Ikke la dem piske ordet!

soudabehy-tringsfrihet-raifbadawi
Soudabeh Alishahi i et forsvar for ytringsfrihet og Raif Badawi.

I begynnelsen var Ordet og ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Ordet er den store hemmeligheten bak skapelsen. Alt er blitt til ved ord. Ikke la dem piske ordet! 

Raif Badawi sitter i fengselet til Saudiarabiske myndigheter. Han er et menneske som kjemper for ytringsfrihet. Han er selve ordet, og de har fengslet ham på grunn av hans ord, hans ytring og hans stemme. De vil fortsette å piske ham! 

Han er akkurat som oss. Som oss som ønsker, og kjemper for ytringsfriheten. Som oss som ønsker at menneskerettighetene skal bli ivaretatt i hele verden!   

Vi som er medlemmer av Norsk PEN, står her med andre forkjempere av menneskerettighetene i dag. Vår politiske makt og vår stemme er denne demonstrasjonen. Vi er her for å appellere til vår politiske ledelse på Stortinget og i regjeringen om å legge ytterligere press på saudiarabiske myndigheter for å stoppe piskingen og løslate Raif Badawi. Vi ber utlendingsdepartementet om å være menneskerettighetenes, grunnlovens, og ytringsfrihetens stemme. Vi ber dem om å være vår stemme slik at verden kan høre oss. Så verden hører stemmen til frihetsforkjempere. Slik at myndighetene som pisker uskyldige mennesker skal forstå at vår regjering og vårt storting tar avstand fra brutale handlinger. 

La oss rope med hvert piskeslag som Raif mottar! La oss ikke være stille! Taushet i en slik situasjon er som samtykke. Stortinget må åpne sine dører for våre stemmer og for Raifs rop om hjelp. 

Lytt! Krev hans frihet fra Saudiarabiske myndigheter! La dem som holder en pisk vite at det finnes land i denne verden der mennesket er respektert og har rettigheter. 

Det er ikke de som holder en pisk eller er fangevoktere som har rett. Det er menneskerettighetene som har rett. Mennesket er sivilisert! Det er Raif Badawis stemme og ytring som har rett! Kjemp for hans frihet!

Soudabeh Alishahi

Norsk PEN støtter den svenske utenriksministeren

Piskingen av og den mulige dødsdommen mot den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi, har vakt avsky og ført til omfattende protester i store deler av verden.  Norsk PEN har deltatt på Amnestys fredagsdemonstrasjoner foran den saudiarabiske ambassaden i Oslo der blant annet Brit Bildøen, leder for vår Komité for Fengslede Forfattere, har holdt appell.

6. mars sendte Norsk PEN et brev til HKH Kronprins Haakon der vi blant annet ba ham reagere som medmenneske på denne straffen gjennom en appell til sin saudiarabiske kollega Kong Salman.  Flere hundre av våre medlemmer og andre støttespillere sluttet seg til appellen til Kronprinsen, som fortsatt ikke har besvart Norsk PENs henvendelse.

Raif Badawi har benyttet seg av sin ytringsfrihet. Uansett ytringens innhold, og faktisk uansett forbrytelse, er ikke pisking og dødsstraff straffemetoder som hører hjemme i det 21. århundre, og Saudi-Arabia kan ikke dekke seg bak påstander om «aggressive angrep» på landets suverenitet og århundre lange tradisjoner.

Det er nedslående at så vel kongehuset som norske politikere, med et par unntak, har vært fullstendig tause om dette grove menneskerettighetsbruddet i et land vi både har diplomatisk kontakt og omfattende handel med.  Norges eksport til Saudi-Arabia ble, iflg. SSB, nesten doblet fra 2012 til 2014 og utgjør nå nærmere 1 milliard kroner.

Vi har derfor med stor tilfredstillelse kunnet konstatere at den svenske regjeringen, ved sin utenriksminister Margot Wallstrøm, har besluttet å avslutte våpenavtalen Sverige har hatt med Saudi-Arabia. Norsk PEN tar dette som ytterligere et bevis på den økende bevisstheten om  den menneskerettsfiendtlige rollen Saudi-Arabia inntar i Midtøsten.

Oslo, 30. mars 2015

Ytterligere informasjon:
William Nygaard – 908 92 601
Carl Morten Iversen – 926 88 023

Norsk PEN støtter den svenske utenriksministeren

Pressemelding

Norsk PEN støtter den svenske utenriksministeren

Piskingen av og den mulige dødsdommen mot den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi, har vakt avsky og ført til omfattende protester i store deler av verden.  Norsk PEN har deltatt på Amnestys fredagsdemonstrasjoner foran den saudiarabiske ambassaden i Oslo der blant annet Brit Bildøen, leder for vår Komité for Fengslede Forfattere, har holdt appell.

6. mars sendte Norsk PEN et brev til HKH Kronprins Haakon der vi blant annet ba ham reagere som medmenneske på denne straffen gjennom en appell til sin saudiarabiske kollega Kong Salman.  Flere hundre av våre medlemmer og andre støttespillere sluttet seg til appellen til Kronprinsen, som fortsatt ikke har besvart Norsk PENs henvendelse.

Raif Badawi har benyttet seg av sin ytringsfrihet. Uansett ytringens innhold, og faktisk uansett forbrytelse, er ikke pisking og dødsstraff straffemetoder som hører hjemme i det 21. århundre, og Saudi-Arabia kan ikke dekke seg bak påstander om «aggressive angrep» på landets suverenitet og århundre lange tradisjoner.

Det er nedslående at så vel kongehuset som norske politikere, med et par unntak, har vært fullstendig tause om dette grove menneskerettighetsbruddet i et land vi både har diplomatisk kontakt og omfattende handel med.  Norges eksport til Saudi-Arabia ble, iflg. SSB, nesten doblet fra 2012 til 2014 og utgjør nå nærmere 1 milliard kroner.

Vi har derfor med stor tilfredstillelse kunnet konstatere at den svenske regjeringen, ved sin utenriksminister Margot Wallstrøm, har besluttet å avslutte våpenavtalen Sverige har hatt med Saudi-Arabia. Norsk PEN tar dette som ytterligere et bevis på den økende bevisstheten om  den menneskerettsfiendtlige rollen Saudi-Arabia inntar i Midtøsten.

Oslo, 30. mars 2015

Ytterligere informasjon:
William Nygaard – 908 92 601
Carl Morten Iversen – 926 88 023