Årets første markering foran Saudi Arabias ambassade


Fredag 6. januar 2017 holdt Norsk PENs styremedlem Dag Larsen appell under Amnestys månedlige demonstrasjon foran den saudiarabiske ambassaden i Oslo. Det er i disse dager to år siden bloggeren Raif Badawi mottok de første 50 av i alt 1000 piskeslag, som del av en straff han er idømt for å ha opprettet en blogg for fri ytring.  Les Dag Larsens appell her:

Appell ved Saudi-Arabias ambassade 6. januar

Den irske forfatteren Frank O’Connor kalte novellen «The Lonely Voice». Men mon tro om det ikke gjelder all skriving der det er en som forteller. Der det finnes en holdning eller en intensjon, en som skriver og vil noe med det, der handler det også om en som vil meddele seg. Det er denne ene stemmen som blir stående mot det hodeløse korets tilflukt i enstemt og ensrettet tale og skrift. Det kan være vanskelig nok å klare å stå imot et slikt kor i et land der du har lovbeskyttelse for å stå imot. Men hva med land der en frimodig ytring er grunnlovsstridig? Der religionen ikke tilhører deg, men en klasse som har full kontroll over statsapparatet. Der frafall fra troen kan føre til at du blir arrestert, tiltalt og dømt til fengsel og pisking. Og til og med dødsstraff for at du er en frafallen. Det skal stort mot til å skrive der dette er konsekvensene.

Saudi-Arabia er et slikt land. Det bryter daglig med grunnleggende menneskerettigheter, det bryter med verdier som angår selve troens vesen.  Der er religionen et politisk maktmiddel for å kontrollere innbyggerne og frata dem egenverdi. Og de vestlige landene, som ellers er særdeles ivrige til å påtale andre lands overgrep og brudd på ytringsfrihet og menneskerettigheter, og som med USA i spissen ikke unnslår seg å være med på å sette Midt-Østen i brann – ja, hva gjør de vestlige landene med Saudi-Arabia? Sitter så stille de bare kan i båten. Fordi de er avhengige av Saudi-Arabias olje. Det sies ofte at det er vanskelig å forstå seg på Midt-Østen, og det er sant, men det er heller ikke vanskeligere enn å forstå det viktigste og de vestlige landenes ynkelighet: Oljen som avgjørende ressurs, manges ulykke og verdens sterkeste maktmiddel.

Friheten til innbyggerne i enhver stat er avhengig av stemmer som tør å si det som det er, som tør å sette tankene fri til deling med andre. Tanker, meninger og kunnskap som kommer fra en til alle. Det er kraften i denne bevegelsen som skremmer despoter. De vet at tanker ikke er frie før alle har rett til å dele dem. Det er avgjørende for despoter å stanse de enkelte stemmene. Derfor er det så viktig for alle som støtter den frie tanken og den frimodige ytringen å støtte den ene stemmen. Og stanse despotene.

Dag Larsen
Styremedlem i Norsk PEN

Foto: Brit Bildøen

Arifur Rahmans appell til støtte for Raif Badawi

Arifur Rahman - Bangladesh Foto: Fillip-André Baaroy
Arifur Rahman – Bangladesh Foto: Fillip-André Baaroy

Fredag 25. september holdt tidligere fribyforfatter i Drøbak, tegneren Arifur Rahman, appell foran den saudiarabiske ambassaden til støtte for bloggeren Raif Badawi og alle andre som er fratatt sin ytringsfrihet.

Mitt navn er Arifur Rahman, og jeg er avistegner fra Bangladesh. I 2007 jeg ble arrestert og torturert og satt fengslet i 6 måneder og 2 dager for en av min tegninger. Etter dette kunne jeg ikke lenger ytre meg fritt i Bangladesh uten å frykte alvorlige represalier, og jeg måtte derfor flykte fra landet mitt. Gjennom fribyordningen fikk jeg komme til Drøbak, slik at jeg nå kan fortsette mitt arbeid som tegner.

Men, i dag står jeg her med et krav. Det er at Raif Badawi og alle andre mennesker som blir forfulgt på grunn av sine ytringer må få tilbake sin frihet. Saudi Arabia – dere sier at dere handler i rettferdighetens navn, men det dere gjør mot Raif Badawi og de andre samvittighetsfangene er både urettferdig, fullstendig galt og brutalt. Jeg krever at dere løslater Raif Badawi og alle samvittighetsfanger betingelsesløst! Blogging er ikke en forbrytelse. Alle mennesker må kunne ytre seg fritt, det er det som gjør oss at vi kan sammen jobbe for en bedre verden.

I Bangladesh blir bloggere brutalt myrdet av religiøse fundamentalister. I Saudi Arabia blir bloggeren Raif Badawi brutalt straffet av et fundamentalistisk regime. Sammen må vi jobbe for at mennesker i alle land skal kunne ytre seg fritt. Vi må be norske myndigheter kreve av både Bangladesh og Saudi Arabia at innbyggerne i landene får delta i samfunnsdebatt uten å måtte frykte for sine liv. Jeg vet av egen erfaring hva knebling at ytringsfriheten innebærer. Jeg bruker nå min stemme og egen ytringsfrihet til å kreve at saudiarabiske myndigheter slipper Raif Badawi fri!

Ikke la dem piske ordet!

soudabehy-tringsfrihet-raifbadawi
Soudabeh Alishahi i et forsvar for ytringsfrihet og Raif Badawi.

I begynnelsen var Ordet og ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Ordet er den store hemmeligheten bak skapelsen. Alt er blitt til ved ord. Ikke la dem piske ordet! 

Raif Badawi sitter i fengselet til Saudiarabiske myndigheter. Han er et menneske som kjemper for ytringsfrihet. Han er selve ordet, og de har fengslet ham på grunn av hans ord, hans ytring og hans stemme. De vil fortsette å piske ham! 

Han er akkurat som oss. Som oss som ønsker, og kjemper for ytringsfriheten. Som oss som ønsker at menneskerettighetene skal bli ivaretatt i hele verden!   

Vi som er medlemmer av Norsk PEN, står her med andre forkjempere av menneskerettighetene i dag. Vår politiske makt og vår stemme er denne demonstrasjonen. Vi er her for å appellere til vår politiske ledelse på Stortinget og i regjeringen om å legge ytterligere press på saudiarabiske myndigheter for å stoppe piskingen og løslate Raif Badawi. Vi ber utlendingsdepartementet om å være menneskerettighetenes, grunnlovens, og ytringsfrihetens stemme. Vi ber dem om å være vår stemme slik at verden kan høre oss. Så verden hører stemmen til frihetsforkjempere. Slik at myndighetene som pisker uskyldige mennesker skal forstå at vår regjering og vårt storting tar avstand fra brutale handlinger. 

La oss rope med hvert piskeslag som Raif mottar! La oss ikke være stille! Taushet i en slik situasjon er som samtykke. Stortinget må åpne sine dører for våre stemmer og for Raifs rop om hjelp. 

Lytt! Krev hans frihet fra Saudiarabiske myndigheter! La dem som holder en pisk vite at det finnes land i denne verden der mennesket er respektert og har rettigheter. 

Det er ikke de som holder en pisk eller er fangevoktere som har rett. Det er menneskerettighetene som har rett. Mennesket er sivilisert! Det er Raif Badawis stemme og ytring som har rett! Kjemp for hans frihet!

Soudabeh Alishahi

2015 Saudi-Arabia: Raif Badawi

King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Lillehammer 10.06.2015

Your Majesty,

Norwegian PEN have become aware that the Saudi Supreme Court on 7 June confirmed the sentence of 10 years in prison and 1.000 lashes imposed on editor Raif Badawi. For a long time we have been deeply concerned about Badawi and his family, as well as his lawyer who is also arrested.

We urge the Saudi Arabian authorities to release Raif Badawi and his lawyer Walid Abu al-Khair immediately and unconditionally as they are being held solely for their peaceful exercise of their rights to freedom of expression.

We also call for Raif Badawi’s sentence of flogging to be overturned immediately as it violates the absolute prohibition in international law against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In the meantime, calling for both men to be granted all necessary medical treatment and access to their families and lawyers of their choice;

Finally we are calling on Saudi Arabia to ratify, without reservation, the International Covenant on Civil and Political Rights.

 

Yours sincerely,

Magnhild Bruheim,

Member of Writers in Prison Committee
Norwegian PEN

COPY: The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sekstende appell for Raif Badawi

raifbadawi

SEKSTENDE APPELL FOR RAIF BADAWI
av Torgeir Rebolledo Pedersen
I begynnelsen var pisken, og pisken var hos Gud, dog må vi tro at Gud er uten skyld her, det er mennesket som har skyld her, det gudsmisbrukende mennesket, ikke den menneskemisbrukende gud. Så dette er nok en innstendig appell, på vegne av Norsk PEN og Amnesty Norge, for blogger Raif Badawi, dømt til ti års fengsel og tusen piskeslag. Den skrivende Raif Badawis store synd er at han tror på et sekulært samfunn. En synd som i dag skal piskes med femti nye slag. Håper vi ikke. Men la oss gjenta nok en gang, det er hykleri, når Saudi-Arabia fordømte terroraksjonen i Paris, og Saudi-Arabias ambassadør i Frankrike deltok i markeringen mot ekstremisme sammen med statsledere i Paris’ gater. Men hva med vår kommende konge, som den ene dagen fronter Norsk Folkehjelps TV- innsamling mot klasevåpen, og den andre dagen drar på høytidelig visitt til fly- og klasevåpenprodusenten Lockheed Martin?
        Det er nedslående at så vel kongehuset som norske politikere, med et par unntak nær, har vært ganske tause om dette konkrete og grove menneskerettighetsbruddet i et land vi både har diplomatisk kontakt og omfattende handel med. Det familedynastiske oljemonarkiet Saudi-Arabia er et land som har institusjonalisert pisking av annerledes tenkende, og vårt oljemonarkistiske Natolands eksport til dette landet er nesten doblet fra 2012 til 2014, og utgjør nå nærmere 1 milliard kroner.
        Men vi har med stor tilfredstillelse kunnet konstatere at den svenske regjeringen, ved sin utenriksminister Margot Wallstrøm, har besluttet å avslutte våpenavtalen Sverige har hatt med Saudi-Arabia. Norsk PEN tar dette som ytterligere et bevis på den økende bevisstheten om  den menneskerettsfiendtlige rollen Saudi-Arabia inntar i Midtøsten.
       6. mars sendte Norsk PEN et brev til HKH Kronprins Haakon der vi blant annet ba ham reagere som medmenneske på denne straffen gjennom en appell til sin saudiarabiske kollega Kong Salman.  Flere hundre av våre medlemmer og andre støttespillere sluttet seg til appellen til Kronprinsen, som etter over seks uker ennå ikke har besvart Norsk PENs henvendelse. Dog har et brev kommet, ikke fra kronprinsen, men fra statssekretær Bård Glad Pedersen, der det framkommer at saken er tatt opp diplomatisk, direkte med Riyadh, samt i FNs menneskerettighetsråd sent i mars i år. Men hadde det ikke vært bra da, om vår kommende monark selv kunne statuere et eksempel? Før så skjer, la oss en stakket stund abdisere begge kongedømmer, i alle fall i våre tanker, og sitere Jonas Gahr Støre, som har han sagt at man kan ikke bare kan være litt for menneskerettigheter, man må være det fullt og helt.
       Vel, neste gang tar vi også han på ordet. Og kronprinsen, han har vi ikke gitt opp å håpe på. Altså; ikke lenger både for og imot; ettersom det passer pengepungen. Og en ting er sikkert; Norge trenger flere karikaturtegnere.
       Og i Saudi-Arabia trenger de kanskje ingen? Et land der «Kommisjonen for fremme av dyd og forebygging av umoral» bare tillater kvinner å sykle dersom hun har mannlig følge og det ikke skjer i transportøyemed, blir selv et karikatur av et samfunn, og trenger  ingen flere karikaturer? Først og fremst trenger Saudi-Arabia karakterer. Karakterer som Raif  Badawi.
       Den sekstende appellen til Raif Badawi er ikke bare forfattet av meg, den er i sum også klippet og limt av alle de appellene som nå i seksten fredager er framført foran Saudi-Arabias ambassade i Norge. Og vi i Norsk PEN, vi skal fortsette å appellere, ikke bare på vegne av Raif Badawi, men på vegne av alle samvittighetsfanger i Saudi- Arabia: Et land som pisker sine borgere, er ingen legitim stat. Når ord besvares med vold, enten i form av piskeslag eller drap, understreker det kritikkens legitimitet. Terroristene gir karikaturtegnerne rett. Saudi-Arabia gir Raif Badawi rett. Et samfunn kan ikke tømres på terror. Verken ovenfra eller nedenifra. Dersom vi ikke i våre  liberale demokratier står opp for grunnleggende demokratiske rettigheter, bidrar vi til å legitimere straff for de som ønsker samme rettigheter andre steder i verden. Da rekker piskesnerten fram til våre rygger.

Norsk PEN støtter den svenske utenriksministeren

Piskingen av og den mulige dødsdommen mot den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi, har vakt avsky og ført til omfattende protester i store deler av verden.  Norsk PEN har deltatt på Amnestys fredagsdemonstrasjoner foran den saudiarabiske ambassaden i Oslo der blant annet Brit Bildøen, leder for vår Komité for Fengslede Forfattere, har holdt appell.

6. mars sendte Norsk PEN et brev til HKH Kronprins Haakon der vi blant annet ba ham reagere som medmenneske på denne straffen gjennom en appell til sin saudiarabiske kollega Kong Salman.  Flere hundre av våre medlemmer og andre støttespillere sluttet seg til appellen til Kronprinsen, som fortsatt ikke har besvart Norsk PENs henvendelse.

Raif Badawi har benyttet seg av sin ytringsfrihet. Uansett ytringens innhold, og faktisk uansett forbrytelse, er ikke pisking og dødsstraff straffemetoder som hører hjemme i det 21. århundre, og Saudi-Arabia kan ikke dekke seg bak påstander om «aggressive angrep» på landets suverenitet og århundre lange tradisjoner.

Det er nedslående at så vel kongehuset som norske politikere, med et par unntak, har vært fullstendig tause om dette grove menneskerettighetsbruddet i et land vi både har diplomatisk kontakt og omfattende handel med.  Norges eksport til Saudi-Arabia ble, iflg. SSB, nesten doblet fra 2012 til 2014 og utgjør nå nærmere 1 milliard kroner.

Vi har derfor med stor tilfredstillelse kunnet konstatere at den svenske regjeringen, ved sin utenriksminister Margot Wallstrøm, har besluttet å avslutte våpenavtalen Sverige har hatt med Saudi-Arabia. Norsk PEN tar dette som ytterligere et bevis på den økende bevisstheten om  den menneskerettsfiendtlige rollen Saudi-Arabia inntar i Midtøsten.

Oslo, 30. mars 2015

Ytterligere informasjon:
William Nygaard – 908 92 601
Carl Morten Iversen – 926 88 023

Norsk PEN støtter den svenske utenriksministeren

Pressemelding

Norsk PEN støtter den svenske utenriksministeren

Piskingen av og den mulige dødsdommen mot den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi, har vakt avsky og ført til omfattende protester i store deler av verden.  Norsk PEN har deltatt på Amnestys fredagsdemonstrasjoner foran den saudiarabiske ambassaden i Oslo der blant annet Brit Bildøen, leder for vår Komité for Fengslede Forfattere, har holdt appell.

6. mars sendte Norsk PEN et brev til HKH Kronprins Haakon der vi blant annet ba ham reagere som medmenneske på denne straffen gjennom en appell til sin saudiarabiske kollega Kong Salman.  Flere hundre av våre medlemmer og andre støttespillere sluttet seg til appellen til Kronprinsen, som fortsatt ikke har besvart Norsk PENs henvendelse.

Raif Badawi har benyttet seg av sin ytringsfrihet. Uansett ytringens innhold, og faktisk uansett forbrytelse, er ikke pisking og dødsstraff straffemetoder som hører hjemme i det 21. århundre, og Saudi-Arabia kan ikke dekke seg bak påstander om «aggressive angrep» på landets suverenitet og århundre lange tradisjoner.

Det er nedslående at så vel kongehuset som norske politikere, med et par unntak, har vært fullstendig tause om dette grove menneskerettighetsbruddet i et land vi både har diplomatisk kontakt og omfattende handel med.  Norges eksport til Saudi-Arabia ble, iflg. SSB, nesten doblet fra 2012 til 2014 og utgjør nå nærmere 1 milliard kroner.

Vi har derfor med stor tilfredstillelse kunnet konstatere at den svenske regjeringen, ved sin utenriksminister Margot Wallstrøm, har besluttet å avslutte våpenavtalen Sverige har hatt med Saudi-Arabia. Norsk PEN tar dette som ytterligere et bevis på den økende bevisstheten om  den menneskerettsfiendtlige rollen Saudi-Arabia inntar i Midtøsten.

Oslo, 30. mars 2015

Ytterligere informasjon:
William Nygaard – 908 92 601
Carl Morten Iversen – 926 88 023

Slottet svarer ikke på Norsk PENs appell til Kronprinsen

6. mars sendte Norsk PEN en appell til Slottet ved HKH Kronprins Haakon, der vi ba ham om å kontakte sin saudiarabiske kollega kong Salman for å be om nåde for bloggeren Raif Badawi.  Badawi blir fortsatt straffeforfulgt og risikerer pisking, muligens dødsstraff pga. sine ytringer.

Flere hundre av våre medlemmer og andre støttespillere har nå sluttet seg til appellen til Kronprinsen, som så langt ikke har besvart Norsk PENs henvendelse.  Slottet har nå fått oversendt navnelisten som også ligger på vår hjemmeside.

Ytterligere informasjon:
Brit Bildøen, leder, Komitéen for Fengslede Forfattere – 416 84 225

Ein medmenneskelig appell til HKH Kronprins Haakon

H.K.H. Kronprinsen

Det kongelige hoff

Det kongelige slott

0010 Oslo

Oslo, 6. mars 2015

Kjære Kronprins Haakon,

Norsk PEN er, som mange andre humanitære organisasjonar, opptatt av den saudiarabiske bloggaren Raif Badawis skjebne. I mai i fjor blei han dømt til 10 års fengsel og 1000 piskeslag for å ha fornærma islam. Dei første femti piskeslaga fekk han 9. januar, og det var meininga at piskinga skulle halde fram kvar fredag til dommen var oppfylt. Dei påfølgande piskingane av Badawi har inntil no blitt avlyst «av medisinske årsakar». Dei nyaste opplysingane går no ut på at den same retten som dømde Badawi til pisking, no reiser ei ny sak mot han som kan medføre dødsstraff. Som leiar av Komiteen for Fengslede Forfattere i Norsk PEN, vil eg tillate meg å komme med eit forslag til Kongehuset.

Denne saka har vakt sjokk og vantru verda over, og mange har engasjert seg. Den 10. februar besøkte Prins Charles av England Saudi-Arabia, og i eit møte med Kong Salman bad han om nåde for Badawi. Vi appellerer med dette til Det norske kongehuset om å gjere det same. Å reagere mot denne avstraffinga er ei medmenneskeleg, ikkje politisk, handling. Kronprinsen har i mange samanhengar vist eit sterkt humanitært engasjement. I og med at Kronprinsen deltok i kondolanseseremonien etter Kong Abdullahs død i januar, er no Det norske kongehuset i ein unik posisjon til å nå fram til den nye kongen for å be om nåde for Raif Badawi.

Norsk PEN håper at Kronprins Haakon vil følgje Prins Charles’ eksempel og sende ein appell til Kong Salman av Saudi-Arabia om å stoppe piskinga av Badawi og setje han og advokaten hans fri.

 

Beste helsing

Brit Bildøen

Leiar av Komiteen for Fengslede Forfattere

Norsk PEN

2015 Saudi Arabia: Raif Badawi

King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the Two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Oslo, 05.03.15

 

Your Majesty,

Norwegian PEN have become aware of a possible retrial of Raif Badawi that can face him with death penalty. For a long time we have been deeply concerned about Badawi and his family, as well as his lawyer who is also arrested. We hope there will soon be a worthy solution to this annoying case, and urge for the unconditional release of Raif Badawi and his lawyer Walid Abu al-Khair, as they are being held solely for their peaceful exercise of their rights to freedom of expression.a

We call for Raif Badawi’s sentence of flogging to be overturned immediately, as it violates the absolute prohibition in international law against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

We urge the Saudi Arabian authorities not to bring any charge of «apostasy» against Raif Badawi. In the meantime, we call for both him and his lawyer to be granted all necessary medical treatment and access to their families and lawyers of their chose.

Finally we hope that Saudi Arabia will ratify, without reservation, the International Covenant on Civil and Political Rights.

 

Yours sincerely,

Ms Brit Bildøen

Chair of Writers in Prison Committee

Norwegian PEN

 COPY: The Norwegian Ministry of Foreign Affairs and the Embassy of the Royal Kingdom of Saudi Arabia in Norway.