Religiøse følelser undergraver ytringsfrihet og politisk debatt

Politisk og religiøs populisme truer ytringsfrihet

Av Ann-Magrit Austenå, for styret i Norsk PEN

Politisk bruk av religiøse symboler og spill på religiøse følelser undergraver ytringsfrihet og politisk debatt mange steder i verden. Populistiske politikere utnytter menneskers utrygghet og avmakt ved å oppildne til demonstrasjoner, offentlig raseri og voldelige aksjoner mot representanter for påstått blasfemi, vantro og manglende respekt for hellige symboler.

Religiøst begrunnet lovgivning og skrifttolkning begrenser menneskelig frihet. Lovfestede eller politisk fortolkede påbud og forbud definerer skam, ære og straff i strid med grunnleggende menneskerettigheter for kvinner, barn, religiøse og seksuelle minoriteter og umuliggjør politisk og kunstnerisk kritikk.

I kampen om de evangelisk kristne konservative stemmene i USA, blir de gjenværende kandidatene i kampen om å bli nominert til republikanernes presidentkandidat stadig tydeligere på religiøs tilhørighet og religiøst begrunnede politiske synspunkter. Spørsmål om abort, homofili og såkalte kristne familieverdier blir viktige markeringssaker. Tidligere president Jimmy Carter er en av mange som nå advarer mot overdreven bruk av religiøsitet og religiøs symbolbruk i den politiske nominasjonsstriden.

I Nigeria utnyttes religion og religiøs identitet til å forsterke regionale og etniske skillelinjer. Politisering av islam gjennom innføring av sharia i flere delstater i den erklært sekulære republikken har ført til økt politisk spenning og har utløst regionale, voldelige konflikter mellom muslimske og kristne grupperinger.

Iran og Irak har hatt en utvikling fra sekulære til islamske grunnlover. Strengest er den iranske grunnloven, som fastslår at all annen lovgivning må baseres på islamske kriterier. I den afghanske grunnloven fra 2004 slår artikkel 2 fast at «ingen lovgivning kan stride mot læresetninger og forordninger i islam». Noe som har svekket menneskerettighetenes stilling i landenes lovgivning, begrenser hvilke religioner som godkjennes som anerkjente religioner og svekker ytringsfrihet og likestilling.

Egypts første demokratiske valg har gitt muslimske partier overveldende flertall i parlamentet. Hvilke konsekvenser dette får for utformingen av den nye egyptiske grunnloven, gjenstår å se. Landets koptiske kristne minoritet opplever ulike former for sekterisk trakassering og frykter økt diskriminering med større innflytelse til radikale islamistiske partier. Mange kvinner frykter innføring av sharia, som sterkt vil begrense deres frihet og rettigheter. Forfatteren Nawal El Saadavi er blant de skarpeste kritikerne av at kommisjonen som startet arbeidet med forslag til ny grunnlov, ble nedsatt uten kvinnelig deltakelse.

I Pakistan lar svake politikere seg diktere av religiøse populistiske småpartier, som utnytter de sterke antivestlige strømningene i landet i sin kamp for å bevare landets umenneskelige blasfemilovgivning. En lovgivning som innebærer mulighet til anklager, fengsling og brutal avstraffing av kvinner og barn, etniske, religiøse og seksuelle minoriteter og politiske kritikere.

Indiske politikere liker å omtale landet som verdens mest folkerike demokrati. For kort tid siden ble forfatteren Salman Rushdie nylig tvunget til å trekke seg fra Indias største litteraturfestival i Jaipur i nordvest India. Muslimske ekstremister påsto at Rushdies ytringer krenker islam og at kriminelle skulle hyres inn for å eliminere forfatteren. Igjen er det Rushdies roman Sataniske vers fra 1988 som brukes som begrunnelse for trusler fra aktivister og populistiske muslimske politikere. En iransk fatwa fra ayatolla Khomeini i 1989 innebar en dødsdom over forfatteren og alle hans oversettere og forleggere. Fatwaen eksisterer formelt fortsatt. Sataniske vers ble forbudt i India kort tid etter utgivelsen og er fortsatt svartelistet. Forbudet kom etter press fra populistiske muslimske politikere. Romanen ble en god symbolsak for å styrke egen oppslutning blant muslimske velgere og presse statsminister Ranjiv Gandhi og Congress Party, som var avhengig av muslimske stemmer. Drøyt 23 år seinere har Congress Party igjen regjeringsmakt, men velger taust å la trusler fra ekstremister sette dagsorden i den politiske maktkampen.

Norsk PEN advarer mot en utvikling hvor religiøst begrunnet politikk nasjonalt og internasjonalt svekker ytringsfrihet og undergraver grunnleggende menneskerettigheter for enkeltpersoner og grupper. Norsk PEN oppfordrer PEN International, nasjonale PEN-klubber, andre menneskerettighetsorganisasjoner og – institusjoner, samt nasjonale og internasjonale forfatter-, journalist- og forleggerorganisasjoner til å utfordre en politisk utvikling hvor populistiske politikere misbruker religiøse følelser og symboler til å sette grupper opp mot hverandre, undergrave rettigheter for enkeltindivider og grupper og svekke ytringsfriheten.

Denne artikkelen sto på trykk i Aftenposten 4. februar 2012

Ytringsfrihetsorganisasjoner minnes drepte kolleger i Mexico på De Dødes Dag 2. november

PRESSEMELDING

Ytringsfrihets- og menneskerettighetsorganisasjoner minnes drepte journalister på De Dødes Dag

Tirsdag 2. november markerer PEN-sentere over hele verden De Dødes Dag og fokuserer samtidig på våre mange drepte kolleger i Mexico, et av verdens mest voldelige land for skribenter og journalister.

35 journalister og forfattere er blitt drept og 8 er forsvunnet i Mexico siden desember 2006.  Dette er status etter at Mexicos president, Felipe Calderón, ble innsatt 1. desember 2006 og samtidig erklærte full krig mot narkokartellene.  Etter dette har volden i Mexico bare økt.  Fram til juni 2011 har over 41.000 mennesker mistet livet i narkorelaterte bandekriger som bare ser ut til å øke i omfang.  Mord og forsvinninger skaper frykt som fører til selvsensur og flukt, slik at informasjon om hvem som er ansvarlige ikke når offentligheten. Dette betyr en dramatisk innskrenkning av ytrings- og informasjonsfriheten.

I motsetning til det vi kan lese i offisielle, meksikanske kilder, er det ikke bare narkokartellene som begår overgrep.  Også hæren, marineinfanterister, politiet og politikere er blant de ansvarlige.  Dette har vært kjent i årevis.  Det nye nå er at konflikten med og mellom de ulike narkokartellene eskalerer, noe som fører til stadig grovere menneskerettighetsbrudd og et voksende antall overgrep mot medier, journalister og forfattere.  Felles for de fleste overgrepene er at de aldri blir etterforsket og at ingen blir dømt.

I Norge, som i Danmark, går flere organisasjoner nå sammen om en felles henvendelse til Mexicos president, der vi

• Protesterer mot de mange drap og forsvinninger som har skjedd etter at han overtok presidentvervet, og mot at samtlige saker tydeligvis forblir uløste

• Ber om en uavhengig etterforskning av samtlige forbrytelser, med særlig fokus på skribentvirksomhet som drapsmotiv

• Ber presidenten holde sitt løfte om å gjøre drap på journalister og skribenter til en føderal forbrytelse, ved å endre grunnloven slik at føderale myndigheter får muligheten til å etterforske, rettsforfølge og straffe slike forbrytelser.

Oslo, 31.oktober 2011

Amnesty International Norge, Norsk Journalistlag, Institutt for Journalistikk, Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening,  Den norske Forfatterforening og  Norsk PEN

Ytterligere informasjon: Norsk PEN, 926 88 023.

Vedlegg:     Felles brev til Felipe Calderón
Presentasjon av 43 drepte journalister og forfattere

PEN Internationals kongress bekymret for ytringsfriheten i en rekke land, offentliggjør nå 19 resolusjonstekster

Under PEN Internationals kongress i Beograd 12. – 18. september i år ble det vedtatt en rekke resolusjoner som berører mangel på ytringsfrihet og tilliggende problemstillinger i en rekke land.  De fleste av disse resolusjonene hadde utgangspunkt i Komitéen for Fengslede Forfattere der PEN sentere med slike komitéer tar initiativ til resolusjoner, sørger for støtte fra andre sentere og møtes på konngressen for å finslipe teksten som så blir sendt til behandling hos delegatene.

De fleste av disse resolusjonstekstene går på et for mange velkjent FN-språk. PEN International  diskuterer imidlertid stadig muligheten for at man  – som en litterær organisasjon – kan uttrykke seg mer litterært og mindre byråkratisk i disse tekstene som distribueres til myndigheter, ambassader og medier over hele verden.  I så måte er teksten om Mexico, som forteller en lang historie om stadig grovere overgrep,  et godt eksempel.

Samtlige resolusjonstekster er tilgjengelige på denne lenken.

Egyptisk PEN støtter opprørerne og krever full ytringsfrihet

Statement by Egypt PEN

18 February 2011

Egypt PEN reiterates its support for the Egyptian Youths’ Revolution and their calls for free expression along with political and economic reform. The first stage of this revolution is over. Before we move on, this is the time to send our condolences to all those families whose children were sacrificed while struggling for the liberation of our country from a corrupted regime that had usurped power for 30 years. We, of Egypt PEN, associate ourselves with their demands.

The Youths’ Revolution unified the people of Egypt in Tahrir Square and throughout Egypt around the common goals of reconstructing our society and addressing the unacceptable levels of inequality and poverty in the country. This can only be accomplished through the restoration of full freedom of expression, which means freedom of the mass media – whether print, radio, television, or Internet. We call for the end of all forms of censorship of creativity, the end of book seizures, and an end to the censorship of dramatic works. We call for the abolishment of all penal laws that imprison people on grounds of their political or religious views. All of this can only be accomplished with the ending of the Emergency Laws.

The Youths’ Revolution has demonstrated that both free expression and ideas based on facts are powerful weapons when people are faced with oppression. What has been lost over three decades cannot be restored over night. However, we call upon the Council of the Armed Forces to uphold the promise of the Youths’ Revolution by adhering to the principles of free expression and transparent democracy.

Eqbal Baraka
Egyptian PEN President

Utkastelsen av Maria Amelie er et alvorlig angrep på ytringsfriheten

Konstituert justisminister Grete Faremo
Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Støtte til den norsk-ossetiske forfatteren Maria Amelie

Forfatteren Maria Amelie, som er blitt tvangsutsendt til Russland av norske myndigheter, ble offentlig synlig i Norge i kraft av sin gjerning som norsk forfatter. Det var takket være hennes bok “Ulovlig norsk”, som er blitt vinterens store bestselger i norske bokhandler, at offentlighetens søkelys ble rettet mot Norges politikk i forhold til landets papirløse innbyggere, og det var som forfatter og debattant hun tiltrakk seg offentlig oppmerksomhet – en oppmerksomhet som nå har spredt seg til et uforstående Europa, Russland inkludert.

Ved å nekte Maria Amelie opphold i Norge har myndighetene gjort den offentlige debatten fattigere og fratatt den norske offentligheten muligheten til å lytte til en av vårt samfunns anerkjent mest spennende røster. Vi kan ikke se denne utkastelsen av en norsk forfatter som noe annet enn et alvorlig angrep på ytringsfriheten i Norge, og vi oppfordrer myndighetene på det sterkeste til raskest mulig å legge alt til rette for hennes tilbakekomst.

For styret i Norsk PEN
Anders Heger/s. – styreleder

Styremedlemmer:
Ann-Magrit Austenå
Aage Borchgrevink
Elisabeth Eide
Kjell Olaf Jensen
Trine Kleven
Terje Holtet Larsen
William Nygaard
Kari Vogt
Peter Normann Waage
Asbjørn Øverås

Tilslutning fra følgende medlemmer av Norsk PEN:
Sigurd Allern
Liv Margareth Alver
Audun Bakke
Tove Bakke
Masoud J Begloo
Brit Bildøen
Birgit Bjerck
Astrid Bjønnes
Bjørn Bjørnsen
Kirsti Blom
Tone Bratteli
Tor Åge Bringsværd
Kristin Brudevoll
Hilde Aga Brun
Marit Bødtker
Anne Bøe
Henning Kramer Dahl
Tom Egeland
Øyvind Ellenes
Frank Eriksen
Thomas Hylland Eriksen
Halfdan W. Freihow
Jostein Gaarder
Knut Gaarder
Aase Gjerdrum
Cathrine Grøndahl
Klaus Hagerup
Mariwan Halabjaee
Toril Hanssen
Birgit Hatlehol
Karin Haugane
Bernt Hauge
Ida Helene Heidel
Ragnar Hovland
Easterine Iralu
Carl Morten Iversen
Cornelius Jakhelln
Alf R. Jacobsen
Sigmund Jensen
Erling Kittelsen
Erland Kiøsterud
Ellinor Kolstad
Michael Konupek
Mona Lange
Dag Larsen
Sonja Lid
Ellisiv Lindkvist
Eve-Marie Lund
Liv Lundberg
Terje Lyngstad
Patricia Ann Melsom
Sidsel Mørck
Mette Newth
Tale Næss
Per Kristian Olsen
Audgunn Oltedal
Arne Ruste
Helge Rykkja
Helge Rønning
Torgeir Rebolledo Pedersen
Anne Hege Simonsen
Linda Sivesind
Magne Skjæraasen
Jofrid Karner Smidt
Kari Spjeldnæs
Tone Gleditsch Stabell
Solveig Steien
Thorvald Steen
Bodil Stenseth
Wera Sæther
Thor Sørheim
Knut Ola Ulvestad
Inger Vederhus
Karin Beate Vold
Annaguli Yildam
Torunn Ystaas
Tordis Ørjasæter

Bryr ikke norske medier seg om varslede innskrenkninger i ytringsfriheten?

På sin sesjon i Geneve vedtok FNs menneskerettsråd (UNHRC) to resolusjoner om religionskritikk. (7/19: “Combating defamation of religions”,  og 7/36: “Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression”).

Norsk PEN er bekymret over teksten og ordlyden i disse, idet de flytter hovedfokuset fra å beskytte retten til frie ytringer, til å overvåke bruken av frie ytringer.  Dette innebærer at angrep på, kritikk av, eller det som blir oppfattet som kritikk av religion, ikke lenger står under beskyttelse av UNHRC. Tvert imot kan menneskerettighetsrådets oppgave bli å begrense, ikke beskytte ytringsfriheten.  Resulusjonene vektlegger religionenes særegne behov for beskyttelse, og uttrykker i klartekst at utøvelse av ytringsfrihet må underlegges de nødvendige begrensninger “for respect for religions and beliefs”.

Denne dramatiske dreiningen i synet på ytringsfriheten er så langt ikke blitt fanget opp av norske medier.  I forbindelse med FNs generalsforsamling ønsker Norsk PEN derfor å initiere en debatt om et av de store stridsspørsmål tilknyttet ytringsfriheten i dagens verden, forholdet mellom “defamation” og retten til kritikk.  Vi inviterer til mini-seminaret

Ytringsfrihet og religionskritikk

på Litteraturhuset (Wergeland, 1. etg.) i Oslo, torsdag 30. oktober kl 10.00 – 12.00

Innledninger ved

Stortingspresident Torbjørn Jagland
Generalsekretær Per Edgar Kokkvold

Debatt
Ordstyrer: Anders Heger

Ytringsfrihet og clash-filosofi:

Mohammed-karikaturene sett fra flere verdenshjørner

Fritt Ord i samarbeid med Norsk PEN og Culcom, Universitetet i Oslo:

Åpent møte i Litteraturhuset (Nedjma, 3. etasje) torsdag 29.11 kl. 1730-1930

Handlet kontroversen først og fremst om ytringsfrihet? Hvorfor ble de sett som provokasjoner i en rekke miljøer? Hvorfor vegret så mange seg for å trykke dem? Et nettverk av forskere fra 14 land har studert pressedekningen av karikaturene og finner store variasjoner  også mellom naboland. Møt noen av dem:

Panel:
Peter Hervik
, Danmark, Ibrahim Saleh, Egypt, Angela Phillips UK, Risto Kunelius, Finland,Elisabeth Eide, Norge

Kommentatorer:
Lars Gule
og Oddbjørn Leirvik

Debatt, forfriskninger

Protest mot russiske myndigheters hindring av ytringsfrihet og fredelige demonstrasjoner

Prosecutor´s office of Nizhny Novgorod
Fax: + 7 831 2 61 85 03

Nizhegorodskiy district police office
Fax: +7 831 2 34 02 02

Governor of the region, Vasily Shantsev
+ 7 831 2 39 08 19
Mayor Bulavinov Vadim
+ 7 831 2 39 08 19
Alexander Konovalov, Special representative to the President
+ 7 831 2 31 47 14

Oslo, 23rd of March 2007

The Norwegian Helsinki Committee, Human Rights House Foundation, and Norwegian PEN are very concerned about the situation in Nizhny Novgorod prior to the planned “March of Dissent” on Saturday 24 March, 2007. The planned March to the City Hall has not been permitted by the authorities. The organizers, a group consisting of oppositional parties and NGOs appealed to court, but on 22 March the court upheld the ban.

According to the International Helsinki Federation, a special section of the Nizhny Novgorod Regional Ministry of Interior’s Department for Combating Organised Crime (UBOP), seized 60.000 copies of the second issue of a special edition of a newspaper registered by the United Civic Front and focused on the March of the Dissent, under pretext of checking the contents for signs of extremism. The confiscated issue included articles about the situation in Nizhny Novgorod with regard to the on-going destruction of the historical center of the city including the construction of a high-way, the unpopular housing and utilities reform and the lack of fail election guarantees. In conclusion, the newspaper appeals to “the free people” to join the March of Dissent at the central square of Nizhny Novgorod. The director of the printing house who printed the newspaper, a journalist and a member of the steering committee of the a member of the steering committee of the United Civic Front, were taken to the prosecutor’s office where they were questioned. The local editor and one journalist of the newspaper “Kommersant” were asked to the prosecutor´s office to provide “explanations” regarding an article about the planned March of Dissent.

On 21 March four policemen came to the office of the Nizhny Novgorod Foundation to Support Tolerance, a recently founded local human rights NGO, demanding to search their office. Later the same day, Stanislav Dmitrievsky, former executive director of the Russian-Chechen Friendship Society, was ordered by two UBOP officers to come to the prosecutor’s office to be questioned about his involvement with the newspaper and the planned march. On 22 March at around 7 pm, Yury Staroverov, member of the steering committee of the United Civic Front, was detained in the office of the Nizhny Novgorod Foundation to Support Tolerance. Today, on 23 March Ilya Shamazov, member of the national Bolshevik party Ilya Shamazov and Vyacheslav Lukin from the Yabloko Party have been detained and taken to the Nizhny Novgorod district police office.

We hereby protest these detentions, the confiscation of material, and the interrogation of the journalists in relation to the upcoming event. We fear that the police may also arrest staff members of Nizhny Novgorod Foundation to Support Tolerance. We ask the authorities to respect the freedom of organization, assembly, and expression, guaranteed in the russian Constitution, by allowing the peaceful march, scheduled for Saturday, to go ahead as planned without police and Special Internal Troops interference.

Sincerely

Ane Bonde
Project Manager
Human Rights House Foundation

Bjørn Engesland
Secretary General
Norwegian Helsinki Committee

Carl Morten Iversen
Secretary General
Norwegian PEN

Norsk PEN leder Tunisia-delegasjon

PRESSEMELDING

Norsk PEN skal lede internasjonal ytringsfrihetsdelegasjon til Tunisia

Norsk PENs generalsekretær, Carl Morten Iversen, leder denne uken en internasjonal delegasjon som skal observere og dokumentere ytringsfrihetssituasjonen i Tunisia

Tunisian monitoring Group (TMG) er en sammenslutning av 16 nasjonale og internasjonale organisasjoner innenfor ytringsfrihetsnettverket IFEX.  Gruppen ble etablert sommeren 2004 i forbindelse med at Tunisia skulle være vertskap for FN-konferansen World Summit on the Information Society.  I et åpent brev til FNS generalsekretær Kofi Annan 18. juli 2004, uttrykte gruppen bekymring over at Tunisia, et land som stadig bryter sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser i forhold til FN charteret og Menneskerettighetserklæringen, var blitt utpekt som vertskap for en FN-konferanse om informasjonssamfunnet.

TMGs mandat strakk seg fram til våren 2006, et halvt år etter at WSIS ble arrangert.  I denne perioden ble det arrangert tre observasjonsreiser som er dokumentert i fyldige rapporter, den siste fra april 2006.  Konklusjonen i rapportene er at det var liten eller ingen bedring i forholdene i landet i perioden før, under og etter WSIS.  Det er ingen ytrings- og pressefrihet og ingen reell politisk opposisjon.  Staten utøver sensur på bøker, aviser, tidskrifter og internett.  Forsamlings- og organisasjonsfrihet eksisterer ikke og ytringsfrihet- og menneskerettighetsforkjempere forfølges, trakasseres og fengsles etter summariske rettsaker som framstår som parodier på normal rettspleie.

TMGs medlemmer er nå blitt enige om at det er viktig å fortsette dette arbeidet.  Norsk PEN, ved generalsekretær Carl Morten Iversen, er valgt til ny leder for gruppen.  En delegasjon på fem av gruppens medlemmer reiser på en delegasjonsreise til Tunisia i perioden 27. februar til 4. mars.  Delegasjonen består av representanter for Den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA), World Association of Newspapers (WAN), Index on Censorship, og Egyptian Organization for Human Rights (EOHR) i tillegg til Norsk PEN.

Delegasjonen skal ha møter med en rekke tunisiske organisasjoner og har også bedt om møter med tunisiske myndigheter.  Onsdag 1. mars skal delegasjonen delta på en markering av toårsdagen for fengslingen av Mohamed Abbou, advokaten som avslørte tortur i tunisiske fengsler i en artikkel på internett og ble dømt til fengsel i 42 måneder.  Abbou er æresmedlem av Norsk PEN.  En rapport vil foreligge på et senere tidspunkt.

Nærmere informasjon:
Carl Morten Iversen, 2247 9220/926 88 023, pen@norskpen.no , www.norskepn.no

Sensur og ytringsfrihet i Kina

SEMINAR og BOKPRESENTASJON

Sensur og ytringsfrihet i Kina

Presentasjon av boken «Silenced» av Øystein Alme

Onsdag 23. august kl 10.00 – 12.30, Menneskerettighetshuset,
Tordenskjoldsgate 6 B, Oslo

"Silenced" av Øystein Alme handler om ytringsfrihet i Kina

“Silenced” av Øystein Alme er en innføring i kinesisk politikk og lovverk, som ytringsfrihet og sensur

Boka «Silenced», som er skrevet på engelsk og utgitt på det svenske forlaget Amaryllis, gir en innføring i kinesisk politikk og lovverk.  Forfatteren vil selv gi en kort presentasjon av boken før et ekspertpanel kommenterer innholdet.  Etter en kort pause blir det åpen debatt.

Øystein Alme, skribent, daglig leder i Voice of Tibet
Elin Sæther, stipendiat i samfunnsgeografi ved universitetet i Oslo, skriver avhandling om kritisk presse i Kina
Åshild Kolås, programdirektør, PRIO – Norsk Institutt for fredsforskning
Torbjørn Færøvik, journalist, forfatter og Kina-ekspert

Ordstyrer: Carl Morten Iversen, generalsekretær Norsk PEN

Seminaret er åpent for alle interesserte – ingen påmelding.
Boken vil være til salgs på seminaret