3. april: Varslervernet en illusjon?

-om varsling og digital sikkerhet

– Varslernes rettsvern under press:
Utfordringen med nye digitale verktøy og et usikkert juridisk rettsvern for varslere, skaper nye problemer for redaksjonene, myndighetene og potensielle varslere. Vi vil på seminaret sette søkelys på mulighetene for å sikre varslere/kilder trygge plattformer  ved kryptering og økt digital kompetanse i redaksjonene.

Mandag 3. april kl. 19.00.
Rom: Amalie Skram, Litteraturhuset, Oslo
Pris: Gratis. Ingen påmelding.

Den rettslige utviklingen på dette området med forslag til utvidete fullmakter for kontroll og digitalt grensevern skaper nye utfordringer. Kan  trusselbildet og russisk hacking av norske politikere begrunne slike fullmakter? Er dette en ønsket politisk utvikling? Har redaksjonene den nødvendige kompetanse til å møte utfordringene?

Med:
Runa Sandvik, direktør for informasjonssikkerhet New York Times
Vidar Strømme, advokat Schjødt Advokatfirma
Arne Jensen, generalsekretær Norsk Redaktørforening
Geir Hågen Karslen, oberstløytnant Forsvarets høgskole
Anders Werp , stortingsrep. fra Høyre
Jette Christensen, stortingsrep. fra Arbeiderpartiet

Debattleder: Kai Sibbern, leder av Norsk PENs Varslergruppe

Arrangør: Norsk PENs Varslergruppa

24. oktober: Når politifolk ikke tør å si ifra…

politiet

Seminar om varsling i justissektoren

Mandag 24. oktober kl. 1900, Amalie Skram

Politireformen og forslagene til rasjonalisering skaper stor uro i etaten. Politidirektoratet vokser, får stadig kritikk, samtidig som lensmannskontorer skal legges ned. Blir det for stor avstand mellom ledelse og grunnplan?

Etter den mye omtalte Monika-saken i Bergen, frarådet tillitsvalgte sine politikolleger å si ifra om kritikkverdige forhold dersom de ville fortsette i politiet.

Nå har Hordaland politidistrikt etablert en egen varslingsordning. Hvordan virker denne?

PROGRAM

Velkommen ved Norsk PENs styremedlem, professor v/HiOA Rune Ottosen.

Innledning ved ordstyrer Kai Sibbern, leder av Norsk PENs varslergruppe.

Paneldebatt:

Anders Anundsen, Justis- og beredskapsminister (meldt forfall) erstattes av
Ove A. Vanebo, statssekretær Justis og beredskapsdepartementet

Birthe Eriksen, advokat

Karin Aslaksen, HR-direktør Politidirektoratet

Ole Martin Mortvedt, redaktør for Politiforum,

Kjetil Rekdal, tillitsvalgt Hordaland politidistrikt

Fri adgang, ingen påmelding.

Signer oppropet #SnowdentoOslo

varslerdagen juni_heading copy

16. juni lanseres den internasjonale underskriftskampanjen #SnowdentoOslo, som er et opprop til den norske regjeringen. Vi oppfordrer regjeringen til å garantere NSA-varsleren Edward Snowden trygg innreise til Norge for å motta Ossietzkyprisen 18. november. Dette innebærer at Norge også må garantere at Snowden blir beskyttet under oppholdet og at han ikke utleveres til USA.

DET DU KAN GJØRE:
Signer aksjonen!
Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!

Klikk her for å komme til oppropet.

Følgende stiller seg bak oppropet:
Noam Chomsky, Arundhati Roy, Daniel Ellsberg, Marit Arnstad, Jesselyn Radack, Arne Ruth, Ola Larsmo, Coleen Rowley, Thomas Drake, Marsha Coleman-Adebayo, Marjorie Cohn, William Binney, William Nygaard, John Kiriakou, Moddi og Mari Boine.

Opptak fra seminaret “Hvem beskytter varslerne i helsevesenet?

Overlege Even Reinertsen
Overlege Even Reinertsen

Opptak fra seminaret kan du se her.

Hvem beskytter varslerne i helsevesenet?

Litteraturhuset – Nedjma, torsdag 11. februar kl 18.00

Seminaret tar opp fryktkultur, ledelsesproblemer og helsepersonell som varsler om helseskadelige nedskjæringer i helsesektoren. Vi har invitert varslere, fagfolk, profesjonsorganisasjoner, politikere og representanter for helsemyndighetene for å ta denne viktige debatten som blant annet er satt på dagsorden i media.

Møtet vil belyse tematikken og se nærmere på varslere innen helseforetak generelt – deres plikter og rettigheter – gjennom en kort innledning og en paneldebatt.

PROGRAM

Innledning
Even Reinertsen, lege ved Sykehus Innlandet

Kommentarer og paneldebatt:
Eli Berg, lege og forfatter av boka HOLD MUNN ELLER GÅ! Makt og avmakt i helsevesenet
Christian Grimsgaard, styremedlem i Den Norske Legeforening
Anne Kjersti Befring, jurist og stipendiat ved Institutt for offentlig rett
Ola Didrik Saugstad, lege og professor i barnesykdommer
Karin Andersen, Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité for SV

Møteleder:
Journalist og forfatter Christian Borch

Møtet arrangeres i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen.

11. februar: Hvem beskytter varslerne i helsevesenet?

Even Reinertsens avgang fra medisinsk avdeling ved Gjøvik sykeshus skapte debatt
Even Reinertsens avgang fra medisinsk avdeling ved Gjøvik sykeshus skapte debatt

Norsk PEN inviterer til seminaret

Hvem beskytter varslerne i helsevesenet?

Litteraturhuset – Nedjma, torsdag 11. februar kl 18.00

Seminaret tar opp fryktkultur, ledelsesproblemer og helsepersonell som varsler om helseskadelige nedskjæringer i helsesektoren. Vi har invitert varslere, fagfolk, profesjonsorganisasjoner, politikere og representanter for helsemyndighetene for å ta denne viktige debatten som blant annet er satt på dagsorden i media.

Møtet vil belyse tematikken og se nærmere på varslere innen helseforetak generelt – deres plikter og rettigheter – gjennom en kort innledning og en paneldebatt.

PROGRAM

Innledning
Even Reinertsen, lege ved Sykehus Innlandet

Kommentarer og paneldebatt:
Eli Berg, lege og forfatter av boka HOLD MUNN ELLER GÅ! Makt og avmakt i helsevesenet
Christian Grimsgaard, styremedlem i Den Norske Legeforening
Anne Kjersti Befring, jurist og stipendiat ved Institutt for offentlig rett
Ola Didrik Saugstad, lege og professor i barnesykdommer
Karin Andersen, Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité for SV

Møteleder:
Journalist og forfatter Christian Borch

Møtet arrangeres i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen.

 

Opptak fra seminaret kan du se her.

Møtet er åpent og gratis og varer ca. 90 minutter.  Ingen påmelding.
Spørsmål kan rettes til Norsk PEN på 926 88 023