Fengslede Forfatteres Dag 2002

Norsk PEN markerer Fengslede Forfatteres Dag og deler ut Ossietzky-prisen 14*. november 2002

International PEN har etablert Fengslede forfatteres dag som en årlig markering for å fokusere på de farer som forfattere, forleggere, redaktører, journalister og oversettere utsettes for ved å bruke sin ytringsfrihet. Ytringsfriheten, som er nedfelt i FNs menneske-rettighetserklæring, er en rett alle har, men som ikke er like selvfølgelig i alle land.  Hittil i 2002 er mer enn 700 forfattere og journalister blitt fengslet eller angrepet, noen er også blitt drept.

Norsk PEN og PEN-medlemmer over hele verden setter i disse dager fokus på seks utvalgte personer i fem land.  Disse seks representerer alle forfulgte skribenter og vår hensikt er å rette offentlighetens oppmerksomhet mot den urett som finner sted og å få slutt på all knebling av ytringsfriheten. De seks skribentene International PEN velger å fremheve som representanter for de mange er:

Forfatteren Lubaba Said, Ethiopia – hun er dømt til ett års fengsel.

Pavel Mozheiko og Mikola Markevich, Hviterussland –  to journalister som er dømt til tvangsarbeid i arbeidsleir.

Journalisten Jiang Weiping, Kina –  er dømt til 9 års fengsel.

Siamak Pourzand, Iran –  en 72 år gammel forfatter og filmkritiker som er dømt til 11 års fengsel.

Journalisten og lyrikeren Juan de Mata Berrospi, Peru – som ble dømt til 20 års fengsel i 1993.

Norsk PENs internasjonale sekretær og leder for Norsk P.E.N.s Komité for fengslede forfattere, Elisabet W. Middelthon , vil redegjøre nærmere for komitéens arbeid og for de fengslede skribentene som det fokuseres på i år.