsorganisasjoner, advokat- og legeforeninger som alle får sin ytringsfrihet truet av de statlige myndigheter. Delegasjonen var også på utflukt til Hazankeyf lenger ned ved Tigris, hvor de tyrkiske myndighetene planlegger en demning som vil legge de mest verdifulle kurdiske jordbruksområdene under vann, sammen med en liten by, en rekke landsbyer og flere tusen delvis bebodde huler som rommer noen av menneskehetens eldste kulturminner, kjent fra Det gamle testamente. Etter at Syria og Irak har protestert mot disse planene, har bl.a. flere britiske og sveitsiske investorer trukket seg fra planene, som de tyrkiske myndigheter likevel insisterer på å gjennomføre.

På vegne av Norsk P.E.N.
Oslo, 24. april 2002

Kjell Olaf Jensen, leder