Writers for Peace congress 2002

Rapport fra konferanse i International PENs Writers for Peace Committee, Bled, Slovenia

Deltagere: 101 personer fra 36 PEN-sentre pluss International PEN, London.

Fra Norsk PEN:
Kjell Olaf JENSEN, leder
Carl Morten IVERSEN, sekretariatsleder.

Fullstendig deltagerliste kan fåes ved henvendelse til Norsk PEN.

Konferansene i International PENs Writers for Peace Committee har vært gjennomført hvert år de siste 35 årene i Bled, Slovenia. Av praktiske hensyn har Slovensk PEN ansvaret for ledelsen av komiteen – den nåværende komitéformannen er Slovensk PENs leder Veno TAUFER.

Årets konferanse var, tematisk sett, delt i tre: 1) Diskusjonsmøte om praktiske anliggender i komiteen, 2) fremføring og diskusjon av foredrag om oppgitte temaer og 3) sosiale arrangementer.

1) Diskusjonsmøte om praktiske anliggender i komiteen:
En del administrative spørsmål ble diskutert, men det meste av tiden gikk med til diskusjon av situasjonen i Israel og Palestina og hva International PEN og organisasjonens Writers for Peace Committee kan foreta seg for å gjøre et forsøk på å bygge bro over den avgrunnen som er oppstått mellom palestinere og israelere. Det ble også vurdert å utarbeide en resolusjonstekst som kunne legges frem for International PENs årlige verdenskongress som i år holdes i Ohrid, Makedonia i september, men komiteen kom frem til at man i stedet skulle slutte seg til følgende uttalelse fra årsmøtet i Tysk PEN i april:

We appeal to our Israeli and Palestinian writer colleagues to continue, however terrible the circumstances, a dialogue which sets a language of understanding and peace against the increasing rhetoric of war.

Lenger var det ikke mulig å komme på det offisielle møtet, hvor Israelsk PENs representant var til stede. (Palestinsk PENs representanter skulle også ha vært der, men ble halvannet døgn forsinket på grunn av plutselige visumproblemer og sedvanlige vanskeligheter med å komme til Ben Gurion-flyplassen.)

Privat ble det ført en mer interessant diskusjon mellom representanter for Norsk PEN, Palestinsk PEN og International PEN, som munnet ut i at man skal gjøre et forsøk på å få frem en tekst som kan legges frem av Israelsk PEN og Palestinsk PEN i fellesskap. Viljen til å gå med på et slikt forsøk satt langt inne, og en slik tekst vil antagelig måtte bli temmelig tannløs, men det viktigste vil være selve signalet som sendes ut ved at de to PEN-sentrene står sammen bak en felles oppfordring. Den teksten som forsøksvis vil danne kjernen i en slik oppfordring, er følgende avsnitt fra den «Erklæring om fred og frihet» som ble forfattet og vedtatt av International PENs 50. kongress i Lugano i 1987:

Terrorism is to be condemned whether it includes state terrorism, individual terrorism or terrorism that justifies itself as part of a struggle for liberation. Movements using terrorist methods annul the missions to which they are dedicated and lose all claims to legitimacy.

2) Fremføring og diskusjon av foredrag om oppgitte temaer:

Det var på forhånd fastsatt tre slike temaer:

– Hva har vi igjen av det 20. århundre?
– Konferansene i Bled gjennom 35 år.
– Forfatterens ansvar.

Temaene vakte stor oppslutning og medførte en del debatt. Foredragene er trykt i tre hefter som kan utleveres på forespørsel til Norsk PEN.

3) Sosiale arrangementer:
Vi ble mottatt av byen Bleds borgermester Boris Malej på slottet i Bled, av den slovenske hovedstaden Ljubljanas borgermester Vika Potocnik på slottet i Ljubljana, av borgermester Vojka Stular i den gamle slovenske havnebyen Piran hvor de ti første Bled-konferansene fant sted, og ikke minst av Slovenias meget populære president siden uavhengigheten, Milan Kucan, i Villa Bled – den kultur- og litteraturinteresserte president Kucan har vært en av Slovensk PENs og Bled-konferansenes mest trofaste og interesserte støtter siden Slovenias uavhengighet.