Brev til utenriksminister Søreide om Oleg Sentsov

Kjære Utenriksminister Ine Eriksen Søreide,

Oslo, 20. august 2018 

MEDISINSK STØTTE TIL OLEG SENTSOV OG LØSLATELSE AV ULOVLIG FENGSLEDE UKRAINERE I RUSSLAND

 

Som godt kjent, er det i morgen, 21. august d.å., 100 dager siden den ukrainske filmregissøren og forfatteren Oleg Sentsov innledet sin sultestreik med krav om frigivelse av ukrainske fengslede etter krigshandlinger på Krim og Ukraina. Det er kjent at Sentsovs helsetilstand er kritisk og raskt forverrende.

Dagen vil bli markert med demonstrasjoner utenfor russiske ambassader i flere europeiske land og fulgt opp med bred medieoppmerksomhet. Sentsov er dømt til 20 års fengsel for sin aktivisme og har sonet sin dom i Russlands nordligste fengsel siden mai 2014.

 

Det internasjonale engasjement i saken er intenst og vil tilta for å redde Sentsovs liv.  Vi i PEN, sammen med en bred internasjonal bevegelse, ser det som vår menneskelige og politiske plikt å sikre at vi gjør det som står i vår makt for å påvirke russiske myndigheter til å gripe inn og redde hans liv ved medisinsk hjelp.

 

Den finske utenriksministeren har allerede anmodet russiske myndigheter om å aksjonere for å gi Sentsov den nødvendige medisinske behandling som han har krav på. Den finske utenriksministeren har også uttrykt at det forventes at russiske myndigheter løslater alle ulovlig fengslede ukrainske statsborgere.

 

Utover det som allerede er uttalt i saken fra norsk hold anmoder vi vår utenriksminister om å gjøre som sin finske kollega – om kraftfullt å appellere til russiske myndigheter for sikre den medisinske bistand for å trygge hans liv, samt å be om at ulovlig fengslede ukrainere løslates.

 

Med vennlig hilsen,

 

William Nygaard

Leder Norsk PEN

Kopi til Stortingets utenriks- og forsvarskomité

Bare dialog og ytringsfrihet kan hindre ny deling av Europa

PRESSEMELDING

Bare dialog og ytringsfrihet kan hindre ny deling av Europa

Med stigende uro har Norsk PEN sett hvordan myndighetene i Russland gjennom lengre tid har hausset opp nasjonalismen i landet. Hensynet til «tradisjonelle russiske verdier» styrer i stigende grad så vel kulturpolitikken generelt som mediepolitikken spesielt. Mediene er i løpet av de siste månedene blitt stadig mer ensrettet, forlag tør ikke utgi bøker av frykt for å «propagandere for ekstremisme», som det uklart heter i lovteksten. Uavhengige bloggere trues av nye lover, nett-tv stenges. Slik svekkes den offentlige samtalen, som er så nødvendig i et moderne samfunn. Alternative stemmer forstummer og folkemeningen styres i én retning.

Når den nasjonalistiske retorikken kombineres med militærøvelser og annektering av et annet lands territorium står vi overfor en situasjon som lett kan komme ut av kontroll. Det som begynner med sensur og knebling av stemmer, ender med våpenbruk.

Men samtidig ser vi hvordan Vesten med USA i spissen bidrar til å hisse opp stemningen. Ukraina ligger nå en gang mellom Russland og Vesten. For at landet skal utvikle seg i demokratisk retning, er det avhengig av gode naboforhold til begge sider. Hverken russiske militærøvelser ved grensen eller NATO-styrker i nabolandene stimulerer til det. Bare ved politisk og økonomisk å bli det som landet faktisk er geografisk: en bro mellom Russland og Vesten, kan Ukrainas fremtid sikres. En motsatt utvikling vil ikke bare skade Russlands interesser, men på lengre sikt også Vestens.

Den spente situasjonen krever kløkt og tilbakeholdenhet fra begge parter. Situasjonen i Ukraina er et felles ansvar. Vi vil oppfordre til dialog og kommunikasjon, ikke våpenbruk eller retoriske svingslag. Det krever ytringsfrihet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Bare en transparent situasjon kan garantere fred og sikkerhet.

 

Ytterligere informasjon og kommentarer
William Nygaard – 908 92 601
Peter Normann Waage – 920 95 965