15. februar: Poet i lukka land

Dato: 15.02.2019
Tid: 16.00 – 16.45
Stad: Alver, Litteraturhuset Bergen
Pris: 100/70,- (stud.)

Korleis er livet som kvinne og poet i Iran og Saudi-Arabia?

Til tross for at dei to landa i Midtausten har mykje til felles både kulturelt og religiøst, er dei bitre fiendar. Men kunsten gjer det mogleg å møtast på same scene: Asieh Amini er frå Iran, men busett i Noreg. Saman med saudiarabiske Hissa Hilal kjem ho til festivalen for å snakke om skrivearbeidet, poesiens plass i Midtausten og korleis livet som kvinne og kunstnar artar seg.

Samtalen vil vere på engelsk.

Norsk PEN Vestlandet i samarbeid med LittfestBergen.

Khashoggi-drapet: – Norge må reagere kraftig

Hva bør Norge gjøre i Khashoggi-saken? Suspendere norsk våpenhandel, svarteliste individene som har ansvar og bidra til internasjonal gransking. Protester og uttalelser til NTB er ikke tilstrekkelig.

Av Mads Andenæs og William Nygaard.

Journalister og forfattere drepes og trakasseres som aldri før verden over. Norge har en klar politikk for å verne om ytringsfriheten og demokratiske verdier hjemme som ute, bl. a. med støtte til internasjonal bistand og arbeidet i FN-organer. Norske myndigheter innretter seg etter dommene fra Den europeiske menneskerettsdomstolen når de har konsekvenser for journalisters og forfatteres ytringsfrihet i Norge.

Saudi-Arabia har innrømmet at den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept i landets generalkonsulat i Istanbul den 2. oktober.

Norge har et utstrakt samarbeid med Saudi-Arabia. Til tross for at det i NATO-landet Tyrkia skjer løpende brudd på menneskerettigheter og ytringsfrihet, er det Tyrkias protester mot et drap begått i strid med folkeretten om ambassader og konsulater, som er grunnen til at vi vet så mye om drapet på Khashoggi. Uansett hvilke motiver Tyrkia har, er det viktig at vi får kjennskap til alle detaljene rundt drapet.

Det går kaldt nedover ryggen når man leser tyrkiske myndigheters beskrivelser av drapet. Saudi-Arabias avvisning av anklagene og senere innrømmelse med forsøk på å begrense skadevirkningene for eget vedkommende, slår hverandre i hjel. Det vi vet om måten drapet ble forberedt og gjennomført på, gir ikke inntrykk av at dette var noen ekstraordinær begivenhet. Det sier sitt om omfanget av slike handlinger fra sikkerhetstjenesten til et land som Norge samarbeider til dels nært med. Flere medlemmer av såvel sikkerhetstjeneste som hoff deltok i drapet i generalkonsulatet. Uansett hva som har kommet av klare ordre, antydninger eller annet fra kronprinsen og landets politiske ledelse, er det uten tvil Saudi-Arabias fremste ledelse som sitter med ansvaret.

Hva må Norge gjøre i Khashoggi-saken?
Utenriksminister Ine Eriksen Søreides korte uttalelse til NTB er alt vi er kjent med som reaksjon så langt fra norske myndigheter. Den danske utenriksministeren har innkalt den saudiarabiske ambassadøren til sitt utenriksdepartement. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide må gjøre det samme, og i like full offentlighet.

Dette dreier seg om tvungen forsvinning, tortur, drap og krenkelse av ytringsfriheten, og er ikke egnet for et stille diplomati.

Norge må suspendere all våpenhandel til Saudi-Arabia. Tyskland har stanset sin, og forbundskansler Angela Merkel har forklart hvorfor. Sveriges statsminister Löfven sier at Sverige vurderer å gjøre det samme, og Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen likeså.

Khashoggi kritiserte Saudi-Arabias krigføringen i Jemen, en krigføring Norge er for nært knyttet til. Eksportregelverket forhindrer nemlig ikke effektivt at norsk militærutstyr brukes i Jemen. Norge bistår også Saudi-Arabia på andre måter, bl. a. i FN. Dette må nå ta slutt.

Frankrike har svartelistet individene som har ansvar for drapet, og USA trekker tilbake visa og vurderer andre sanksjoner. EU vurderer skritt for kraftig markering og Norge må naturligvis følge opp EUs tiltak når de kommer, men som uavhengige av EU kan vi ikke passivt vente på dem.

Et umiddelbart tiltak som Norge bør ta initiativ til, bør være å utvise saudiarabiske diplomater her til lands som driver etterretningsarbeid mot saudiarabere i eksil. Her gjelder modellen fra den nylige utvisningen av russiske diplomater, etter forgiftning på britisk territorium som russiske myndigheter ble holdt ansvarlige for. Det direkte og indirekte etterretningssamarbeidet med Saudi-Arabia må kritisk vurderes.

Noe av det viktigste Norge kan gjøre er å bidra til det høyst aktuelle forslag om internasjonal gransking. FNs sikkerhetsråd må ta ansvaret for igangsetting av et slikt arbeid. FNs menneskerettsråd har flere organer som kan bidra til å få faktiske forhold avklart og de rettslige spørsmålene avgjort. FNs generalsekretær må få bred støtte å granske, om nødvendig uten støtte i en sikkerhetsrådsresolusjon, da også en slik granskning kan føre til internasjonale sanksjoner.

Hvorfor skal Norge bidra til en prosess der så mange andre land og det internasjonale sivilsamfunn allerede er engasjert? Skal vi ta vårt eget arbeid for menneskerettigheter på alvor, så finnes det intet valg. Det må reageres med konsekvent kraft mot det brutale drapet på Khashoggi. Og reaksjonen må være å komme til bunns i saken for så å iverksette tiltak mot de grove menneskerettsbruddene etter hvert som de klarlegges. Vi vet nok, ikke minst ved Saudi-Arabias innrømmelser, til kraftig å markere vår avstandtaken mot det voldelige mordet på menneskerettigheter og ytringsfrihet, ikke mindre når overgrepet rammer en ytringsfrihetens utøver, journalisten Jamal Khashoggi. Norge må være et markant eksempel nettopp fordi vi er det land i verden som rangeres høyest for vår ytringsfrihet. Gjelder ansvaret kun på vår trygge hjemmebane? Svikter vi når det kan ramme vår egen prioriterte velstand slik vi for tiden skjemmer oss ut i vårt økonomiske samarbeid med Kina, hvor vi knapt skjeler til landets brudd på menneskerettigheter?

Protester holder ikke alene, og det holder uansett ikke med uttalelser til NTB. Ytringsfriheten er ikke gratis, og vil Norge støtte den internasjonalt på en troverdig måte, må det gjøres selv om støtten skader eksport eller politisk og annet samarbeid. Hvordan er vår regjering med statsminister og utenriksminister i front villig til å dokumentere Norges integritet? Vi er mange som er utålmodige.

Mads Andenæs er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, medlem av Norsk PEN.

William Nygaard er leder for Norsk PEN som er den norske avdelingen av PEN International, verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon.

Artikkelen sto på trykk i VG 30. oktober 2018.

FRAFALLETS LYRIKK

Ashraf-Fayadh-Instagram-1128x634
Tenk deg at du begynner å tvile. Noe du trodde var riktig, framstår med økende styrke som en skjør konstruksjon som knaker mer og mer jo oftere og grundigere du tenker på den. Dersom denne konstruksjonen er landets offisielle og eneste religion, kan dette, dersom du bor på feil sted, bety slutten på livet ditt. Myndighetene kommer da hjem til deg, tar deg med på politistasjonen, og setter deg i fengsel. Etter en summarisk rettssak, blir du dømt til døden. Du fortjener ikke lenger å leve. Tvilen din har nemlig fornærmet statens religion. For religionen tilhører staten, og ikke deg. Tro er ingen privatsak.

Absurd? Ja. Makabert? Definitivt. En dårlig spøk? Nei. Det var akkurat dette som skjedde med den palestinske poeten og kunstneren Ashraf Fayadh. Han ble hentet inn av det saudiarabiske religiøse politiet, og anklaget for apostasi – frafall fra troen. Om det stemte eller ikke, var uvesentlig. Sånne bagateller bruker man ikke tid på å finne ut av på de kanter. Det holder at man har bestemt seg for å anklage en person, og så går prosessen sin uforstyrrelige gang.

Ashraf Fayadh er 35 år gammel. Foreldrene hans kommer fra palestinske Gaza, men han er født i Saudi-Arabia. Forbrytelsen hans kom til syne i ei bok han ga ut i 2008: Instructions within. De saudiske myndighetene mener at den inneholder klare bevis på at han er en frafallen. Fayadh stiller seg uforstående til dette, og mener han bare har skrevet ei bok som tar opp filosofiske temaer, som drøfter det å være palestinsk flyktning, og som beskriver noe så grunnleggende som kjærlighet. Han er også maler, og har vært en frontfigur i kunstnermiljøet i byen Abha, som ligger i den sørvestre delen av landet. Det var her han befant seg da han i august 2013 ble tauet inn av det saudiske religiøse politiet. De er ikke kjent for å komme med humanisme og nestekjærlighet når de først har bestemt seg. Den første dommen kom i mai 2014, og lød på fire års fengsel, pluss 800 piskeslag. Alle som er kjent med hva sistnevnte innebærer, veit at man da i beste fall blir krøpling. Men myndighetene ga seg ikke med dette. I november 2015 ble Fayadhs straff skjerpet. Han ble dømt til døden.

Apostasi, frafall fra religion, er en eldgammel forbrytelse. I Europa praktiserte man dødsstraff for dette til langt inn i middelalderen. Den islamske delen av verden var til å begynne med relativt mildt innstilt til frafall. Men etter hvert som århundrene gikk, begynte man også her å tenke at dødsstraff var en passende reaksjonsmåte for apostasi. Så da europeerne endelig vendte barbariet ryggen på dette punktet, overtok de islamske statene denne tradisjonen. I dag kan frafall straffes med døden i ti land. Ifølge en publikasjon fra amerikanske Library of Congress, praktiserte i 2014 følgende nasjoner denne strengeste av alle straffer: Afghanistan, Brunei, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Forente arabiske Emirater, Iran og Jemen. En rekke andre land – først og fremst Algerie, Komorene, Egypt, Jordan, Kuwait, Malaysia, Maldivene, Marokko, Nigeria, Oman, Pakistan og Syria – holder også frafallet som en forbrytelse, men straffer det ikke med døden. Vanlige reaksjoner her er bøter, fengsel og pisking, samt at man kan fradømmes foreldreretten til sine barn.

Men når en sak som Fayadhs går så langt, begynner det å skje ting: omverden reagerer. PEN, Amnesty og andre internasjonale grupper som arbeider for ytringsfrihet lagde masse støy om saken, og gjennom vestlige massemedier ble Fayadhs skjebne kjent for et stort publikum. Et annet profilert tilfelle i Saudi-Arabia er bloggeren Raif Badawi, som nå har vært i medienes søkelys et helt år etter at han mottok de første femti – og hittil siste – av tusen piskeslag. Slike saker er en irriterende belastning for de saudiske myndighetene, og i slutten av januar kom beskjeden om at Fayadhs dødsdom var annullert, og at man nå var tilbake på kombinasjonen av fengsel og piskeslag. Denne gangen ble staffen satt til åtte års frihetsberøvelse, og man beholdt de 800 piskeslagene.

For oss som tar religionsfrihet som en selvfølge, er det både skremmende og sjokkerende at såpass mange av verdens nasjoner praktiserer dødsstraff for frafall. Dette strider ikke bare mot grunnleggende menneskerettigheter og verdier, men også mot selve troens vesen som sådan. Det ligger jo i begrepet tro at man har kommet til den som resultat av en lang prosess, av personlig overbevisning om noen prinsipper som forkaster eller overskygger noe annet. Den er ikke noe man lirer av seg, men noe man lever og ånder som et resultat av grundig overveielse. Dersom staten skal ha makt til å pålegge sine innbyggere en bestemt tro, er vi derfor helt på villspor. En statspålagt tro er en levning fra fortida, og kun en måte å kontrollere landets innbyggere på. Den fratar mennesket sin individualitet, og er det noe mennesker trenger for å leve, så er det nettopp den. Tro kan aldri bli et statsanliggende, men tilhører per definisjon enkeltmenneskets frie valg. Den saken er det sannelig verdt å kjempe for, igjen og igjen. Det er vår simple plikt å gjøre det vi kan for å få Ashraf Fayadh ut av fengselet og tilbake der han hører hjemme: I den levende kunsten og litteraturen.

Tekst: Øivind Hånes, medlem av Norsk PENs komité for fengslede forfattere
Publisert i Agenda Magasin: http://agendamagasin.no/artikler/frafallets-lyrikk/

Lenker til mer info om Ashraf Fayadh:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ashraf_Fayadh

http://www.pen-international.org/newsitems/saudi-arabia-reduced-sentence-and-flogging-for-palestinian-poet-ashraf-fayadh-remains-wholly-unacceptable/
http://www.theguardian.com/books/2016/jan/14/writers-join-worldwide-action-to-protest-palestinian-poets-death-sentence-in-saudi-arabia

2015 Saudi-Arabia: Waleed el Doud Almekki Alhussain

King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia                                                          Oslo, 07.09.2015

Your Majesty,

Norwegian PEN is concerned about the sudanese journalist and blogger Waleed el Doud Almekki Alhussain, who has been detained for more than a month without charge, and especially concerned about the danger that he will be extradited to Khartoum on request of the Sudanese Government. Alhussain is a resident of Saudi Arabia, and we urge the Saudi Arabian Authorities to release him if, as appears, he is held solely for the peaceful exercise of his right to freedom of expression.

Norwegian PEN urge annulment  of the decision to extradite Waleed el Doud Almekki Alhussain to Sudan on clear grounds: Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Article 3 claims that «No State Party shall expel, return or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.»

Alhussain and his brothers have been targeted by the Sudanese government and threatened by agents of the National Intelligence and Security Services (NISS) because of their activities with the news website Alrakoba. We hope that Waleed el Doud Almekki Alhussain will be kept safe. In the meantime, he should be granted access to a lawyer of his choice and regular acess to his family.

Yours sincerely,

Ms Brit Bildøen
Chair of Writers in Prison Committee
Norwegian PEN

 

COPY: The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

2015 Saudi-Arabia: Raif Badawi

King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Lillehammer 10.06.2015

Your Majesty,

Norwegian PEN have become aware that the Saudi Supreme Court on 7 June confirmed the sentence of 10 years in prison and 1.000 lashes imposed on editor Raif Badawi. For a long time we have been deeply concerned about Badawi and his family, as well as his lawyer who is also arrested.

We urge the Saudi Arabian authorities to release Raif Badawi and his lawyer Walid Abu al-Khair immediately and unconditionally as they are being held solely for their peaceful exercise of their rights to freedom of expression.

We also call for Raif Badawi’s sentence of flogging to be overturned immediately as it violates the absolute prohibition in international law against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In the meantime, calling for both men to be granted all necessary medical treatment and access to their families and lawyers of their choice;

Finally we are calling on Saudi Arabia to ratify, without reservation, the International Covenant on Civil and Political Rights.

 

Yours sincerely,

Magnhild Bruheim,

Member of Writers in Prison Committee
Norwegian PEN

COPY: The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sekstende appell for Raif Badawi

raifbadawi

SEKSTENDE APPELL FOR RAIF BADAWI
av Torgeir Rebolledo Pedersen
I begynnelsen var pisken, og pisken var hos Gud, dog må vi tro at Gud er uten skyld her, det er mennesket som har skyld her, det gudsmisbrukende mennesket, ikke den menneskemisbrukende gud. Så dette er nok en innstendig appell, på vegne av Norsk PEN og Amnesty Norge, for blogger Raif Badawi, dømt til ti års fengsel og tusen piskeslag. Den skrivende Raif Badawis store synd er at han tror på et sekulært samfunn. En synd som i dag skal piskes med femti nye slag. Håper vi ikke. Men la oss gjenta nok en gang, det er hykleri, når Saudi-Arabia fordømte terroraksjonen i Paris, og Saudi-Arabias ambassadør i Frankrike deltok i markeringen mot ekstremisme sammen med statsledere i Paris’ gater. Men hva med vår kommende konge, som den ene dagen fronter Norsk Folkehjelps TV- innsamling mot klasevåpen, og den andre dagen drar på høytidelig visitt til fly- og klasevåpenprodusenten Lockheed Martin?
        Det er nedslående at så vel kongehuset som norske politikere, med et par unntak nær, har vært ganske tause om dette konkrete og grove menneskerettighetsbruddet i et land vi både har diplomatisk kontakt og omfattende handel med. Det familedynastiske oljemonarkiet Saudi-Arabia er et land som har institusjonalisert pisking av annerledes tenkende, og vårt oljemonarkistiske Natolands eksport til dette landet er nesten doblet fra 2012 til 2014, og utgjør nå nærmere 1 milliard kroner.
        Men vi har med stor tilfredstillelse kunnet konstatere at den svenske regjeringen, ved sin utenriksminister Margot Wallstrøm, har besluttet å avslutte våpenavtalen Sverige har hatt med Saudi-Arabia. Norsk PEN tar dette som ytterligere et bevis på den økende bevisstheten om  den menneskerettsfiendtlige rollen Saudi-Arabia inntar i Midtøsten.
       6. mars sendte Norsk PEN et brev til HKH Kronprins Haakon der vi blant annet ba ham reagere som medmenneske på denne straffen gjennom en appell til sin saudiarabiske kollega Kong Salman.  Flere hundre av våre medlemmer og andre støttespillere sluttet seg til appellen til Kronprinsen, som etter over seks uker ennå ikke har besvart Norsk PENs henvendelse. Dog har et brev kommet, ikke fra kronprinsen, men fra statssekretær Bård Glad Pedersen, der det framkommer at saken er tatt opp diplomatisk, direkte med Riyadh, samt i FNs menneskerettighetsråd sent i mars i år. Men hadde det ikke vært bra da, om vår kommende monark selv kunne statuere et eksempel? Før så skjer, la oss en stakket stund abdisere begge kongedømmer, i alle fall i våre tanker, og sitere Jonas Gahr Støre, som har han sagt at man kan ikke bare kan være litt for menneskerettigheter, man må være det fullt og helt.
       Vel, neste gang tar vi også han på ordet. Og kronprinsen, han har vi ikke gitt opp å håpe på. Altså; ikke lenger både for og imot; ettersom det passer pengepungen. Og en ting er sikkert; Norge trenger flere karikaturtegnere.
       Og i Saudi-Arabia trenger de kanskje ingen? Et land der «Kommisjonen for fremme av dyd og forebygging av umoral» bare tillater kvinner å sykle dersom hun har mannlig følge og det ikke skjer i transportøyemed, blir selv et karikatur av et samfunn, og trenger  ingen flere karikaturer? Først og fremst trenger Saudi-Arabia karakterer. Karakterer som Raif  Badawi.
       Den sekstende appellen til Raif Badawi er ikke bare forfattet av meg, den er i sum også klippet og limt av alle de appellene som nå i seksten fredager er framført foran Saudi-Arabias ambassade i Norge. Og vi i Norsk PEN, vi skal fortsette å appellere, ikke bare på vegne av Raif Badawi, men på vegne av alle samvittighetsfanger i Saudi- Arabia: Et land som pisker sine borgere, er ingen legitim stat. Når ord besvares med vold, enten i form av piskeslag eller drap, understreker det kritikkens legitimitet. Terroristene gir karikaturtegnerne rett. Saudi-Arabia gir Raif Badawi rett. Et samfunn kan ikke tømres på terror. Verken ovenfra eller nedenifra. Dersom vi ikke i våre  liberale demokratier står opp for grunnleggende demokratiske rettigheter, bidrar vi til å legitimere straff for de som ønsker samme rettigheter andre steder i verden. Da rekker piskesnerten fram til våre rygger.

Norsk PEN støtter den svenske utenriksministeren

Piskingen av og den mulige dødsdommen mot den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi, har vakt avsky og ført til omfattende protester i store deler av verden.  Norsk PEN har deltatt på Amnestys fredagsdemonstrasjoner foran den saudiarabiske ambassaden i Oslo der blant annet Brit Bildøen, leder for vår Komité for Fengslede Forfattere, har holdt appell.

6. mars sendte Norsk PEN et brev til HKH Kronprins Haakon der vi blant annet ba ham reagere som medmenneske på denne straffen gjennom en appell til sin saudiarabiske kollega Kong Salman.  Flere hundre av våre medlemmer og andre støttespillere sluttet seg til appellen til Kronprinsen, som fortsatt ikke har besvart Norsk PENs henvendelse.

Raif Badawi har benyttet seg av sin ytringsfrihet. Uansett ytringens innhold, og faktisk uansett forbrytelse, er ikke pisking og dødsstraff straffemetoder som hører hjemme i det 21. århundre, og Saudi-Arabia kan ikke dekke seg bak påstander om «aggressive angrep» på landets suverenitet og århundre lange tradisjoner.

Det er nedslående at så vel kongehuset som norske politikere, med et par unntak, har vært fullstendig tause om dette grove menneskerettighetsbruddet i et land vi både har diplomatisk kontakt og omfattende handel med.  Norges eksport til Saudi-Arabia ble, iflg. SSB, nesten doblet fra 2012 til 2014 og utgjør nå nærmere 1 milliard kroner.

Vi har derfor med stor tilfredstillelse kunnet konstatere at den svenske regjeringen, ved sin utenriksminister Margot Wallstrøm, har besluttet å avslutte våpenavtalen Sverige har hatt med Saudi-Arabia. Norsk PEN tar dette som ytterligere et bevis på den økende bevisstheten om  den menneskerettsfiendtlige rollen Saudi-Arabia inntar i Midtøsten.

Oslo, 30. mars 2015

Ytterligere informasjon:
William Nygaard – 908 92 601
Carl Morten Iversen – 926 88 023

Norsk PEN støtter den svenske utenriksministeren

Pressemelding

Norsk PEN støtter den svenske utenriksministeren

Piskingen av og den mulige dødsdommen mot den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi, har vakt avsky og ført til omfattende protester i store deler av verden.  Norsk PEN har deltatt på Amnestys fredagsdemonstrasjoner foran den saudiarabiske ambassaden i Oslo der blant annet Brit Bildøen, leder for vår Komité for Fengslede Forfattere, har holdt appell.

6. mars sendte Norsk PEN et brev til HKH Kronprins Haakon der vi blant annet ba ham reagere som medmenneske på denne straffen gjennom en appell til sin saudiarabiske kollega Kong Salman.  Flere hundre av våre medlemmer og andre støttespillere sluttet seg til appellen til Kronprinsen, som fortsatt ikke har besvart Norsk PENs henvendelse.

Raif Badawi har benyttet seg av sin ytringsfrihet. Uansett ytringens innhold, og faktisk uansett forbrytelse, er ikke pisking og dødsstraff straffemetoder som hører hjemme i det 21. århundre, og Saudi-Arabia kan ikke dekke seg bak påstander om «aggressive angrep» på landets suverenitet og århundre lange tradisjoner.

Det er nedslående at så vel kongehuset som norske politikere, med et par unntak, har vært fullstendig tause om dette grove menneskerettighetsbruddet i et land vi både har diplomatisk kontakt og omfattende handel med.  Norges eksport til Saudi-Arabia ble, iflg. SSB, nesten doblet fra 2012 til 2014 og utgjør nå nærmere 1 milliard kroner.

Vi har derfor med stor tilfredstillelse kunnet konstatere at den svenske regjeringen, ved sin utenriksminister Margot Wallstrøm, har besluttet å avslutte våpenavtalen Sverige har hatt med Saudi-Arabia. Norsk PEN tar dette som ytterligere et bevis på den økende bevisstheten om  den menneskerettsfiendtlige rollen Saudi-Arabia inntar i Midtøsten.

Oslo, 30. mars 2015

Ytterligere informasjon:
William Nygaard – 908 92 601
Carl Morten Iversen – 926 88 023

2015 Saudi Arabia: Raif Badawi

King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the Two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Oslo, 05.03.15

 

Your Majesty,

Norwegian PEN have become aware of a possible retrial of Raif Badawi that can face him with death penalty. For a long time we have been deeply concerned about Badawi and his family, as well as his lawyer who is also arrested. We hope there will soon be a worthy solution to this annoying case, and urge for the unconditional release of Raif Badawi and his lawyer Walid Abu al-Khair, as they are being held solely for their peaceful exercise of their rights to freedom of expression.a

We call for Raif Badawi’s sentence of flogging to be overturned immediately, as it violates the absolute prohibition in international law against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

We urge the Saudi Arabian authorities not to bring any charge of «apostasy» against Raif Badawi. In the meantime, we call for both him and his lawyer to be granted all necessary medical treatment and access to their families and lawyers of their chose.

Finally we hope that Saudi Arabia will ratify, without reservation, the International Covenant on Civil and Political Rights.

 

Yours sincerely,

Ms Brit Bildøen

Chair of Writers in Prison Committee

Norwegian PEN

 COPY: The Norwegian Ministry of Foreign Affairs and the Embassy of the Royal Kingdom of Saudi Arabia in Norway.

2015 Saudi Arabia: Raif Badawi

His Royal Highness Prince Naif bin Abdul Aziz Al Saud
Ministry of the Interior
P.O.Box 2933, Airport Road,
Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia
Oslo, 22.01.2015

 

Your Excellency,

Many people in our country is deeply concerned about Raif Badawis condition, and Norwegian PEN is calling for his sentence of flogging to be overturned immediately. It violates the absolute prohibition in international law against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. We reiterate PEN Internationals call for Badawi’s conviction to be quashed and for his immediate and unconditional release, as well as that of his lawyer Waleed Abu al-Khair, who is serving a 15-year prison sentence. They both suffer solely for their peaceful exercise of their rights to freedom of expression.

In the meantime, we hope that both men will be granted all necessary medical treatment and access to their families and lawyers of their choice.

Norwegian PEN is also calling on Saudi Arabia to ratify, without reservation, the International Covenant on Civil and Political Rights.

Yours sincerely

Ms Brit Bildøen
Chair of Writers in Prison Committee
Norwegian PEN

COPY: The Norwegian Ministry of Foreign Affairs